Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, вересень, 2018/№39
Друкувати

Класифікатор професій: відповідаємо на запитання

Носиков Александр, ведущий научный сотрудник НИИ труда и занятости населения Минсоцполитики Украины и НАН Украины, канд. соц. наук
Класифікатор професій є основним нормативно-правовим документом, який визначає професійні назви робіт (посад) для застосування в кад­ровій діяльності. А тепер з Класифікатором зав’язаний ще й Звіт з ЄСВ (таблиця 5). Тож інтерес до цієї теми тепер підвищений. Не так давно ми вже почали розбиратися з питаннями щодо Класифікатора (див. статтю «Класифікатор професій. Вимушені познайомитися…», у журналі «Бухгалтер 911», 2018, № 30, а також статтю «Класифікатор професій: як ним користуватися?» у цьому номері нашої газети). Зараз розглянемо ще декілька питань стосовно Класифікатора.

На підприємстві є посада «Начальник відділу зі збуту (маркетингу)». Як її правильно писати: начальник відділу зі збуту або ж начальник відділу з маркетингу?

Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) містить, серед іншого, професійну назву роботи (посаду) у вигляді «Начальник відділу збуту (маркетингу)» з кодом КП 1233. (угрупування КП «Керівники підрозділів маркетингу»). Буквально в такому вигляді (з використанням дужок) у практиці кадрової діяльності підприємств ця посада не застосовується. Водночас, за підходами КП, цю професійну назву роботи (посаду) можна застосовувати або у вигляді «Начальник відділу збуту», або у вигляді «Начальник відділу маркетингу» з одним і тим же кодом КП 1233. Зазначимо також, що кваліфікаційна характеристика цієї посади міститься у випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», розділі 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Чи відповідає вимогам Класифікатора професій назва посади у вигляді «старший менеджер»?

Ні, не відповідає. Термін «старший» — це одне з похідних слів, що містяться в Додатку КП і застосовуються зазвичай для визначення певної категорії посади, яка найчастіше впливає на заробітну плату відповідного працівника (професіонала, фахівця, технічного працівника). Водночас КП не передбачає жодного категоріювання для посад розділу 1 КП «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» (виняток становлять похідні слова: Помічник, Віце-, Районний, Заступник, Перший, які означають інші керівні посади).

Оскільки посада менеджера належить до розділу 1 КП, тобто є посадою керівника, вона не підлягає подальшому категоріюванню.

Які професійні назви робіт і посади можуть входити до штату підприємства автосервісу (з урахуванням вимог Класифікатора професій)?

При формуванні штатного розпису підприємства, яке надає населенню послуги з технічного обслуговування автомобілів, а також при веденні трудових книжок працівників, кадровій службі такого підприємства слід ураховувати підходи стосовно застосування професійних назв робіт, прийнятих у вітчизняній професійно-класификаційній системі, тобто Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010» (далі — КП) і випусками Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП). Типова номенклатура професійних назв робіт працівників підприємств з технічного обслуговування автомобілів включає такі професії:

Менеджер (управитель) на автомобільному транспорті (код КП 1443) (розробляє стратегічні цілі діяльності підприємства, забезпечує прийняття оптимальних управлінських рішень, здійснює контроль за розробкою і реалізацією бізнес-планів та угод, контрактів, установлює раціональні господарські зв’язки);

Експедитор підприємства автосервісу (3422) (здійснює супровід товарів (вантажів) під час перевезень, забезпечує їх збереження, видачу; приймає вантажі зі складу; оформляє товарно-транспортні та інші супровідні документи);

Фахівець з автотехнічної експертизи (3139) (визначає складність і характер ушкоджень автомобілів, а також технологію та методи ремонтно-відновлювальних робіт);

Акумуляторник підприємства автосервісу (7241) (виконує роботи з ремонту, формування і зарядки акумуляторних батарей);

Маляр підприємства автосервісу (7141) (виводить старе лакофарбне покриття; шпаклює та шліфує поверхню під фарбування; ґрунтує та фарбує підготовлені поверхні; копіює, вирізає та набиває трафарети);

Монтувальник шин (8284) (здійснює монтаж та демонтаж шин усіх типорозмірів; усуває ушкодження; замінює деталі камер);

Оббивальник (на підприємстві автосервісу) (7437) (виконує роботи з ремонту та оббивання сидінь, спинок, підголовників автомобілів; оббиває і ремонтує деталі оббивки салонів і кабін; виконує комбіноване внутрішнє оббивання);

Рихтувальник кузовів (на підприємстві автосервісу) (7213) (рихтує для подальшого фарбування деталі облицювання і складові одиниці кузовів легкових автомобілів та автобусів; виконує шліфування поверхонь);

Слюсар з ремонту автомобілів (7231) (виконує ремонт, складання, регулювання, випробування на стендах і шасі складних і відповідальних агрегатів і складових одиниць автомобілів; здійснює діагностування та регулювання усіх систем й агрегатів легкових і вантажних автомобілів);

Слюсар-ремонтник (на підприємстві автосервісу) (7233) (виконує ремонт, монтаж, демонтаж, регулювання, випробування і налагодження особливо складного устаткування, агрегатів і машин і здає їх після ремонту; виконує слюсарну обробку деталей);

Мийник-прибиральник рухомого складу (на автомобільному транспорті) (9142) (виконує миття автомобілів всіх типів із застосуванням механізмів; забезпечує безперервну роботу механізмів та відповідного обладнання для миття) та ін.

Більш детальний виклад завдань і обов’язків працівників, діяльність яких пов’язана з автомобільним транспортом, міститься в ДКХП, випуск 69 «Автомобільний транспорт».

Звертаємо увагу на можливість розширення «базових» назв професій за допомогою уточнюючих слів (Примітка 2, Додаток В до КП).

У наведеному вище переліку такими уточнюючими словами є слова «на автомобільному транспорті» та «на підприємстві автосервісу»: «Менеджер (управитель) на автомобільному транспорті», «Рихтувальник кузовів (на підприємстві автосервісу)» тощо. Водночас відповідні уточнюючі слова доречно застосовувати також і до «наскрізних» професійних назв робіт, властивих будь-якому виду економічної діяльності, у тому числі й із сервісного обслуговування автотехніки: «Директор підприємства» (1210.1), «Заступник директора підприємства» (1210.1), «Головний бухгалтер» (1231), «Начальник служби підприємства» (1226.2), «Адміністратор системи» (2131.2), «Бухгалтер» (3433), «Економіст з матеріально-технічного забезпечення» (2411.2), «Експедитор» (3422), «Інженер-технолог» (2149.2), «Механік з ремонту транспорту» (3115), «Диспетчер» (3119), «Адміністратор» (4222), «Касир» (4211), «Чистильник приміщень (клінер) (5129), «Охоронник» (5169), «Начальник відділу підприємства» (1226.2), «Прибиральник виробничих приміщень» (9132), «Прибиральник службових приміщень» (9132) та інші, залежно від специфіки й обсягів роботи конкретного підприємства.

Слід зазначити, що аналіз тенденцій, з одного боку, до інтеграції професій (особливо в малому і середньому бізнесі) і технічного розвитку продукції світової автомобільної промисловості з іншого боку, привели до необхідності введення до КП нових професійних назв робіт, таких як:

«Авторемонтник» (7239) (укрупнена професійна назва робіт, яка передбачає завдання й обов’язки, за якими робітник виконує діагностику вузлів та агрегатів, рихтування, заміну мастила, заміну вузлів та окремих запчастин, шиномонтаж, діагностику, ремонт ходових частин, ремонт двигунів, ремонт карбюраторів, малярні роботи, тюнінговання, комплекс робіт з тонування скла та перевірки показників його світлопровідності);

«Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів» (7241) (виконує роботи із діагностування електронного та електричного устаткування автомобільних засобів та виявляє дефектні компоненти устаткування; визначає причини, що призвели до недоліків у функціонуванні електронного устаткування та дає рекомендації щодо їх усунення у подальшому; прогнозує зміни технічного стану електронного устаткування з урахуванням часу, конкретних умов експлуатації та моделі автомобільних засобів; консультує клієнтів та менш кваліфікованих робітників).

Таким чином, саме «Майстер з діагностики та налагодження…» може виконувати роботи з монтажу навігаційного обладнання автомобілів різних марок, налагодження автомобільного комп’ютерного обладнання та систем (охоронних, зв’язку тощо) автомобілів та інші схожі високотехнологічні роботи.

На завершення зазначимо, що виходячи з особливостей штатного розпису, структурних перетворень, скорочення штатів, раціонального розподілу праці або інших причин, пов’язаних з виробничою потребою, коло завдань і обов’язків працівників сфери автосервісу може бути розширено при розробці робочих інструкцій роботами, завданнями й обов’язками, передбаченими для різних груп професій, рівними або нижчими за складністю, виконання яких не потребує іншої кваліфікації.

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
113137 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно