Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, серпень, 2019/№35
Друкувати

Дивіденди в гривні перераховують в інвалюту на дату виплати

Свириденко Алла, налоговый эксперт
У цій статті обговоримо цілком справедливе рішення Верховного Суду (постанова ВС від 16.04.2019 р. у справі № 804/6909/17*), яким найвищий судовий орган припинив майже дворічний судовий спір між підприємством, що виплачує дивіденди акціонерові-нерезиденту, і податківцями.

* reyestr.court.gov.ua/Review/81366768.

Суть спору. Порядок виплати дивідендів, затверджений загальними зборами приватного акціонерного товариства (ПрАТ), передбачає, що дивіденди акціонерам-нерезидентам виплачують в інвалюті (долари США, євро) за курсом НБУ на дату прийняття рішення про виплату дивідендів. Тому після прийняття акціонерами рішення про розподіл чистого прибутку (вираженого, звісно, в гривнях) заборгованість перед нерезидентами за нарахованими дивідендами переводили у валюту. Після чого на кожну дату балансу ПрАТ перераховувало валютну заборгованість з урахуванням зміни курсу валют, а отримані від’ємні курсові різниці (КР) включало до складу витрат.

Податківці при перевірці прибрали з витрат суму КР, донарахували податок на прибуток, а також штрафні санкції за його заниження. ПрАТ оскаржило відповідні податкові повідомлення-рішення в суді.

Позиція податкових органів. На думку контролерів, зобов’язання з виплати дивідендів, первісно розраховані виходячи з гривневої величини чистого прибутку підприємства, не належать до операцій у валюті. При прийнятті рішення про виплату дивідендів перераховувати заборгованість перед акціонерами-нерезидентами в інвалюту не потрібно, так само як і визначати КР за такою заборгованістю.

Рішення суду. Окружний і апеляційний суди** дійшли висновку, що облік зобов’язань з виплати дивідендів нерезидентам у валюті вписується в законодавчі норми, що діяли на момент прийняття такого рішення. А отже, підприємство зобов’язане було перераховувати валютні зобов’язання і визначати КР за такою заборгованістю.

** reyestr.court.gov.ua/Review/71416944 та reyestr.court.gov.ua/Review/74783347 відповідно.

ВС, у свою чергу, прийняв рішення про скасування постанов судів попередніх інстанцій і таким чином визнав правомірною позицію податківців. Проаналізувавши положення МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів», судді дійшли висновку: оскільки офіційною валютою в Україні є гривня, функціональною валютою позивача є гривня і розмір нарахованих дивідендів первісно визначається також у гривні, то й облік заборгованості за дивідендами повинен був вестися в нацвалюті. А ось валютний еквівалент заборгованості слід було визначати при виплаті дивідендів нерезиденту за курсом НБУ на дату платежу.

Функціональна валюта — це валюта основного економічного середовища, в якому суб’єкт господарювання здійснює свою діяльність (§ 8 МСБО 21).

ВС визнав поза законом облік заборгованості за дивідендами в інвалюті і включення до складу витрат КР від перерахунку такої заборгованості.

Думка редакції. Згодні з остаточним вердиктом Верховного Суду. МСБО 21 застосовують, зокрема, для обліку операцій в інвалюті. У свою чергу, операція в інвалюті — це, серед іншого, операція, при якій суб’єкт господарювання бере на себе зобов’язання, визначені в іноземній валюті (§ 20 МСБО 21).

Тут же трохи інша ситуація. Валютою подання звітності для підприємств-резидентів є гривня. Саме в гривні виражено величину нерозподіленого прибутку підприємства, який і є базою для нарахування дивідендів пропорційно частці учасників у статутному капіталі підприємства. Виходить, первісно дивіденди акціонерові-нерезиденту нараховують у гривні. Тобто при первинному визнанні в емітента виникає гривневе, а не валютне зобов’язання і перераховувати його у валюту звітності, а також нараховувати у зв’язку із цим КР немає необхідності.

Більше того, якщо навіть з’явиться можливість нарахування дивідендів у валюті, то КР після перерахунку повинні лягати не на витрати, а відображатися у складі додаткового капіталу.

Тут інше питання. Оскільки йдеться про дивіденди іноземному інвесторові, то завдання підприємства — правильно перерахувати суму дивідендів, нарахованих у гривнях, в іноземну валюту.

Доволі часто в рішенні про виплату дивідендів для цього використовують курс на дату прийняття відповідного рішення. І припускаються помилки. Так, наприклад, п. 6 гл. 3 розд. II нині скасованого Положення № 281*** передбачав, що обсяг інвалюти, яка купується, обмінюється і перераховується для виплати дивідендів іноземному інвесторові, не може перевищувати обсягу фактичних зобов’язань перед інвестором згідно з рішенням про виплату дивідендів.

*** Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 10.08.2005 р. № 281, яке втратило чинність з 07.02.2019 р.

Що це означає? Припустимо, підприємство прийняло рішення про виплату дивідендів у сумі 540000 грн. На дату прийняття рішення курс НБУ становив 27 грн./$ і валютний еквівалент нарахованих дивідендів — $20000. На дату виплати дивідендів курс становив 28 грн./$. Тому для виплати $20000 підприємству потрібно вже 560000 грн., що перевищує фактичний обсяг зобов’язань перед інвестором (540000 грн.). У наявності пряме порушення вищезгаданої норми.

Щоб уникнути подібних ситуацій, ми рекомендуємо первісно в рішенні про виплату дивідендів установлювати належну нерезиденту-інвесторові суму тільки (!) в гривнях і не перераховувати її у валюту за курсом на дату рішення. А ось уже на дату виплати дивідендів перерахуєте нараховану суму в гривнях в інвалюту за курсом НБУ, встановленим на цю дату.

Свого часу так діяти пропонував НБУ в листі від 26.11.2018 р. № 40-0006/ 63031. А ось зараз аналогічного висновку дійшов і ВС.

Усе те ж саме справедливо і в сьогоднішніх законодавчих реаліях. Так, п.п. 1 п. 71 розд. VI нового Положення № 5**** сформульований ще конкретніше. Він забороняє підприємствам при купівлі валюти для виплати дивідендів використовувати суму в гривнях, яка перевищує суму дивідендів, належних іноземному інвесторові згідно з рішенням емітента в гривнях. Крім того, встановлює, що перерахунок зобов’язань перед учасниками з гривні в інвалюту в разі перерахування власної валюти з метою виплати дивідендів здійснюється за офіційним курсом НБУ на дату здійснення операції (тобто перерахування валюти).

**** Затверджено постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 5.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам