Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, листопад, 2019/№48
Друкувати

Таблиця даних платника ПДВ: подання, відмова фіскалів ураховувати Таблицю

Казанова Марина, налоговый эксперт, CAP
Незважаючи на те, що найбільший відсоток блокувань ПН/РК пов’язаний з включенням платників ПДВ до переліку «ризикових» (Таблиця в такому разі не рятує), Таблиця даних платника все одно, як і раніше, має значення для попередження можливих блокувань ПН/РК. У цій статті обговоримо як загальні моменти, пов’язані із заповненням та поданням Таблиці, так і проблеми, пов’язані з неприйняттям (неврахуванням) податківцями Таблиці.

Коли і як подавати?

Таблиця даних платника податку на додану вартість (далі — Таблиця) допомагає попередити блокування ПН/РК при незбігу кодів придбання товарів/послуг і кодів постачання (виготовлення) товарів/послуг з УКТ ЗЕД / ДК 016-2010. Що, наприклад, характерно для виробничої діяльності. Тобто коли ризиковою виявляється сама операція і при цьому платника не рятує позитивна податкова історія.

Щоправда, варто врахувати, що Таблиця не врятує, якщо податківці включили вас в число ризикових платників (на підставі критеріїв ризиковості самого платника). У такому разі всі ПН/РК, які потрапляють під моніторинг, блокуватимуться, навіть якщо буде отримано рішення про врахування Таблиці.

Хоча зазначимо, що як показує практика, при потраплянні платника в число ризикових фіскали можуть одразу прийняти рішення про неврахування раніше прийнятої Таблиці з причини «наявності в органах ДФС податкової інформації, що свідчить про здійснення платником ризикових операцій» (але цей момент обговоримо трохи нижче).

Тому якщо вас включили до переліку ризикових платників, передусім потрібно вжити заходи щодо виключення із цього переліку*. Для цього, нагадаємо, доцільно відразу ж подати письмове звернення до регіональної ДПС з проханням виключити вас із числа ризикових платників. Звісно, для того, щоб таке звернення було результативним, — потрібно додати пояснення і документи, які характеризують вашу діяльність і підтверджують її реальність. По суті, це та ж інформація, яку платник надає фіскалам у разі подання Таблиці даних платника.

* Стаття «Ризиковість платника за п. 1.6 VS Блокування ПН» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 23).

Зазначимо основні моменти:

1. Таблицю можна подати ще до блокування ПН (ЗІР 101.17). При цьому отримання попередньої оплати за товари, постачання яких ще не відбулося, не позбавляє платника податку права навести у Таблиці інформацію щодо товарів, відносно яких вона отримана.

2. У випадку якщо в платника відбувається «перелом» номенклатури або він починає здійснювати новий вид діяльності, доцільно подати Таблицю наперед.

3. Подають Таблицю за формою додатка 3 до Порядку № 117** в електронному вигляді обов’язково з поясненням, в якому зазначається діяльність з можливим посиланням на податкову та іншу звітність платника податку (п. 31 Порядку № 117). Без пояснень Таблицю не приймуть.

** Порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затверджений постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117.

Електронна форма самої Таблиці має код — J(F)1312302, а для «прикріплення» до Таблиці документів-пояснень використовується форма J(F)1360102 («Документ довільної форми»).

Яка саме інформація повинна наводитися в поясненнях, у Порядку № 117 не прописано. Ну а вимоги податківців щодо пояснень давно відомі. Разом з Таблицею вони хочуть бачити інформацію (у вигляді сканованих копій документів) про наявність: (1) приміщень (власних, орендованих); (2) виробничих потужностей (власних, орендованих); (3) земельних ділянок (власних, орендованих); (4) найманого персоналу (основного, за сумісництвом); (5) доходу від провадження діяльності за попередній період; (6) залишків готової продукції (найменування); (7) залишків сировини (найменування).

Причому, як показує судова практика, в поясненнях фіскали хочуть бачити «розкриття» діяльності за кожним кодом УКТ ЗЕД/ДК 016:2010 (ср. 025069200).

Щодо заповнення Таблиці податківці дають такі вказівки (ЗІР 101.17):

— у графі «Код згідно з КВЕД ДК 009:2010» — зазначаємо види економічної діяльності згідно з КВЕД. Причому зазначати код потрібно в кожному заповненому рядку. Тобто один і той же код КВЕД може бути зазначений кілька разів — стільки, скільки буде зазначено кодів товарів/послуг, що придбавалися і поставлялися (що виготовляються) в межах цього виду діяльності;

Порожньою ця графа залишатися не повинна.

— у графі «Код згідно з УКТ ЗЕД/ДК 016:2010 (придбання (отримання) товарів/послуг)» — зазначаємо коди ризикових товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди ризикових послуг, які на постійній основі придбаваються (отримуються) платником податку;

— у графі «Код згідно з УКТ ЗЕД/ДК 016:2010 (постачання (виготовлення) товарів/послуг)» — зазначаємо коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг, які на постійній основі постачаються (виготовляються) платником.

Одночасне заповнення граф про придбання (отримання) і постачання (виготовлення) в одному рядку Таблиці не допускається.

Коди послуг згідно з ДК 016:2010 повинні містити від 5 (наприклад, 02.40) до 14 символів.

І ще варто врахувати: якщо ви вже зазначали в Таблиці певний код товарів/послуг на постачання і фіскали прийняли Таблицю, то в наступних Таблицях його вже не дублюйте — інакше може прийти відмова в прийнятті такої наступної Таблиці з обґрунтуванням, що такий код уже врахований фіскалами.

Важливо! Після подання Таблиці, надалі при складанні ПН/РК, коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг мають вказуватися на рівні тих знаків (цифр), які зазначені в поданій Таблиці. Якщо в Таблиці коди будуть вказані на рівні 4 перших цифр, а в ПН/РК — на рівні 12 цифр, то реєстрація такої ПН/РК буде призупинена (наприклад, код «33.12» і код «33.12.24-00.00» не ідентичні і розуміються як різні коди).

Відмова в урахуванні Таблиці даних

Подані платником Таблиці розглядає Комісія ДФС регіонального рівня. Підтвердить отримання податківцями Таблиці перша квитанція — квитанція про доставку.

На розгляд Таблиці і пояснень до неї регіональній Комісії відведено 5 робочих днів, що йдуть за днем її отримання. Після цього вам направлять другу квитанцію. У ній буде зазначений статус документа: прийнятий чи не прийнятий. А в електронному кабінеті протягом операційного дня стане доступним рішення Комісії про врахування/неврахування Таблиці.

Зверніть увагу: підтвердженням урахування Таблиці є саме рішення про її врахування за формою додатка 4 до Порядку № 117, а не квитанція про прийняття Таблиці.

Які можуть бути причини для відмови в урахуванні Таблиці? У самому Порядку № 117 прямо вони не названі. У його п. 34 тільки сказано, що в рішенні про неврахування Таблиці в обов’язковому порядку зазначається причина такого неврахування. При цьому сама форма рішення містить такі причини: (1) наявність в органах ДФС податкової інформації, що свідчить про здійснення платником ризикових операцій; (2) виявлена невідповідність визначених у Таблиці видів діяльності наявним у платника основним засобам; (3) інше.

У більшості випадків платникові відмовляють в урахуванні Таблиці з першої причини — наявність податкової інформації, що свідчить про здійснення платником ризикових операцій.

Із цієї, до речі, причини можуть не врахувати Таблицю в платника ПДВ, якого віднесли в число ризикових за критеріями ризиковості платника.

Причому, як показує судова практика, часто ця причина є формальною :

— «…у ході розгляду справи на підставі належних та допустимих доказів не доведено факту надходження до контролюючого органу податкової інформації, яка свідчить про здійснення ТОВ ризикових операцій. При цьому суд наголошує, що відповідачем не зазначено, які саме ризикові операції здійснюються позивачем. Рішення про неврахування Таблиці повинно містити чітку підставу про її неврахування» (рішення Рівненського окружного адмінсуду від 01.10.2019 р. у справі № 460/1310/19);

«…ані зі спірного рішення, ані з матеріалів адміністративної справи не можливо встановити, яка податкова інформація була отримана ДФС України та свідчила про здійснення платником податків ризикових операцій. Спірне рішення контролюючого органу не містить ані посилань на господарську операцію, яка, на думку відповідача, є ризиковою, ані на підстави, за яких така операція визнана ризиковою, що свідчить про формальність прийнятого рішення» (рішення Запорізького окружного адмінсуду від 05.12.2018 р. у справі № 280/4508/18).

Причиною відмови в прийнятті Таблиці може бути також, наприклад:

— дублювання даних у Таблицях. Тому якщо ви вже зазначали в Таблиці певний код товарів/послуг і фіскали прийняли Таблицю, то в наступних Таблицях його вже не дублюйте;

— недостатність (на думку Комісії) поданих до Таблиці пояснень. Хоча вимоги щодо «повноти» пояснень, які подаються, дуже умовні і теж є формальною причиною неприйняття Таблиці. У п. 31 Порядку № 117 сказано лише, що Таблиця даних подається з поясненням, в якому зазначається діяльність з можливим посиланням на податкову та іншу звітність платника податку. При цьому, як правильно зазначають суди (див., наприклад, рішення Запорізького окружного адмінсуду від 05.12.2018 р. у справі № 280/4508/18):

«п. 31 Порядку № 117 не вимагає викладення у поясненнях детального опису діяльності платника податків та посилання на всю можливу звітність такого платника податків. Судом установлено, і підтверджено представниками сторін, що будь-якого офіційного роз’яснення, що саме і в якій формі повинно викладатися в поясненнях до Таблиці даних, станом на дату вирішення цього спору не існує».

Автоматично (без розгляду її Комісією) зараховують Таблицю (тобто відразу надсилають рішення за формою додатка 4 до Порядку № 117):

1) сільгоспвиробникам, якщо вони вписуються в такі умови (повинні одночасно виконуватися всі умови): внесені до Реєстру одержувачів бюджетної дотації або були на 31.12.2016 р. на спецрежимі ПДВ, встановленому ст. 209 ПКУ; мають у власності/користуванні або орендують земельні ділянки загальною площею більше 200 га станом на 1 січня, відображені в податковій звітності до 20 лютого поточного року; в Таблиці зазначені «пільгові» групи товарів, що постачаються (виготовляються), перелік яких названий у п. 35 Порядку № 117;

2) іншим платникам, у яких одночасно (!): (1) показник податкового навантаження більше 2 %; (2) показник приросту нарахованого ПДВ за місяць порівняно з максимальною місячною сумою за останні 12 місяців менше 40 % і (3) обсяг постачань товарів/послуг, зазначених у поданій ними Таблиці, за останні 12 місяців становить більше 25 % загального обсягу постачань.

При цьому неприємним сюрпризом для платника виявляється те, що, отримавши позитивне рішення про врахування Таблиці (за формою 4), фіскали можуть потім змінити своє рішення (у тому числі і щодо Таблиці, яка була врахована в автоматичному порядку) і прийняти на підставі п. 36 Порядку № 117 рішення про неврахування вже прийнятої Таблиці.

Таке рішення оформляється за формою додатка 5 до Порядку № 117.

Причому формально, виходячи з п. 36 Порядку № 117, єдиною підставою для «передумки» Комісії щодо вже раніше схваленої Таблиці може бути тільки «надання недостовірних даних платником». Хоча в самій формі рішення (додаток 5) знову ж таки бачимо ті ж причини для прийняття рішення про неврахування Таблиці, що і в додатку 4:

«наявність в органах ДФС податкової інформації, що свідчить про здійснення платником податку ризикових операцій; виявлення невідповідності визначених в таблиці даних видів діяльності наявним у платника податку основним засобам; інше».

На практиці достатньо часто трапляється ситуація, коли платникові вслід за позитивним рішенням про врахування Таблиці (за формою додатка 4 до Порядку № 117) приходить рішення про те, що його Таблиця не враховуватиметься (за формою додатка 5 до Порядку № 117) з причини наявності інформації, що свідчить про здійснення платником ризикових операцій. При цьому варто врахувати, що суди акцентують увагу на тому, що п. 36 Порядку № 117 (на підставі якого направляється рішення за формою додатка 5 до Порядку № 117) не надає права Комісії ДПС не враховувати Таблицю даних платника в разі наявності в контролюючих органів податкової інформації, що свідчить про здійснення платником ризиковий операцій. Єдиною підставою для такого рішення може бути тільки надання недостовірних даних платником при поданні первісної Таблиці (яка раніше була врахована).

Див., наприклад, рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 11.07.2019 р. у справі № 826/17989/17, рішення Дніпропетровського окружного адмінсуду від 06.09.2019 р. у справі № 160/6004/19.

Що робити в разі відмови Комісії ДПС урахувати Таблицю?

1. Подати нову Таблицю. Якщо скасована Таблиця була врахована в автоматичному режимі, то надалі її розглядатимуть у звичайному «п’ятиденному» порядку.

2. Оскаржити рішення Комісії про неврахування Таблиці в адміністративному або судовому порядку.

Зазначимо, що нормами самого Порядку № 117 не передбачено оскарження рішення Комісії про неврахування Таблиці. Але в самій формі рішення (додатки 4 і 5 до Порядку № 117) сказано, що воно може бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку.

Що стосується адміністративного оскарження, то слід врахувати, що виходячи з абз. 2 п. 1 Порядку роботи комісій, Комісія центрального рівня розглядає тільки скарги, які стосуються рішень про відмову в реєстрації ПН, а скарги про неврахування Таблиці вона не розглядає. А отже, адміністративне оскарження рішення про неврахування Таблиці здійснюється в загальному адміністративному порядку, тобто за правилами ст. 56 ПКУ і Порядку № 916***. Що підтверджують і фіскали (роз’яснення в категорії 101.17 ЗІР).

*** Порядок оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затверджений наказом Мінфіну від 21.10.2015 р. № 916.

Тобто скарга на рішення Комісії подається в орган вищого рівня. Для подання скарги платникові відводиться 10 календарних днів, що йдуть за днем отримання рішення Комісії ДФС (п. 56.6 ПКУ).

Скарга розглядається протягом 20 календарних днів, що йдуть за днем її отримання.

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
57740 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти