Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, червень, 2021/№23
Друкувати

БЕБ: що в імені твоєму?

Шевчук Михаил, налоговый эксперт
Бюро економічної безпеки покликане замінити податкову міліцію. У січні був прийнятий, а в березні набрав чинності Закон про БЕБ1, покликаний урегулювати питання, пов’язані зі створенням і функціонуванням Бюро. 12 травня КМУ прийняв постанову № 5102 про утворення БЕБ, а через 2 тижні вона набрала чинності. Навіщо ж створюється БЕБ? Давайте поглянемо, що можна сказати із цього приводу вже зараз.

1 Закон України «Про бюро економічної безпеки України» від 28.01.2021 р. № 1150-IX.

2 Постанова КМУ «Про утворення Бюро економічної безпеки України» від 12.05.2021 р. № 510.

Нормативне регулювання

Закон про БЕБ — це фундаментальний документ, що визначає правові засади організації та діяльності Бюро. Прийнятий він був 28 січня, але з підписанням/опублікуванням справи затягнулися. І тільки 25 березня Закон про БЕБ набрав чинності, крім окремих норм, які наберуть чинності з дня оголошення Кабміном про початок діяльності БЕБ, але не пізніше шести місяців із дня набрання чинності Законом про БЕБ.

До речі, з дня прийняття рішення КМУ про початок діяльності БЕБ, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності Законом про БЕБ, також буде виключений розд. XVIII2 ПКУ, який регулює порядок функціонування податкової міліції3. При цьому забороняється заведення оперативно-розшукових справ оперативними підрозділами податкової міліції з дня набрання чинності Законом про БЕБ (п. 3 розд. VI Закону про БЕБ).

3 Див. Закон України від 29.01.2021 р. № 1156-IX.

Далі. 12 травня Кабмін прийняв постанову № 510. Документ був опублікований 26 травня (у газеті «Урядовий кур’єр», 2021, № 99) і з цієї ж дати набрав чинності.

Згідно із цим документом Бюро створюється як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого направляється і координується КМУ (що випливає з ч. 1 і 2 ст. 1 Закону про БЕБ). Як бачите, на відміну від податкової міліції, яка поки ще є складовою частиною ДПСУ, БЕБ буде окремим органом, прямо підпорядкованим КМУ.

Але, знову ж таки, це не оголошення КМУ про початок діяльності БЕБ.

Для «запуску» його роботи необхідно провести низку обов’язкових процедур, таких як: проведення конкурсу на посаду голови БЕБ; добір його співробітників; перерозподіл повноважень з органами Нацполіції та СБУ тощо.

Що зміниться?

Крім того, що, на відміну від податкової міліції, БЕБ безпосередньо підпорядковуватиметься і координуватиметься КМУ, є й інші принципові відмінності між Бюро та поки ще чинною податковою міліцією.

Так, БЕБ повинно взяти на себе розслідування економічних злочинів, об’єднавши в собі функції не лише податкової міліції, але й відповідних відділів СБУ та Нацполіції.

Завдання БЕБ, які безпосередньо стосуються платників податків:

Повний перелік основних завдань Бюро наведений у ст. 4 Закону про БЕБ.

— виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;

— забезпечення економічної безпеки держави шляхом попередження, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що зазіхають на функціонування економіки держави;

— збір і аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому;

— виявлення і розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги.

Простіше кажучи, головні завдання БЕБ зводяться до: (1) аналізу інформації про ризикові та підозрілі дії платників податків, які потенційно можуть завдати шкоди державі, або про вже вчинені правопорушення, а також (2) розслідування економічних кримінальних правопорушень.

До речі, Закон про БЕБ хоч і внесе деякі зміни до КЗпП та низки законів (п. 5 розд. VІ Закону про БЕБ, який запрацює з дня оголошення КМУ про початок діяльності Бюро), але цього недостатньо для визначення того, які саме правопорушення будуть підслідними БЕБ. Це питання повинне вирішити проєкт № 3959-14, але після прийняття в першому читанні ще 3 лютого він досі чекає слушної нагоди . Тому більше подробиць зможемо обговорити тільки після його прийняття ВРУ.

4 Проєкт Закону України «Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України» від 25.08.2020 р. № 3959-1 (w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69708).

Повноваження Бюро

Найбільш «кричущими» для нас виявилися такі повноваження:

Повноваженням Бюро присвячений окремий розділ (ІІ) Закону про БЕБ. Основні повноваження наведені при цьому в ст. 8 Закону.

1. Широкий доступ до інформації про суб’єктів. Забезпечувати Бюро інформацією повинні будуть ДПСУ, Держфінмоніторинг, НКЦПФР, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна. Унаслідок цього БЕБ буде забезпечений широким асортиментом даних про господарюючих суб’єктів. При цьому згідно з п. 3 ч. 2 ст. 10 Закону про БЕБ Бюро забезпечуватиме надання державним органам інформації з банків (баз) даних «згідно із законом». Порядок обміну інформацією, у тому числі оперативною, повинен установлюватися спільними наказами БЕБ і відповідних державних органів.

2. Доступ до банківської таємниці . Отримання від банків інформації, що містить банківську таємницю, здійснюватиметься в порядку й обсязі, визначених КПКУ і Законом № 21215. При цьому, для того щоб побачити інформацію про рух коштів на рахунках юросіб або ФОП, рішення суду БЕБ не буде потрібне. Достатньо буде письмової вимоги (до обслуговуючого банку) щодо операцій за рахунками конкретної юрособи або ФОП за конкретний проміжок часу.

5 Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III.

Відповідні зміни до п. 3 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону наберуть чинності після оголошення КМУ про початок діяльності Бюро.

При цьому оскільки ч. 9 ст. 7 Закону про БЕБ забороняє повідомляти третіх осіб про те, що стосовно них БЕБ збирає інформацію, то юрособа/ФОП, імовірніше, й не дізнається про те, що нею вже зацікавилося Бюро. Причому стосується це не лише доступу до банківських рахунків.

3. Можливість використання послуг сторонніх осіб та їх матеріальне заохочення. Бюро згідно з п. 16 ч. 1 ст. 8 Закону про БЕБ зможе використовувати «гласних і негласних штатних та позаштатних працівників», дотримуючись умов добровільності та конфіденційності таких відносин, матеріально і морально заохочувати осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних злочинів, що належать до підслідності БЕБ. Тобто ті, хто буде тим чи іншим способом «допомагати» Бюро, можуть бути за це офіційно винагороджені.

4. Додаткові права співробітників зі спецзваннями. Про них говориться в ч. 2 ст. 8 Закону про БЕБ. Особи, які мають спеціальні звання БЕБ,6 при здійсненні заходів із попередження, виявлення, припинення, розслідування кримінальних злочинів, які належать до підслідності Бюро, уповноважені в межах компетенції застосовувати поліцейські заходи. До таких заходів належать права:

6 Окрім працівників інформаційно-аналітичного підрозділу.

— перевіряти документи, що посвідчують особу у випадках, визначених у ст. 32 Закону № 5807;

7 Закон України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 р. № 580-VIII.

— опитувати осіб, якщо існує достатньо підстав вважати, що вони мають інформацію, необхідну для виконання поліцейських повноважень;

— проводити поверхневу перевірку у випадках, зазначених у ст. 34 Закону № 580;

Поверхнева перевірка — це поліцейський захід, який є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу.

— зупиняти транспортний засіб, якщо є інформація про причетність водія або пасажирів до кримінального або адміністративного правопорушення;

— проникати до житла або іншого володіння особи без мотивованого рішення суду в невідкладних випадках, пов’язаних із безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, тощо.

Завидний спектр повноважень… Головне, щоб відповідні співробітники БЕБ не користувалися ними на шкоду добросовісним суб’єктам господарювання.

Замість висновку

Говорити про БЕБ можна за бажанням довго. Ми поки обмежилися першим знайомством. Більше подробиць дізнаєтеся, коли КМУ розробить необхідну підзаконну нормативку.

Наостанок зауважимо, що на підставі ризик-орієнтованого підходу БЕБ за самостійно розробленими критеріями повинно буде визначати, кого «чіпати», а кого ні. І добросовісні суб’єкти, по-хорошому, повинні уникнути близького знайомства з Бюро. Як буде насправді — покаже час.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам