Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


Бухгалтер 911, вересень, 2018/№38
Друкувати

Чи бути штрафу за «кинуту» заблоковану ПН?

Казанова Марина, налоговый эксперт, CAP
Доволі часто платники ПДВ ставлять запитання: якщо за заблокованою податковою накладною (ПН) не стали подавати розблокувальні документи або не змогли, зрештою, її розблоковувати, чи можуть податківці застосувати штраф за нереєстрацію такої ПН? Пропонуємо ще раз обговорити все це. Тим паче, що з’явилися і деякі роз’яснення податківців із цього приводу.

Передусім слід згадати про те, що п. 201.10 ПКУ зобов’язує продавця скласти ПН, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних і надати її покупцеві на його вимогу. Таким чином, на операцію постачання продавець зобов’язаний зареєструвати ПН.

При цьому п. 1201.1 ПКУ (який передбачає штраф за прострочення реєстрації ПН) і п. 1201.2 ПКУ (який передбачає штраф за відсутність реєстрації ПН) установлюють, що штрафні санкції не застосовуються на період зупинення реєстрації ПН до прийняття рішення про відновлення реєстрації ПН.

Це означає, що протягом усього періоду, поки ПН заблокована, податківці не можуть до нас застосувати санкції за те, що ПН незареєстрована.

А далі можливі декілька варіантів перебігу подій:

Ситуація 1. Платник не подає документи для розблокування ПН і «кидає» заблоковану ПН. Тут слід згадати, що платник має право розблоковувати ПН (подати розблокувальні документи) протягом 365 днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в ПН (п. 15 Порядку № 117*).

* Порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затверджений постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117.

Протягом цих 365 днів, якщо платник не подаватиме розблокувальних документів, ПН так і перебуватиме в статусі «реєстрація зупинена». А отже, штрафи за відсутність реєстрації ПН протягом цього періоду не можуть застосовуватися (оскільки, повторимо, вони не застосовуються на період зупинення реєстрації ПН).

Ідемо далі. Минає 365 днів, протягом яких можна розблоковувати ПН. Що далі відбувається з такою ПН? Як пояснюють податківці в ЗІР (категорія 101.27), після закінчення цього строку вони на підставі п. 21 Порядку № 117 приймають рішення про відмову в реєстрації ПН.

Згідно з п. 21 Порядку № 117 ненадання платником копій документів і пояснень щодо заблокованої ПН є підставою для прийняття Комісією рішення про відмову в реєстрації ПН.

Якщо рішення про відмову в реєстрації ПН буде прийнято, то така ПН уже втрачає свій статус «реєстрацію зупинено» і вважається такою, в реєстрації якої відмовлено. А «індульгенція» у вигляді звільнення від штрафів, повторимо, діє тільки на період зупинення реєстрації ПН.

А отже, можна дійти невтішного висновку — з моменту, коли ПН втратила статус заблокованої (тобто коли за нею прийняли рішення про відмову в реєстрації ПН), у фіскалів і з’являється можливість встановити порушення у вигляді «відсутності реєстрації протягом граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу податкової накладної та/або розрахунку коригування ПН», яке закріплене в п. 1201.2 ПКУ (ср. 025069200).

При цьому якщо:

1) платник зареєстрував замість заблокованої іншу ПН — застосувати до нього санкції за відсутність зареєстрованої ПН на операцію фіскали не можуть. Адже ПН на операцію є. А «кинуту» ПН можна вважати помилковою — адже, по суті, щойно ми зареєстрували ще одну ПН на операцію, та «кинута» ПН вже задвоює операцію та є помилковою.

Так, і варто пам’ятати про те, що, на відміну від ПН, яка реєструється з простроченням (коли програма фіксує факт прострочення реєстрації, не з’ясовуючи причин, нараховує штраф), із застосуванням штрафу за відсутність реєстрації ПН не все так просто. Адже в цьому випадку наша «кинута» ПН так і не буде зареєстрована, а довести, що вона, і саме вона, має бути зареєстрована, фіскали можуть, тільки маючи підтвердження про те, що під цю ПН є первинка. Тож турбуватися про «кинуту» ПН, якщо замість неї зареєстрували іншу ПН на операцію, не варто;

2) платник не зареєстрував замість заблокованої іншу ПН. У такому разі можна чекати штрафу за відсутність реєстрації ПН на операцію на підставі п. 1201.2 ПКУ. На що і звертають увагу фіскали. Звісно, якщо фіскали доведуть, що ПН повинна бути зареєстрована, тобто була операція постачання.

При цьому зазначимо, що право застосувати цей штраф (за відсутність ПН на операцію) у фіскалів з’явитися тільки після закінчення 365 к. дн., відведених на розблокування ПН.

Зазначимо: існує позиція, що і в цьому випадку (якщо ми не зареєстрували замість «кинутої» нову ПН) повинна діяти «індульгенція». Адже звільнення від штрафів діє щодо заблокованої ПН до того моменту, доки не буде прийнято за нею позитивного рішення про розблокування. А якщо ми «кинули» ПН, то позитивне рішення про реєстрацію ПН не буде прийнято ніколи.

У принципі, можна спробувати скористатися цим походом для захисту своїх інтересів. Але особливо на успіх ми б не сподівалися.

Адже, по-перше, повторимо, звільнення від штрафів прямо прописане тільки на період зупинення реєстрації ПН, а після відведених на розблокування 365 днів податківці можуть «перевести» ПН у статус — «відмовлено в реєстрації». По-друге, якщо платник не вжив жодних заходів щодо розблокування ПН, унаслідок чого вона так і залишилася заблокованою, навряд чи можна вважати, що платник виконав вимоги з реєстрації ПН (принаймні зробив усе можливе від нього) і ПН є незареєстрованою з незалежних від нього обставин.

Ситуація 2. Платник подавав документи для розблокування ПН, але фіскали все одно прийняли рішення про відмову в її реєстрації. У цьому випадку, якщо (!) платник не вживає заходів щодо подальшого оскарження рішення про відмову в реєстрації ПН, така ПН з моменту прийняття «поганого» рішення фіскалів знову ж таки вже не вважається зупиненою. Відповідно, і звільнення у вигляді штрафів уже формально не діє…

Тобто щойно ПН перейде в статус «відмовлено в реєстрації», фіскали можуть до платника встановити порушення у вигляді «відсутності реєстрації ПН» з подальшим застосуванням штрафів.

Хоча вважаємо за необхідне звернути увагу на такий момент.

Якщо причина відмови пов’язана з тим, що платник не виконав якісь «процесуальні» дії (не подав якісь визначені документи, необхідні для прийняття Комісією рішення про реєстрацію ПН (за наявності цих документів, подав їх «не в тому вигляді» тощо), це одна річ. Інша річ, якщо на підставі наданого, як платник вважає, повного комплекту документів Комісія все одно приймає рішення про відмову в реєстрації ПН.

Погодьтеся, це щонайменше дивно: якщо Комісія подані документи визнала непереконливими для підтвердження реальності постачання, то на якій підставі при подальшій перевірці ті ж податківці, аналізуючи, по суті, ті ж документи, дійдуть протилежного висновку про те, що операція цілком реальна.

Тож у разі, на наш погляд, якщо штрафне рішення винесене до притягнення до процесу оскарження відмови в реєстрації або після оскарження відмови, що не мали успіху, його (штрафне рішення) можна оскаржити з причини відсутності в платника податків провини.

Хоча знову ж таки «юридичні» причини відмови в реєстрації заблокованої ПН, зазвичай, зводяться до неподання платником письмових пояснень/документів або подання їх з порушенням чинного законодавства, а не до того, що фіскали спростовують факт постачання товарів/послуг, зазначених у ПН.

Про що свідчить форма рішення про відмову в реєстрації ПН, наведена в додатку 2 до Порядку № 117.

А отже, податківці «на місцях» при перевірці можуть стверджувати, що відмова в реєстрації ПН просто пов’язана з тим, що платник не надав Комісії всіх необхідних документів для прийняття позитивного рішення про реєстрацію ПН.

Відповідно, готуватися до спору потрібно ґрунтовно.

Наостанок звернемо увагу на ще один момент. Вище ми обговорювали можливість застосування штрафу за відсутність реєстрації ПН, тобто коли заблокована ПН виявилася «кинутою» або розблоковувати її не вдалося. А тепер розберемо питання, коли до вже розблокованої ПН можуть застосувати штраф за несвоєчасну її реєстрацію (тобто вже за п. 1201.1 ПКУ).

Застосувати його можуть, коли ПН буде вже зареєстрована, але тільки в єдиному випадку — якщо спочатку така ПН була подана на реєстрацію із запізненням (тобто до блокування вже виявилася «простроченою»).

В усіх інших випадках, якщо ПН спочатку подана на реєстрацію вчасно, вона не може вважатися простроченою. Навіть якщо ПН буде перебувати в статусі «очікується реєстрація» через брак регліміту, вона все одно реєструватиметься датою її первісного подання на реєстрацію і вважатиметься зареєстрованою вчасно. У принципі, це й логічно. Адже на момент подання ПН на реєстрацію регліміт для реєстрації такої ПН був (інакше б платникові надійшла відразу відмова в її реєстрації). А те, що на дату прийняття Комісією рішення про реєстрацію ПН, ліміту не виявилось, ПН, яка була подана на реєстрацію вчасно і спочатку була забезпечена лімітом, не може визнаватися простроченою.

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
59181 221
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам