Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, жовтень, 2018/№44
Друкувати

РРО-зміни: продовжуємо вивчати

Шевчук Михаил, налоговый эксперт
Ітиметься про наказ № 7731, який ми вже частково розпочали розглядати2. Але зміни, внесені цим документом, не обмежуються одними лише КОРО-новинами. Тож давайте разом з’ясуємо, що ж ще нове є в цьому наказі.

1 Наказ Мінфіну «Про затвердження Змін…» від 20.09.2018 р. № 773.

2 Стаття «Зміни в РРО-нормативці: КОРО, до побачення?» у попередньому номері журналу.

Отже, як ви вже знаєте, наказ набирає чинності у два етапи: перша дата цілком відчутна — 01.01.2018 р., тобто частина змін уже діє. Саме їм і приділимо першочергову увагу.

Щоб розкласти по полицях зміни, розглянемо їх у розрізі Порядків, які були модернізовані наказом № 773, залишивши «за бортом» лише Порядок реєстрації та застосування РРО, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу інвалюти.

Реєстрація та застосування РРО

Розпочнемо з Порядку реєстрації та застосування РРО, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари, затвердженого наказом № 5473.

3 Наказ Мінфіну «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» від 14.06.2016 р. № 547.

Інші два Порядки, які стануть об’єктами нашої пильної уваги, також затверджені наказом № 547.

У ньому ви більше не побачите згадки уповноважених осіб суб’єкта господарювання. Замість цього повноваження, схожі до тих, які у низці випадків були передбачені для таких осіб, тепер отримали представники суб’єкта, причому це поняття використовується в значенні, визначеному п. 19.2 ПКУ.

Згідно із цим пунктом представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності (!).

Окремо в Порядку тепер прописаний алгоритм дій у разі зміни даних про суб’єкта господарювання, які зазначаються в реєстраційному посвідченні і пов’язані з перейменуванням об’єктів топоніміки населених пунктів4. У такому разі суб’єкт подає до податкової за місцем реєстрації РРО реєстраційну заяву з відміткою «Перереєстрація» і реєстраційне посвідчення.

4 Районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів чи інших об’єктів топоніміки.

Після отримання такої заяви контролюючий орган зобов’язаний видати суб’єктові господарювання нове реєстраційне посвідчення.

Як швидко потрібно провести перереєстрацію в такому разі, до кінця не зрозуміло. Але якщо старе реєстраційне посвідчення вважатиметься таким, що втратило чинність, лише з моменту видачі нового, то й поспішати в цьому випадку можна неспішно .

Але більшість змін, внесених до Порядку реєстрації та застосування РРО, все ж перспективні. Тобто вони поки що не діють, але перебувають у «режимі очікування» і стартують, щойно Мінфін затвердить своїм наказом порядки ведення Реєстру примірників РРО і Реєстру ЦСО. Давайте ж розглянемо їх коротко.

Реєстрація РРО. Її в недалекому майбутньому зможе «провернути» у тому числі представник суб’єкта господарювання. Для цього він повинен мати документи, що посвідчують його особу і підтверджують надані йому повноваження (раніше уповноважена особа повинна була мати довіреність на проведення реєстрації РРО).

Але головним є те, що для такої реєстрації буде достатньою заява про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО, форма якої затверджена додатком 1 до Порядку реєстрації та застосування РРО.

Жодних інших документів (швидше, копій), які зараз доводиться подавати згідно з п. 4 гл. 2 розд. ІІ Порядку, для реєстрації РРО незабаром не буде потрібно!

Для подання реєстраційної заяви в електронному вигляді буде необхідно виконати вимоги щодо електронної ідентифікації, причому в порядку сказано, що можливість подання реєстраційної заяви в електронному вигляді забезпечується в Електронному кабінеті, що функціонує відповідно до ст. 421 ПКУ.

У разі подання заяви в електронному вигляді суб’єкт господарювання може отримати копію реєстраційного посвідчення на свою електронну пошту.

Зміняться підстави для відмови податківцями в реєстрації РРО.

Зараз, наприклад, така відмова можлива, якщо ЦСО не має права на технічне обслуговування і ремонт РРО у зв’язку з відсутністю договору з виробником (постачальником) такого РРО. З уведенням Реєстру ЦСО відмова в реєстрації РРО буде можлива, якщо ЦСО не буде включений до такого Реєстру.

Зі зрозумілих причин зникне така підстава для відмови в реєстрації РРО, як подання документів не в повному обсязі (подавати будуть лише заяву).

Відсутність документа на право власності (чи іншого документа, що надає право на розміщення) господарської одиниці, де використовуватиметься РРО, більше не буде підставою для відмови в реєстрації РРО. Замість цього така відмова настане, якщо суб’єкт не повідомить про господарську одиницю, зазначену в заяві, як про об’єкт оподаткування згідно з п. 63.3 ПКУ (через форму № 20-ОПП) або відповідно до такого повідомлення відповідний об’єкт закритий або не експлуатується.

З’являться також і нові підстави для відмови в реєстрації РРО:

— за договором між ЦСО і суб’єктом господарювання про технічне обслуговування і ремонт РРО в контролюючому органі відсутнє повідомлення ЦСО про його укладення або згідно з таким повідомленням договір розірваний або припинений;

— у контролюючому органі є відомості про РРО як про викрадений;

— примірник моделі (модифікації) РРО, що реєструється, відсутній у Реєстрі примірників РРО ;

— суб’єкт господарювання є пов’язаною особою із ЦСО.

При цьому поняття «пов’язана особа» слід застосовувати в значенні, визначеному абз. 2 п. 49 Порядку № 6015.

5 Порядок технічного обслуговування та ремонту РРО, затверджений постановою КМУ від 12.05.2004 р. № 601.

Якщо підстави для відмови в реєстрації РРО відсутні, ДФСУ буде направляти до ЦСО (а не суб’єктові, як зараз) інформацію у вигляді довідки про резервування фіскального номера РРО за формою № 2-РРО (додаток 2 до Порядку) у день резервування фіскального номера РРО. Це відбуватиметься в електронній формі.

При цьому дійсною така довідка буде протягом трьох днів (зараз — п’яти робочих) з моменту її відправлення.

Відповідно, на введення РРО в експлуатацію ЦСО буде відведено три доби з дати його інформування про резервування фіскального номера реєстратора. Після завершення відповідних робіт ЦСО повинен відправити податківцям (знову-таки в електронному вигляді) примірники довідки про опломбування РРО й акта введення в експлуатацію РРО.

Якщо ЦСО не вкладеться у відведений строк, податківці скасують фіскальний номер РРО, про що не пізніше наступного робочого дня проінформують ЦСО. Після цього той зобов’язаний або не починати, або припинити, або скасувати процедуру введення в експлуатацію РРО.

Важливо: про кожну господарську одиницю, де використовуватиметься резервний РРО, суб’єкт господарювання повинен буде заздалегідь повідомити податківців як про об’єкт оподаткування згідно з п. 63.3 ПКУ (за допомогою форми № 20-ОПП).

Перереєстрація РРО. Тут новацій зовсім небагато.

Після набрання чинності «другою хвилею» змін для проведення перереєстрації достатньо буде подати реєстраційну заяву з відповідною відміткою і «старе» реєстраційне свідоцтво.

Заява з відміткою «Перереєстрація» оформлятиметься і надаватиметься до податкової в тому ж порядку, що і заява про реєстрацію РРО.

Для внесення змін про місцезнаходження, що призводять до переопломбування РРО, довідку про опломбування РРО більше подавати не доведеться.

Скасування реєстрації РРО. Після введення Реєстру примірників РРО однією з підстав для скасування реєстрації РРО може стати закінчення строку служби РРО, зазначеного в Реєстрі примірників РРО або в паспорті (формулярі) РРО, не включеного до такого Реєстру, який був зареєстрований у контролюючому органі до створення такого Реєстру.

Наявність судового рішення про визнання недійсним договору оренди господарської одиниці не зможе слугувати підставою для скасування реєстрації РРО. Зате таке скасування може виникнути, якщо про господарську одиницю, де використовується РРО, суб’єкт господарювання повідомив про за допомогою форми № 20-ОПП як про закритий або такий, який ним не експлуатується.

Заяву про скасування реєстрації до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО зможе подати і представник суб’єкта господарювання.

Для скасування реєстрації РРО достатньо буде подати разом із заявою про скасування реєстрації реєстраційне посвідчення. А ось довідку ЦСО про розпломбування РРО подавати більше не доведеться (її податківцям відправить ЦСО).

У заяві знову-таки ви зможете обрати і спосіб отримання довідки про скасування реєстрації РРО за формою № 6-РРО (додаток 6) (поштою або безпосередньо в контролюючому органі) або її копії (електронною поштою).

Реєстрація та ведення РК і КОРО

Далі на черзі Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, КОРО. Про головні, на наш погляд, зміни до цього документа ви знаєте ще з попереднього номера нашого видання. Але ними все не обмежується. Причому знову-таки є як уже діючі зміни, так і перспективні. Розпочнемо з того, що вже діє.

Суб’єкт господарювання повинен забезпечити зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного п. 44.3 ПКУ (1095 днів).

Але цей обов’язок не новий: він закріплений Законом про РРО вже давно. У зв’язку із цим зазначимо, що такий обов’язок реалізується самим РРО і не вимагає від вас будь-яких додаткових дій.

Обумовлено, що низка можливостей, покладених на суб’єкта господарювання, тепер може здійснити його представник. Він може:

— зареєструвати першу і наступні КОРО на господарську одиницю;

У недалекому майбутньому при її реєстрації не доведеться подавати копію документа на право власності або іншого документа, що надає право на розміщення господарської одиниці, де використовуватиметься КОРО.

— проводити перереєстрацію КОРО.

Після старту «другої хвилі» змін представник суб’єкта господарювання буде уповноважений також підписувати реєстраційну заяву, яка подається при реєстрації першої КОРО на РРО, а також подавати інші документи, зазначені в гл. 1 — 3 розд. ІІ цього Порядку.

Але для реалізації цих прав він повинен буде мати документи, що посвідчують його особу і підтверджують надані йому повноваження. Або виконувати електронну ідентифікацію — у разі подання заяви в електронному вигляді.

Завдяки змінам урегульовано порядок перереєстрації КОРО у разі зміни даних про суб’єкта господарювання, які зазначаються в КОРО і пов’язані з перейменуванням об’єктів топоніміки населених пунктів6. У такому разі суб’єкт господарювання повинен подати до податкової за місцем реєстрації КОРО тільки реєстраційну заяву з відміткою «Перереєстрація» і саму КОРО.

6 Районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів чи інших об’єктів топоніміки.

При цьому конкретних строків для цього не визначено, але зробити це потрібно якнайшвидше.

Річ у тому, що, як зазначено в п. 1 гл. 2 розд. ІІ цього Порядку, видана суб’єктові КОРО залишається чинною до дати виникнення змін у даних про неї, які зазначаються на титульному аркуші КОРО.

Що стосується скасування реєстрації КОРО, то у визначених випадках прийняти рішення про таке скасування тепер можуть не лише керівники податкової за місцем реєстрації РРО (як раніше), але й уповноважені особи податкового органу. Зокрема, це можливо, якщо: (1) порушено цілісність засобу контролю, встановленого на КОРО на РРО; (2) виявлено факт опломбування КОРО на РРО підробним засобом контролю або таким, номер якого не збігається з номером, зазначеним у реєстраційній заяві.

Тепер що стосується змін, які стартують після набрання чинності наказом Мінфіну про затвердження порядків ведення Реєстрів примірників РРО і ЦСО.

Так, деяких змін зазнають підстави для відмови в реєстрації КОРО. Відмовити суб’єктові податківцеві зможуть, якщо за господарською одиницею, зазначеною в заяві, (1) не повідомлено про такий об’єкт оподаткування відповідно до вимог п. 63.3 Кодексу або (2) відповідно до такого повідомлення об’єкт закритий або не експлуатується суб’єктом.

Відповідно припинення або скасування документа на право власності на господиницю7, де повинен використовуватися КОРО, не вважатиметься підставою для відмови в реєстрації КОРО.

7 Або іншого документа, що надає право на її розміщення.

Реєстраційну заяву на перереєстрацію КОРО можна буде подати в електронному вигляді.

Також зазнають змін і підстави для скасування реєстрації КОРО на окрему господарську одиницю. Так, реєстрація КОРО буде скасована, якщо за господарською одиницею, де використовується КОРО, суб’єкт господарювання повідомить про такий об’єкт оподаткування податковий орган відповідно до вимог п. 63.3 ПКУ як про закритий або такий, який не експлуатується.

А ось наявність судового рішення про визнання недійсним договору оренди господиниці підставою для скасування реєстрації КОРО незабаром вважатися не буде.

Опломбування РРО

У цьому розділі статті поговоримо про зміни, яких зазнав Порядок опломбування РРО. Вони не такі великі й у більшості своїй перспективні, тобто поки ще не діючі.

Головна суть нововведень полягає в тому, що низка обов’язків, поки що покладених на суб’єктів господарювання, в найближчому майбутньому буде перекладений на ЦСО. Зокрема, такі:

1) отримання від ДФСУ довідки про резервування фіскального номера РРО і виконання на її підставі робіт з уведення РРО в експлуатацію. Поки що таку довідку отримує суб’єкт господарювання, після чого повідомляє про це ЦСО.

При цьому строк, протягом якого ЦСО зобов’язаний буде ввести РРО в експлуатацію, відраховуватиметься саме з моменту отримання ним такої довідки. Раніше ж ЦСО був зобов’язаний упоратися зі своїм обов’язком не пізніше за три доби з дати інформування його суб’єктом про отримання ним такої довідки;

2) відправлення акта введення РРО в експлуатацію і довідки про опломбування РРО до податковтої, де проводиться реєстрація зазначеного РРО. Поки що суб’єкти господарювання отримують такі акти від ЦСО у двох примірниках, один з яких самі передають до податкової.

Довідки про опломбування РРО8 ЦСО в найближчому майбутньому складатимуть в усіх випадках у трьох примірниках, один з яких направлятимуть податківцям. Поки ж суб’єкти господарювання зобов’язані самі відправляти до податкової копію своєї довідки / другий примірник — у разі, якщо довідка складається у трьох примірниках.

8 У тому числі у разі відмови в опломбуванні у разі виявлення невідповідності конструкції та/або програмного забезпечення РРО документації виробника.

До речі, форма довідки про опломбування РРО буде викладена в новій редакції і затверджена додатком 2 (а не 19) до Порядку опломбування РРО.

9 Відповідно старий додаток 2 — Звіт про використання коштів контролю — стане додатком 3.

Узагалі ж в усіх випадках, передбачених Порядком опломбування РРО, коли здійснюється опломбування, переопломбування або розпломбування РРО, ЦСО буде зобов’язаний направити до податкової за місцем реєстрації РРО примірник кожної складеної ним довідки про опломбування.

Крім того, незабаром ЦСО будуть зобов’язані також відправляти податківцям за місцем реєстрації РРО повідомлення про укладення договору про технічне обслуговування та ремонт РРО за формою № 3-ЦСО. Форма такого повідомлення затверджена новим додатком 1 до Порядку опломбування РРО.

Робити це ЦСО буде зобов’язаний у разі укладення, розірвання, припинення або зміни договору з користувачем. Причому встигнути це він повинен не пізніше за дату набрання чинності таким договором.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам