Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, серпень, 2019/№31
Друкувати

Форма № 20-ОПП у ситуаціях

Сумцова Ольга, налоговый эксперт
Усі платники податків знають, що ф. № 20-ОПП нехтувати не слід. І річ тут не у штрафах за її неподання*, а в тому, що орієнтуючись на дані ф. № 20-ОПП, фіскали часто оцінюють «реальність» господарської діяльності платника. У статті розглянемо ситуації з практики, які стосуються подання/неподання і заповнення повідомлення за ф. № 20-ОПП.

* На думку фіскалів, штраф застосовується на підставі п. 117.1 ПКУ: для юросіб — 510 грн., а для підприємців — 170 грн.

Акцизний склад: який код із Довідника

На автопідприємстві є резервуар для власного зберігання палива (не акцизний склад). Чи потрібно показувати такий об’єкт у ф. № 20-ОПП. Якщо потрібно, то під яким номером і назвою згідно з Довідником типів об’єктів оподаткування?

Тут почати варто з того, що акцизним складом (п.п. 14.1.6 ПКУ) є саме приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації палива.

Про акцизний склад пересувний зараз не говоримо, але й у випадку з ним — акцизним складом пересувним є не власне ємність для пального, а транспортний засіб.

Тому, вважаємо, у ф. № 20-ОПП** якщо й повинні фігурувати, то не ємності самі по собі, а саме приміщення або територія, на якій вони розташовані, або транспортні засоби (у випадку з акцизним складом пересувним).

** Додаток 10 до Порядку обліку платників податків, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588.

На це звертають увагу і фіскали в категорії 119.11 ЗІР. Вони зазначають, що «якщо подається інформація про ємності, які розташовані на одній території чи в одному приміщенні (акцизному складі), то у повідомленні за ф. № 20-ОПП зазначається інформація про територію або приміщення, де ці ємності розташовані, як про один об’єкт оподаткування».

Далі. Із запитання видно, що в підприємства немає акцизного складу. Виходить, через звільнення з п.п. 14.1.6 ПКУ.

Як ми вже з’ясували, сам по собі резервуар для зберігання — за визначенням не акцизний склад. З виникненням обов’язку зі сплати податків/зборів не пов’язаний. Відповідно йому не місце у ф. № 20-ОПП. Приміщення/територія, де перебуває резервуар, за умовами запитання, теж не акцизних склад. Відповідно немає зв’язку з акцизним податком. Але це ще не привід стверджувати, що їм (приміщенню/території) теж не місце у ф. № 20-ОПП.

Згідно з п. 63.6 ПКУ об’єктами оподаткування й об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно [майнові об’єкти] та дії, у зв’язку з якими в платника податків виникають обов’язки зі сплати податків і зборів. Таким чином, можуть бути й інші підстави (крім «акцизності»), за якими приміщення/територія, де перебуває резервуар, мають бути показані у ф. № 20-ОПП.

Наприклад, на цій території зайняті працівники підприємства. Або ця територія задіяна в наданні послуг тощо.

Ну а якщо ці приміщення/територія є акцизним складом, тоді їм пряма дорога у ф. № 20-ОПП. Обираємо відповідний тип об’єкта з Довідника типів об’єктів оподаткування***. Наприклад, це може бути «8 — АВТОГОСПОДАРСТВО»; «587 — ВИРОБНИЧА ДІЛЯНКА» тощо. А ось «93 — БОЧКА», вважаємо, не підходить.

*** sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/127294.html.

Оренда робочого місця і ф. № 20-ОПП

Я орендую місце в салоні краси (роблю манікюр). Який тип об’єкта обрати з Довідника для заповнення ф. № 20-ОПП? Припускаю, «679-СТІЛ».

Як уже було сказано вище, об’єктами оподаткування, які підлягають відображенню у ф. № 20-ОПП, є майно та дії, у зв’язку з якими в платника податків виникають обов’язки зі сплати податків та зборів.

У цьому випадку, очевидно, орендується не лише стіл, але й частина приміщення з конкретним функціональним призначенням.

Тому, вважаємо, орендареві в цьому випадку потрібно обрати з Довідника код того типу об’єкта, який за своїм функціональним призначенням найбільше відповідає об’єктові, інформацію про який слід надати у ф. № 20-ОПП. Зокрема, в Довіднику є такі об’єкти, як «240 — КАБІНЕТ», «292 — КОСМЕТИЧНИЙ САЛОН», «331 — МАНІКЮРНИЙ САЛОН», «458 — САЛОН».

На наш погляд, найбільше в цьому випадку підходить код «331 — МАНІКЮРНИЙ САЛОН».

Графи ф. № 20-ОПП орендар може заповнити так:

у гр. 2 зазначаєте «1» (первинне надання інформації про об’єкт);

у гр. 3 — «331»;

у гр. 4 зазначаєте назву вашого об’єкта. Цю графу можна не заповнювати, що і рекомендуємо зробити;

у гр. 5 — «33100001», де 331 — код типу об’єкта оподаткування; 00001 — ваш внутрішній ідентифікатор об’єкта;

у гр. 6 — 8 зазначаєте код КОАТУУ й адресу приміщення, у якому орендується місце;

у гр. 9 код «8» (орендується);

у гр. 10 — код «8» (право короткострокового користування, оренди або найму) або «7» (право довгострокового користування або оренди);

у гр. 11, якщо приміщення орендується не за основним місцем обліку, ставимо «Ц» або «+»;

гр. 12 не заповнюєте.

Слід зазначити, що про ф. № 20-ОПП потрібно замислитися й орендодавцеві — якщо оновлюється інформація, що раніше «сиділа» за таким об’єктом у ф. № 20-ОПП.

Наприклад, змінюється «стан об’єкта оподаткування» (гр. 9 ф. № 20-ОПП).

Наприклад, у власника був салон краси і його експлуатували виключно «за призначенням». А тепер відбувається передача частини приміщення в оренду (інша частина продовжує використовуватися, як і раніше). У такому разі передану в оренду частину приміщення у ф. № 20-ОПП слід показати як новий об’єкт: у гр. 2 зазначаєте «1»; гр. 4 — 8, 10 — 12 заповнюємо, як і при первинному наданні відомостей про об’єкт. При цьому для гр. 3 добираємо інший код (який більше підходить під частину салону) або в гр. 5 ставимо відмінний від раніше зазначеного за салоном краси внутрішній ідентифікатор об’єкта (див. вище); у гр. 9 ставимо код «9» (здається в оренду).

Укрупнення інформації у ф. № 20-ОПП

У нас є приміщення, які ми здаємо в оренду. Чи потрібно нам за кожним клієнтом здавати ф. № 20-ОПП?

Повідомлення за ф. № 20-ОПП подають за кожним об’єктом нерухомості, а не клієнтом.

У ф. № 20-ОПП застосовується принцип укрупнення надання інформації про однотипні об’єкти оподаткування, розміщені за однією адресою. Наприклад, якщо ви здаєте в одній будівлі приміщення відразу декільком орендарям, то достатньо одного рядка й одного ідентифікатора у ф. № 20-ОПП.

Якщо ж в оренду надаються однотипні об’єкти оподаткування за різним місцезнаходженням, інформація у ф. № 20-ОПП відображається за кожним об’єктом окремо.

Новий об’єкт на місці старого

Якщо подавали ф. № 20-ОПП на магазин, тепер потрібно додати майстерню (вона перебуватиме там же). Як заповнити ф. № 20-ОПП?

У цьому випадку не відбувається повного перепрофілювання об’єкта. Магазин залишається. Інформація за ним, внесена раніше через ф. № 20-ОПП, також залишається актуальною. Тому вважаємо, достатньо через ф. № 20-ОПП додати інформацію про новий об’єкт — майстерню.

У ф. № 20-ОПП слід заповнити один рядок.

У гр. 2 зазначаємо «1» (первинне надання інформації про об’єкт оподаткування); у гр. 3 — код «325» (МАЙСТЕРНЯ); у гр. 4 назва (майстерня); у гр. 5 — «32500001», у гр. 9 зазначаємо код «2» (експлуатується).

Суборенда і ф. № 20-ОПП

Чи потрібно подавати ф. № 20-ОПП при суборенді (передачі орендованої нерухомості в оренду третій особі)?

Орендодавцеві подавати ф. № 20-ОПП не потрібно. Адже відомості про об’єкт оподаткування (тип, найменування, місцезнаходження) і стан об’єкта оподаткування не змінюється (він, як і раніше, перебуває в статусі «здається в оренду»).

А ось суборендодавцеві ф. № 20-ОПП, вважаємо, потрібно подати. Адже змінюються відомості про стан об’єкта оподаткування (зі стану «орендується» він переходить у стан «здається в оренду»). А зміни стану об’єкта вимагають подання ф. № 20-ОПП з оновленою інформацією.

Інформацію щодо об’єкта суборендодавець відображає в гр. 2 ф. № 20-ОПП з ознакою «3» (зміна відомостей про об’єкт оподаткування). У гр. 9 проставляється «9» (здається в оренду). Усі інші графи заповнюються, як і при первинному наданні інформації про об’єкт.

Подати ф. № 20-ОПП потрібно і суборендареві — на об’єкт оподаткування, що з’явився, — з кодом «1» у гр. 2 (первинне надання інформації про об’єкт оподаткування) і кодом «8» (орендується) в гр. 9.

Оренда авто для службових поїздок

Чи потрібно подавати ф. № 20-ОПП у разі оренди легкового автомобіля у фізособи, який використовується для службових поїздок працівників?

Фіскали (див., наприклад, категорію 119.11 ЗІР) говорять, що подавати ф. № 20-ОПП потрібно протягом 10 робочих днів після оформлення договору оренди за основним місцем обліку юрособи.

При цьому в гр. 8 «Місцезнаходження об’єкта оподаткування» ф. № 20-ОПП зазначається адреса підприємства (відокремленого підрозділу) — місцезнаходження транспортного засобу.

Оренда комбайна

Орендували комбайн: як заповнити ф. № 20-0ПП?

Оскільки комбайн використовується у виробничій діяльності, то, в принципі, його можна вважати майном, у зв’язку з яким у платника податків виникають обов’язки зі сплати податків та зборів. Тим паче що судячи з роз’яснень фіскалів (див. вище), при оренді транспортних засобів у будь-якому випадку фіскали хочуть бачити ф. № 20-ОПП.

Як її заповнити:

— у гр. 2 зазначаємо «1» (первинне надання інформації про об’єкт оподаткування);

— у гр. 3 обираємо тип об’єкта оподаткування з Довідника типів об’єкта оподаткування. Безпосередньо в Довіднику такого об’єкта, як «комбайн», немає. Тому знаходимо тип об’єкта, який за своїм функціональним призначенням підходить найбільше. Наприклад, цілком підходить код «710 — КОЛIСНА ТЕХНIКА ДЛЯ ВСIХ ВИДIВ РОБIТ»;

— у гр. 4 зазначаємо найменування об’єкта (наприклад, назву і марку комбайна);

— у гр. 5 — «71000001»;

— у гр. 6, 7 — код КОАТУУ (виходячи з адреси підприємства/відокремленого підрозділу — місцезнаходження комбайна);

— у гр. 8 зазначаємо адресу підприємства (відокремленого підрозділу) — місцезнаходження комбайна;

— у гр. 9 — код «8» (орендується);

— у гр. 10 — код «8» (право короткострокового користування, оренди);

— гр. 11 не заповнюється;

— у гр. 12 зазначаємо реєстраційний номер об’єкта в разі його реєстрації у відповідному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (номер шасі транспортного засобу — для вантажного автомобіля і причепа).

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
60837 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти