Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, січень, 2020/№5
Друкувати

«Прибуткова» декларація: заповнення

Товстопят Юрий, налоговый эксперт
Заповнити декларацію з податку на прибуток підприємств за 2019 рік — завдання не з легких, але, хочеш не хочеш, виконати його доведеться. Пропонуємо розглянути ті позиції, на яких є ризик спіткнутися при заповненні. Давайте не допустимо цього!

Розпочнемо з того, що встигнути подати декларацію за 2019 рік необхідно не пізніше понеділка, 2 березня.

З формою декларації питання залишається відкритим . Податківці рекомендують використовувати нову форму декларації, але водночас вони не мають правових підстав для того, щоб відмовити у прийнятті декларації за старою формою.

Крім того, намітилася стійка тенденція проблем в Електронному кабінеті при формуванні декларації за новою формою. Сподіваємося, коли ви отримаєте цей номер, такі проблеми вже залишаться в минулому.

«Шапка» декларації. У вступній частині декларації слід звернути увагу на такі службові поля:

Більшість показників «шапки» — обов’язкові реквізити декларації згідно з пп. 48.3 — 48.4 ПКУ, без заповнення яких декларація втрачає свій статус.

— 3 «Звітний (податковий) період, що уточнюється, 20__ року». У декларації зі статусом «Звітна» його заповнюють тільки в разі подання із декларацією додатка ВП, за допомогою якого виправляють помилки періоду, зазначеного в цьому полі. В інших же випадках подання звітної декларації це службове поле не заповнюють;

7, у якому зазначають повне найменування, місцезнаходження, назву та код країни резиденції нерезидента. Майте на увазі: заповнювати це поле повинні тільки постійні представництва нерезидентів. У службовому полі 9 «шапки» при цьому вони ставлять відмітку навпроти комірки «постійного представництва нерезидента». У службових полях 4 та 6 постійні представництва при цьому зазначають дані про себе. Резиденти ж службове поле 7 не заповнюють навіть у разі виплати доходів нерезидентам;

9 «Особливі відмітки» тут про свій особливий статус повинні поставити відмітку ті платники, які перелічені в окремих комірках поля.

У тому числі тут «відзначаються» єдиноподатники (фіз- та юрособи), які виплатили у 2019 році доходи із джерелом походження з України на користь юросіб-нерезидентів.

Декілька слів скажемо й про перших у списку «особливих» — виробників сільгосппродукції. Раніше податківці зазначали, що комірка «виробника сільськогосподарської продукції» призначена для проставляння сільгосптоваровиробниками відмітки про особливий річний період «з липня по червень» (лист ДФСУ від 30.06.2017 р. № 16989/7/99-99-15-02-01-17). А ось при заповненні річної декларації (за звичайний календарний рік) відмітку в полі 9 вони проставляти не повинні. Але зараз ці роз’яснення вже навряд чи актуальні, адже «особливого» річного періоду для сільгосптоваровиробників уже давно немає, а назва комірки при цьому залишилась незмінною...

Майте на увазі: звичайні підприємства службове поле 9 у декларації не заповнюють.

Основна (таблична) частина. Їй, виходячи з її статусу, пропонуємо приділити особливо пильну увагу.

При цьому «виправні блоки» (рядки 26 — 30 і 31 — 34) залишимо за бортом, адже їх задіюють тільки при виправленні помилок, а ми про це поки що не говоримо.

Заповнення основної (табличної) частини «прибуткової» декларації

Назва рядка

Які дані зазначати?

01

Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку

Дохід слід розраховувати за правилами бухобліку та відображати в цьому рядку загальну суму «прибуткових» рядків з графи 3 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2:

— рядок 2000 (оборот за Дт 70 з Кт 791);

— рядок 2120 (оборот за Дт 71 з Кт 791);

— рядки 2200, 2220 (оборот за Дт 72, 73 з Кт 792);

— рядок 2240 (оборот за Дт 74 з Кт 793).

Для тих же, хто подає Спрощений фінансовий звіт або Звіт суб’єкта малого підприємництва, — значення рядка 2280 одного із цих звітів.

ДПСУ продовжує наполягати (підкатегорія 102.20.02 ЗІР) на тому, що при заповненні рядка 01 орієнтуватися потрібно на відповідні показники фінзвітності ще до округлення в тис. гривень. Тобто слід брати реальні показники доходу в гривнях з копійками з регістрів бухобліку (на підставі яких заповнюють фінзвітність) і вже їх округлювати до цілих гривень.

Колишні єдиноподатники, які протягом 2019 року перейшли на загальну систему оподаткування, у рядку 01 декларації показують дохід тільки за період прибутківця (тобто дохід за період з дати переходу на загальну систему оподаткування по 31.12.2019 р. включно, не враховуючи дохід за період роботи на спрощенці). Причому саме цю величину доходу вони порівнюють із 20-мільйонним критерієм, неперевищення якого дозволить їм прийняти рішення про не розрахунок різниць у декларації за 2019 рік (підкатегорія 102.20.02 ЗІР)

02

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)

Показники рядка 2290 (прибуток) або 2295 (збиток) Звіту про фінрезультати за формою № 2 або рядка 2290 Звіту про фінрезультати (за формою № 2-м або № 2-мс) зі знаком («+» чи «-»).

Переносити, знову ж таки, потрібно не округлені дані, відображені у звітах, а «початкові» дані, які беруть для їх заповнення.

Колишні єдиноподатники, які протягом 2019 року перейшли на загальну систему, в рядку 02 відображають фінрезультат тільки за період перебування в лавах прибутківців (див. підкатегорію 102.20.02 ЗІР). Так, наприклад, ставши платником податку на прибуток з II кварталу 2019 року, в рядку 02 слід зазначити фінрезультат за квітень — грудень 2019 року. Щоб його визначити, потрібні два комплекти фінзвітності (їх подають разом із річною декларацією): за весь 2019 рік і за I квартал 2019 року

03

РІ

Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -)

Значення рядка 03 додатка РІ (із відповідним знаком). Фактично це загальна сума всіх коригувань фінрезультату, які відображають у додатку РІ.

Рядок обов’язково заповнюють тільки високодохідні (за підсумками 2019 року) платники податку, а також низькодохідні «добровольці». Іноді вимушені з ним зіткнутися й низькодохідні платники, що не «підписалися» на різниці. А саме при коригуванні фінрезультату на суми різниць, передбачених:

п.п. 140.4.2 ПКУ, — за наявності непогашених збитків минулих років;

— розд. I ПКУ за трансфертними операціями (п.п. 39.5.5 ПКУ);

розд. II ПКУ за довгостроковим страхуванням життя (ст. 1231 ПКУ);

підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ.

Майте на увазі: навіть якщо підсумковий результат розрахунку податковоприбуткових різниць дорівнює нулю (наприклад, у додатку РІ «збільшуюча» бухгалтерська амортизація в рядку 1.1.1 дорівнює «зменшуючій» податковій у рядку 1.2.1), додаток РI до декларації з податку на прибуток усе одно подати необхідно!

04

Об’єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 РІ) (+, -)

Загальний фінрезультат за всіма видами діяльності, скоригований на різниці. Показник наводять зі знаком «+» (прибуток) або «-» (збиток). Розраховують за формулою, наведеною в назві рядка.

Платники, які здійснюють пільговані види діяльності, відображають тут і результат таких видів діяльності

05

ПЗ

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, -)

Прибуток або збиток від видів діяльності, звільнених від оподаткування. Беруть із таблиці 1 додатка ПЗ (зі знаком «+» або «-»).

Цей рядок дозволяє «очистити» загальний об’єкт оподаткування від показників пільгованої діяльності

06

Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 - рядок 05 ПЗ) х ____2 / 100)

У формулі, наведеній у назві рядка, використовують ставку 18 %. Розрахований за її допомогою результат — це сума податку на прибуток. Значення рядка має бути тільки позитивним. При від’ємному або нульовому значенні рядок 06 не заповнюють.

Зверніть увагу: при загальному збитку за звітний період (значення рядка 04 від’ємне) у підприємства може виникнути зобов’язання (!) з податку на прибуток, якщо великий збиток від пільгованої діяльності (рядок 05 ПЗ) перекрив прибуток від іншої діяльності

Рядки 07 — 15 не розглядаємо, оскільки їх заповнюють тільки особливі платники.

16

ЗП

Зменшення нарахованої суми податку

Загальна сума, на яку платник має право зменшити податок на прибуток. Переносять із рядка 16 додатка ЗП.

Зменшити податок вийде за рахунок:

— податків, сплачених за кордоном (рядок 16.1 додатка);

— нарахованих і сплачених дивідендних авансових внесків та прирівняних до них платежів (рядок 16.4.1 додатка). Це — єдиний показник у додатку, значення якого можна перенести на наступні роки;

— суми акцизного податку, сплаченого за важкими дистилятами (газойлем) (рядок 16.5 додатка). Вони мають бути класифіковані в товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД і використовуватися платником на дизельних локомотивах і самоскидах вантажопідйомністю понад 75 т (згідно з п. 15 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ).

Ні ПКУ, ні самим додатком ЗП не передбачена черговість зменшення податку. Раніше податківці говорили про зменшення податку в порядку черговості розташування сум у додатку ЗП (від верхніх рядків до нижніх). Така черговість вас не влаштовує? Можна спробувати звернутися до податківців за ІПК

17

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП)

Розраховують за формулою, наведеною в назві рядка. Для звичайних платників вона набирає вигляду: (рядок 06 - рядок 16 ЗП). Значення рядка 17 має бути тільки позитивним

18

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)7

Значення рядка 17 (для квартальних платників).

Платники, які звітують раз на рік (так звані річники), цей рядок не заповнюють

19

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 17 - рядок 18) (+, -)8

Для річників — показник рядка 17 декларації. У них це значення може бути тільки позитивним.

Квартальні платники зазначають тут різницю між значеннями рядків 17 і 18 декларації. У них значення рядка 19 може бути і позитивним, і від’ємним.

Позитивне значення показує суму податку, яку потрібно сплатити до бюджету за підсумками звітного періоду.

Від’ємне значення може виникнути у квартальних платників, якщо податкове зобов’язання за рік виявилося меншим, ніж зобов’язання за 3 квартали 2019 року. Воно сигналізує про утворення переплати

20

АВ

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді

Сума «дивідендного» авансового внеску при виплаті дивідендів, яка має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (показник рядка 6 додатка АВ). Квартальні платники наводять таку суму наростаючим підсумком за рік.

Значення рядка повинно відповідати значенню рядка 16.2 додатка ЗП

21

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)7

Для квартальних платників — показник рядка 20 АВ декларації за 3 квартали.

Вони не заповнюють цей рядок, якщо в попередніх звітних періодах 2019 року квартальний платник не виплачував дивіденди. Тоді їм потрібно продублювати суму з рядка 20 і в рядку 22 декларації. Річники цей рядок не заповнюють

22

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ - рядок 21)8

Для річних платників — показник рядка 20 звітної декларації.

Для квартальних платників — різниця рядків 20 і 21

23

ПН

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період

Сума показників з графи 6 рядка 27 таблиці 1 додатка ПН (чи додатків — якщо їх декілька).

Важливо! Додаток ПН складають окремо за кожним нерезидентом. Тому в рядку 23 ПН декларації зазначають суму показників із графи 6 рядка 27 таблиці 1 усіх додатків ПН, а в заключній частині декларації в полі «Наявність додатків» зазначають кількість цих додатків.

Майте на увазі: при виплаті доходів із джерелом походження з України на користь нерезидентів-юросіб сплачувати податок на репатріацію та подавати «прибуткову» декларацію із заповненими рядками 23ПН — 25 і додатком ПН зобов’язані і єдиноподатники (як фіз-, так і юрособи); підприємці-загальносистемники й неприбутківці

24

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)7

Для квартальних платників — показник рядка 23 ПН декларації за 3 квартали 2019 року. Якщо в попередніх кварталах 2019 року доходи на користь юросіб-нерезидентів не виплачували, цей рядок залишають пустим. У цьому випадку значення рядка 23 переносять до рядка 25 декларації.

Річники цей рядок не заповнюють

25

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 ПН - рядок 24)8

Для річників — значення рядка 23 декларації.

Для квартальних платників — різниця рядків 23 і 24 декларації

Зазначимо також, що нові рядки 35 — 37 декларації, що з’явилися в оновленій формі, не пов’язані з виправленням помилки(ок), хоча й розміщені після виправних блоків. Стосуються ці рядки вузького кола платників — тих, хто користується пільгами з податку на прибуток (згідно з пп. 142.1 — 142.3 або п. 41 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ), якщо ті допустили нецільове використання вивільнених від оподаткування коштів. Адже в разі порушення вимог про цільове використання звільнених від оподаткування коштів пільговики-порушники за результатами податкового періоду, в якому вчинено таке порушення, повинні:

1) збільшити податкові зобов’язання з податку на прибуток (рядок 35) і

2) сплатити штрафні санкції (рядок 36) і пеню (рядок 37) у випадках, передбачених ПКУ.

Заключна частина. З інформативних полів, які містить ця частина декларації, звертає увагу перше — «Наявність додатків». Якщо ви заповнюєте декларацію за оновленою формою і в ній комірка «ФЗ» розділена на дві комірки, то поставити «+» потрібно саме в тій з них, яка відповідає стандартам бухобліку/фінзвітності, згідно з якою ви складаєте фінзвітність (П(С)БО чи МСФЗ).

Розшифрувати склад форм фінзвітності, що подаються, як і раніше, потрібно в полі «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків — форм фінансової звітності».

При цьому врахуйте, що підприємства, які складають фінзвітність згідно з МСФЗ, у комірці «Примітки до річної фінансової звітності» плюсувати не повинні*.

* Податківці пояснюють таку свою позицію (див. підкатегорію 102.20.02 ЗІР) тим, що окремої форми приміток МСФЗ не затверджено (їх подають у довільній формі).

Як і раніше, разом із декларацією можна подати доповнення. У присвяченому їм інформативному полі ви повинні розкрити відомості про такі доповнення (за їх наявності). Причому кожне з таких доповнень, складених до декларації, слід пронумерувати й занести до цього поля під своїм номером (із коротким змістом).

В інформативному полі «Наявність рішення» ДПСУ, як і раніше, хоче щорічно (!) бачити нову відмітку, а в полі «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці» — номер і дату розпорядчого документа, на підставі якого прийнято таке рішення.

На десерт додатки: зміни не для всіх. Як ви вже знаєте, список додатків до «прибуткової» декларації поповнився ще одним додатком — ПП, але його при декларуванні підсумків 2019 року подавати не потрібно.

ДПСУ прямо підтвердила це в листі від 16.01.2020 р. № 757/7/99-00-07-02-01-07.

Останні зміни зачепили додатки ПН, ВП та РІ. Давайте розглянемо їх.

У додатку ПН:

Такий додаток(ки) подають ті, хто у 2019 році виплачував доходи із джерелом походження з України на користь нерезидентів-юросіб (окремо на кожного нерезидента).

— додали виноску 1 і до рядків «Повне найменування нерезидента» і «Місцезнаходження нерезидента», уточнивши, що при заповненні додатка беруть відповідні дані, зазначені в контракті/договорі. Зазначимо, що, як і раніше, виноска 1 стосується рядків «Назва країни резиденції нерезидента» і «Код країни резиденції»;

видалили рядок 12 «Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України» (ставка — 15 %) із табличної частини додатка. Пояснюється це тим, що такі доходи оподатковуються податком на репатріацію за ставками, визначеними п.п. 141.4.5 ПКУ у розмірі 0, 4 і 12 %. Будьте уважні: у зв’язку із цим зсунулася нумерація інших рядків додатка.

У додатку ВП:

Цей додаток заповнюють і подають лише ті, хто виправляє помилку(и) минулих звітних (податкових) періодів у складі звітної декларації.

— у таблиці 1 з’явився новий рядок 35, у якому слід відображати суму збільшення податкового зобов’язання, визначеного платником у результаті порушення вимог цільового використання звільнених від оподаткування коштів відповідно до пп. 142.1 — 142.3 або п. 41 підрозд. 4 розд. XX ПКУ;

— у таблиці 2 назву рядка 26 виклали в новій редакції (привели у відповідність зі зміненим звучанням рядка 26 виправного блоку декларації);

— додали нову таблицю 3, в якій тепер можна зазначити види уточненої фінзвітності, яку подають при виправленні помилок разом із цим додатком.

У додатку РІ:

— у новому звучанні виклали назви рядків 3.1.6, 3.1.6.1, 3.1.6.2 і 3.1.7, додавши застереження, що ці різниці не поширюються на активи з права користування за договорами оренди (редакція рядків приведена у відповідність із п.п. 140.5.4 ПКУ, зміненим із 01.01.2019 р.);

Зазначимо, що згідно з п. 138.4 ПКУ на операції з такими активами не поширюються й різниці, передбачені пп. 138.1 — 138.3 ПКУ, але «присвячені» їм рядки цього додатка Мінфін не змінював.

— додали нову збільшуючу різницю (рядок 4.1.4.1), введену для страховиків абз. 3 п.п. 141.1.3 ПКУ ще з 01.01.2019 р.**.

** Детальніше про це ви могли прочитати у статті «Як зміниться порядок справляння податку на прибуток у 2019 році?» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 52-53).

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам