Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


Бухгалтер 911, серпень, 2020/№35
Друкувати

Оплата днів відрядження: враховуємо премії

Кравченко Дарья, эксперт по вопросам оплаты труда
Для правильної оплати днів від­рядження необхідно розрахувати два показники: денний за-робіток і середньоденну зарплату. Обчислення кожного з них має свої нюанси (які виплати включати в розрахунок, які дні беруть участь у розрахунку тощо). Але найбільше запитань при розрахунку кожного з показників викликає порядок обліку премій. Тому те, які премії включати в розрахунок, у якому розмірі й у якому періоді, розберемо в цій статті.

«Преміальні» правила

Для правильного врахування премій при розрахунку середньоденного заробітку потрібно дотримуватися 5 правил.

Правило 1. Включаємо в розрахунок тільки виробничі премії. У розрахунок середньоденної зарплати включають тільки ті виплати, які безпосередньо пов’язані з відпрацьованим часом (п. 3 Порядку № 100*). До таких виплат якраз і належать виробничі премії. Це премії за виконання основних показників у роботі. Виплачують такі премії за фактично відпрацьований час.

* Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

А ось разові виплати в розрахунок середньої зарплати не включають. До таких виплат належать (п. 4 Порядку № 100): премії за виконання окремих доручень (разового характеру); премії до ювілейних і святкових дат (разові премії); матеріальна допомога тощо.

Правило 2. Включаємо премії в заробіток того місяця, в якому вони нараховані. На розрахунок середньої зарплати не впливає те, за який період (місяць, квартал та ін.) нарахована премія. У розрахунок потрапить та премія, яку включили до відомості з нарахування зарплати в одному з місяців розрахункового періоду. Наприклад, якщо в серпні нараховано премію за підсумками роботи за липень, то її потрібно включити в заробіток серпня. Адже саме в цьому місяці вона була нарахована.

А ось потрапляють місяці, за які нарахована така премія, до розрахункового періоду чи ні — абсолютно не важливо.

Правило 3. Квартальні, піврічні премії включаємо в розрахунок тільки частково. Згідно з абз. 1 п. 3 Порядку № 100, премії, які виплачуються за квартал і триваліший проміжок часу, при обчисленні середньої зарплати за останні 2 календарні місяці включають до заробітку в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. Тобто в розрахунок слід включати не всю премію, а тільки її частину (лист Мінсоцполітики від 21.09.2012 р. № 991/13/84-12). Припустимо, в розрахунковому періоді працівникові виплачено квартальну премію в розмірі 3000 грн. У розрахунок середньоденної зарплати потрапить 2000 грн (3000 грн : 3 х 2), оскільки премія нарахована за 3 місяці, а в розрахунковому періоді лише 2 місяці.

Таким чином, коли розрахунковий період дорівнює 2 календарним місяцям, квартальна премія, нарахована в будь-якому з місяців розрахункового періоду, ввійде в розрахунок «середньої» в розмірі 2/3 від нарахованої суми.

Аналогічний принцип включення потрібно застосовувати і для премій, нарахованих за триваліший період часу, наприклад, півріччя.

Правило 4. Включаємо премії пропорційно відпрацьованому часу. Бувають випадки, коли в розрахунковому періоді (2 календарні місяці) працівник відпрацював не всі робочі дні. Якщо дні в розрахунковому періоді відпрацьовані не повністю, то премії, винагороди та інші заохочувальні виплати при розрахунку середньоденної зарплати за останні 2 календарні місяці враховують пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді (лист Мінсоцполітики від 22.11.2017 р. № 2779/0/101-17).

Врахуйте, що таку пропорційність визначають щодо всього розрахункового періоду, а не окремого місяця розрахункового періоду, на який припадає виплата премії.

Крім того, при цьому слід враховувати ще й те, як була визначена сума премії (див. листи Мінсоцполітики від 18.04.2012 р. № 283/13/155-12, від 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14 ). Так, якщо місячні премії нараховують «місяць у місяць» (у поточному місяці за поточний місяць) і вони вже обчислені пропорційно відпрацьованому часу, то їх суми включають до заробітку у фактично нарахованому розмірі. Якщо ж премія нараховується в поточному місяці за попередній або у фіксованому розмірі, а кількість робочих днів розрахункового періоду відпрацьована не повністю, то премії при розрахунку середньої заробітної плати за останні 2 місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

Правило 5. Враховуючи правила п. 10 Порядку № 100. Якщо в розрахунковому періоді або в періоді перебування працівника у відрядженні підвищувалися тарифні ставки (оклади), то суму виплат потрібно коригувати. Тобто всі виплати, які враховуються при обчисленні середнього заробітку (у тому числі й частина квартальної премії, що бере участь у розрахунку), за проміжок часу до підвищення потрібно відкоригувати на коефіцієнт їх підвищення.

Премії та денний заробіток

У жодному нормативному документі немає спеціальної норми, яка б описувала порядок включення премій у розрахунок денного заробітку. Мінсоцполітики у своїх листах не раз підкреслювало, що при визначенні денного заробітку в розрахунок включають усі виплати, які працівник отримує в місяці відрядження: оклад, доплати, надбавки, а також премії, що мають постійний характер (щомісячні, квартальні тощо). А отже, при розрахунку денної зарплати всі премії (як поточні, так і квартальні, піврічні тощо) слід враховувати в заробітку того місяця, за який визначають денну зарплату. Більше того, в розрахунок денної виплати премії (квартальні, піврічні тощо) потрапляють у повній сумі (без пропорційного розподілу між місяцями).

Див. листи Мінсоцполітики від 24.04.2013 р. № 4566/0/14-13/13 і від 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14.

Закріпимо все сказане на прикладах.

Щомісячна премія

Працівник направлений у відрядження з 5 по 7 серпня 2020 року (3 робочі дні). Його оклад — 5200 грн. Крім того, щомісячна премія в розмірі 20 % від окладу виплачується за підсумками роботи за попередній місяць пропорційно відпрацьованому часу. У розрахунковому періоді працівникові було нараховано:

червень (за 11 відпрацьованих днів): оклад — 2860 грн, премія за травень — 1040 грн (5200 грноклад травня х 20 %), лікарняні за дні хвороби з 1 по 14 червня — 2412,34 грн;

— липень (за 23 відпрацьовані дні): оклад — 5200 грн, премія за червень — 572 грн (2860 грноклад червня х 20 %).

Згідно з п. 4 Порядку № 100 суму лікарняних (2412,34 грн) не включають у розрахунок середньоденної зарплати.

Робочі дні, що припадають на період тимчасової непрацездатності, також не враховують у розрахунку.

Оскільки в розрахунковому періоді були відпрацьовані не всі дні, премію, нараховану в такому розрахунковому періоді, необхідно включити в розрахунок не в повній сумі, а пропорційно відпрацьованим дням.

Визначимо, який розмір премії включатимемо в розрахунок:

(1040 грн + 572 грн) : (20 роб. дн. + 23 роб. дн.) х (11 роб. дн. + 23 роб. дн.) = 1274,60 грн,

де 20 і 23 — кількість робочих днів за графіком роботи в червні та липні 2020 року відповідно;

11 і 23 — кількість фактично відпрацьованих працівником днів у червні та липні 2020 року відповідно.

Середньоденна зарплата становитиме:

(2860 грн + 5200 грн + 1274,60 грн) : (11 роб. дн. + 23 роб. дн.) = 274,55 грн.

Денний заробіток:

(5200 грн + 1040 грн) : 20 роб. дн. = 312 грн.

Денна зарплата (312 грн) виявилася більшою за середньоденну (274,55 грн). Відповідно працівникові за період відрядження має бути нарахована зарплата за умовами трудового договору.

Квартальна премія

Працівник направлений у відрядження з 3 по 7 серпня 2020 року (5 роб. дн.). У розрахунковому періоді йому нараховано:

червень (за 20 відпрацьованих днів): оклад — 5200 грн,

липень (за 23 відпрацьовані дні): оклад — 5200 грн, премія за II квартал 2020 року — 2340 грн.

Незважаючи на те, що премія за II квартал була нарахована в липні 2020 року (у III кварталі), все одно включаємо її в розрахунок середньоденної зарплати. Оскільки це квартальна премія, в розрахунок слід уключити лише її частину. Визначимо, який розмір квартальної премії включатиметься в розрахунок:

2340 грн : 3 х 2 = 1560 грн.

Адже таку премію нарахували в місяці розрахункового періоду.

Середньоденна зарплата дорівнюватиме:

(5200 грн + 5200 грн + 1560 грн) : (20 роб. дн. + 23 роб. дн.) = 278,14 грн,

де 20 і 23 — кількість відпрацьованих днів у червні і липні.

Денний заробіток у серпні 2020 року:

5200 грн : 20 роб. дн. = 260 грн.

Оскільки середньоденний заробіток (278,14 грн) вищий за денний (260 грн), період відрядження оплачуємо за середньоденним заробітком. Сума оплати за період відрядження становитиме:

278,14 грн х 5 роб. дн. = 1390,70 грн.

Річна премія

Працівник перебував у відрядженні з 6 по 7 серпня 2020 року (2 робочі дні). Йому встановлено посадовий оклад у розмірі 6000 грн, інших доплат і надбавок немає. У розрахунковому періоді (червень — липень 2020 року) він відпрацював усі робочі дні, передбачені графіком роботи. У січні 2020 року йому було нараховано винагороду за підсумками роботи за 2019 рік7500 грн.

Визначимо розмір денної зарплати в серпні 2020 року. Він становить:

6000 грн : 20 роб. дн. = 300 грн,

де 20 — кількість робочих днів у серпні 2020 року (місяць, у якому працівник був у відрядженні) за графіком роботи.

Тепер, перш ніж ми перейдемо до розрахунку середньоденної зарплати, нам необхідно визначити ту частину винагороди, нарахованої в січні 2020 року за підсумками роботи за 2019 рік, яка візьме участь у розрахунку. Таку виплату включаємо в розрахунок шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Лист Мінсоцполітики від 20.04.2017 р. № 1225/0/101-17/282.

У наведеному прикладі сума винагороди, яка братиме участь у розрахунку, становить:

7500 грн : 12 міс. х 2 міс. = 1250 грн.

Середньоденна зарплата дорівнює:

(6000 грн + 6000 грн + 1250 грн) : (20 роб. дн. + 23 роб. дн.) = 308,14 грн.

Оскільки середньоденний заробіток (308,14 грн) виявився вищим за денний (300 грн), період відрядження оплачуємо за середньоденним заробітком. Сума зарплати за період перебування працівника у відрядженні становитиме:

308,14 грн х 2 роб. дн. = 616,28 грн.

У розрахунковому періоді — невідпрацьований місяць

Працівник з 27 по 29 липня 2020 року (3 робочі дні) був у відрядженні. Його оклад — 4723 грн. Щомісячні премії нараховуються в поточному місяці за підсумками роботи за попередній у розмірі 20 % посадового окладу (за фактично відпрацьований час). У розрахунковому періоді нараховано:

травень (відпрацьованих днів немає, оскільки працівник перебував у відпустці за свій рахунок цілий місяць): щомісячна премія за квітень 2020 року — 944,60 грн (4723 грн х 20 %);

червень (відпрацьовано 20 робочих днів): оклад — 4723 грн. А ось щомісячна премія за підсумками роботи за травень 2020 року не нарахована, оскільки в травні немає жодного відпрацьованого дня.

Дані

Розрахунковий період, грн

Усього

травень

червень

Посадовий оклад, грн

4723

4723

Премія (20 % окладу за попередній місяць), грн

944,60

944,60

Усього нараховано зарплати, грн

944,60

4723

5667,60

Фактично відпрацьовано робочих днів, роб. дн.

20

20

Норма робочого часу за графіком роботи, роб. дн.

19

20

39

Оскільки в розрахунковому періоді робочі дні, передбачені графіком, відпрацьовані не повністю, нараховану в розрахунковому періоді щомісячну премію враховуємо пропорційно відпрацьованому часу:

944,60 грн : 39 роб. дн. х 20 роб. дн. = 484,41 грн.

Сума доходу, що бере участь у розрахунку середньоденної зарплати, становитиме:

4723 грн + 484,41 грн = 5207,41 грн.

Середньоденний заробіток:

5207,41 грн : 20 роб. дн. = 260,37 грн.

Денний заробіток:

(4723 грн + 944,60 грн) : 23 роб. дн. = 246,42 грн,

де 4723 і 944,60 — посадовий оклад і щомісячна премія, які отримає працівник за повністю відпрацьований липень 2020 року (червень 2020 року відпрацьовано повністю);

23 — кількість робочих днів у липні 2020 року за графіком роботи.

Сума денної зарплати (246,42 грн) менша за розмір середньоденного заробітку (260,37 грн). Тому період відрядження оплачуємо виходячи із середньоденного заробітку. Сума оплати за період відрядження становитиме:

260,37 грн х 3 роб. дн. = 781,11 грн.

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Об’єднаний звіт: правильна нумерація...
80442 193
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам