Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, січень, 2019/№3
Друкувати

Валютна лібералізація «біля порога»: прийнято всі постанови

Товстопят Юрий, налоговый эксперт
НБУ зробив останні кроки на шляху до валютної лібералізації, прийнявши всі постанови, які складатимуть нову систему валютного регулювання під верховенством Закону про валюту1. Про це регулятор тут же відрапортував на своєму офіційному Інтернет-представництві2. Давайте поглянемо, що це обіцяє нам з вами, причому вже в найближчому майбутньому.

1 Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р. № 2473-VIII. Знайомству з ним була присвячена стаття «Закон про валюту і валютні операції: «перше наближення»» в журналі «Бухгалтер 911», 2018, № 30.

2 https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85295172&cat_id=55838.

З 07.02.2019 р. буде введено в дію новий Закон про валюту.

Не даремно від моменту його набрання чинності до введення в дію був відведений строк у сім місяців: певний час знадобився для підготовки «підзаконної нормативки». Вона включає такі постанови Правління НБУ від 02.01.2019 р. (див. таблицю нижче). Ці вісім основних постанов Правління НБУ покликані замінити попередню базу з 56 нормативно-правових актів у цій сфері.

Основи нової системи валютного регулювання

з/п

Назва Положення/Інструкції, затвердженого(ї) постановою

Коротка характеристика

1

Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України

Встановлює структуру валютного ринку України. Визначає порядок торгівлі інвалютою та банківськими металами НБУ; порядок торгівлі банками інвалютою в безготівковій і готівковій формі та банківськими металами без їх фізичного постачання і з ним

2

Положення про здійснення операцій із валютними цінностями

Визначає:

1) порядок здійснення операцій з купівлі, продажу, обміну безготівкової інвалюти / банківських металів без фізичного постачання;

2) порядок проведення транскордонних переказів за межі України та виплати транскордонних переказів одержувачам в Україні;

3) порядок і особливості проведення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (операції з банківськими металами з фізичним постачанням та/або валютно-обмінні операції);

4) порядок проведення розрахунків за валютними операціями

3

Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей

Визначає порядок ввезення, пересилання на митну територію України, вивезення, пересилання з митної території України або транзит через митну територію України фізичними особами, юридичними особами та банками готівкової валюти і банківських металів

Усі три документи є постійними. У повному обсязі діятимуть тоді, коли НБУ не матиме потреби застосовувати заходи захисту на валютному ринку для упередження обставин, що загрожують макрофінансовій стабільності.

4

Положення про перелік заходів захисту, порядок та критерії їх запровадження, подовження та дострокового припинення

Визначає загальний перелік можливих заходів захисту та критеріїв їх застосування на валютному ринку. Документ постійний

5

Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

Визначає заходи захисту, запроваджені НБУ, порядок здійснення валютних операцій в умовах введених заходів захисту, а також порядок здійснення окремих операцій в інвалюті.

Документ тимчасовий. Приділіть йому увагу, оскільки цей документ містить основний перелік валютних обмежень

6

Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками

Визначає порядок надання банками НБУ інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами, що не є банками, боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами та позиками.

Документ постійний

7

Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів

Установлює порядок здійснення банками валютного нагляду за дотриманням їх клієнтами-резидентами (крім банків) установлених НБУ граничних строків розрахунків за операціями з експорту й імпорту товарів. Документ тимчасовий. Діє до скасування граничних строків

8

Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції

Визначає порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції.

Документ постійний. Приділіть йому увагу, оскільки на підставі цього документа банки можуть зупиняти платежі за названими в ньому ризиковими операціями (наприклад, виплата дивідендів іноземній інвестору) та вимагати додаткового документального підтвердження

Звернемо вашу увагу: усі перелічені постанови прийняті 02.01.2019 р., водночас наберуть чинності вони тільки з 07.02.2019 р. — дати повноцінного старту нової системи валютного регулювання.

Зазначені в першій колонці таблиці номери є одночасно й номерами постанов. Надалі називатимемо їх Положення № 1 і т. д.; Інструкція № 7.

Виняток — Положення № 6, для якого зазначене твердження справедливе тільки щодо пп. 1 і 3 постанови, якою воно затверджене, та пп. 1 — 3 постанови, якою затверджена Інструкція № 7. В іншій частині зазначені документи діють уже з 05.01.2019 р.3

3 Тому як опубліковані зазначені постанови були 04.01.2019 р. (на офіційному Інтернет-представництві НБУ), а вступають у дію вони (у переважній частині) з дня, що настає за днем їх офіційного опублікування, тобто виходимо на 05.01.2019 р.

Крім восьми основних, затверджено також дві «допоміжні» постанови:

— «Про затвердження Правил функціонування Системи підтвердження угод на валютному ринку України» від 02.01.2019 р. № 10, яке зберігає гнучкі підходи щодо використання банками засобів Системи підтвердження угод ВалКлі;

— «Про документ для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій» від 04.01.2019 р. № 16 — установлює форму і зміст розрахункових документів для проведення валютно-обмінних операцій.

Особливу увагу приділимо Положенню № 5, оскільки за його допомогою НБУ не лише визначив можливі заходи захисту, а й упровадить їх починаючи з 07.02.2019 р.

Зокрема, це:

1. Установлення триваліших (порівняно з нині чинними) граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Із зазначеної дати вони становитимуть 365 к. дн. (згідно з п. 21 Положення № 5).

На жаль, у Положенні № 5 не прописано чітко, чи поширюються ці строки на експорт послуг і прав інтелектуальної власності (за чинним на сьогодні законодавством не поширюються).

При цьому в іншій своїй постанові (якою затверджено Інструкцію № 7) НБУ прописав «перехідні положення» в частині застосування таких строків. Згідно з п. 2 постанови граничні строки розрахунків поширюються на незавершені операції резидента з експорту та імпорту товарів, за якими до 07.02.2019 р. не встановлено банком порушення 180-денного строку розрахунків.

За незавершеними до 07.02.2019 р. операціями з експорту та імпорту товарів банки здійснюють валютний нагляд за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків, зазначених у п. 21 Положення № 5 відповідно до вимог Інструкції № 7 (ср. 025069200).

Тобто якщо до 07.02.2019 р. не був порушений 180-денний строк, то із зазначеної дати моніторити будуть уже дотримання 365-денного строку.

2. Обов’язковий продаж частини надходжень в інвалюті. Незважаючи на інформацію, що в осяжному майбутньому таку вимогу якщо не зовсім скасують, то принаймні знизять частину, що підлягає обов’язковому продажу, до 30 %4, п. 25 Положення № 5 з 07.02.2019 р. така межа, як і раніше, встановлена в розмірі 50 %.

4 Дивіться повідомлення на нашому сайті https://buhgalter911.com/news/news-1041375.html.

Зверніть увагу: перелік випадків, на які ця вимога не поширюється, не до кінця ідентичний тому, що діє зараз. Як виняток (перелічені в п. 26 Положення № 5) не названі кошти, які значаться на рахунках у зарубіжних банках, відкритих на підставі індивідуальних ліцензій НБУ.

Вимога щодо обов’язкового продажу поширюється на надходження в інвалюті 1 групи Класифікатора5 і в російських рублях.

5 Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затверджений постановою Правління НБУ від 04.02.98 р. № 34.

3. Ліміти на проведення окремих валютних операцій (установлені розд. ІХ Положення № 5). Зокрема, ліміти на:

— здійснення валютних операцій фізособами-резидентами для власних потреб і не пов’язаних з їх підприємницькою діяльністю з переказу коштів з України на поточні рахунки нерезидентів-юросіб, відкриті в Україні (крім інвестиційних рахунків), з метою виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за договором страхування життя /здійснення інвестиції за кордон / розміщення коштів на власному рахунку за межами України. Протягом календарного року загальна сума таких операцій не повинна перевищувати в сукупності 50 тис. € включно6;

6 Або еквівалент цієї суми в іншій інвалюті/гривні за офіційним курсом гривні до інвалют, установленим НБУ на дату здійснення відповідної операції.

— здійснення валютних операцій резидентом (юрособою або фізособою-підприємцем) з метою здійснення його госпдіяльності з переказу коштів з України/на поточні рахунки нерезидентів-юросіб, відкриті в Україні (крім інвестиційних рахунків). Протягом календарного року загальна сума таких операцій не повинна перевищувати в сукупності 2 млн € включно7;

7 Або еквівалент цієї суми в іншій інвалюті/гривні за офіційним курсом гривні до інвалют, установленим НБУ на дату здійснення відповідної операції.

Таким чином система електронних лімітів замінить індивідуальні ліцензії на валютні операції.

— придбання/перерахування інвалюти/гривні з метою виплати дивідендів іноземному інвестору. Протягом місяця не більше 7 млн (або еквівалент цієї суми) і за умови, що дивіденди виплачуються за період діяльності до 2017 року включно (тобто прибуток, зароблений у 2018 році, розподіляти у вигляді дивідендів поки що не можна).

Також у ст. 12 Закону про валюту названі й інші заходи захисту (зокрема, встановлення особливостей здійснення операцій, пов’язаних з рухом капіталу; резервування коштів за валютними операціями та інші), на які орієнтувався НБУ у відповідній постанові.

Такі заходи носять тимчасовий характер й у світлому майбутньому (якого сподівається дочекатися НБУ) мають бути поступово зняті.

Регулятор (спільно з експертами МВФ) навіть розробив Дорожню карту валютної лібералізації8, яка передбачає покрокове зняття всіх валютних обмежень відповідно до темпів поліпшення макроекономічних умов. Але про це говоритимемо, коли обіцянки НБУ будуть утілюватися в життя (якщо будуть).

8 https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85295172&cat_id=55838.

Слід звернути увагу також на низку послаблень на валютному ринку, передбачених новим порядком валютного регулювання. НБУ у своєму інформаційному повідомленні навів більше 20 таких послаблень, найважливішими з яких (окрім згаданих раніше) є:

— скасування валютного нагляду за експортно-імпортними операціями до 150 тис. грн.;

— дозвіл вільного використання рахунків юросіб за кордоном (крім операцій з переказу коштів з України на такі рахунки);

— скасування санкції у вигляді припинення ЗЕД за порушення строків розрахунків;

— скасування обмеження на дострокове погашення зовнішніх зобов’язань (мабуть, маються на увазі кредити/позики в іноземній валюті);

— скасування процедури реєстрації зовнішніх запозичень (натомість впроваджується повідомна процедура);

— дозвіл оnline-купівлі інвалюти фізособами (в межах ліміту купівлі готівкової валюти — до 150 тис. грн./день в еквіваленті);

— збільшення ліміту на перекази інвалюти за кордон без відкриття рахунку для фізосіб — з 15 до 150 тис. грн./рік;

— скасування подвійного контролю за операціями з експорту продукції — валютний нагляд здійснюватиме тільки той банк, який отримав інформацію про відповідну митну декларацію.

Тобто регулятором зроблено істотні кроки в напрямі валютної лібералізації. Сподіваємося й на подальше покращення ситуації в цьому напрямі.

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
60419 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти