Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, червень, 2020/№23
Друкувати

Орендні поступки в період карантину: МСФЗ-облік

Казанова Марина, налоговый эксперт
У період карантину багато орендарів отримали поступки з орендних платежів. Комусь орендодавці знизили розмір орендної плати, а комусь скасували орендний платіж і зовсім. Подібні поступки в період карантину — поширена практика в усьому світі. У зв’язку з цим Рада з МСБО внесла поправки до МСФЗ 16, спрямовані на спрощення обліку орендарем орендних концесій (поступок), наданих у зв’язку з COVID-19. Що ж запропонувала Рада з МСБО?

Рада з МСБО прийняла й оприлюднила зміни до МСФЗ 16, що стосуються обліку поступок з оренди, пов’язаних з пандемією COVID-19*. Поки що офіційного українського перекладу тексту змін немає. На сайті Мінфіну опубліковані тільки роз’яснення Ради з МСБО від 10.04.2020 р. У той час як остаточний текст документа був прийнятий 15.05.2020 р.

* cdn.ifrs.org/-/media/project/ifrs-16-covid-19/covid-19-related-rent-concessions-amendment-to-ifrs-16.pdf?la=en

Відразу звернемо увагу, що поправки, які передбачають спрощений облік орендних поступок у період карантину, стосуються тільки (!) орендарів. Орендодавцям аналогічні спрощення Рада з МСБО вирішила не надавати.

Суть змін. Нагадаємо, в загальному випадку зміни обсягу оренди або компенсації за оренду, які не були частиною початкових умов оренди, розцінюються орендарем як модифікація договору оренди. А облік модифікації вимагає перерахунку орендного зобов’язання і вартості визнаного активу з права користування. Прийняті зміни до МСФЗ 16 дозволяють орендарям застосувати практичний прийом і не оцінювати, є чи ні орендні поступки, пов’язані з COVID-19, модифікацією договору оренди. Інакше кажучи, орендарі можуть не обліковувати поступки з оренди як модифікацію.

Це спрощення (практичний прийом) дозволяється застосовувати тільки щодо орендних поступок, які виникли як прямий наслідок COVID-19. І скористатися ним можна, якщо одночасно виконуються 3 такі умови:

Умова 1. Зміни в орендних платежах призводять до перегляду суми компенсації за оренду, яка є такою ж або меншою, ніж сума компенсації до змін.

Пояснимо щодо суми компенсації, яка є такою ж. Це, наприклад, випадок, коли надається відстрочення у сплаті оренди. Тобто коли орендні платежі зменшуються в одному періоді, але пропорційно збільшуються в іншому. При цьому загальна їх сума не змінюється.

Умова 2. Будь-яке зменшення орендних платежів впливає тільки на платежі, первісно призначені до сплати до 30 червня 2021 року або раніше (наприклад, орендна поступка може відповідати цій умові, якщо вона призводить до зменшення орендних платежів до 30 червня або раніше і до збільшення орендних платежів, яке продовжується після 30 червня 2021 року).

Рада з МСБО враховує те, що наслідки пандемії можуть здійснювати свій вплив протягом ще деякого періоду часу. При цьому застосування спрощень щодо обліку орендних платежів обмежується конкретними часовими межами — платежами, що первісно підлягають сплаті до 30 червня 2021 року.

Умова 3. Немає будь-яких істотних змін в інших умовах оренди. Наприклад, якщо в результаті пандемії COVID-19 змінився строк оренди (орендар планує припинити оренду раніше, ніж первісно планувалося), спрощення щодо обліку поступок застосовувати не можна. У цьому випадку доведеться аналізувати, чи виконуються умови для визнання модифікації договору оренди.

Рада з МСБО зазначає, що, наприклад, тримісячна відпустка з оренди до 30 червня 2021 року, за якою послідують три додаткових місяці, по суті, еквівалентних платежів у кінці строку оренди, не буде істотною зміною інших умов оренди.

Як застосовуються спрощення. Як ми зазначили вище, спрощення передбачають можливість орендареві не враховувати зміни в компенсаціях за договором оренди як модифікацію договору оренди. А отже:

Орендареві дозволяється (а не вимагається) застосовувати практичний прийом щодо коронавірусних поступок з оренди. Але якщо орендар прийняв рішення скористатися практичним прийомом, він повинен застосовувати його послідовно до всіх договорів оренди з аналогічними характеристиками і в аналогічних обставинах.

— у разі прощення або відмови від орендних платежів — орендар фактично припиняє визнавати частину орендного зобов’язання, яка йому була прощена або скасована. Нарахована сума орендного платежу списуватиметься на доходи звітного періоду. Тобто орендар у своєму бухобліку зробить проводку: Дт 611 — Кт 719;

— при відстроченні орендного платежу (зміна орендних платежів, яка зменшує платежі в одному періоді, але пропорційно збільшує платежі в іншому) — орендне зобов’язання не скасовується. І не змінюється розмір винагороди — змінюються тільки строки окремих платежів. У цьому випадку орендар продовжуватиме зменшувати орендне зобов’язання на платежі, здійснені орендодавцем, застосовуючи § 36 МСФЗ 16. Тільки проводку Дт 611 — Кт 311 відображатиме в періоді фактичної сплати орендних платежів.

А ось балансову вартість активу з права користування на зазначену зміну орендного зобов’язання орендар не коригує!

Розкриття в примітках до фінзвітності. Орендарі, які застосовують практичний прийом (звільнення від обліку модифікації для орендних поступок), повинні в примітках до фінзвітності:

— розкрити сам факт застосування спрощення. Якщо воно застосовується не до всіх договорів з аналогічними характеристиками, то навести інформацію про характер контрактів, до яких застосовували спрощення;

— суми змін в орендних платежах, визнані у складі прибутку або збитку;

— якщо орендний платіж прощений або зменшений, — розкрити цей ефект, застосовуючи п. 44а МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів».

Зміни набирають чинності з 01.06.2020 р. При цьому дозволяється дострокове застосування, у тому числі й для звітності, не затвердженої до випуску станом на 28.05.2020 р. Тобто поправку (застосування практичного прийому) можна застосовувати до звітних періодів починаючи з 01.01.2020 р.

Звільнення від сплати орендної плати за землі держкомвласності — грант. Пару слів скажемо про те, як враховувати тимчасове звільнення від орендної плати за земельні ділянки держкомвласності.

Нагадаємо, що Законом України від 30.03.2020 р. № 540-IX підприємства звільнені від сплати орендної плати за землі державної та комунальної власності за березень 2020 року.

Пільгу (тимчасове звільнення від сплати) з орендної плати цілком можна розглядати як державний грант (§ 3 МСБО 20).

Визнають такий грант в прибутку або збитку в тому періоді, у якому орендар відповідає критеріям для його отримання (§ 21 МСБО 20): Дт 641 — Кт 484; Дт 484 — Кт 718.

При цьому ні орендне зобов’язання, ні балансову вартість активу з права користування орендар не коригує.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам