Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, березень, 2019/№11
Друкувати

Нове авто: формуємо первісну вартість

Шевчук Михаил, налоговый эксперт
Ситуація. Збираюся вводити в експлуатацію автомобіль. Додатково придбали літню гуму та оплатили за встановлення. Включати ці суми до первісної вартості? Чи можна віднести до первісної вартості встановлення ГБО? Відповідям на ці запитання й присвячена стаття, яку радимо вам зараз прочитати.

Питання формування первісної вартості автомобіля насправді не таке просте, як здається на перший погляд.

«Дороговказною зіркою» з визначення первісної вартості основних засобів, у тому числі й автомобілів, є П(С)БО 7. При цьому кінцевий результат — конкретна сума первісної вартості об’єкта — цікавий у цілях як бухгалтерського, так і податкового обліку. Але розпочнемо з бухправил.

Бухгалтерський облік. Автомобіль — це об’єкт основних засобів (згідно з п. 4 П(С)БО 7). Обліковують його на субрахунку 105 «Транспортні засоби». Вірніше, там обліковують його первісну вартість, яка потрапляє туди із субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів».

Склад первісної вартості основних засобів прямо зазначений у п. 8 П(С)БО 7. Давайте розглянемо на конкретних прикладах, включаються ті чи інші витрати до первісної вартості транспортних засобів чи ні.

Витрати, які входять/не входять до первісної вартості автомобіля

Вид витрат

Вид витрат

Формують первісну вартість

НЕ формують первісної вартості

Пенсійний збір (детальніше про нього поговоримо в окремому підрозділі статті)

Витрати на страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Платні послуги сервісних центрів МВС

Витрати на добровільне страхування автомобіля (КАСКО тощо)

Вартість послуг митного брокера

Фінансові витрати, пов’язані з купівлею автомобіля. Ті ж відсотки за кредитом1

Плата за митне оформлення, якщо воно відбувається поза місцем розташування митних органів або в неробочий час

Платні послуги банків (комісійні та інші схожі платежі, які банки справляють за свої послуги)

Суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) авто (якщо вони не відшкодовуються підприємству/установі), у тому числі акцизний податок

Винагорода посередникам (комісіонерам, агентам тощо) за послуги при купівлі автомобіля за договорами доручення (комісії тощо)

Транспортний податок

1 Подробиці знайдете в статті «Авто в кредит: облік відсотків за кредитом» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 9).

Тепер окремо поговоримо про витрати, що цікавили користувача порталу.

Літня гума та її встановлення. Автомобільні шини по своїй суті є запасними частинами. Їх облік ведуть на однойменному субрахунку 207. Але стосується це шин, придбаних окремо від автомобіля.

Автомобільні шини, що є на колесах і в запасі при автомобілі, які враховані в ціні автомобіля та включені до його інвентарної вартості, обліковуються у складі основних засобів. Ідеться про «рідні» шини, які були на колесах автомобіля при його купівлі, та «запаску», що знаходиться при ньому .

Про це прямо говорить Інструкція № 2912, а саме останній абзац характеристики субрахунку 207.

2 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

Тобто якщо автомобільні шини ви придбаваєте окремо (і тут же їх установлюєте), то обліковувати їх потрібно як запасні частини. Первісної вартості автомобіля вартість їх придбання й установлення не змінює.

Існують різні методи їх обліку. Залежно від вашого вибору до складу витрат вартість шин може бути включено:

1) при встановленні шин на транспортний засіб;

2) при списанні шин — коли вони вироблять середній ресурс пневматичної шини чи при встановленні експлуатаційних або виробничих дефектів шин.

Установлення газобалонного обладнання (ГБО). А ось воно первісну вартість автомобіля, безумовно, збільшить, адже призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання автомобіля.

ПДВ. Цей податок (як і інші непрямі) може включатися до первісної вартості автомобіля, але тільки якщо він не відшкодовується платнику податків.

Коли можна говорити про таке «відшкодування»? Якщо суми ПДВ, сплачені при купівлі авто, потрапляють до податкового кредиту (ПК).

У неплатника ПДВ цього не відбудеться. Отже, ПДВ не відшкодовується. Як наслідок, шлях цьому «вхідному» ПДВ до первісної вартості автомобіля.

Якщо йдеться про платника ПДВ, то ПДВ може стати невідшкодовуваним, якщо ПК буде «викошений» за допомогою нарахування «компенсуючих» податкових зобов’язань (ПЗ). Те ж саме, якщо ПК платник не відобразить, наприклад, через те, що контрагент у 1095-денний строк так і не зареєструє в ЄРПН податкову накладну.

Розглянемо два можливі варіанти.

Простий варіант. Про те, що автомобіль використовуватимуть у неоподатковуваній (необ’єктній/пільговій) або негосподарській діяльності, відомо спочатку. У такому разі нарахувати «компенсуючі» податкові зобов’язання потрібно при зарахуванні об’єкта на баланс. Сума ПДВ при цьому збільшує первісну вартість об’єкта. Не дозволить засумніватися в цьому й п. 1.4 Інструкції № 1413, який у цьому випадку наказує відображати в кореспонденції з кредитом субрахунку 641 дебет рахунків обліку необоротних активів або капітальних інвестицій у такі активи.

3 Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджена наказом Мінфіну від 01.07.97 р. № 141.

«Загадковий» варіант. Якщо об’єкт первісно придбавали для використання в оподатковуваній/господарській діяльності, але пізніше прийняли рішення використовувати його в неоподатковуваній/пільговій або негоспдіяльності.

Від нарахування «компенсуючих» податкових зобов’язань у цьому випадку також нікуди не подітися.

Або якщо чекали, поки контрагент зареєструє ПН, але так і не дочекалися.

Чи додавати тепер ПДВ, що став невідшкодовуваним, до сформованої в минулому первісної вартості об’єкта? Здавалося б, первісна вартість — річ недоторканна. Змінювати її можна лише у виняткових випадках, суворо прописаних у П(С)БО 7. І цього випадку там немає! А раз так, то нарахованому ПДВ — шлях до витрат звітного періоду.

Але останні зміни до Інструкції № 1414 натякають на те, що й у такому разі ПДВ слід відносити на збільшення первісної вартості необоротного активу. Причому Мінфін схилявся до цієї ідеї ще давно.

4 Маємо на увазі Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну від 17.02.2017 р. № 241.

Див. лист від 19.05.2011 р. № 31-08410-07-25/12852.

Відповідно, обережний варіант — і в цьому випадку ПДВ включати до первісної вартості автомобіля.

Податок на прибуток. Окремий облік з податку на прибуток ведуть тільки високодохідні (понад 20 млн грн. на рік) платники та низькодохідні «добровольці», які не відмовилися від застосування різниць.

Інші низькодохідні платники визначають об’єкт оподаткування податком на прибуток згідно з правилами бухобліку.

У податковому обліку транспортні засоби належать до групи 5 основних засобів (згідно із класифікацією, наведеною в п.п. 138.3.3 ПКУ). Для них установлено мінімально допустимий строк корисного використання 5 років.

Первісна вартість основних засобів у податковому обліку формується в повній відповідності з бухгалтерськими правилами.

Розрахунок податкової амортизації транспортних засобів також проводиться згідно із цими правилами, але з урахуванням особливостей, передбачених пп. 14.1.138, 138.3.2 — 138.3.3 ПКУ (ср. 025069200).

Податкові різниці за транспортними засобами в обліку високодохідних платників або низькодохідних «добровольців» можуть виникнути в таких випадках.

1. Якщо об’єкт не використовується в господарській діяльності підприємства. У такому разі податковому визначенню «основних засобів» (п.п. 14.1.138 ПКУ) такий об’єкт не відповідає. Тому витрати на його придбання в податковому обліку не підлягають амортизації (згідно з п.п. 138.3.2 ПКУ) .

2. Якщо в бухгалтерському обліку використовують виробничий метод нарахування амортизації. У податковому обліку він недопустимий (п.п. 138.3.1 ПКУ), унаслідок чого доводиться застосовувати інший метод нарахування амортизації, що неодмінно призведе до виникнення податкових різниць.

3. Якщо в бухгалтерському й податковому обліку встановлено різні строки корисного використання транспортних засобів. Вірніше, якщо в бухобліку встановлено менш тривалий строк корисного використання, ніж 5 років (зафіксований у п.п. 138.3.3 ПКУ).

Якщо в бухобліку встановлено триваліший строк корисного використання, то його застосовують й у податковому обліку (останній абзац п.п. 138.3.3 ПКУ).

4. Якщо в бухгалтерському обліку проводять уцінки/дооцінки транспортних засобів. У податковому обліку їх вплив на фінрезультат до оподаткування нівелюється через різниці, передбачені пп. 138.3.1 і 138.3.2 ПКУ.

Зверніть увагу: збільшення первісної вартості автомобіля у зв’язку з установленням ГБО не потрібно плутати з дооцінкою авто. У розрахунку амортизації об’єкта в податковому обліку братиме участь саме збільшена первісна вартість, причому жодних обмежень при такому збільшенні ПКУ не передбачено.

Пенсійний збір. Першим з названих нами витрат, які включаються до первісної вартості транспортного засобу (див. таблицю на початку статті), був пенсійний збір. Необхідність його сплати встановлена Законом № 4005 (а саме п. 7 ст. 1). Цей пункт зараховує до «щасливих» платників цього збору підприємства, установи й організації незалежно від форми власності, а також фізосіб за умови, що:

5 Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 р. № 400/97-ВР.

1) вони набувають права власності на легкові автомобілі;

2) такі авто підлягають першій держреєстрації в Україні органами МВС.

Під першою реєстрацією п.п. 14.1.163 ПКУ має на увазі реєстрацію транспортного засобу, яка здійснюється уповноваженими державними органами України щодо цього транспортного засобу в Україні вперше.

Тому якщо авто вже реєстрували на території України, у тому числі тимчасово, або воно перебувало на відомчому обліку, то його подальша реєстрація не вважається першою (згідно з п. 1.3 Інструкції № 3796). Відповідно, збір не сплачується.

6 Інструкція про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них, затверджена наказом МВС України від 11.08.2010 р. № 379.

Ставки оподаткування збором встановлені п. 8 ст. 4 Закону № 400 (від 3 до 5 %) і залежать від вартості авто.

Транспортний податок. Сплачувати цей податок доведеться власникам легкових авто віком до 5 років і середньоринковою вартістю понад 375 розмірів МЗП, установленої на 1 січня звітного року. У 2019 році це дорівнює 1564875 грн.7

7 Деталі знайдете в статті «Скоромовка про транспортний податок» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 5).

За автомобілями, які відповідають цим критеріям, придбаними протягом року, доведеться:

1) подавати декларацію (стосується лише юросіб-платників) протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт;

2) сплачувати податок починаючи з місяця, у якому виникло право власності.

Цей податок до первісної вартості автомобіля не включається.

Причина проста: цей податок не належить до непрямих.

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
61062 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти