Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


09.08.19
21526 46 Друкувати

ДФС оновила критерії ризиковості для блокування ПН/РК

Відповідно до вимог пункту 10 Порядку зупинення податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 117,  ДФС  визначені критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку та погоджені Міністерством фінансів України згідно з листом від 06.08.2019 № 26010-06-5/20111.

Критерії ризиковості платника податку та критерії ризиковості здійснення операцій зареєстровані в ДФС за № 1962/99-99-29-01-01 від 07.08.2019 та введені в дію 08.08.2019.

Показники, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку, зареєстровані в ДФС за № 1963/99-99-29-01-01 від 07.08.2019 та введені в дію 08.08.2019.

Критерії ризиковості платника податку

1. Платник податків відповідає критеріям ризиковості, якщо: 

1.1. платника податку зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи згідно з інформацією, наявною в органах ДФС;

1.2. платника податку зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління неіснуючим, померлим, безвісти зниклим особам згідно з інформацією, наявною в органах ДФС;

1.3. платника податку зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження згідно з інформацією, наданою такими фізичними особами;

1.4. платника податку зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників і призначених у законному порядку керівників згідно з інформацією наданою такими засновниками та/або керівниками;

1.5. набрав законної сили обвинувальний вирок суду та не погашено або не знято судимість стосовно посадової особи (посадових осіб) платника податку за статтею 205 Кримінального кодексу України згідно з інформацією, наявною в органах Державної фіскальної служби»;

1.6. комісії головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС можуть розглядати питання щодо встановлення ризиковості платника податків, а саме:

керівник платника податку та/або головний бухгалтер, та/або особа, що має право підпису, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,  зареєстровані (перереєстровані) за адресою, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і тимчасово окупованій території, в розумінні Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»;

 • платник податку – юридична особа, який не має відкритих рахунків у банківських установах, крім рахунків в органах Державної казначейської служби України (крім бюджетних установ);
 • платник податку, посадова особа та/або засновник якого був посадовою особою та/або засновником суб’єкта господарювання, якого ліквідовано за процедурою банкрутства протягом останніх трьох років;
 • платником податку не подано контролюючому органу податкову звітність з податку на додану вартість за два останні звітні періоди всупереч нормам підпункту 16.1.3 та абзацу першого пункту 49.2 і пункту 49.18 ПКУ;
 • платником податку на прибуток не подано контролюючому органу фінансову звітність за останній звітний період всупереч нормам підпункту 16.1.3 та пункту 46.2 ПКУ;
 • в органах ДФС наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі поточної діяльності при реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданій на реєстрацію податковій накладній/розрахунку коригування.

Головні управління ДФС в областях, м. Києві та Офіс великих платників податків ДФС постійно обраховують та проводять моніторинг показників, визначених у пунктах 1.1 – 1.6 цих Критеріїв.

Відповідність платника податку Критеріям ризиковості платників податку може бути встановлено у разі виконання хоча б одного з критеріїв, визначених у пунктах 1.1 – 1.5 цих Критеріїв.

Якщо виявлено, що платник податків має ознаки ризиковості згідно з пунктом 1.6 цих Критеріїв, то такий платник податків виноситься на розгляд Комісії в той самий день і вноситься до переліку ризикових платників у день проведення засідання Комісії, на якому прийнято відповідне рішення.

Якщо платник податків, якого внесено до переліку ризикових суб’єктів господарювання, перестав відповідати критеріям ризиковості, що визначені у пунктах 1.1 – 1.5 цих Критеріїв, такого платника податків виключають з переліку ризикових суб’єктів господарювання в день отримання/виявлення такої інформації.

У разі якщо платник податків, внесений до переліку ризикових суб’єктів господарювання, перестав відповідати критеріям ризиковості, що визначені у пункті 1.6 цих Критеріїв, платника виключають з переліку ризикових суб’єктів господарювання за рішенням комісій головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС.

Інформація про внесення/виключення платника податку до/з переліку ризикових платників податків, відповідно до пунктів 1.1-1.6 цих Критеріїв, стає доступною платнику в Електронному кабінеті.

Критерії ризиковості здійснення операцій

2. Операція, відображена у податковій накладній/розрахунку коригування, відповідає критеріям ризиковості здійснення операцій, якщо:

2.1. обсяг постачання товару/послуги, зазначений у ПН/РК на збільшення суми податкових зобов’язань, яку(ий) подано на реєстрацію, дорівнює або перевищує величину залишку, що визначається як різниця обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, збільшеного у 1,5 рази, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75 відсотків загального такого залишку) товарів з кодами згідно
з УКТ ЗЕД та послуг з кодами згідно з ДКПП, перелік яких визначено ДФС відповідно до додатка, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в Таблиці даних платника податку як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється).

2.2.     відсутність (анулювання, призупинення) ліцензій, виданих органами ліцензування, які засвідчують право платника податку на виробництво, експорт, імпорт і оптову торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними підпунктами 215.3.1 та 215.3.2 ПКУ, стосовно товарів, які зазначені платником податку у податковій накладній, поданій на реєстрацію в Реєстрі на дату складання такої ПН/РК;

2.3.     відсутність на дату складання ПН/РК відомостей (актуального запису) у Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального щодо суб'єкта господарювання, який реєструє ПН на товар (пальне) із кодами УКТ ЗЕД згідно з п.п. 215.3.4 ПКУ;

2.4.     Розрахунок коригування складений постачальником товарів/послуг до ПН, яка складена на отримувача - платника ПДВ, якщо передбачається зміна номенклатури товару/послуги (для кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД – зміна перших чотирьох цифр кодів, а для кодів послуг відповідно до ДКПП – перших двох цифр кодів), за умови відсутності такого товару/послуги, зазначеного/зазначеної в розрахунку коригування, який поданий на реєстрацію в Реєстрі, в Таблиці даних платника податку як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється).

2.5.     сума компенсації вартості товару/послуги, зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми податкових зобов'язань, який подано отримувачем такого товару/послуги на реєстрацію в Реєстрі, перевищує величину залишку, що визначається як різниця обсягу придбання на митній території України з 01 січня 2017 року, зазначеного постачальником в зареєстрованих у Реєстрі податкових накладних/розрахунках коригування, складених на отримувача такого товару/послуги та обсягу постачання з 01 січня 2017 року, зазначеного отримувачем в зареєстрованих у Реєстрі ПН/РК на постачання даного товару/послуги.

2.6. розрахунок коригування на зменшення податкових зобов’язань до ПН, виписаної та зареєстрованої постачальником товарів/послуг на неплатника податку на додану вартість, складений та поданий на реєстрацію в Реєстрі у термін, що перевищує 14 календарних днів з дня складання податкової накладної, зареєстрованої в Реєстрі без порушень граничних строків реєстрації, встановлених Кодексом.

Крім того, у листі наведено Перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, кодів продукції та послуг згідно з ДКПП, які застосовуються для визначення відповідності податкових накладних/розрахунків коригування, які подано на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних критеріям ризиковості здійснення операції при здійсненні моніторингу.

Перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку

        Платник податків має позитивну податкову історію у разі відповідності одному з таких критеріїв:

 • обсяг постачання, зазначений платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН у поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі ПН/РК не перевищує 150 тисяч гривень на одного покупця – платника податку;
 • обсяг постачання, зазначений платником податку в ПН/РК, які не підлягають наданню отримувачу (покупцю), зареєстрованих у Реєстрі за останні 6 місяців, становить більше 50 % загального обсягу постачання товарів/послуг, зазначеного платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у Реєстрі;
 • товари/послуги, що постачаються (виготовляються) платником податку, а саме придбання і постачання одного товару чи послуги, зазначеного у ПН/РК, зареєстрованих у Реєстрі, складають більше 50 відсотків від загальної суми постачання товарів/послуг, зазначеної платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у Реєстрі за останні 6 місяців;
 • платник податку здійснює на постійній основі, протягом будь-яких чотирьох звітних місяців з останніх шести, реєстрацію ПН/РК в Реєстрі на постачання товарів/послуг з одним і тим самим кодом товару/послуги згідно з УКТ ЗЕД/ДКПП, по яких обсяг постачання становить 20 % від загального такого обсягу постачання;
 • залишкова вартість основних засобів для платників податку на прибуток на кінець звітного (податкового) періоду (звітний період обирається відповідно до пункту 137.4 та пункту 137.5 ПКУ для певної групи платників) складає більше 1 млн. грн. та відображена у звітності, по якій граничні строки подання передують календарному дню розрахунку цього показника за умови, що з початку попереднього року керівник та засновник не змінювались;
 • наявність власних (право власності/користування), орендованих земельних ділянок становить понад 200 га включно або наявність орендованих земельних ділянок комунальної та/або державної власності площею не менше 0,5 га (станом на 01 січня поточного року), що задекларовані до 20 лютого поточного року;
 • сплата ЄСВ на одного працюючого перевищує суму ЄСВ з мінімальної заробітної плати в 1,5 раз за останні 12 місяців за умови, що з початку попереднього року керівник та/або засновник не змінювались;
 • загальна сума сплачених у попередньому звітному році сум ЄСВ та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано ПН/РК на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 5 мільйонів гривень.

Нагадуємо, 05.06.2019 р. Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними та нечинними деякі положення Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 р.№ 117.

Таке рішення суд прийняв виходячи з того, що положення Постанови КМУ від 21.02.2018 р. № 117 суперечать ПКУ, а саме:

 • всупереч вимогам ПКУ Кабінет Міністрів України не визначив підстави для зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, а делегував таке право ДФСУ (п. 10 Порядку № 117);
 • всупереч вимогам ПКУ у Порядку № 117 визначено підстави для прийняття комісіями контролюючих органів рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, за відсутності такого права в ПКУ (п. 20, п. 21 Порядку № 117).

18 липня 2019 рову Державна фіскальна служба подала апеляційну скаргу до Шостого апеляційного суду м. Києва. Якщо ДФС програє апеляцію, це повинно зупинити блокування ПН/РК до прийняття Кабміном відповідних змін до Порядку 117. А поки що діють критерії блокування ПН/РК. 

Крім того, Окружний адміністративний суд міста Києва Рішення від 26 квітня 2019 року у справі №640/1240/19 зобов'язав ДФСУ відкликати лист від 05 листопада 2018 року № 4065/99-99-07-05-04-18, яким затверджено Критерії ризиковості для блокування податкових накладних, у зв'язку з тим, що ДФСУ, при прийнятті Критеріїв ризиковості, не було дотримано регуляторних процедур. Проте, ДФС не враховує рішення суду, та затверджує нові Критерії, як і раніше, листом, а не нормативним актом.  

За матеріалами ДФСУ
Рубрика:
Коментарі
 • комерс
09.08.19 14:15

      Блин, слов нет. Предприятию 2 года. Директор не менялся. НДС получен в январе. А с февраля мы полностью заблочены по п.1.6 Критериев в ДФС г.Киева. В феврале сделали закупку товара, а продать не можем так как даже 100 грн идет блокировка. Обращения в ДФС г.Киева о выводе нас с п.1.6 Критериев - это как мертвому припарки. Блокируют все. Если исходя из прочитанного, то мы попадаем минимум в 3 пункта позитивной истории. Посмотрим выведут ли, а то будет как в пословице - "Гладко было на бумаге, но забыли про овраги".
       Друзья, коллеги и добрые люди, поделитесь пожалуйста кто-то смог по ДФС г.Киева по справедливости вывести с п.1.6 Критериев, и что для этого делали (кроме шкурного решения за хабарь в ДФС). Заранее спасибо и + 100% за помощь вам в карму....

Відповісти
 • Galina
10.08.19 11:05

комерс, Наше предприятие тоже блочили. Знакомый налоговик посоветовал отправлять НН И РК вечером в пятницу. Сработало. Пол года отправляю на регистрацию НН в одно и тоже время, в пятницу с 16 до 18. В это время на сайте ДФС не работают блоки. Пробуйте!

Відповісти
 • ксения
13.08.19 13:07

Galina, если не секрет сейчас тоже работает.? А то нас заблочили 06.08 при 3 пунктах не рисковости и пересорта не было. 

Відповісти
 • комерс
12.08.19 19:23

Galina, Попробовали на минимальной сумме 1 000 грн своей  фирме. Блок как обычно по п.п. 1.6. Скорее всего у вас нет п.16 (его в кабинете видно). Скорее всего вас блочили за разные коды товаров (услуг). За подсказку +1000000....лично Вам в карму. Может у кого-то получется и кому-то поможет !!! Спасибо. Если бы мы все так объединились и делились секретами "как их дрючить" может бы и не было с их стороны такого беспредела....Огромнейшее Вам спасибо за человечность. 

Відповісти
 • Y
10.08.19 02:24

комерс, обратитесь, в т.ч.,  к бизнес омбудсмену- можно подать им скаргу онлайн через сайт. Нас блокировали, когда весь этот маразм с блокировками ввели, еще в 2017. Они все нам помогли урегулировать, начиная от разблокировок ПН и до восстановления лимита. К счастью, с их помощью, до суда не дошло. Это, кстати, их заслуга, что они таки заставили наших чиновников, разработать механизм приведения лимита в соответствие, иначе ДФС было очень выгодно отложить эту проблему в долгий ящик и списать многим предприятиям НК. Инспектора омбудсмена все молодцы и  на этом "собаку съели", многим предприятиям они помогали + сервис на высшем уровне. Пока писала Вам, пришло в голову обратится к ним по поводу лицензирования хранения топлива потребителей, чтобы взяли под контроль этот маразм). А если начнут все массово к ним обращаться, так вообще чудесно будет)

Відповісти
 • комерс
10.08.19 10:25

Y, безмерное Вам спасибо. Будем пробовать, ибо по своей практике суд это дорога в никуда. Мы через суд по одной фирме разблокировали налоговую больше года. В итоге суды за нас, а налоговая их не исполняет....Письма в их корупцию и прокуратуру до п...ы !!!

Відповісти
 • Y
11.08.19 05:12

комерс, по поводу не исполнения ДФС решений суда, тоже обратитесь к б/омбудсмену, это грубое нарушение Ваших прав, и это прямая обязанность бизнес омбудсмена защитить Вас. Думаю, они их быстренько заставят выполнить решение. Кстати, сам омбудсмен не украинец (был прибалт, а с октября кажется поляк будет) и финансируются они не из нашего бюджета, а из Европы, поэтому они независимы.
https://boi.org.ua/complainttop/

Відповісти
 • Буржуй
10.08.19 09:51

Y, Да Ваша правда. От 2 человек которые обращались слышал что это очень отрезвляет налоговиков в любых вопросах и снижает % блокировок НН.

Відповісти
 • Елена
09.08.19 15:33

Добрый вечер, да, у нас получилось. Срочно связывайтесь с налоговой и узнавайте причину. У нас приехали акцизники и не  было никого на месте. Нарисовали акт и нас заблокировали. После проведения проверки сняли риски и все пошло норм.

Відповісти
 • Ната
10.08.19 16:00

Елена,точно такая же ситуация, но то что было заблокировано-после проверки и снятия рисков ни чего не разблокировали, теперь только суд.....

Відповісти
 • Алина
09.08.19 16:24

Елена,с какой налоговой связываться? сейчас же районов нет! где получить информацию?

Відповісти
 • ксения
09.08.19 22:30

Алина, на шолуденко

Відповісти
 • Катерина
09.08.19 15:25

Воюем месяц. Илем в суд т.к. 1.6 не является правомерным. Но наверное это бесполезно. Потому что дфс это отдельна, отгосударства машина. Так называемый реккт. Дай денег! Решим  

Відповісти
 • Алина
09.08.19 14:59

Да,Вы конечно шокировали.Все дело в том,что нам вообще прилепили п.1.6 без регистрации НН (я случайно увидела в кабинете и обалдела).А позитивная история нашего пятилетнего предприятия светилась в кабинете по двум пунктам (сейчас будет по трем) Что делать -не знаю.Вот подняла все консультации и там пишут,что нужно писать на ДФС Киева или области или больших плательщиков.А что делали Вы? Поделитесь,пожалуйста.

Відповісти
 • ксения
09.08.19 21:37

Алина, нам влепили без операций 6.08. с не понятных дел.
хорошо в отпуске были все коллективом. Сегодня приехала зашла в кабинет и безмерно счастлива

Відповісти
 • комерс
09.08.19 15:21

Алина, в районной ДФС сказали писать письмо на ДФС г.Киева  какие мы хорошие и прилагать по максимуму подтверждающие документы. Мы по новому сдали обновленную 20-ОПП куда внесли все что можно, даже компьютеры и офисную мебель (сделали 20-ОПП ну очень красивой). Расписали в письме какие мы "хорошие и пушистые" и сколько бы уплатили НДС если бы нас вывели с п.1.6 разблокировали и провели сделки. Предоставили копии договоров аренды на склад, офис и т.д. В итоге  нам отписку "у налоговой милиции имеется информация и т.д....вывести с 1.6 не можем". "Решалы" нам предлагают решить с ДФС за бабло, но блин мы бы уже и да, но дорого паразиты просят....Вот сидим думаем, что делать. Работа парализована полностью. Входящего товара на остатках на 1млн.260тыс. а продать с НДС не можем, а без НДС не хотят, либо хотят но на 20% дешевле...."покращення" бля@ь !!!   

Відповісти
 • катерина
09.08.19 21:32

комерс, если не секрет сколько хотят. Мы заплатили.
Через суд с нас первый раз сняли 1.6 но прошел месяц и опять не понятно что. при это есть 3 положительных пункта в истории.

Відповісти
 • комерс
10.08.19 10:20

катерина, залупили на постоянной основе 2,5% ежемесячно с общего оборота им в карман.... У нас еще и нагрузка около 3%. Посоветовались и решили послать их как когда-то говорил наш нынешний  президент "на чпо".....

Відповісти
 • Шурик
09.08.19 14:41

Зеленский обещал даже отменить НДС в предвыборных обещаниях.
Это бандитский падаток.
В Украине самая извращённая его форма - папавнивать бюджет.
В Европе он не пополняет бюджет, а стимулирует импорт. В Китае тоже он совсем не такой, для народа 50% НДСа 9% от цены (всего18%). Никакого экспортного возмещения в Китае нет, это стимул внутреннего рынка. 
Поэтому его отменять нужно. Где нет производства, НДС только во вред.
Надеюсь что через пол-года этой заразы не станет. Но для начала надо просто посадить ПаРашенка. И "Пусть Говорят"!!! (фильм Рафаэля)

Відповісти
 • клава
09.08.19 15:06

А єти зарегистрировані в Минюсте?

Відповісти
 • ...
09.08.19 15:15

Скоро обновят критерии - есть регистрация плательщика НДС, значит сразу ризиковий. И кнопочки в кабинете - день купить день позитивной податковой історії, пакет безлимит день/месяц/кварт/оффшор.))))) 

Відповісти
 • комерс
09.08.19 15:25

...,10000000% это же ЧАО "ДФС" 
 

Відповісти
 • Сергей
09.08.19 16:23

Могли бы написать проще
"Платник податків відповідає критеріям ризиковості, якщо: він є платником податків"

Відповісти
 • Умница- разумница
09.08.19 16:33

Сергей,в точку!!!! 

Відповісти
 • Ігор
09.08.19 16:36

Трохи послабили - дозволили 150 тис. замість 50 тис. Хоч раніше було 500 тис. Звертає увагу контроль(співставлення) обсягів придбання/продажу. Де можна побачити розрахунки? Якийсь утаємничений "накопичувач" інформації, це суперечить прозорості дій державних органів і, відповідно, дає базу для корупції. Чи позбавлять країну від "свавільного зашморгу" фіскальні? Без цього економічного "стрибка" не буде.

Відповісти
 • ЕленаНик
12.08.19 11:25

Ігор, я так зрозуміла, що 150 тис - то за місяць на одного платника податку, а  загальний обсяг постачання за місяць до 500 тис скасували? Чи щось не те вчитала?

Відповісти
 • катерина
09.08.19 21:35

Ігор, ну 150000 позволили но если ты перерабатываешь сырье и на выходе товар. то все равно досвидось. есть лимит но купил у спд кирпич то тоже досвидос.

Відповісти
 • Оленка
09.08.19 17:51

А блокировка РК на уменьшение НО на неплательщика! Нам ФОПы возвращают товар и через месяц и через два согласно договоров, теперь мне каждую РК бегать разблокировать!

Відповісти
 • БУХ
10.08.19 09:42

РАЗВЕ прийдут СЮДА инвесторы в этот беспредел((( в который раз
понимаю ничего хорошего не будет в этой стране с таким отношеним  к бизнесу

Відповісти
 • Ксюша
10.08.19 10:31

БУХ, так а кто ж их сюда пустит. Нашим олигархам конкуренты не нужны.

Відповісти
 • Буржуй
10.08.19 09:59

Недавно Госкино Украины выделило 400 тис. Гривен журналистке Янине Соколовой на то , чтобы она в Ютубе положительно отзывалась о Украинских фильмах. Вот куда идут заблокированные наши деньги!

Відповісти
 • @@@
12.08.19 11:48

Буржуй, где вы это взяли ? Похоже на один из фейков

Відповісти
 • Буржуй
12.08.19 13:52

@@@,посмотрите  видео запись заседания в интернете.. Волосы встают когда видишь как транжирят деньги налогоплательщиков

Відповісти
 • Надежда
11.08.19 22:23

Буржуй, Пусть доплатят, чтобы отзывалась о Зе 

Відповісти
 • Паламея
11.08.19 09:54

Буржуй, а на фильм :" Я Нина"(продукт той же Соколовской), выделили 14 лямов...

Відповісти
 • Буржуй
12.08.19 09:13

Паламея, да, это плевок в лицо больным людям,  но фильм имеет хоть какую то смету, Ютуб же -бесплатен. Пойду в Госкино попрошу хотя-бы  100 тис.грн. Чтобы вести на Ютубе блог о веселой и креативной жизни бухгалтеров!

Відповісти
 • яя
11.08.19 21:58

Последние 3 пункта - это просто феерично!!! т.е. малому и среднему бизнесу в стране здесь не место!! все в Европку  раком на полях стоять и попы их старикам подтирать !  мало им тех 10 миллионов человек что уехали, нужно ещё больше. 

Відповісти
 • яя
11.08.19 22:02

идет планомерная утилизация страны.. сейчас ещё земел. "реформу" проведут по принципу " ты всем должен, но тебе ничего никто не должен..с их цинизмом и хоронить людей будет негде, только крематорий..

Відповісти
 • Масяня
12.08.19 09:58

Читаю - и думаю - ну вот кто это пишет???? Смысл каждой фразы приходится решать, как ребус. Предложения по полкилометра. Его, чтобы понять, приходится по полочкам раскладывать. Это специально так делается, чтобы никто ничего не понял? Ну а уж когда докопаешься до смысла - обалдеешь. Таких навертели преград для регистрации! Написали бы просто - забаним всех, а там доказывайте, что вы не верблюды.

Відповісти
 • *
12.08.19 12:07

что-то мне п.1.6 напоминает времена Кучмы. Тогда существовал в перекчне причин на внеплановые проверки загадочный пуннкт е) "наявна информация...." И по этому пункту ходили и доили всех, у кого надеялись на улов, и которых не имели "крыши", а это белый средний бизнес.

Відповісти
 • *
12.08.19 12:53

а при чем здесь ЕСВ? или заплатил ЕСВ и твори, что хочешь?

Відповісти
 • Елена, Мариуполь
12.08.19 13:18

На систему (СЭА), никому не нужную, нагромождают несколько систем просто абсурдных.

Відповісти
 • Ольга
12.08.19 16:57

Заблочили 60 н/н  подалим на разблокировку-не разблокировали написали что нет первичных документов,хотя всё что можно приложили в количестве от 30 до 50 документов.Когда с  ДФС договорились и заплатили разблокировали всё по жалобе. Ребята,а вы не знали,что у нас в стране КОРРУПЦИЯ????????????

Відповісти
 • комерс
13.08.19 09:46

Ольга, да....чую придется платить. Ничего не помогло. Ни письма, ни суды, даже визит к руководству и налоговой милиции почти на коленях.... Пообщались там с нами через губу дети до 40 лет руководящие ДФС, где на служебной парковке лучшие представители автопрома мира !!! И дали понять, что они Боги и без них никак....Не даром говорят "нужно хорошо родится, или хорошо жениться". Видать они и хорошо родились, и хорошо  женились....

Відповісти
 • Катерина
12.08.19 17:33

Ольга, конечно знаем. просто сейчас и договариваться сложно.

Відповісти
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
62326 224
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно