Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, березень, 2021/№13
Друкувати

Об’єднаний ЄСВ-ПДФО/ВЗ-звіт: заповнюємо вступну частину

Беляева Елена, эксперт по вопросам оплаты труда
Як обіцяють податківці, 1 квітня об’єднаний Розрахунок* з’явиться в електронній формі і з ним уже можна буде «йти в бій». Ввідну частину ми дали в минулому номері**. У цій статті розглянемо порядок заповнення «вступної» частини Розрахунку.

* Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 15.12.2020 р. № 773).

** Стаття «Давайте знайомитися!» Нова об’єднана звітність з ЄСВ, ПДФО і ВЗ» (журнал «Бухгалтер 911», 2021, № 12).

Номер

рядка

Порядок заповнення

01 — тип Розрахунку

011

Тип Розрахунку «Звітний» обираємо при поданні Розрахунку за звітний (податковий) квартал перший раз. Одного разу прийнятий податківцями, він залишиться діючим навіть у тому випадку, якщо згодом до закінчення граничного строку подання ви вирішите відправити ще один Розрахунок, наприклад, у зв’язку з виявленням помилок/неточностей

012

Якщо ви вже подали Розрахунок з типом «Звітний», але в межах граничних строків подання виявили в ньому помилки, то внести правки до вже прийнятого звіту ви можете, подавши ще один Розрахунок з типом «Звітний новий». У ньому наводять тільки кориговані дані на підставі інформації з попередніх поданих за такий звітний період Розрахунків з типом «Звітний» або «Звітний новий»***.

Кількість Розрахунків з типом «Звітний новий» може бути будь-якою

013

«Уточнюючий» Розрахунок подається після закінчення граничного строку подання з даними про уточнення сум ПДФО, ВЗ, ЄСВ та/або реквізитів. Як і Розрахунок з типом «Звітний новий», «Уточнюючий» Розрахунок повинен містити виключно дані, що виправляються

014

Тип Розрахунку «Довідковий» обираємо в тому випадку, якщо в додатках Розрахунку з типом «Звітний» є інформація про призначення пенсії застрахованим особам або матзабезпечення, страхових виплат.

Увага! При поданні Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» потрібно поставити відмітки і в рядку 011, і в рядку 014

02

Зазначаємо звітний (податковий) період, за який подається Розрахунок з типом «Звітний» («Звітний новий»), або уточнюваний звітний період — для Розрахунку з типом «Уточнюючий». Також зазначаємо номер Розрахунку (в хронологічному порядку незалежно від типу Розрахунку) за звітний період

03

Записуємо повне найменування юрособи або П. І. Б. фізособи-платника згідно з реєстраційними даними. Інвестори (оператори) за угодою про розподіл продукції зазначають дату і номер договору (угоди)

031

Зазначаємо код ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, присвоєний контролерами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізособи. Фізособи, які відмовилися від реєстраційного номера за релігійними переконаннями і мають відповідну відмітку в паспорті, зазначають серію (за наявності) та номер паспорта

032

Наводимо код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад за місцезнаходженням платника або його відокремленого підрозділу (якщо Розрахунок подається за такий підрозділ).

Тут є такий нюанс. Потрібний нам Кодифікатор затверджено наказом Мінрозвитку громад та територій України від 26.11.2020 р. № 290. Причому в останній редакції коди за ним мають уже 19 знаків (беремо код з останнього для нашого місцезнаходження рівня****). У той час як у формі Розрахунку під цей код відведено тільки 14 клітинок.

За наявною інформацією в електронній версії Розрахунку можна буде вписати всі 19 знаків. Програма дозволить це зробити. А ось як бути з паперовою версією — питання поки відкрите

033

Якщо Розрахунок подається за відокремлений підрозділ юрособи, то в цьому рядку наводять повне найменування такого підрозділу

034

Правонаступник ліквідованого платника ЄСВ, який подає Розрахунок з типом «Уточнюючий» за осіб, що перебували в трудових або цивільно-правових відносинах з таким ліквідованим платником, зазначає в цьому рядку код ЄДРПОУ ліквідованого платника ЄСВ

035

Код філії заповнюється в разі подання платником ЄСВ відомостей про філію при поданні Розрахунку з типом «Уточнюючий»

04

Платник наводить у цьому рядку свою податкову адресу, поштовий індекс, а також контактні телефони й адресу електронної пошти

05

Зазначаємо найменування контролюючого органу, до якого подаємо Розрахунок

06

Зазначаємо інформацію про додатки, що подаються разом з Розрахунком: кількість додатків та кількість аркушів додатків до Розрахунку. Навпроти додатків, які не подаються, ставимо прочерк — якщо Розрахунок подається на папері, в електронному Розрахунку залишаємо поля незаповненими.

У частині кількості додатків пам’ятаємо, що ті ж додатки Д1, 4ДФ, Д6 подаються в розрізі місяців звітного кварталу (тобто за кожен місяць складається окремий додаток). Цей момент потрібно врахувати при нумерації додатків

07

Наводимо код основного виду економічної діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010

08

Якщо ви подаєте Розрахунок за період до 01.01.2016 р., то в цьому рядку потрібно зазначити клас професійного ризику виробництва

09 — відміткою «Х» позначаємо відповідну ознаку платника ЄСВ:

091

роботодавець (юрособа або ФОП), що використовує працю найманих працівників

092

бюджетна установа

093

підприємство, організація всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю, зокрема, товариства УТОГ, УТОС

094

підприємство, організація громадської організації осіб з інвалідністю

10 — у розрізі місяців звітного кварталу зазначаємо штатну чисельність працівників (усі показники в цілих одиницях):

104

Облікова кількість штатних працівників (ОКШП). Це показник з найлегшим механізмом розрахунку. Тому розпочнемо з нього.

Усе, що потрібно для обчислення ОКШП, — підсумувати працівників, які входять до його складу, на певну дату.

При розрахунку цього показника враховуємо всіх основних (!) працівників, які прийняті за трудовим договором на постійну, тимчасову або сезонну роботу, в тому числі працюють у режимі неповного робочого часу, таких, що перебувають на строку випробування. Також включаємо в розрахунок працівниць, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до досягнення нею 3 (6) років, працівників, які перебувають у відрядженнях, відсутні на роботі у зв’язку з хворобою, щорічною відпусткою, відпусткою «за свій рахунок» тощо (пп. 2.4, 2.5 Інструкції № 286*****).

Не враховуємо для цілей визначення ОКШП, зокрема: сумісників; осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами; учнів профтехучилищ, які проходять виробниче навчання і виробничу практику на підприємстві відповідно до договорів про надання робочих місць для зазначених цілей (п. 2.6 Інструкції № 286).

Внутрішні сумісники в ОКШП враховуються як одна особа.

Показник ОКШП визначають на певну дату звітного періоду, наприклад, на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих працівників і тих, які вибули в цей день (п. 2.2 Інструкції № 286).

На яку саме дату розраховувати цей показник для Розрахунку, в Порядку заповнення та подання Розрахунку не сказано. Для ф. № Д4 аналогічний показник податківці рекомендували визначати на останнє число місяця

101

Середньооблікова кількість штатних працівників (СКШП). Механізм розрахунку цього показника наведений у п. 3.2 Інструкції № 286 і, по суті, зводиться до двох етапів.

Етап 1. Визначаємо кількість штатних працівників облікового складу за кожен день кожного місяця звітного кварталу, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого — по 28 або 29), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні. Для цього використовуємо дані табелів обліку використання робочого часу, наказів про прийняття, переведення на іншу роботу працівників і припинення трудових договорів.

Визначитися з тим, кого включати, а кого не включати в розрахунок показника СКШП, допоможуть пп. 2.4, 2.5, 2.6, 3.2.2 Інструкції № 286.

Зверніть увагу! На відміну від ОКШП, при розрахунку СКШП не враховуємо працівників, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 (6) років, а також у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

Кількість штатних працівників облікового складу за вихідний, неробочий і святковий день приймаємо на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день.

Етап 2. Визначаємо СКШП за кожен місяць звітного кварталу за допомогою формули:

СКШПмісяць = (К1 + К2 + … + КN) : N,

де СКШПмісяць — СКШП за звітний місяць;

К1, К2, КN — кількість штатних працівників облікового складу за кожен календарний день звітного місяця (з першого по останнє число місяця, включаючи вихідні, святкові та неробочі дні);

N — кількість календарних днів у звітному місяці.

Порядок розрахунку ОКШП і СКШП розглянутий на прикладі після таблиці

102,

103

У рядках 102 і 103 наводимо показники СКШП за працівниками з інвалідністю і працівниками, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (ч. 1 ст. 14 Закону № 5067******). Ці показники розраховують за аналогією із загальним СКШП, тільки враховують працівників з інвалідністю або працівників з додатковими гарантіями відповідно

105

За кожним місяцем звітного кварталу зазначаємо кількість застрахованих осіб, яким була нарахована зарплата (крім осіб, яким нараховано грошове забезпечення, — вони включаються до ряд. 106). На наш погляд, за аналогією з однойменним реквізитом заголовної частини таблиці 1 ф. № Д4 в рядку 105 вступної частини об’єднаного звіту слід зазначати всіх осіб, щодо яких подаються відомості до системи персоніфікованого обліку. Сюди потрапляють працівники, яким нарахована зарплата, допомога по тимчасовій непрацездатності й у зв’язку з вагітністю та пологами, а також фізособи, яким нарахована винагорода за виконані роботи (надані послуги) за ЦПД (див. підкатегорію 201.06.01 ЗІР)

108,

109

У цих рядках потрібно зазначити кількість жінок і чоловіків відповідно. Яких саме жінок і яких чоловіків, не уточнюється. Думаємо, Мінфін тут мав на увазі кількість жінок і чоловіків, яким у кожному з місяців звітного кварталу були нараховані виплати (тобто деталізація показників рядків 105 — 107), за аналогією з ЄСВ-звітом за ф. № Д4

110

Заповнюємо, якщо у звітному кварталі роботодавець створював нові робочі місця. Що це за місця? Ті, що були створені у зв’язку зі створенням нового госпсуб’єкта (крім створеного шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створені шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що вимагають нових знань, навичок і умінь працівника (п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону № 5067)

*** Порядку проведення коригувань присвячений розділ V Порядку заповнення та подання Розрахунку (затверджений тим же наказом Мінфіну від 15.12.2020 р. № 773).

**** Якщо є код для «Додаткового рівня» (райони в містах (у тому числі, в містах, які мають спеціальний статус)), беремо його. Якщо немає — беремо з попереднього «Четвертого рівня» міста, селища міського типу, села, селища (населені пункти) тощо.

***** Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

****** Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

Приклад. На підприємстві встановлений 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу і неділю. Тривалість робочого дня — 8 годин.

За березень 2021 року є така інформація про кількість працівників підприємства.

Категорії працівників

Кількість осіб

Штатні працівники облікового складу на 01.03, з них:

69

— перебувають на лікарняному (з 10.03 по 17.03)

1

— перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років (увесь березень)

4

— перебувають у щорічній відпустці (з 09.03 по 22.03 і з 23.03 по 31.03)

2

— перебувають у відрядженні (з 17.03 по 19.03)

1

— працюють неповний робочий день (4 години на день)

2

— уклали із цим же підприємством ЦПД (з 03.03 по 26.03)

2

Прийняті на роботу до штату підприємства (з 10.03 — 1 і з 15.03 — 2)

3

Звільнені штатні працівники в березні за власним бажанням (05.03 і 19.03)

2

На підставі цих даних розрахуємо показники ОКШП і СКШП.

Розрахунок ОКШП

Для визначення цього показника використовуємо тільки дані, що стосуються штатних працівників облікового складу.

Пам’ятаємо: тих, хто працює неповний робочий день, враховуємо як цілу одиницю. Тих, хто працює за ЦПД з числа працівників облікового складу, також враховуємо тільки один раз (як штатних працівників).

Визначимо ОКШП на 31.03.2021 р.:

69 ос. + 3 ос. (прийняті на роботу в березні) — 2 ос. (звільнені в березні) = 70 ос.

Розрахунок СКШП

Тут теж ураховуємо тільки штатних працівників, за винятком працівниць, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років.

Розрахунок СКШП за березень представимо в таблиці.

Число березня

Кількість штатних працівників облікового складу за кожен день березня

Виключаються з розрахунку СКШП

Включаються

в розрахунок СКШП

1 — 8

69

41

65

9

69 - 12 = 68

4

64

10 — 14

68 + 13 = 69

4

65

15 — 21

69 + 24 = 71

4

67

22 — 31

71 - 15 = 70

4

66

Разом

2162

124

2038

1 З розрахунку виключаються 4 працівниці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років (п.п. 3.2.2 Інструкції № 286).

2 Зі штату виключений 1 працівник у перший робочий день після звільнення 05.03.

3 З 10.03 до штату прийнятий новий працівник.

4 З 15.03 до штату прийняті 2 нових працівники.

5 Зі штату виключений 1 працівник у перший робочий день після звільнення 19.03.

Кількість штатних працівників, що включаються в розрахунок СКШП за березень, становить 2038 ос. Кількість календарних днів у цьому місяці — 31. А отже, показник СКШП за березень 2021 року дорівнюватиме:

2038 ос. : 31 к. дн. = 65,74 ос. ≈ 66 ос.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам