Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


26.03.18
20135 0 Друкувати

MASTER-рішення: програмний продукт MASTER:Агро — комплексний облік для агропідприємств

Команда фахівців MASTER та компанія-розробник IT-Enterprise, яка вже понад 30-ти років впроваджує новітню IT-інфраструктуру на великих виробничих та комерційних підприємствах України, презентують українському ринку четвертий програмний продукт з лінійки MASTER конфігурацію для ведення комплексного обліку агропідприємств MASTER:Агро.

Лінійка програмних продуктів MASTER представлена двома комплементарними конфігураціями: MASTER:Бухгалтерія та MASTER:Зарплата і Кадри для малого та середнього бізнесу  та галузевими рішеннями: MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ та MASTER:Агро.

Конфігурація MASTER:Агро автоматизує облік рослинництва, тваринництва, автотранспорту, банку землі, забезпечує бухгалтерський та податковий облік, формування зведеної бухгалтерської звітності та автоматичне формування фінансової звітності. Програмний продукт відповідає вимогам чинного законодавства України та повністю адаптований до українського ринку.

Конфігурація доступна в хмарному і стаціонарному рішеннях та складається із 5-ти багатофункціональних модулів: «Рослинництво», «Тваринництво», «Автотранспорт», «Банк землі» та «Бухгалтерія».

1. Модуль «РОСЛИННИЦТВО» забезпечує автоматизацію обліку діяльності по виробництву продукції рослинництва:

 • облік польових робіт з обробки ґрунту, посіву та догляду за біологічними активами рослинництва;
 • облік витрат посівного матеріалу;
 • облік витрат засобів захисту рослин;
 • збір врожаю та визначення собівартості продукції;
 • надання сільськогосподарських послуг стороннім організаціям;
 • зберігання продукції рослинництва, подальша її переробка та реалізація.

Функціональні можливості модуля «РОСЛИННИЦТВО»:

 • поле;
 • переробка та реалізація;
 • інвентаризація;
 • операції;
 • звіти;
 • довідники.

2. Модуль «АВТОТРАНСПОРТ» забезпечує ведення оперативного та управлінського обліку автотранспортних засобів:

 • облік надходження, руху та витрачання паливно-мастильних матеріалів на підприємстві;
 • відображення роботи автотранспорту в процесі господарської діяльності;
 • облік запасних частин, процеси поточного ремонту та модернізації автотранспорту;
 • надання автотранспортних послуг стороннім організаціям;
 • облік робочого часу водіїв та аналіз його ефективного використання.

Функціональні можливості модуля «АВТОТРАНСПОРТ»:

 • документи;
 • послуги;
 • операції;
 • звіти;
 • довідники.

3. Модуль «ТВАРИННИЦТВО» забезпечує автоматизацію обліку діяльності по виробництву продукції тваринництва:

 • облік надходження, переміщення та вибуття біологічних активів тваринництва;
 • облік отримання готової продукції біологічних активів тваринництва та їх подальше застосування (реалізація чи використання на власні господарські потреби);
 • облік виробничих витрат тваринництва та формування собівартості;
 • переоцінка біологічних активів тваринництва;
 • визначення фінансового результату діяльності господарства в сфері тваринництва.

Функціональні можливості модуля «ТВАРИННИЦТВО»:

 • продажі;
 • надходження;
 • корми;
 • зміна вартості;
 • ферма;
 • операції;
 • звіти.
 • налаштування.

4. Модуль «БАНК ЗЕМЛІ» забезпечує ефективне управління земельним банком:

 • договір оренди земельної ділянки;
 • формування банку землі підприємства;
 • нарахування орендної плати та розрахунки з пайовиками;
 • планування виробничого завантаження посівних площ та раціональне використання земельних ресурсів;
 • облік податкових розрахунків з бюджетом та формування звітності.

Функціональні можливості модуля «БАНК ЗЕМЛІ»:

 • документи підсистеми «Паї»;
 • звіти;
 • довідники.

5. Модуль «БУХГАЛТЕРІЯ» забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку:

 • всі ділянки бухгалтерського та податкового обліку;
 • зведена бухгалтерська звітність та автоматичне формування фінансової звітності;
 • відповідність вимогам чинного законодавства України, своєчасні оновлення згідно змін законодавства;
 • консолідація та накопичення бази даних по всім ділянкам бухгалтерського та податкового обліку та створення банку даних нормативно-довідкових та оперативних масивів інформації.

Функціональні можливості модуля «БУХГАЛТЕРІЯ»:

 • операції з грошовими коштами та їх еквівалентами;
 • облік основних засобів, нематеріальних активів та капітальних вкладень;
 • облік ТМЦ та МШП;
 • розрахунки з контрагентами;
 • персонал і розрахунок заробітної плати;
 • операції по касі та розрахунки з підзвітними особами;
 • облік витрат;
 • податковий облік;
 • зведена бухгалтерська звітність;
 • всі форми фінансової звітності.

В якості комплементарного програмного продукту для MASTER:Агро доцільно використовувати MASTER:Зарплата і Кадри, який автоматизує задачі управління персоналом і розрахунку заробітної плати, та включає в себе два багатофункціональних модулі:

Модуль «ЗАРПЛАТА» передбачає створення та ведення банку даних — нормативно–довідкових та оперативних масивів інформації, що містить необхідну для розрахунку та аналізу заробітної плати інформацію та забезпечує зберігання розрахованих нарахувань та утримань.

Функціональні можливості модуля «ЗАРПЛАТА»:

 • Нарахування
 • Утримання
 • Звітність

Модуль «КАДРИ» автоматизує роботу відділу кадрів, відділу праці та заробітної плати, забезпечує збір й аналіз інформації про персонал підприємств, автоматизує документи кадрового обліку.

Функціональні можливості модуля «КАДРИ»:

 • Штатний розклад
 • Табель обліку часу
 • Кадри
 • Накази
 • Відпустки та лікарняні

Розробку програми-платформи MASTER та програмних продуктів MASTER реалізовано з врахуванням довгострокового розвитку підприємств-користувачів:

 • Принцип "комплексного рішення" дозволяє вибудувати унітарну IT-інфраструктуру на основі єдиної платформи. Програмні продукти MASTER є комплементарними, що дозволяє розширити конфігурацію з автоматизації бухгалтерського та податкового обліку, конфігураціями для управління персоналом та розрахунку заробітної плати і конфігураціями з автоматизації документообігу, планування та бюджетування.
 • Комплементарність. Модулі додаткових конфігурацій розгортаються на платформі MASTER на рівні декларативного стилю програмування.
 • Консолідація. Наскрізне управління даними підрозділів та накопичення єдиної бази даних в центрі відповідальності.
 • Сертифікат Г-2. Сертифікат відповідності рівню гарантій Г-2 коректності реалізації функціональних послуг безпеки (ФПБ).
 • Розширення. Доповнення базових продуктів розширеннями по окремим вимогам діяльності та інтеграційних рішень з суміжними сервісами.
 • Інтеграції. Широкий перелік інтеграції з суміжними сервісами, що дозволяє долучитись до цифрових екосистем.

Для комфортного ознайомлення з конфігураціями, фахівці MASTER регулярно проводять onlinе-навчання для користувачів в форматі щотижневих вебінарів, під час яких демонструються функціональні можливості та послідовність роботи в програмних продуктах.

Учбові матеріали, відео-уроки знаходяться в відкритому доступі на сайті masterbuh.com та на каналі MASTER:Бухгалтерія в YouTube. Покрокові інструкції щодо кожного процесу розміщено безпосередньо в програмних продуктах. В разі виникнення питань користувачі можуть отримати консультаційну підтримку від спеціалістів call-центру. Навчання користувачів, партнерів і викладачів навчальних закладів відбувається паралельно в «Академії MASTER–РІШЕНЬ».

Рубрика:
Коментарі
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
59270 222
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам