Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, липень, 2019/№28
Друкувати

Заповнення акцизних накладних: рекомендації щодо рекомендованої форми

Шевчук Михаил, налоговый эксперт
За операціями, що мали місце після 01.07.2019 р., податківці рекомендують складати акцизні накладні за рекомендованою формою*. Це логічно, що стара форма для цих цілей не зовсім підходить, але той факт, що вчергове ДФСУ з Мінфіном «гальмують прогрес», безумов­но, створить нові проблеми платникам акцизного податку… Ми постараємося допомогти вам із заповненням проектної форми.

* sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/383793.html. Про це ви вже знаєте, зокрема, з матеріалу «Паливні» акцизні накладні: життя після першого липня» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 27).

Розпочнемо з того, що будь то стара чи нова форма акцизної накладної, складати їх потрібно в електронній формі й українською мовою (як того вимагають ст. 231 ПКУ та п. 4 розд. І Порядку № 218**).

** Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, затверджений наказом Мінфіну від 25.02.2016 р. № 218.

Розглядати в цій статті будемо АН на пальне, яку від «спиртної» АН відрізняє, насамперед, ідентифікатор форми — «П». Обов’язкові реквізити АН перелічені в п. 231.1 ПКУ, причому їх перелік з 01.07.2019 р. значно змінився.

Порядок заповнення АН форми «П» — до вашої уваги в таблиці нижче.

Заповнення акцизних накладних

Реквізит АН

Які дані зазначати

Коди операцій для складання в одному примірнику*

Такі коди зазначені в самій формі АН (у виносці до цього її реквізиту):

1 — власне споживання чи промислова переробка;

2втрачене, зіпсоване, знищене пальне (пп. 214.7 і 216.3 ПКУ);

3 — реалізація пального суб’єкту господарювання — неплатнику;

4ввезення пального на митну територію України;

5вивезення пального за межі митної території України;

6 — реалізація отримувачу, який не є суб’єктом господарювання (звичайним фізособам).

Якщо накладну складають у двох примірниках, у цьому полі слід зазначити цифру «0»!

* Не є обов’язковим реквізитом АН згідно з п. 231.1 ПКУ.

Умови оподаткування

Проставляємо умовні коди, знову-таки зазначені в самій формі АН (виноска 2):

1 — пальне, яке не підлягає оподаткуванню (п.п. 213.2.1 ПКУ). Це вивезення (експорт);

2 — пальне, звільнене від оподаткування акцизним податком (п. 213.3 ПКУ). Це базові випадки, коли операції з підакцизними товарами звільняються від оподаткування акцизним податком;

3 — на умовах, встановлених п. 229.8 ПКУ (це особливі умови для бензинів авіаційних і пального для реактивних двигунів);

4 — на умовах, встановлених пп. 229.2 — 229.7 ПКУ (використання нафтопродуктів як сировини для нафтохімічної/хімічної промисловості);

5 — залишки пального, які не обліковуються в СЕАРП (утворилися

станом до 01.07.2019 р. у суб’єктів господарювання, які до 01.07.2019 р. не були платниками акцизного податку з реалізації пального). Виходить, ця ознака діє, коли ви списуватимете раніше «заведене» в період з 16.07.2019 р. до 20.07.2019 р. через «безакцизну» заявку на поповнення обсягів залишку пального станом на 01.07.2019 р. пальне.1

Якщо ж операція оподатковується на загальних підставах, у цьому полі зазначають цифру «0»

Напрям використання

Виноскою 3 до цього реквізиту АН передбачено такі коди напрямів використання пального:

1 — реалізація пального у споживчій тарі ємністю до 5 л (включно) виробником або особою, що здійснила розлив пального у таку тару;

2 — реалізація пального з акцизного складу на інший акцизний склад з використанням акцизного складу пересувного у разі, якщо до реалізації пального такий інший акцизний склад уже відомий;

3 — розподіл обсягу залишків пального станом на 01.07.2019 р. між акцизними складами/пересувними акцизними складами, де такі обсяги фактично знаходилися1;

4 — реалізація пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним.

Нюанс. Як побічно випливає з інших комірок АН (див. нижче), для випадку реалізації суб’єкту господарювання — неплатнику податку для потреб його власного споживання або промислової переробки (код операції для складання АН в одному примірнику — «3») повинен проставлятися код «0».

Примірник

__ із__

Номер примірника АН (1 або 2) та кількість АН (1 або 2), які складають на цю операцію1. Обов’язковим реквізитом АН згідно з п.п. «а» п. 231.1 ПКУ вважається тільки номер примірника, тоді як кількість таких примірників обов’язковим реквізитом не є

Реєстраційний номер в ЄРАН першого примірника*

Заповнюють у разі складання другого примірника АН (якщо в попередньому реквізиті зазначене «2» з «2»). У цьому випадку в реквізиті, що нас цікавить, заповнюють присвоєний першому примірнику АН номер при її реєстрації в ЄРАН

* Не є обов’язковим реквізитом АН згідно з п. 231.1 ПКУ.

Дата складання

(дд/мм/рррр)

День місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, коми, інші розділові знаки не ставляться.

Нагадаємо, що АН згідно з п. 231.3 ПКУ в загальному випадку складається в день ввезення / в день реалізації пального, крім низки винятків1

Порядковий номер

У першій частині (до знака дробу) проставляється порядковий номер, який відповідає послідовному номеру складеного платником податку документа. Не може починатися з «0» (нуля).

У другій частині (після знака дробу) проставляється код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу юридичної особи або код за внутрішньою кодифікацією, прийнятою юрособою, внесений до графи «Код пункту реалізації» п. 5 «Відомості про пункти (склади, комплекси, станції, інші об’єкти) з реалізації пального» заяви за формою № 1-АКП («Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального»).

Врахуйте такі особливості:

1) протягом року застосовується наскрізна нумерація АН — повне дублювання їх порядкових номерів не допускається;

2) порядковий номер повинен містити тільки цифрові значення (не повинен містити літер та інших символів);

3) у клітинках порядкового номера, які не заповнюються, нулі, прочерки та інші символи не проставляють

Особа, що реалізує пальне

В окремих комірках цього реквізиту зазначають:

юрособи:

1) найменування;

2) код ЄДРПОУ особи, що реалізує пальне. У разі укладення договору про спільну діяльність тут зазначають реєстраційний обліковий номер такого договору;

3) код філії/структурного підрозділу — якщо АН виписує філія/структурний підрозділ, якому делеговано право виписування АН.

Фізособи, у свою чергу, зазначають:

1) П. І. Б.;

2) реєстраційний номер облікової картки (або серію та номер паспорта — для «тих, що відмовилися») особи, що реалізує пальне

Особа — отримувач пального

Якщо АН складено на обсяг пального, реалізованого суб’єкту господарювання:

Для отримувачів-юросіб зазначають:

1) найменування;

2) код ЄДРПОУ отримувача пального. У разі постачання пального на користь осіб, що ведуть діяльність за договором про спільну діяльність, зазначають реєстраційний обліковий номер такого договору;

3) код філії/структурного підрозділу — якщо отримувач — філія/структурний підрозділ, якому делеговано право виписки АН.

Для отримувачів-фізосіб зазначають:

1) П. І. Б. і

2) реєстраційний номер облікової картки (або серію та номер паспорта — для «тих, що відмовилися») отримувача пального.

При складанні АН за щоденними підсумками операцій дані цього поля не заповнюють.

При реалізації пального через паливороздавальні або оливороздавальні колонки з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, дані цього поля:

можуть не заповнюватися виключно при реалізації пального не суб’єкту господарювання (наприклад, звичайній фізособі);

— обов’язково заповнюються при реалізації пального суб’єкту господарювання із зазначенням даних, що його ідентифікують

Акцизний склад/ Пересувний акцизний склад, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне

В окремих комірках цих реквізитів зазначають:

уніфікований номер реєстрації в СЕАРП і СЕ (присвоюється акцизному складу при його реєстрації);

двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного) — його берете з Класифікатора видів транспорту*;

місткість ємності (секцій): загальну (у м3); кількість секцій (у шт.) і для акцизної накладної (у м3);

номер державної/міжнародній/іноземній реєстрації (стосується акцизних складів пересувних, тобто транспортних засобів**, — це номер, який присвоюється їм при реєстрації уповноваженими органами у відповідних країнах)

Акцизний склад/ Пересувний акцизний склад, на який фізично відвантажене (отримане) пальне

* Затверджений наказом Мінфіну від 20.09.2012 р. № 1011. Його також можна знайти на веб-порталі ДФСУ за посиланням: sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/reestri-ta-klasifikatori/klasifikatori/vidomchi-klasifikatori-informatsii-z-pi/62564.html.

** Паливний бак транспортного засобу не є акцизним складом пересувним.

Спеціальні поля АН

Реквізити митної декларації (для коду операції «4» та «5»)*

Цю графу заповнюють у разі ввезення пального на митну територію України або його вивезення за межі такої території. До окремих комірок цього реквізиту в таких випадках з митної декларації переносять:

— дані графи 1 митної декларації: код напрямку переміщення / код митного режиму / код типу декларації;

— дату оформлення митної декларації у форматі день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри);

— номер такої декларації

* Не є обов’язковим реквізитом АН, якщо тільки податківці не вважають дані цього поля «ознакою щодо ввезення пального або спирту етилового на митну територію України» (п.п. «й» п. 231.1 ПКУ).

Серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального на умовах, встановлених пунктами 229.2 — 229.8 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України (умови оподаткування — «3» або «4»)

Реквізити податкового векселя (серія та номер). Ці дані заповнюють, якщо пальне звільняється від оподаткування згідно з пп. 229.2 — 229.8 ПКУ

Реалізація пального відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Податкового кодексу України (умова оподаткування — «3»)

Обирається одна з умов звільнення пального від оподаткування згідно з п.п. 229.8.10 ПКУ. Навпроти відповідного значення проставляється відмітка «Х»

Адреси місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб’єкт господарювання — неплатник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки (виписується в одному примірнику — код операції «3», напрям використання — «0»)

У разі реалізації пального суб’єкту господарювання — неплатнику податку для потреб його власного споживання або промислової переробки в цьому полі окремими рядками зазначають код КОАТУУ й адресу місця зберігання пального

Таблична частина

Графа 1

Код товару згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків) — суцільним порядком без розділових знаків (пропусків, крапок тощо). Увага: в одному документі може бути зазначена операція виключно за одним кодом УКТ ЗЕД

Графа 2

Опис пального згідно з УКТ ЗЕД

Графа 3*

Обсяг реалізованого (відвантаженого, втраченого) пального в кілограмах

Показники цих граф можуть мати тільки позитивне значення. Їх наводять з округленням до двох знаків після коми

Графа 4

Обсяг реалізованого (відвантаженого, втраченого) пального в літрах, приведених до 15 оС. Приведення до температури 15 оС здійснюється згідно з діючою нормативно-технічною документацією

* Не є обов’язковим реквізитом АН згідно з п. 231.1 ПКУ.

1 Див. статтю «Паливні» акцизні накладні: життя після першого липня» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 27).

На цьому поки що все. Продовжимо після появи офіційної версії документів.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам