Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, вересень, 2020/№39
Друкувати

«Хочу все знати»: нюанси надання навчальних відпусток

Александрова Олеся, эксперт по кадровым и налоговым вопросам
З настанням осені почався навчальний процес у ВНЗ, ПТНЗ тощо. А разом з ним до редакції стали надходити і запитання про нюанси надання навчальних відпусток працівників. Відповіді на ці запитання читайте прямо тут.

Загальні правила

Якщо ваш працівник працевлаштований за основним місцем роботи й успішно навчається в навчальних закладах без відриву від виробництва, він має право на оплачувану навчальну відпустку.

А сумісники? Вони на час навчальної відпустки можуть оформити відпустку за свій рахунок на підставі п. 14 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки. При цьому врахуйте: роботодавець не має права відмовити працівникові в такій неоплачуваній відпустці! А її тривалість має дорівнювати кількості календарних днів навчальної відпустки за основним місцем роботи.

ПТНЗ. Працівники, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів (далі — ПТНЗ), мають право на додаткову оплачувану відпустку загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року. Таку відпустку надають виключно для підготовки і складання іспитів.

ВНЗ, заклади післядипломної освіти. Тривалість навчальних відпусток працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, залежить від рівня акредитації ВНЗ, курсу, форми навчання, а також від мети навчальної відпустки. Вона може становити від 10 днів до 4 місяців. Конкретну тривалість знайдете в ст. 216 КЗпП і ст. 15 Закону про відпустки.

Підтверджує успішне навчання працівника видана навчальним закладом довідка-виклик (див. листи Мінсоцполітики: від 28.12.2013 р. № 563/13/116-13 і від 02.01.2013 р. № 2/13/116-13).

Для працівників, які успішно навчаються на вечірній і заочній формах навчання у ВНЗ усіх рівнів акредитації, в яких навчальний план має свої особливості, додатково до навчальних відпусток зі ст. 15 Закону про відпустки надають також відпустки, тривалість яких визначена в Порядку № 634*. Тут ідеться про студентів творчих професій (музиканти, актори тощо).

* Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток , затверджений постановою КМУ від 28.06.97 р. № 634.

Платність навчання, джерело його фінансування, а також відповідність освіти профілю діяльності роботодавця для цілей надання навчальної відпустки жодного значення не мають.

Оформляємо

Додаткову навчальну відпустку оформляють у два етапи:

— працівник подає заяву про надання йому додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням і додає до неї довідку-виклик з навчального закладу;

— на підставі заяви та довідки-виклику роботодавець видає наказ про надання працівникові додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням.

У заяві працівник обов’язково зазначає дату початку навчальної відпустки та її тривалість.

Майте на увазі: тривалість цієї відпустки повинна «вписуватися» в період, зазначений у довідці-виклику.

Якщо працівник бачить, що для здавання сесії йому буде потрібна менша кількість днів навчальної відпустки, ніж зазначено в довідці-виклику, він може скористатися тільки частиною відведених йому днів, яка йому потрібна.

У табелі обліку використання робочого часу період додаткової оплачуваної навчальної відпустки (незалежно від типу навчального закладу і підстави для надання такої відпустки) зазначають літерним кодом «Н» або цифровим кодом «12».

Особливості

Навчальну відпустку НЕ продовжують:

— на святкові та неробочі дні, які припадають на період такої відпустки;

— на кількість днів хвороби працівника, яка збіглася з періодом його навчальної відпустки.

Якщо з навчальною відпусткою збігається щорічна відпустка, то щорічна відпустка має бути перенесена на інший період або за бажанням працівника продовжена (п. 4 ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки).

Навчальну відпустку надають у календарних днях.

Оплаті підлягають усі календарні дні навчальної відпустки, у тому числі святкові та неробочі.

Середню зарплату для оплати додаткової відпустки у зв’язку з навчанням розраховуйте відповідно до Порядку № 100**. Розрахунковий період дорівнює в загальному випадку 12 місяцям, що передують місяцю початку навчальної відпустки.

** Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Грошову компенсацію за невикористані дні навчальної відпустки не виплачують. Резерв на оплату навчальних відпусток не створюють.

Тому якщо працівник-студент не скористався своїм правом на навчальну відпустку, то при звільненні забрати її грошима не можна (див. лист Мінсоцполітики від 19.01.2017 р. № 132/0/ 101-17/284).

Відпустка за свій рахунок

Якщо працівник допущений до складання вступних іспитів до ВНЗ, то він може взяти відпустку за свій рахунок на підставі п. 12 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки. І відмовити йому роботодавець не має права!

Тривалість такої відпустки — 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад.

Крім того, піти у відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження ВНЗ або наукової установи і назад, мають право також працівники, які (п. 13 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки):

— допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва;

— навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі й успішно виконують індивідуальний план підготовки.

Щорічні відпустки

Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в навчальних закладах, мають право вимагати приєднати щорічну відпустку до часу проведення настановчого заняття, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проєкту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.

Таке право виникає в працівників незалежно від того, успішно вони навчаються чи ні. Адже щорічна відпустка приєднується не до навчальної відпустки, а до часу перелічених вище навчальних заходів.

Якщо працівник успішно навчається в навчальному закладі без відриву від виробництва і хоче приєднати щорічну відпустку до часу проведення відповідних навчальних заходів, то в нього з’являється право на використання такої відпустки до закінчення шести місяців безперервної роботи в цього роботодавця.

Навчальна відпустка перервала лікарняний

Якщо працівник, перебуваючи в навчальній відпустці, повідомив про те, що захворів і йому відкрито лікарняний. Як бути? Відпустку вже оплатили. Чи потрібно оплачувати лікарняний і продовжувати навчальну відпустку на період, який дорівнює періоду хвороби?

Лікарняний не оплачуємо. Заборона на оплату днів хвороби в такому разі накладена п. 6 ч. 1 ст. 23 Закону № 1105***.

*** Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Але це стосується тільки тих випадків, коли період хвороби був повністю поглинений навчальною відпусткою. Якщо після закінчення навчальної відпустки працівник продовжує хворіти, то він може розраховувати на лікарняні.

Проте в цьому випадку оплата тимчасової непрацездатності проводиться не з дня настання страхового випадку, а з дня, що йде за днем закінчення навчальної відпустки.

Тобто загальний період тимчасової непрацездатності умовно поділиться на дві частини: 1 — частина періоду хвороби, яка збігається з навчальною відпусткою і не оплачується; 2 — частина періоду хвороби, яка припадає на дні після закінчення навчальної відпустки і підлягає оплаті. Зауважимо: в загальному випадку перші 5 днів тимчасової непрацездатності оплачує роботодавець за рахунок власних коштів, а з 6-го — ФСС. Так ось, відлік перших 5 днів робимо з моменту настання страхового випадку (з першого дня хвороби), незважаючи на те, що він припав на неоплачуваний період.

І якщо перші 5 днів хвороби збіглися з навчальною відпусткою, то за рахунок роботодавця вони оплачуватися не будуть.

Приклад 1. Працівникові надано навчальну відпустку з 19 по 28 жовтня 2020 року. Проте в період з 26 жовтня по 3 листопада 2020 року він хворів, що підтверджено листком непрацездатності.

У наведеному прикладі 26, 27 і 28 жовтня відбулася «накладка» навчальної відпустки і періоду хвороби. Лікарняний лист у цьому випадку оплачують починаючи з наступного після закінчення навчальної відпустки дня — з 29 жовтня. Тобто з перших п’яти днів непрацездатності оплаті за рахунок роботодавця підлягають тільки 29 і 30 жовтня, а з 31 жовтня по 3 листопада тимчасову непрацездатність оплатить ФСС.

Приклад 2. Навчальна відпустка надана працівникові з 22 по 30 жовтня 2020 року. З 23 жовтня по 5 листопада він хворів.

У цьому прикладі з відпусткою збіглися 8 перших днів хвороби. Усі вони не оплачуються. Під фінансування ФСС потрапить тільки частина лікарняного, не зачеплена відпусткою: з 31 жовтня по 5 листопада.

Розрахунковий період для визначення середньої «лікарняної» зарплати — 12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку. Зверніть увагу: не місяцю, з якого здійснюватиметься оплата лікарняного, а стандартно — 12 календарних місяців, що передують місяцю початку хвороби.

А чи потрібно продовжувати навчальну відпустку на період, який дорівнює періоду хвороби? Ні. Змінити строк навчальної відпустки роботодавець не може, оскільки він визначається на підставі довідки-виклику, виданої навчальним закладом.

Сторнувати відпускні в цьому випадку не потрібно!

Навчальна відпустка у відпустці для догляду до 3 років

Чи має право на додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням у ВНЗ працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років? Між працівницею, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, і підприємством зберігаються трудові відносини, які надають працівниці можливості скористатися навчальною відпусткою (якщо для неї це місце роботи є основним).

Сумісникам оплачувана навчальна відпустка не надається, тут є свої шляхи вирішення. І ми до них ще повернемося.

А поки розглянемо порядок оформлення такої відпустки за основним місцем роботи. Він залежатиме від того, працює жінка в період перебування у відпустці для догляду за дитиною до 3 років чи ні.

Якщо НЕ працює. Якщо працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років і не працює, то для отримання оплачуваної навчальної відпустки їй слід перервати відпустку для догляду за дитиною до 3 років.

Для цього вона повинна подати роботодавцеві дві заяви:

1) про переривання відпустки для догляду за дитиною до 3 років;

2) про надання оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням з доданою до неї довідкою-викликом навчального закладу.

На їх підставі роботодавець оформляє відповідні накази (розпорядження). Після закінчення навчальної відпустки працівниця має право знову оформити відпустку для догляду за дитиною до 3 років.

Якщо працює. Якщо основна працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років і працює на умовах неповного робочого часу, то робота на таких умовах надає їй право на додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням. Переривати відпустку для догляду за дитиною до 3 років працівниці не потрібно.

Адже робота на умовах неповного робочого часу не призводить до будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників (ч. 3 ст. 56 КЗпП).

Для працівниці, яка за основним місцем роботи перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, але працює на умовах неповного робочого часу за сумісництвом дії такі. Якщо працівниця перериватиме відпустку для догляду за дитиною за основним місцем роботи, щоб скористатися навчальною відпусткою, то за сумісництвом вона може взяти відпустку без збереження зарплати на підставі п. 14 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам