Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, листопад, 2018/№45
Друкувати

«З коли» набирає чинності нормативний документ

Беляева Елена, эксперт по вопросам оплаты труда
Українське законодавство не від­значається сталістю. Бухгалтерам доводиться постійно відстежувати зміни, що відбуваються. При цьому завжди важливо знати, «з коли» новий нормативно-правовий акт набирає чинності. Про це сьогодні й поговоримо — є привід «освіжити» свої знання.

Розпочнемо з того, що єдиного документа, який би встановлював порядок набрання чинності всією нормативкою, немає . Це питання регулюють: 1) Конституція України; 2) Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.97 р. № 503/97 (далі — Указ № 503); 3) Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 р. № 794-VII (далі — Закон № 794); 4) Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 р. № 1861-VI (далі — Закон № 1861); 5) Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. № 1906-IV (далі — Закон № 1906).

І це, до речі, далеко не повний список. Розібратися в правилах набрання чинності нормативними актами вам допоможе наступна таблиця.

Вид нормативно-правового акта

Порядок набрання чинності

Міжнародні договори

Після надання Україною згоди на їх обов’язковість відповідно до Закону № 1906 у порядку та в строки, передбачені договором, або в інший узгоджений сторонами спосіб (ст. 14 Закону № 1906)

Закони України

Через 10 днів з дня офіційного опублікування закону, якщо інший строк не передбачений самим законом, але не раніше дня його опублікування в офіційних виданнях (ч. 5 ст. 94 Конституції України)

Постанови ВРУ, що містять положення нормативного характеру

З дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачене самою постановою (ч. 5 ст. 138 Закону № 1861)

Постанови ВРУ, прийняті з конкретних питань з метою здійснення її засновницької, організаційної, контрольної та інших функцій

З дня їх прийняття, якщо інше не передбачене самою постановою (ч. 2 ст. 138 Закону № 1861)

Інші нормативно-правові акти ВРУ

Через 10 днів з дня офіційного оприлюднення, якщо інший строк не передбачений самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні (ст. 4 Указу № 503)

Укази та інші акти Президента України

Постанови КМУ, крім тих, які містять інформацію з обмеженим доступом

З дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачене самими постановами, але не раніше дня їх опублікування (абз. 1 ч. 1 ст. 52 Закону № 794)

Розпорядження КМУ

З моменту їх прийняття, якщо ними не встановлений пізніший строк набрання чинності

Нормативно-правові акти, якими затверджуються технічні регламенти і процедури оцінки відповідності

У строк, визначений цими нормативно-правовими актами, але не раніше ніж через 6 місяців з дня офіційного опублікування (ст. 19 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 р. № 124-VIII)

Акти міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління і контролю, що зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер

Через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлений пізніший строк набрання чинності (ст. 3 Указу Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 03.10.92 р. № 493/92)

Нормативно-правові акти з питань митної справи

Через 45 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачене самим актом, але не раніше дня офіційного опублікування (п. 1 ст. 2 Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VI)

Нормативно-правові акти НБУ (крім тих, які містять інформацію з обмеженим доступом)

З дня офіційного опублікування, якщо пізніший строк не передбачений самим актом (ч. 6 ст. 56 Закону № 679*)

* Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.99 р. № 679-XIV.

Як бачите, дата набрання чинності більшістю нормативно-правових актів прив’язана до офіційного опублікування. Причому датою офіційного опублікування вважається дата виходу відповідного номера офіційного видання, в якому зазначений акт був опублікований раніше, ніж в інших офіційних виданнях.

З 21.10.2018 р. у порядку офіційного опублікування нормативних актів відбулися деякі зміни — «завдяки» Закону України від 02.10.2018 р. № 2578-VIII (далі — Закон № 2578). У чому ж полягають ці зміни? Давайте поглянемо в розрізі окремих видів нормативно-правових актів (див. таблицю нижче).

Нормативно-правові акти

Офіційне видання для оприлюднення

Міжнародні договори

«Зібрання діючих міжнародних договорів України», інші офіційні друковані видання

Закони України

У ч. 1 ст. 139 Закону № 1861 тепер прописано, що опублікування в газеті «Голос України», а також у Відомостях Верховної Ради України вважається офіційним опублікуванням не лише для законів, але й для інших актів Верховної Ради. Від цієї правки, по суті, нічого не змінилося. Ця норма і раніше була закріплена в ч. 3 ст. 1 Указу № 503 (ср. ). До речі, згідно з цим Указом офіційними друкованими виданнями, як і раніше, залишаються також «Офіційний вісник України», газета «Урядовий кур’єр», а для законів — також «Офіційний вісник Президента України»

Інші акти Верховної Ради України

Зверніть увагу! У ч. 3 ст. 139 Закону № 1861 уточнили, що у випадку якщо виявлена невідповідність опублікованого нормативного акта Верховної Ради оригіналу, уточнений текст цього акта публікується в газеті «Голос України» і в черговому номері Відомостей Верховної Ради України, а також вносяться відповідні виправлення до офіційної електронної версії тексту акта в базі даних «Законодавство України» на офіційному веб-сайті Верховної Ради (http://www.rada.gov.ua/).

Ця поправка пов’язана, зокрема, з появою у ч. 5 ст. 139 Закону № 1861 норми про те, що окрім офіційного опублікування, закони та інші акти Верховної Ради доводяться до відома населення шляхом їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради (http://www.rada.gov.ua/)

Укази та інші акти Президента України

«Офіційний вісник України», газета «Урядовий кур’єр», «Офіційний вісник Президента України»

Акти КМУ

Акти КМУ (зазвичай, це постанови і розпорядження), як і раніше, офіційно публікуються в бюлетені «Офіційний вісник України» і газеті «Урядовий кур’єр».

З 21.10.2018 р. згідно із Законом № 2578 постанови КМУ можуть бути також офіційно опубліковані в інших офіційних друкованих виданнях і друкованих ЗМІ, визначених законом (див. вище) (поправки внесені до ч. 5 ст. 52 Закону № 794). Крім цього, прописано, що акти КМУ оприлюднюються (це не є офіційне опублікування) шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті КМУ (https://www.kmu.gov.ua/ua)

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Мін’юстом

«Офіційний вісник України», газета «Урядовий кур’єр»

Нормативно-правові акти НБУ

«Офіційний вісник України», газети «Урядовий кур’єр», «Голос України». Також офіційним опублікуванням вважається перше розміщення на сторінці офіційного інтернет-представництва НБУ (https://bank.gov.ua/)

Нормативно-правові акти, якими затверджуються технічні регламенти і процедури оцінки відповідності

Підлягають опублікуванню в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» незалежно від опублікування в інших офіційних друкованих виданнях, визначених законодавством

Також установлено, що закони та інші нормативно-правові акти доводяться до відома населення не лише шляхом їх офіційного опублікування державними друкованими ЗМІ та офіційними друкованими виданнями, але і шляхом висвітлення аудіовізуальними ЗМІ, оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів державної влади й органів місцевого самоврядування, а також іншим способом, визначеним законом.

Але знову ж таки — не варто плутати офіційне опублікування і просто оприлюднення.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам