Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


10.10.17
26607 12 Друкувати

Якщо кошти надійшли помилково. Що з ПДВ?

Який порядок оподаткування ПДВ грошових коштів, помилково перерахованих контрагентом на поточний рахунок підприємства, у разі їх повернення такому контрагенту у п’ятиденний термін, запросили у видання "Вісник.Офіційно про податки"
 
Алла Кононова , начальник отдела рассмотрения обращений по НДС Управления совершенствования косвенного налогообложения Департамента методологической и нормотворческой работы ГФС Украины
Георгий Нечипоренко , главный государственный инспектор
Елена Прищепа , главный государственный инспектор

Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу (підпункти «а» та «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу).

База оподаткування ПДВ зазначених операцій визначається відповідно до ст. 188 Кодексу.

Визначення термінів «постачання товарів/послуг» наведено в пп. 14.1.185 та пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, а саме:

 • постачання послуг — будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності;
 • постачання товарів — будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Згідно з підпунктами «а» і «б» п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

 • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
 • дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Інструкцією № 22 помилкове списання/зарахування коштів визначається як списання/зарахування коштів, внаслідок якого з вини банку або клієнта відбувається їх списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача.

Відповідно до ст. 6 Указу № 227 підприємства незалежно від форм власності мають повертати платникам у п’ятиденний термін помилково зараховані на їхні рахунки кошти. Якщо власник рахунку не повернув у зазначений термін помилково одержані кошти, то їх повернення має здійснюватись у загальному претензійно-позовному порядку.

Тобто грошові кошти, помилково зараховані на поточний рахунок підприємства, не включаються до бази оподаткування ПДВ у разі виконання таких умов:

 • відсутність договірних відносин між суб’єктами господарювання;
 • повернення коштів у встановлений для таких випадків п’ятиденний термін.

Отже, у разі відсутності договірних відносин між суб’єктами господарювання та повернення помилково зарахованих на поточний рахунок коштів у встановлений для таких випадків п’ятиденний термін податкові зобов’язання з ПДВ у підприємства не виникають.

Якщо між підприємствами існують договірні відносини щодо постачання товарів/послуг, то на дату надходження коштів на банківський рахунок у платника податку відповідно до ст. 187 Податкового кодексу виникають податкові зобов’язання з ПДВ.  Згідно з п. 201.1 ст. 201 цього Кодексу платник зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений цим Кодексом термін.

Порядок коригування податкових зобов’я­зань та податкового кредиту з ПДВ передбачено ст. 192 Податкового кодексу.

Так, відповідно до п. 192.1 цієї статті якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у разі повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’я­зань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН.

Розрахунок коригування, складений до податкової накладної на отримувача — платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

постачальником (продавцем) товарів/послуг

отримувачем (покупцем) товарів/послуг

якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації

якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу

Тобто, якщо між підприємствами існують договірні відносини щодо постачання товарів/послуг, підприємство на дату отримання коштів на поточний рахунок повинно нарахувати податкові зобов’я­зання та скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений Податковим кодексом термін, а у разі повернення таких коштів на дату їх повернення повинно скласти розрахунок коригування до податкової накладної та зменшити податкові зобов’я­зання після реєстрації його в ЄРПН особою, якій повернуто такі кошти (якщо така особа є зареєстрованим платником ПДВ).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Указ № 227 — Указ Президента України від 16.03.95 р. № 227/95 «Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України».

Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307.

УПК № 127 — Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань відображення у податковому обліку з податку на додану вартість звітного періоду податкових накладних, виписаних у попередніх періодах, та формування на їх підставі податкового кредиту, затверджена наказом ДПС України від 16.02.2012 р. № 127.

Інструкція № 22 — Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверд­жена постановою Правління Нацбанку України від 21.01.2004 р. № 22.

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Учетное Дело
10.10.17 09:18

Да-да, а за нарушение пятидневного срока - штраф на директора и глбуха в виде 2 НМДГ. Чего ж постеснялись процитировать весь пункт Указа 18-летней давности. Как по мне, если операции внутри одного налогового периода, то идите лесом, родные, со своими пятью днями.

Відповісти
 • НатаКиев
10.10.17 09:43

Что Законы, что статьи((( Почему не пишут так, что-бы потом не возникали вопросы(((. Договорные отношения-вообще, или конкретный договор под сумму?. Т.е. если фирма А с фирмой Б работает уже давно, и фирма А хотела оплатить деньги фирме В, а случайно кинула их Б, то фирма А составляет НН и РК. Правильно я поняла? Если да, то что писать в номенклатуре НН/РК. Но у меня есть надежна, что все-таки они под словом договорные отношения имели ввиду конкретный договор.))

Відповісти
 • Олеся
10.10.17 10:40

НатаКиев, если фирма А случайно кинула деньги фирме Б, то НН и РК составляет эта самая фирма Б. Фирма А только регистрирует РК. В номенклатуре можете писать что угодно. А конкретный договор - это не "договорные отношения"?П.с. Я не сторонник плодить лишние доки.

Відповісти
 • Для НатаКиев
10.10.17 10:02

Зря надеетесь

Відповісти
 • ЛаН
10.10.17 10:04

НатаКиевА бухгалтера который ТАК ошибся расстрелять в 5-дневный термин и доложить в ДФС по форме

Відповісти
 • Грозный
11.10.17 14:45

ЛаН, -Вы так поистребляете всех бухгалтеров :)))) надо опл.на фирму W- и сваливать на Кипр !!!! :)))))))))))))

Відповісти
 • Марина
10.10.17 11:50

Нам покупатель оплатил за услугу с какого-то своего спец.счета, потом попросил вернуть деньги и повторно оплатил уже с расчетного счета. Что в таком случае делать? Спасибо

Відповісти
 • Марина
10.10.17 11:51

при чем оплаты попали в разные отчетные периоды

Відповісти
 • Бяка
10.10.17 12:02

Клиент, с которым есть договорные отношения, заплатил за товар и по счету, которых у нас нет, явная ошибка, вернули деньги как ошибочно полученные, без всяких налоговых обязательств

Відповісти
 • Мирра
10.10.17 15:39

I. "у разі відсутності договірних відносин між суб’єктами господарювання та повернення помилково зарахованих на поточний рахунок коштів у встановлений для таких випадків п’ятиденний термін податкові зобов’язання з ПДВ у підприємства не виникають." - два условия:1 - нет договорный отношений2 - вернуть в 5-ти дневный срокII. НКУ "185.1. Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:а) постачання товарів, ...;б) постачання послуг, ......;в) ввезення товарів на митну територію України;г) вивезення товарів за межі митної території України;е) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів .......Ошибочного платежа здесь нет!!!! О каких 5-ти днях может идти речь....??? Другой вопрос получили ошибочный платеж и не вернули..... тогда хоть как-то. Хотя..... такого объекта обложения НДСом нет

Відповісти
 • Нона
10.10.17 16:19

Добрый день! Помогите пожалуйста, Моему продавцу 14.09 заблокировали НН выписанную 18.08. Решением комиссии разблокировали 9.10 . Вопрос - я могу включить в НК эту сумму в сентябрьскую деку или уже только в октябре ??? Спасибо

Відповісти
 • Nata
10.10.17 16:49

Нона, 09,10 - по решению комиссии, на гор.линии налоговой сказали, у меня аналогичная ситуация была

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам