Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, грудень, 2019/№51-52
Друкувати

Геть забобони, або 13-та зарплата

Огай Елена, эксперт по вопросам оплаты труда
Сьогодні обговоримо винагороду за підсумками роботи за рік, або, як її називають у народі, тринадцяту зарплату. Оскільки роботодавець іде на таку щедрість рідко, не всі бухгалтери з нею знайомі. Про те, як із цією екзотикою працювати: нараховувати, оподатковувати, а згодом враховувати при розрахунку всіх «середніх» виплат, розповімо далі.

Розміри винагороди за підсумками роботи за рік і умови її надання встановлюються в колдоговорі (або в Положенні про преміювання, яке є додатком до колективного договору). Якщо ж колдоговір не укладений, то умови, критерії, розміри та строки такої виплати визначають у Положенні про оплату праці або затверджують положенням про виплату винагороди (преміювання), яке є невід’ємним додатком до Положення про оплату праці.

Завершальний етап документального оформлення — наказ про виплату винагороди за підсумками роботи за рік — як підстава для його нарахування.

Як оподатковувати?

Винагорода за підсумками роботи за рік входить до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних і компенсаційних виплат (ч. 3 ст. 2 Закону про оплату праці і п.п. 2.3.2 Інструкції № 5*). Тож оподатковуйте і відображайте її у звітності за загальними зарплатними правилами:

* Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

1) при справлянні ЄСВ та при утриманні ПДФО і ВЗ винагороду за підсумками роботи за рік включайте до бази справляння/оподаткування того місяця, в якому вона нарахована;

2) у таблицях 1 і 6 Звіту з ЄСВ відображайте у складі зарплати звітного місяця;

3) у формі № 1ДФ — у складі зарплати звітного кварталу з ознакою доходу «101».

Максимальний ЄСВ. З метою порівняння з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ тринадцяту зарплату включають у місяці нарахування повністю, але в межах максимальної величини.

У 2019 році ця цифра становить 62595 грн., а у 2020 році — 70845 грн.

Враховуємо в розрахунку відпускних

Винагорода за підсумками роботи за рік зазначена в п. 3 Порядку № 100** серед виплат, що беруть участь у розрахунку відпускних. При цьому:

** Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

1) до розрахунку відпускних потрапить тільки винагорода, нарахована в поточному році (у якому надається відпустка) за попередній календарний рік;

2) для кожного місяця розрахункового періоду винагорода за підсумками роботи враховується як 1/12 нарахованої суми, яка додається до зарплати такого місяця.

Це означає, що при наданні відпустки у 2020 році в розрахунку може брати участь винагорода за підсумками роботи за 2019 рік, нарахована у 2020 році. Якщо ж винагорода буде нарахована в грудні 2019 року за 2019 рік, то її взагалі не враховують при обчисленні середньоденної зарплати для відпускних.

Див. листи Мінпраці від 24.06.2008 р. № 411/13/84-08 і Мінсоцполітики від 20.06.2019 р. № 723/0/204-19.

Припустимо, ви нарахували тринадцяту зарплату в січні 2020 року. При наданні відпусток починаючи з лютого січень 2020 року потрапляє до розрахункового періоду. Винагорода розподіляється не між місяцями того року, за роботу в яких вона була нарахована, а між місяцями розрахункового періоду, за який здійснюється розрахунок середньої зарплати.

Якщо кількість місяців розрахункового періоду дорівнює 12, до розрахунку середньої зарплати для розрахунку відпускних потрапить уся сума такої винагороди. Якщо ж працівник відпрацював менше року, то при розрахунку середньої зарплати враховуємо тільки частину винагороди, пропорційну кількості місяців розрахункового періоду, а саме: визначаємо 1/12 частина винагороди, але відносимо отримані суми тільки до місяців, що ввійшли до розрахункового періоду.

Важливо: розподілені суми винагороди повинні піддатися коригуванню разом з іншими зарплатними виплатами до підвищення (лист Мінсоцполітики від 18.06.2019 р. № 927/0/206-19).

Приклад 1. Працівник відпрацював на підприємстві більше року. У лютому 2020 року йому надано щорічну відпустку тривалістю 14 календарних днів. Розрахунковий період: лютий 2019 року — січень 2020 року. У січні 2020 року такому працівникові: нараховано винагороду за підсумками роботи у 2019 році — 12000 грн.; з 1 січня 2020 року підвищено оклад — з 12000 грн. до 15000 грн.

Дані, необхідні для розрахунку, наведемо в таблиці.

Порядок урахування винагороди за підсумками роботи за рік у розрахунку відпускних

Місяці розрахункового періоду

Кількість днів, які беруть участь у розрахунку*

Сума виплати,

грн.

Сума, яка бере участь у розрахунку, грн.

Коефіцієнт коригування

Відкоригована сума заробітку,

грн.

02.2019

28

12000

12000 + 1000**

1,25

(15000 : 12000)

16250

03.2019

30

12000

12000 + 1000

16250

04.2019

29

12000

12000 + 1000

16250

05.2019

29

12000

12000 + 1000

16250

06.2019

28

12000

12000 + 1000

16250

07.2019

31

12062,22***

12062,22 + 1000

16327,78

08.2019

30

12062,22

12062,22 + 1000

16327,78

09.2019

30

12062,22

12062,22 + 1000

16327,78

10.2019

30

12062,22

12062,22 + 1000

16327,78

11.2019

30

12062,22

12062,22 + 1000

16327,78

12.2019

30

12065,16

12065,16 + 1000

16331,45

01.2020

29

27000

(15000 + 12000****)

15000 + 1000

1

16000

Разом

354

159376,26

159376,26

х

195220,35

* Наведена кількість днів, за винятком святкових і неробочих, установлених ст. 73 КЗпП.

** У лютому та інших місяцях розрахункового періоду — 1/12 частина винагороди: 12000 грн. : 12 міс. = 1000 грн.

*** У липні й далі — зарплата з урахуванням індексації при базовому місяці — січень 2019 року.

**** Нарахована винагорода за підсумками роботи за 2019 рік — 12000 грн.

Середньоденна зарплата: 195220,35 грн. : 354 к. дн. = 551,47 грн.

Сума відпускних: 551,47 грн. х 14 к. дн. = 7720,58 грн.

Приклад 2. Працівник прийнятий на роботу 18.06.2019 р. У лютому 2020 року йому надана щорічна відпустка тривалістю 14 календарних днів. Розрахунковий період: липень 2019 року — січень 2020 року. У розрахунковому періоді працівникові нараховані: зарплата у сумі 63000 грн.; винагорода за підсумками роботи за рік у сумі 7000 грн. (нарахована в січні 2020 року).

Оскільки кількість місяців у розрахунковому періоді дорівнює 7, до розрахунку відпускних включаємо тільки частину винагороди. Визначимо її: 7000 грн. : 12 міс. х 7 міс. = 4083,33 грн.

Середньоденна зарплата: (63000 грн. + 4083,33 грн.) : 210 к. дн. = 319,44 грн., де: 210 — кількість календарних днів у розрахунковому періоді липень 2019 року — січень 2020 року за вирахуванням святкових і неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпП (215 - 5).

Сума відпускних: 319,44 грн. х 14 к. дн. = 4472,16 грн.

Враховуємо в розрахунку «середньої» за 2 місяці

Винагорода за підсумками роботи за рік бере участь у розрахунку середньої зарплати за 2 місяці виходячи з такого (абзац другий п. 3 Порядку № 100):

1) винагорода була нарахована в поточному році за попередній календарний рік;

2) сума винагороди бере участь у розрахунку середньої заробітної плати як 1/12 суми такої винагороди, додана до заробітку кожного місяця розрахункового періоду. На думку Мінсоцполітики, у такий спосіб винагорода повинна враховуватися при обчисленні середньої зарплати протягом усього календарного року (див. лист від 20.04.2017 р. № 1225/0/101-17/282), а саме шляхом збільшення 1/12 цієї винагороди до заробітку кожного місяця розрахункового періоду.

Інакше кажучи, винагорода за підсумками роботи за рік не обов’язково повинна бути нарахована в розрахунковому періоді.

Приклад 3. Працівник у квітні 2020 року направляється на курси підвищення кваліфікації — цей період йому оплачується за «середньою» за 2 місяці. У розрахунковому періоді (лютий — березень 2020 року) йому нарахована зарплата в розмірі 30000 грн., усі дні, передбачені графіком роботи (41 роб. дн.), відпрацьовано. У січні 2020 року працівникові було нараховано винагороду за підсумками роботи за 2019 рік у розмірі 6000 грн.

Розмір винагороди, що бере участь у розрахунку «середньої» за 2 місяці, становитиме: 6000 грн. : 12 міс. х 2 міс. = 1000 грн.

Середньоденна зарплата дорівнюватиме: (30000 грн. + 1000 грн.) : 41 роб. дн. = 756,10 грн.

Якщо в розрахунковому періоді були відпрацьовані не всі дні, то винагорода за кожен місяць враховується в сумі, пропорційній фактично відпрацьованому часу в розрахунковому періоді (листи Мінсоцполітики від 21.08.2009 р. № 506/13/84-09, від 18.04.2012 р. № 283/13/155-12 і від 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14).

І ще. Вимоги п. 10 Порядку № 100 (обов’язок проводити коригування виплат, якщо в розрахунковому періоді або в періоді збереження середнього заробітку підвищувалися тарифні ставки (оклади)) необхідно дотримуватися при обчисленні середнього заробітку в усіх випадках його збереження. Принцип здійснення коригування такий же, як і у випадку з розрахунком середньої заробітної плати для обчислення суми відпускних (див. вище).

Враховуємо в розрахунку лікарняних і декретних

Винагорода за підсумками роботи за рік включається до розрахунку середньої зарплати для оплати періоду тимчасової непрацездатності і відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (див. п. 3 Порядку № 1266*** і абзац перший п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ).

*** Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

При розрахунку лікарняних і декретних не має значення, коли нарахована винагорода за підсумками роботи за рік — у поточному році за попередній або в тому ж році, за який вона надається.

Але якщо зазначена виплата була нарахована в місяці розрахункового періоду, який повністю не відпрацьований з поважної причини (причин), то її сума не включається до розрахунку середньої зарплати.

У такому разі потрібно з розрахункового періоду виключити весь місяць (разом з виплатами, які в ньому нараховані) (абзац другий п. 3 Порядку № 1266, лист Мінсоцполітики від 13.10.2016 р. № 334/18/99-16).

До поважних причин належать: тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до 3 і 6 років, відпустка без збереження заробітної плати (п. 3 Порядку № 1266).

Якщо працівник у розрахунковому періоді не працював з інших причин, наприклад перебував у відпустці (щорічній, додатковій, інших видах відпусток), то тринадцята зарплата враховується повністю.

Аналогічний підхід використовуємо й при розрахунку декретних.

Винагорода за підсумками роботи за рік включається до розрахунку «лікарняної» і «декретної» середньої зарплати у складі виплат того місяця, в якому вона нарахована.

Приклад 4. Працівникові потрібно оплатити листок непрацездатності за період хвороби з 3 по 14 лютого 2020 року. Розрахунковий період: лютий 2019 року — січень 2020 року. У розрахунковому періоді нараховані: зарплата в сумі 123000 грн.; винагорода за 2019 рік в сумі 3000 грн. (нарахована в січні 2020 року); лікарняні за період хвороби з 2 по 31 січня 2020 року. Загальний страховий стаж — більше 8 років.

Січень 2020 року повністю не відпрацьований з однієї з поважних причин (хвороба), винагорода за підсумками роботи за рік не включається до розрахунку середньої зарплати.

Середньоденна зарплата: 123000 грн. : 334 к. дн. = 368,26 (грн.), де 334 — кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (оплачує роботодавець): 368,26 грн. х 5 к. дн. = 1841,30 грн.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (оплачує Фонд соціального страхування): 368,26 грн. х 7 к. дн. = 2577,82 грн.

І ще: винагорода за підсумками роботи за рік не підлягає індексації.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам