Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, травень, 2020/№19
Друкувати

Шпаргалка для заповнення розрахунку коригування

Солошенко Людмила, налоговый эксперт
Нерозлучним супутником податкової накладної (ПН) є розрахунок коригування (РК). Проте, як показує практика, скласти РК до ПН — ціле мистецтво. Тому в сьогоднішній Шпаргалці згадаємо найважливіші правила заповнення основних реквізитів РК.

Загалом порядок складання РК аналогічний порядку складання ПН (п. 21 Порядку № 1307*). Причому правильне заповнення РК важливе кожній стороні, оскільки помилки можуть поставити під загрозу ПК у покупця / можливість зменшення ПЗ у продавця (ЗІР 101.15).

* Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307.

РК-погрішності, загалом, обіцяють ті самі причіпки податківців, що й при неточностях у ПН. Тобто передусім небезпечні помилки в обов’язкових реквізитахп. 201.1 ПКУ): даті складання РК, ІПН, номенклатурі, коді УКТ ЗЕД, сумах тощо, що заважають ідентифікувати операцію (п. 201.10 ПКУ). І навпаки, не страшні помилки в порядковому номері РК, відмітці про імпортний характер товару, одиниці виміру / її коді, коді пільги. Ну а враховуючи, що останнім часом податківці стали чіплятися навіть до найменування сторін, відмітки зведеності та номенклатури, то до заповнення РК доводиться підходити з підвищеною увагою.

Також зауважте: не вийде скласти РК до ПН, яка обнулена (виведена в «нуль») попередніми РК (лист ДПСУ від 24.10.2019 р. № 981/6/99-00-07-03-02-15/ІПК). Тому намагайтеся не допускати випадкового помилкового обнулення ПН.

Ну а тепер про заповнення реквізитів кожної частини РК поговоримо детальніше (див. табл. 1 — 3).

Таблиця 1. Верхня ліва частина РК

Поле верхньої лівої частини

Нормативний документ

1

2

Передусім у верхній лівій частині проставляють відмітку, хто реєструє РК

Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)

У цьому полі проставляють відмітку «Х», якщо РК реєструє продавець, тобто:

— у будь-яких РК до ПН, які не видаються покупцям (зокрема, на неплатника);

— у збільшуючих або нульових РК на платника (тобто якщо сума компенсації збільшується/не змінюється);

— у будь-яких (увага (!): у тому числі зменшуючих) РК до пільгових ПН, оскільки зменшенням компенсації податківці вважають зменшення ПЗ у рядку I розділу А РК, а цей рядок у пільгових РК порожній (лист ДПСУ від 28.10.2019 р. № 1049/6/99-00-07-03-02-15/ІПК)

п. 192.1 ПКУ,

п. 25 Порядку № 1307

Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)

У цьому полі проставляють відмітку «Х», якщо РК реєструє покупець. Тобто в зменшуючих РК, що передбачають зменшення суми компенсації (у яких рядок I розділу А (має від’ємне значення))

п. 192.1 ПКУ,

п. 25 Порядку № 1307

Наступні три поля верхньої лівої частини РК заповнюють так само, як у ПН, тобто:

До зведеної податкової накладної

— до цього поля з ПН переносять цифрову код-ознаку зведеності (1, 2, 3 або 4).

Зауважте: відповідну цифрову код-ознаку в РК потрібно проставляти, навіть якщо в шапці старих ПН (зареєстрованих до 01.12.2018 р.) стоїть зведена відмітка «Х» (лист № 36942**)

п.п. 4 п. 11 Порядку № 1307

До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування

— у цьому полі записують «Без ПДВ», якщо РК складають до пільгової ПН

п. 17 Порядку № 1307

Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини)

— у цьому полі (як і в ПН) дублюють відмітку «Х» і той же тип причини (1 — 15), якщо ПН не видавалася покупцеві. А при анулюванні повторної ПН зазначають тип причини 20 (без відмітки «Х»)

п. 8 Порядку № 1307

** Лист ДФСУ від 27.11.2018 р. № 36942/7/99-99-15-03-02-17.

Таблиця 2. Заголовна частина РК

Обов’язковий реквізит

Нормативний документ

1

2

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ

Дата складання / Порядковий номер

Тут зазначають дату складання РК (не пізніше 1095 днів з дати складання коригованої ПН) і порядковий номер РК.

Нагадаємо, що нумерацію ПН/РК ведуть у довільній формі, тому вона може:

— або кожного місяця (кварталу) розпочинатися з одиниці;

— або бути наскрізною протягом року.

Причому якщо РК до дотаційної ПН складає ексодержувач сільгоспдотації (виключений із дотаційного Реєстру), то в другій частині порядкового номера РК він також зазначає код «2» (лист ДПСУ від 17.02.2020 р. № 634/6/99-00-07-03-02-06/ІПК). А також у РК потрібно зберігати і номер розделегованої філії з ПН

пп. 5, 21 Порядку № 1307

ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

Дата складання / Порядковий номер

Тут наводять реквізити коригованої ПН (дату і порядковий номер), до якої складається РК

пп. 6, 21 Порядку № 1307

ПОСТАЧАЛЬНИК (ПРОДАВЕЦЬ)

Сюди з коригованої ПН переносять дані про постачальника: його найменування (П. І. Б. підприємця), ІПН***, номер філії (якщо їй делеговані права зі складання ПН/РК), податковий номер (або серія (за наявності) та номер паспорта, якщо у фізособи немає коду за релігійними переконаннями)

пп. 1, 7, 21 Порядку № 1307

ОТРИМУВАЧ (ПОКУПЕЦЬ)

Сюди з коригованої ПН переносять дані про покупця: його найменування (П. І. Б. підприємця), ІПН***, номер філії (якщо їй делеговані права зі складання ПН/РК), податковий номер (або серія (за наявності) та номері паспорта, якщо у фізособи немає коду за релігійними переконаннями)

пп. 1, 7, 21 Порядку № 1307

*** Зазначимо, що з 09.03.2020 р. (після внесення змін до Положення № 1130 наказом Мінфіну від 29.01.2020 р. № 30) для підприємців ІПН став 12-значним. Тому ІПН контрагентів перед складанням ПН/РК варто перевірити в Реєстрі платників ПДВ. Проте ІПН, присвоєні підприємцям до цієї дати, зберігаються 10-значними і зміні не підлягають (ЗІР 101.02).

Таблиця 3. Таблична частина РК

Рядок розділу

Порядок заповнення

Нормативний документ

1

2

3

Табличну частину РК заповнюють знизу вверх: спочатку розділ Б (у якому проводять коригування), а після — розділ А (у якому автоматично підбиваються підсумки коригування)

РОЗДІЛ А табличної частини РК

I

Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі:

У ряд. I виводиться загальна сума коригування ПДВ (по суті, сума за гр. 14 усіх рядків РК). Фактично така сума складається з коригування ПДВ: за ставкою 20 % (ряд. II) і за ставкою 7 % (ряд. III). Тому ряд. I = ряд. II + ряд. III

п.п. 10 п. 16 Порядку № 1307

II

Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+)

III

Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за ставкою 7 % (-) (+)

У ряд. II — III суму коригування ПДВ (з ряд. I) розшифровують у розрізі ставок ПДВ (20 % і 7 %). При цьому ряд. II = ряд. IV х 20 %, а ряд. III = ряд. V х 7 %

п.п. 10 п. 16 Порядку № 1307

IV

У ряд. IV — VIII виводиться зміна обсягів при коригуванні (у розрізі різних кодів ставок ПДВ). Для цього обсяги (з гр. 13) групують за кодом ставки (з гр. 11) — відповідно 20, 7, 901, 902, 903 і заносять до відповідних ряд. IV — VIII. Тобто:

ряд. IV = сумі за гр. 13 рядків РК з кодом ставки 20 у гр. 11;

ряд. V = сумі за гр. 13 рядків РК з кодом ставки 7 у гр. 11;

ряд. VI = сумі за гр. 13 рядків РК з кодом ставки 901 у гр. 11;

ряд. VII = сумі за гр. 13 рядків РК з кодом ставки 902 у гр. 11;

ряд. VIII = сумі за гр. 13 рядків РК з кодом ставки 903 у гр. 11.

Зауважте: в одному РК пільговий ряд. VIII не може одночасно заповнюватися з іншими оподатковуваними рядками (IV — VII), оскільки коригування оподатковуваних і пільгових операцій в одному РК недопустиме

п.п. 8 п. 16, п. 17 Порядку № 1307

V

VI

VII

VIII

РОЗДІЛ Б табличної частини РК

Графа розділу Б

Реквізит

Нормативний

документ

гр. 1.1

№ з/п

У гр. 1.1, починаючи з номера «1», нумерують за порядком усі записи (рядки) в РК. При цьому загальна кількість рядків у РК не може перевищувати «9999» (ЗІР 101.15)

п.п. 1 п. 16 Порядку № 1307

гр. 1.2

№ з/п рядка податкової накладної, що коригується або додається

До гр. 1.2 переносять порядковий номер коригованої позиції з ПН. Якщо потрібно додати нові позиції, їх нумерують наступним порядковим номером, якого не було в ПН

п. 23 Порядку № 1307

Причина коригування

гр. 2.1

код причини

У гр. 2.1 зазначають умовний код причини коригування. Коди причин оприлюднені на сайті ДПСУ (tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/357729.html). В одному РК може бути відразу декілька причин коригування в межах причин першого типу, тобто з кодами 101 — 104 (п. 4.5 листа № 36942)

п. 23 Порядку № 1307

гр. 2.2

№ з/п групи коригування

У гр. 2.2, починаючи з номера «1», у РК нумерують за порядком групи коригування.

При цьому коригування одного рядка в ПН = одна група коригування

п. 23 Порядку № 1307

гр. 3

Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується

До гр. 3 переносять номенклатуру з рядка коригованої ПН (причому точно такою, якою вона була в ПН, без зайвих знаків, символів, пропусків).

За потреби додають нову номенклатуру наступними рядками

п.п. 1 п. 16 Порядку № 1307

Код

гр. 4.1

товару згідно з УКТ ЗЕД

гр. 4.2

ознаки імпортованого товару

гр. 4.3

послуги згідно з ДКПП

Ці графи відведені для кодування товарів/послуг. Сюди переносять код товарів (гр. 4.1) / послуг (гр. 4.3) з рядка коригованої ПН. За підакцизними та імпортних товарах у гр. 4.1 зазначають 10-значний код УКТ ЗЕД, за імпортними товарами також проставляють імпортну відмітку «Х» (гр. 4.2). Номенклатуру, що додається, кодують у цих графах відповідним чином

п.п. 2 п. 16 Порядку № 1307

Одиниця виміру товару/послуги

гр. 5

умовне позначення (українське)

гр. 6

код

Сюди переносять умовне (українське) позначення одиниці виміру (гр. 5) та її код (гр. 6) з рядка коригованої ПН (з урахуванням скорочень і кодування з КСПОВО). При додаванні номенклатури наводять свої дані

п.п. 3 п. 16 Порядку № 1307

Коригування кількості

гр. 7

кількість, об’єм, обсяг (-) (+)

гр. 8

ціна постачання товарів/послуг

Графи 7, 8 заповнюють, якщо коригування проводять за кількістю. Можуть заповнюватися в РК з умовними кодами причин коригування (у гр. 2.1):

102, 103, 104, 203, 301, 302, 304. До гр. 7 (з «-») і гр. 8 переносять дані про кількість/ціну з рядка коригованої ПН. При додаванні номенклатури додають (з «+») потрібні кількість/ціну наступними рядками

пп. 4, 5 п. 16 Порядку № 1307

Коригування вартості

гр. 9

ціна (-) (+)

гр. 10

кількість постачання товарів/послуг

Графи 9, 10 заповнюють, якщо коригування проводять за ціною. Можуть заповнюватися в РК з умовними кодами причин коригування (у гр. 2.1): 101, 203.

До гр. 9 (з «-») і гр. 10 переносять дані про ціну/кількість з рядка коригованої ПН. При додаванні номенклатури додають (з «+») потрібні ціну/кількість наступними рядками.

Зазвичай ціну зазначають у гривнях з копійками, тобто з двома знаками після коми (якщо інше не передбачено чинним законодавством). Проте податківці не проти відображення ціни і з більшою кількістю знаків після коми та збереження ПК у покупця в цьому випадку (листи ДПСУ від 16.01.2020 р. № 130/6/99-00-07-03-02-06/ІПК і від 08.10.2019 р. № 661/6/99-00-07-03-02-15/ІПК).

Важливо: в одному рядку РК не можуть одночасно заповнюватися гр. 7, 8 і 9, 10 (лист № 36942)

пп. 4, 5 п. 16 Порядку № 1307

гр. 11

Код ставки

До гр. 11 переносять код ставки з рядка коригованої ПН (20, 7; для ставки 0 % — 901, 902; для пільги — 903). За номенклатурою, що додається, наводять свою ставку. Зауважте: у РК можна коригувати товари, що оподатковуються за різними ставками ПДВ (20 %, 7 %, 0 %), проте не можна змінити оподатковуваний товар на пільговий або навпаки пільговий на оподатковуваний (ЗІР 101.15)

п.п. 6 п. 16 Порядку № 1307

гр. 12

Код пільги

Графу 12 заповнюють тільки в РК до пільгових ПН. До неї переносять код ПДВ-пільги з рядка коригованої ПН (з урахуванням Довідників пільг). За потреби додають пільгову номенклатуру наступними рядками

п.п. 7 п. 16 Порядку № 1307

гр. 13

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість

гр. 14

Сума податку на додану вартість

До гр. 13, 14 переносять (з «-»), відповідно, обсяги постачання (без урахування ПДВ) і суму ПДВ з рядка коригованої ПН. При додаванні номенклатури наводять потрібні обсяги із сумою ПДВ наступними рядками. Суму ПДВ зазначають у гривнях з копійками до 6 знаків після коми (включно).

Зауважте: у РК до староформених ПН (зареєстрованих до 01.12.2018 р., у яких не було графи «Сума ПДВ») гр. 14 не заповнюють у мінусових рядках і заповнюють у нових рядках, що додаються (п. 4.1 листа № 36942)

пп. 8, 9 п. 16 Порядку № 1307

гр. 15

Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника

Графу 15 заповнюють тільки сільгосптоваровиробники-дотаційники при коригуванні «дотаційних» ПН (тобто з кодом «2» у другій частині порядкового номера). До цієї графи переносять код виду діяльності (у форматі 701 — 716) з рядка коригованої ПН. За потреби додають потрібні дотаційні позиції наступними рядками

п. 6, п.п. 10 п. 16 Порядку № 1307

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам