Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, жовтень, 2019/№40
Друкувати

Бездоганний лікарняний: перевіряємо правильність заповнення

Александрова Олеся, налоговый эксперт
Настала дощова осінь. Пра­цівники вервечкою понесли до відділу кадрів лікарняні листи. Але представники ФСС не дрімають. Коштів для фінансування лікарняних не вистачає. Тому при перевірках вони буквально під лупою розглядають правильність оформлення листків непрацездатності. І якщо їм щось не сподобається, вони без докору «знімуть» лікарняні з усіма можливими наслідками. Тож отримавши лікарняний від працівника, єдине, що залишається, — найуважнішим чином його вивчити і перевірити. На що варто звернути увагу?

Частиною 1 ст. 31 Закону №1105* установлено, що причиною відмови в оплаті періоду непрацездатності можуть слугувати помилки, допущені при заповненні листка непрацездатності (далі — ЛН). Власне, як вже було сказано, цією нормою представники ФСС користуються дуже активно. Тому є резон пройтися тими «місцями» ЛН, на яких часто «спотикаються» або щодо яких часто виникають сумніви.

* Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Лицьовий бік бланка ЛН

«Первинний», «продовження». Інформація про те, що ЛН первинний, тобто виданий у зв’язку з настанням страхового випадку, або про те, що лікарняний лист є продовженням попереднього листа, зазначається лікарем шляхом підкреслення відповідного слова «первинний» або «продовження» на бланку листка непрацездатності. У разі «продовження» в першому ЛН у верхній частині бланка підкреслюється «первинний», а в нижній частині — у рядку «Видано новий листок непрацездатності (продовження) №…» ставиться номер наступного (другого) ЛН. У другому ЛН у верхній частині тоді вже підкреслюється «продовження листка №…» і зазначається номер першого ЛН.

Важливо! Посилання першого ЛН на другий, а другого — на перший повинно дотримуватися завжди.

Така ж зв’язка повинна дотримуватися між другим і третім ЛН тощо. Тільки так можна простежити за тим, що весь цей ланцюг з ЛН належить до одного й того ж страхового випадку.

Графа «Назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я». Інформація цієї графи рідко є неправильно оформленою, але останнім часом з’явилася низка нюансів.

Так, в амбулаторно-поліклінічних установах ЛН переважно видають за місцем проживання або роботи (п. 1.9 Інструкції № 455**). Перевіряйте — чи це так. Якщо так і є й ЛН видано працівникові поліклінікою за місцем його проживання (про яке ви повинні знати) або за місцем роботи, то можете переходити до перевірки наступних граф ЛН.

** Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455.

Проте зараз у зв’язку з проведенням медичної реформи українці можуть самі обирати собі лікаря первинної ланки, у якого обслуговуватимуться.

Обрати спеціаліста можна незалежно від місця реєстрації і місця проживання. У зв’язку із цим часто стали виникати такі запитання.

Працівник підписав декларацію з лікарем не за місцем проживання (прописки). Захворівши, до нього ж і звернувся за лікуванням. Йому був виписаний ЛН. На які особливості в оформленні ЛН потрібно звернути увагу?

У разі вибору особою лікаря і лікувально-профілактичного закладу не за місцем проживання або роботи, ЛН (довідка) видається за наявності заяви-клопотання такої особи, погодженої з головним лікарем цього закладу або його заступником, засвідченої підписом та круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу (п. 1.9 Інструкції № 455).

У графі ЛН «Видачу листка непрацездатності дозволяю:» повинні значитися підпис головного лікаря і кругла печатка лікувально-профілактичного закладу.

Якщо ЛН видано не за місцем проживання (прописки) або роботи, а це ви можете визначити за даними з паспорта працівника й інформацією з графи «Назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я», то перевіряйте, щоб була заповнена графа ЛН «Видачу листка непрацездатності дозволяю:».

Графа «Місце роботи…» Згідно з п. 3.1 Інструкції № 532*** у рядку з назвою «Місце роботи...» повинні значитися повна назва підприємства (установи, організації) і його місцезнаходження (адреса).

*** Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Міністерства охорони здоров’я, Мінпраці, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03.11.2004 р. № 532/274/136/-ос/1406.

А якщо зазначили скорочену?

Якщо така скорочена назва затверджена установчими документами, то ЛН можна не виправляти. Про можливість використання скороченої назви зазначали фахівці ФСС з ТВП у своєму листі від 19.05.2016 р. № 5.1-31-768 (ср. 025069200). Якщо ж скорочена назва страхувальника не затверджена установчими документами, то ЛН доведеться виправити.

А чи можна прийняти до оплати ЛН, якщо в ньому в графі «Місце роботи…» не зазначена адреса установи, адже в самому бланку ЛН вказано «Місце роботи: назва підприємства, установи, організації»?

Згідно з п. 3.1 Інструкції № 532 у цій графі слід зазначати адресу роботодавця.

Причому тільки юридичну.

Тому юридичну адресу роботодавця за основним місцем роботи зазначити в ЛН потрібно.

Якщо в ЛН неправильно зазначена назва організації, а лікарня відмовляється виправляти, то в цьому випадку можна письмово звернутися від імені комісії із соціального страхування страхувальника безпосередньо до головлікаря установи охорони здоров’я, якою був виданий ЛН, з проханням зазначити причину відмови у виправленні ЛН. Якщо це не допоможе, можна відправити запит до структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласної, Київської міської державної адміністрації, у підпорядкуванні якого перебуває заклад охорони здоров’я, що видав ЛН.

На це вказували фахівці ФСС з ТВП у листі від 19.03.2010 р. № 01-14-551 і МОЗ від 12.06.2017 р. № 3.04.02-Н-7698/6898-зв.

Відбиток штампа і печатки. Він має бути чітким і читаним. Стежте, щоб найменування закладу охорони здоров’я відповідало найменуванню цього ж закладу на печатці.

«Вік», «Чол./Жін.». Ці графи теж мають бути заповнені. У графі «Вік» проставляють число повних років, що виповнилися працівникові на момент початку страхового випадку. Стать — підкреслюється.

Шифр МКХ-10, діагнози — «первинний», «заключний». Зауважте: якщо інформація в цих графах лікарем не заповнена, то це не може бути приводом для відмови в оплаті такого ЛН. Ви не маєте права вимагати її заповнення. Ця інформація заповнюється лікарем виключно за згодою пацієнта (п. 3.2 Інструкції № 532).

Дата видачі. Тут зазначається дата видачі ЛН. Зверніть увагу: при амбулаторному лікуванні дата початку лікарняного (день установлення непрацездатності) в табличній частині «Звільнення від роботи» і дата видачі ЛН повинні збігатися.

Майте на увазі, що п. 2.6 Інструкції № 455 допускає видачу ЛН особі, яка звернулася за медичною допомогою після завершення робочого дня, за її згодою з наступного календарного дня.

Якщо лікування проходило в стаціонарі, то дата видачі повинна збігатися з днем виписки пацієнта (останнім днем хвороби) (п. 2.5 Інструкції № 455).

Графа «Причина непрацездатності». У цій графі в обов’язковому порядку підкреслюється одна з причин непрацездатності.

Ще один момент щодо такої причини непрацездатності, як «догляд (вік) — 10». У цьому рядку лікар зазначає вік хворої дитини або члена сім’ї, якому потрібен догляд. Причому лікарі завжди по-різному зазначають вік дитини: кількість повних років; кількість повних років і місяців; рік народження. Те, який із цих варіантів обере лікар, — значення не має. Інструкція № 532 конкретних вказівок щодо заповнення цієї частини не містить. Тому якщо у вас є декілька ЛН «по догляду» за дитиною та інформація про вік у них зазначена по-різному, не варто вважати якийсь із цих лікарняних оформленим неправильно .

Графа «Режим». Вид лікарняного режиму в цій графі повинен значитися обов’язково залежно від того, який саме призначали хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо (п. 3.4 Інструкції № 532).

А якщо в ЛН зазначений режим «ліжковий»? В Інструкції № 532 такого режиму немає. Чи потрібно виправляти такий лікарняний? Пункт 3.4 Інструкції № 532 звучить таким чином: «В графі «Режим:» обов’язково зазначити режим, який призначається хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо». Зазвичай слово «тощо» вживається в кінці будь-якого переліку як вказівка на його неповноту й передбачає можливість його продовження.

Вважаємо, що режим «ліжковий» цілком підходить за смислом під продовження переліку режимів, наведених в Інструкції № 532.

Гаряча лінія ФСС теж заспокоїла, що такий режим існує і часто зазначається лікарями в ЛН. Тому ЛН у цій ситуації виправляти не потрібно.

«Звільнення від роботи». Печатка(и) лікаря. Звертаємо вашу увагу на те, що в графі «Звільнення від роботи» лікар може заповнити декілька рядків. У такому разі його посада, прізвище, підпис і печатка повинні значитися навпроти кожного такого запису-рядка. Найчастіше лікарі, заповнюючи декілька рядків цієї графи, забувають засвідчувати кожен свій підпис печаткою, не зазначають свою посаду, а іноді й узагалі буває, що П. І. Б. лікаря на лікарняному і на печатці, що стосується підпису цього ж лікаря, не збігаються. Тож будьте уважними.

Не виключено, що за час хвороби вашого працівника в нього міг змінитися з будь-яких причин лікар. Тоді в графі «Звільнення від роботи» навпроти кожного запису про період хвороби повинні значитися дані того лікаря, у якого в цей період проходив лікування ваш працівник.

Графа «Стати до роботи». Дата виходу на роботу. Зверніть увагу: число і місяць у цьому рядку мають бути написані прописом.

Ситуація: працівниця надала ЛН по вагітності та пологах, виписаний на 126 календарних днів. У графі «Стати до роботи» значиться 126-й день, тобто останній день декретної відпустки. Чи можна приймати для оплати такий лікарняний? Чи потрібно змінити дату виходу на роботу на 127-й день?

Дата, зазначена в графі «Стати до роботи», як закінчення відпустки, не є датою виходу на роботу, а визначає дату закінчення строку 126 календарних днів. Тому застрахована особа, яка перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, повинна стати до роботи тільки наступного дня.

Тому не хвилюємося та оплачуємо жінці всі 126 календарних днів декретної відпустки, а на роботу виводимо її (відправляємо у відпустку щорічну або до 3 років) на 127-й день.

Проте практика показує, що існує й інший варіант заповнення графи «Стати до роботи» декретного ЛН. А саме: до цієї графи іноді ставлять 127-й день — день, у який жінка повинна стати до роботи (піти в щорічну відпустку, відпустку до 3 років тощо). Чи правильно це? Так. Потрібно сказати, цей варіант теж «має право бути». Це означає, що повертати для виправлення декретні ЛН до установ охорони здоров’я не вимагається ані в першому, ані в другому варіанті їх виписки. Кожен з них підлягає оплаті у звичайному порядку.

Печатка лікарів. На одному ЛН значаться дві різні печатки лікарів. Чи можна приймати такий ЛН? Зазвичай ЛН закриває той же лікар, який його відкрив. Тоді ви побачите в ньому не лише дві однакові печатки, а й два однакові прізвища та підписи цього лікаря. Але може трапитися й таке, що лікування працівника розпочав один лікар, а доліковував — інший. Тоді печатки в листку будуть різними. Для такої ситуації це нормально.

Виправляти ЛН не потрібно.

Зворотний бік бланка ЛН

Через помилки на зворотному боці бланка ЛН перевіряючі з ФСС також можуть визнати ЛН оформленим у невстановленому порядку. Тож допустивши погрішність при заповненні зворотної, краще виправитися****.

**** Детальніше про це можна прочитати в статті «Робота над помилками, або Як і скільки можна «черкати» в лікарняному листі» («Бухгалтер 911», 2018, № 24).

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
60395 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти