Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


03.05.17
26256 4 Друкувати

Надходження ТМЦ на підприємство: облікові основи

Бухгалтерський тиждень

Автор : Біляєва Олена, податковий експерт

Товарно-матеріальні цінності (ТМЦ) — найпоширеніший вид активів. Навряд чи можна собі уявити підприємство, на якому обходилися б без них. У цій Шпаргалці бухгалтера ми зібрали всю інформацію про те, як правильно оформляти і враховувати надходження ТМЦ на підприємство. І почнемо ми з визначення первісної вартості.

Первісна вартість

Первісна вартість придбаних ТМЦ включає витрати, вказані в п. 9 П(С)БО 9 «Запаси» і п. 2.2 Методрекомендацій № 2 (див. рисунок нижче).

Перелік витрат підприємства, які не включають у первісну вартість ТМЦ, а відносять на витрати періоду, наведений у п. 14 П(С)БО 9 і п. 2.3 Методрекомендацій № 2.

Формування первісної вартості запасів

Якщо на момент оприбутковування ТМЦ неможливо достовірно визначити їх первісну вартість, вони можуть оцінюватися і відображатися за справедливою вартістю з подальшим коригуванням до первісної вартості.

Зазвичай, найбільші труднощі при формуванні первісної вартості ТМЦ на практиці викликають ТЗВ і недостачі. Зупинимося на цих двох статтях витрат детальніше.

Транспортно-заготівельні витрати

В укрупненому вигляді склад ТЗВ визначений абз. 5 п. 9 П(С)БО 9. Згідно з цією нормою ТЗВ включають витрати на:

• заготівлю запасів;

• оплату тарифів (фрахту) за навантажувально-розвантажувальні роботи;

• транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів.

Детальнішу розшифровку витрат, що відносяться до ТЗВ, ви можете знайти в п. 20 Методрекомендацій № 373.

Важливо! Жодного відношення до ТЗВ не мають витрати:

• понесені у зв’язку з внутрішніми перевезеннями ТМЦ по території підприємства або між його структурними підрозділами;

• що виникли при поверненні ТМЦ постачальникові;

• на завантаження, транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів);

• транспортно-експедиційні й інші послуги, пов’язані з реалізацією продукції (товарів).

Указані витрати відносять до витрат періоду.

Зверніть увагу! Якщо за умовами договору постачання ТМЦ покупцеві належить до обов’язків постачальника, то в покупця витрати на транспортування ввійдуть до ціни придбаних ТМЦ, навіть якщо вартість доставки в розрахункових і супровідних документах виділена продавцем окремо.

Інша справа, коли доставка ТМЦ покладена на покупця. Тут маємо справу якраз із ТЗВ, причому незалежно від способу доставки ТМЦ — власними силами покупця або сторонньою організацією.

Є два варіанти обліку ТЗВ:

1) ТЗВ відразу включають у первісну вартість одиниці (найменування, групи, виду) придбаних ТМЦ при їх оприбутковуванні. Цей варіант використовують, якщо можна достовірно визначити суми ТЗВ, які безпосередньо відносяться до придбаних ТМЦ (п. 5.5 Методрекомендацій № 2). Розподіляти суми ТЗВ можна пропорційно вартісному, кількісному або ваговому критерію. Обирати вам. Включення ТЗВ до первісної вартості ТМЦ відображають записом: Дт 20, 22, 28 — Кт 63;

2) ТЗВ узагальнюють за окремими групами запасів на окремому субрахунку (наприклад, 2011 «ТЗВ на сировину і матеріали») і щомісячно розподіляють між вартістю вибулих запасів і залишками ТМЦ на кінець місяця.

Суму ТЗВ за вибулими запасами визначають як добуток середнього відсотка ТЗВ і вартості вибулих запасів:

ТЗВвиб = Звиб х Сер.%ТЗВ : 100 %,

де ТЗВвиб — сума ТЗВ, що припадає на вибулі у звітному місяці запаси;

Звиб — вартість вибулих запасів;

Сер.%ТЗВ — середній відсоток ТЗВ.

Знайти середній відсоток ТЗВ можна за формулою:

де ТЗВпоч — залишок ТЗВ на початок звітного місяця;

ТЗВпост — сума ТЗВ, понесених у звітному місяці;

Зпоч — вартість залишку запасів на початок звітного місяця;

Зпост — вартість запасів, що надійшли у звітному місяці.

Конкретний спосіб обліку ТЗВ (у складі вартості одиниці придбаних (отриманих) запасів або на окремому субрахунку обліку ТЗВ) підприємство обирає на власний розсуд і фіксує в наказі про облікову політику.

Недостачі ТМЦ при оприбуткуванні

Згідно з п. 2.2 Методрекомендацій № 2 недостачі і втрати запасів у межах норм природного убутку, які відбулися при транспортуванні і виявлені при оприбуткуванні ТМЦ, включають у первісну вартість придбаних запасів. При цьому запаси зараховують на баланс (Дт 20, 22, 28 — Кт 63) у фактично отриманій кількості. У результаті фактично отримана кількість ТМЦ оприбутковується за дещо завищеною ціною.

Недостачі понад норми природного убутку в первісну вартість запасів не включають. На суму наднормативних недостач формують заборгованість за претензією (Дт 374 — Кт 631), пред’явленою винуватцеві недостачі (постачальникові або транспортній організації). У разі, коли недостача утворилася з вини самого підприємства-одержувача, її вартість включають у витрати (Дт 947 — Кт 631) згідно з п. 2.3 Методрекомендацій № 2.

Далі розглянемо особливості обліку придбання ТМЦ у різних ситуаціях.

ЧИТАТИ ДАЛІ...

Інші матеріали із "Бухгалтерський тиждень",  2017, № 18:

Передплатити "Бухгалтерський тиждень"

 

Коментарі
  • Практик
03.05.17 11:14

Все издания у Фактора очень интересные. Но... Последнее время все чаще встречаешь материал в частичном (неполном) формате статьи с замечательной фразой "читать далее" и плавным переходом на сайт издания, который предлагает оплати - почитай.Такая подача материала на Бухгалтер911 (частично статьи) больше похожа на завуалированную рекламу.При дальнейшем формате статей в таком виде многие бухгалтера будут вынуждены искать альтернативные источники информации. И Бухгалтер911 потеряет многих читателей и активных помощников. Это опасная тенденция непродуманной стратегии.

Відповісти
  • Юра г.
04.05.17 05:35

АДМИНУ, ПОЧЕМУ СТАТЬЮ ИЗ РАЗДЕЛА РЕКЛАМА СТАВИТЕ В РАЗДЕЛ АНАЛИТИКА? Базара нет, комерція есть комерція - а есть мошеничество. Бизнес - это когда реклама называется рекламой. Мошеничество - это когда АНАЛИТИКОЙ называют статью, которая просит денег. ПРОСЬБА, ЕСЛИ ЭТА СТАТЬЯ НЕ РЕКЛАМА - ВВЕДИТЕ РАЗДЕЛ ПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Пожалуйста.

Відповісти
  • тина-картина
04.05.17 13:44

а почему Вы возмущаетесь? подписка не очень дорогая, можно и подписаться... К тому же очень много материала подается без "читать далее..." Это рынок, не нравится, не читайте.

Відповісти
  • Алла
04.05.17 14:34

тина-картина, а в чем Вы видите возмущение? По-моему, возмущение не о статье, а подмене понятий. Называть вещи своими именами - это и правильно, и честно. Вранья и без того хватает, через край...

Відповісти
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
115653 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно