Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, жовтень, 2020/№43
Друкувати

Страховий стаж: розраховуємо і підтверджуємо

Беляева Елена, налоговый эксперт
Щоб оплатити працівникові період тимчасової непрацездатності, роботодавцеві мало отримати від нього лікарняний лист. Потрібно ще правильно визначити страховий стаж такого громадянина. Як це зробити, ми зараз і нагадаємо.

У якому порядку включаємо періоди до страхового стажу

Наразі страховий стаж ми обчислюємо за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Держреєстр), а за періоди до його введення — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, яке діяло раніше (ч. 2 ст. 21 Закону № 11051).

1 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Формує й веде Держреєстр ПФУ (ст. 121, 20 Закону про ЄСВ). Він же надає інформацію з Держреєстру.

Оскільки законодавство в нас мінливе, у різні періоди страховий стаж розраховували по-різному. Наразі, щоб підрахувати страховий стаж працівника, орієнтуємося на три контрольних дати — 28.02.2001 р., 01.01.2011 р. і 01.01.2016 р. (див. таблицю нижче).

Період, за який

визначаємо страховий стаж

Нормативно-правовий акт —

орієнтир при підрахунку страхового стажу

До 28.02.2001 р.

Правила № 16582

З 28.02.2001 р. по 31.12.2010 р.

Ст. 7 Закону № 22403 у редакції, що діяла до 01.01.2011 р.

З 01.01.2011 р. по 31.12.2015 р.

Ст. 21 Закону № 1105 у редакції, що діяла до 01.01.2016 р.

З 01.01.2016 р.

Ст. 21 Закону № 1105

2 Правила обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджені постановою КМУ від 19.10.98 р. № 1658 (втратили чинність).

3 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III (втратив чинність).

Визначаємо страховий стаж до 01.01.2011 р.

Для наочності інформацію про правила визначення страхового стажу за період до 01.01.2011 р. наведемо в таблиці.

Період, за який

обчислюємо страховий стаж

Період, який враховується / не враховується

при розрахунку страхового стажу

До 28.02.2001 р.

Включається до страхового стажу (на підставі трудової книжки):

Робота на умовах трудового договору (контракту) в роботодавця або інша робота, протягом якої працівник підлягав обов’язковому соціальному страхуванню*

Служба в Збройних Силах, Нацгвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ

Альтернативна (невійськова) служба

Служба в митних органах

Період перепідготовки та навчання нових професій, участі в оплачуваних громадських роботах і період отримання допомоги (у тому числі матеріальної) по безробіттю відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.91 р. № 803-XII

Догляд за дитиною, яка постраждала в результаті Чорнобильської катастрофи, до досягнення нею 12-річного віку (одному з батьків)

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, частково оплачувана відпустка для догляду за дитиною до 3 років та відпустка без збереження зарплати для догляду за дитиною до 6 років згідно з медвисновком

Період виплати допомоги по вагітності та пологах, допомоги для догляду за дитиною до 3 років жінкам з числа військовослужбовців, звільнених зі Збройних Сил, Нацгвардії, Прикордонних військ, СБУ, внутрішніх військ МВС, військ цивільної оборони та інших військових формувань, а також з органів внутрішніх справ у зв’язку з вагітністю та пологами, за умови, що вони стали до роботи або навчання після досягнення дитиною 3-річного віку

Період, протягом якого батьки-вихователі були зайняті в дитячому будинку сімейного типу вихованням дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Навчання на курсах і в школах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, якщо направленню на курси або до школи безпосередньо передувала робота або служба у складі Збройних Сил, Нацгвардії, Прикордонних військ, СБУ, внутрішніх військ МВС, військ цивільної оборони та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ

Робота або виробнича практика на оплачуваних робочих місцях і посадах у період навчання у вищому навчальному закладі

Навчання в професійно-технічному навчальному закладі

Час оплаченого вимушеного прогулу, викликаного незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу

Час вимушеного прогулу особи, взятої під захист

Перебування під вартою, строк відбуття покарання, а також час, протягом якого громадянин не працював у зв’язку з незаконним усуненням від роботи (посади)

Не включається до страхового стажу:

Час участі працівника у страйку, визнаному судом незаконним

Навчання у вищому закладі освіти (у т. ч. на підготовчих відділеннях), в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі з денною (очною) формою навчання

Робота засуджених у колонії-поселенні та відбуття виправних робіт без позбавлення волі за місцем роботи, якщо інше не передбачено законом

* Робота на водному транспорті протягом повного навігаційного періоду, а також робота на сезонних роботах і підприємствах сезонних галузей відповідно до Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого постановою КМУ від 28.03.97 р. № 278, зараховується за рік роботи.

З 28.02.2001 р.

до 01.01.2011 р.

Включаємо до страхового стажу (на підставі трудової книжки):

Період роботи на умовах трудового договору, за який сплачувалися страхові внески до ФСС з ТВП (незалежно від розміру внесків)

Період тимчасової втрати працездатності

Відпустку у зв’язку вагітністю та пологами

Відпустку для догляду за дитиною до 3 років

Період отримання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (за винятком пенсій усіх видів)

Не включаємо до страхового стажу:

Відпустку для догляду за дитиною від 3 до 6 років

Відпустку без збереження зарплати (ст. 25, 26 Закону про відпустки)

Визначаємо страховий стаж з 01.01.2011 р. до 01.01.2016 р.

Починаючи з 01.01.2011 р. страховий стаж визначають на підставі даних Держреєстру (довідки ОК-5 або ОК-7) і трудової книжки працівника.

Щоб місяць повністю був зарахований до страхового стажу, повинні одночасно виконуватися три умови:

1) працівник підлягав страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

2) роботодавець та/або працівник сплачував страхові внески;

3) страхові внески сплачені в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Мінімальний страховий внесок — це сума коштів, яка дорівнює добутку мінзарплати, встановленої на відповідний місяць, і ставки ЄСВ у відповідному місяці.

У випадку якщо сума сплаченого за відповідний місяць ЄСВ менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховують до страхового стажу за формулою:

ТП = Св : В,

де ТП — тривалість періоду, який зараховується до страхового стажу і визначається в місяцях;

Св — сума ЄСВ, сплаченого за відповідний місяць;

В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.

Так, місяці роботи, в яких сума сплаченого ЄСВ була менше мінімального страхового внеску, будуть зараховані до страхового стажу пропорційно сумі сплаченого ЄСВ.

Винятком із цього правила є періоди:

— відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років;

— виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соцстрахування (допомоги по вагітності та пологах, по тимчасовій непрацездатності, по безробіттю, внаслідок нещасного випадку на виробництві);

— отримання пенсії по інвалідності.

Зазначені періоди потрапляють до страхового стажу «автоматом» (як періоди, за які страхові внески сплачені виходячи з розміру мінімального страхового внеску) незалежно від факту сплати страхових внесків.

Будьте уважними! У довідці ОК-7 не деталізовані джерела доходу. Наприклад, не виокремлена винагорода за цивільно-правовими договорами, період роботи за якими не повинен потрапляти до страхового стажу. Тому обов’язково зіставляйте дані довідки ОК-7 з відомостями з трудової книжки.

Страховий стаж з 01.01.2016 р.

Інформацію про страховий стаж за цей період можна отримати з довідок ОК-5, ОК-7 (вони не скасовані) та трудової книжки. Але зручніше все ж скористатися додатком 9 до Положення № 10-14.

4 Положення про реєстр застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування, затверджене постановою правління ПФУ від 18.06.2014 р. № 10-1.

Зверніть увагу: якщо працівник після 01.01.2011 р. працював тільки в того роботодавця, який оплачує лікарняний, то страховий стаж такого працівника можна визначити на підставі даних ЄСВ-звітів.

До стажу ввійдуть усі періоди, протягом яких особою або страхувальником за таку особу був сплачений ЄСВ у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Джерело доходу (трудовий / цивільно-правовий договір) після 01.01.2016 р. значення не має.

Також до страхового стажу, як і раніше, включаємо:

— відпустку для догляду за дитиною до 3 років;

— період отримання допомоги по вагітності та пологах, по тимчасовій непрацездатності, по безробіттю, внаслідок нещасного випадку на виробництві;

— період отримання пенсії по інвалідності.

Отримуємо дані з Держреєстру

Отримати дані з реєстру застрахованих осіб роботодавець може в електронному вигляді через електронний кабінет платника на порталі ПФУ (portal.pfu.gov.ua). Для цього потрібно мати електронний підпис керівника або бухгалтера.

Через вебпортал роботодавець може отримати на працівника:

— довідку про трудовий і страховий стаж (додаток 9) — за весь період трудової діяльності застрахованої особи;

— довідку ОК-7 — за період перебування працівника в трудових відносинах тільки із цим роботодавцем.

Нагадаємо: довідку ОК-7 за весь період трудової діяльності може отримати працівник на себе також через вебпортал ПФУ з використанням особистого електронного підпису, роздрукувати її та надати роботодавцеві5.

5 Вам також буде цікавою стаття «Страховий стаж, Звіт по заборгованості, відповідальність: роз’яснення від ФСС» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 37).

Страховий стаж ФОП

Період

ФОП-загальносистемники

ФОП-ЄП

До 01.01.2011 р.

Ці періоди зараховуємо до страхового стажу лише за умови, що ФОП добровільно сплачував:

— внески до ФСС з ТВП (до 01.01.2011 р.);

— ЄСВ за підвищеною ставкою (з 01.01.2011 р. до 01.01.2016 р.)

Для підтвердження страхового стажу використовуємо:

— довідку з ФСС про сплату страхових внесків за формою додатка 4 до Порядку № 626

Усі ФОП-ЄП сплачували внески до ФСС з ТВП у складі єдиного податку й автоматично вважалися застрахованими особами на випадок тимчасової втрати працездатності. Підтвердити цей факт потрібно довідкою з ДПІ про сплату ЄП у цей період

З 01.01.2011 р. до 01.01.2016 р.

— договори про добровільну участь у системі «непрацездатного» соцстрахування та довідки з ПФУ (з 01.10.2013 р. — податкового органу) про періоди дії договорів і сплати внесків у розмірі 36,6 або 38,11 %

Якщо ФОП платив ЄСВ за мінімальним тарифом (ставка 34,7 %), то цей період до страхового стажу не включаємо.

Якщо ж він добровільно брав участь у «непрацездатному» соцстрахуванні, то періоди такої добровільної участі зараховуємо до страхового стажу. Підтвердити це допоможуть договори про добровільну участь у системі соцстрахування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та довідки з ПФУ (податкового органу) про строки дії договорів

З 01.01.2016 р.

Для всіх ФОП установлено єдину ставку ЄСВ — 22 %. Тому за умови сплати ЄСВ період підприємницької діяльності включаємо до страхового стажу. Підтвердження — довідки ОК-5, ОК-7 або додаток 9

6 Порядок страхування осіб на добровільних засадах…, затверджений постановою правління ФСС з ТВП від 02.06.2005 р. № 62.

Непрацюючі матусі

Говоримо про осіб, які в період отримання допомоги при народженні дитини ні з ким не перебували у трудових відносинах, тобто не підлягали «непрацездатному» соцстрахуванню.

Починаючи з 01.01.2016 р. період отримання допомоги при народженні дитини для таких осіб почав включатися до страхового стажу на підставі ч. 4 ст. 21 Закону № 1105, оскільки органи, що виплачують таку допомогу, стали відраховувати з неї ЄСВ (абз. 7 п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ). І це відображається в довідці ОК-7 і додатку 9.

До 01.01.2016 р. період отримання допомоги по догляду за дитиною до 3 років та/або при народженні дитини непрацюючими особами до страхового стажу не включався.

Див. лист Мінсоцполітики від 18.12.2018 р. № 450/0/247-18.

Проте до довідок ОК-7, ОК-5 і додатка 9 цей період потрапляє до страхового стажу як період, за який сплачено ЄСВ.

Тому щоб правильно порахувати стаж такої працівниці, зіставте дані трудової книжки за цей період (тобто чи була вона в трудових відносинах до 01.01.2016 р.) і дані довідок. Якщо до 01.01.2016 р. ваша працівниця в трудових відносинах не перебувала, але отримувала зазначену допомогу, такий період до її страхового стажу включати не можна.

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
109281 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно