Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


06.11.19
37470 205 Друкувати

Пропонується запровадити нову систему обліку руху товарів, інтегровану з СЕА ПДВ

В Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики відбулося обговорення ініціатив бізнесу щодо впровадження реєстрації товарно-транспортних накладних. Під час Круглого столу презентовано Концепцію запровадження системи обліку руху товарів.

Проблематика:

  • На цей час велика кількість товарів потрапляє до України без сплати податків, при цьому використовуються різні «схеми»: заниження вартості товарів, «посилки», контрабанда, «піджаки», перерваний транзит тощо та реалізується за готівку без сплати податків.
  • Також значні обсяги товару нелегально виробляються в Україні, після чого або вводяться в нелегальний обіг через так звані “скрутки”, що призводить до розкрадання ПДВ, або реалізуються за готівку без сплати податків.

Для боротьби з цими явищами необхідно не лише суттєво посилити контроль на митниці, реалізувавши радикальну інституційну реформу ДФС та митниці, але і запровадити ефективну систему контролю за переміщенням, перепродажем та реалізацією ризикових категорій товарів у країні.

Шляхи вирішення проблеми: 

Етап 1: Впровадження електронної видаткової/товарно-транспортної накладної (е-ВТТН) - універсальний первинний документ, що засвідчує перехід права власності і переміщення товарів на заміну звичайних видаткових накладних, ТТН та інших документів, що засвідчують факт переміщення товарів. Обов'язковим є реєстрація еВТТН у відповідному реєстрі е-ВТТН. Також необхідним є надання контролюючим органам доступу до даних реєстру е-ВТТН задля фізичного контролю переміщення товарів та побудови ризикоорієнтованої системи пост-аудиту. Вступає в дію з 2020 року для складних побутових товарів, горіхів, виробів з металу, а потім, за підсумками апробації розширюється рішенням КМУ в межах встановлених законом.

Етап 2: Інтеграція системи реєстрації е-ВТТН та СЕА ПДВ – реєстрація ПН при постачанні товару відбувається лише за наявності зареєстрованої відповідної е-ВТТН (автоматично заповнюється ПН інформацією, яка міститься в е-ВТТН).
Термін впровадження потребує уточнення, апробація здійснюється на одному виді товарів (горіхах), після чого поширюється на всі, для яких обов'язкова реєстрація е-ВТТН. 

До форми податкової накладної (ПН) необхідно внести наступні зміни:
1. Запроваджуються додаткові реквізити такі як номер е-ВТТН, код товару за УКТ ЗЕД з усіма цифрами, а не лише першими чотирма (аналогічно з діючими вимогами до підакцизних товарів);
2. Нові, обов'язкові для всіх платників ПДВ, поля "передоплата" і "поставка”.
При цьому:
• у випадку складання ПН на передоплату, в ній не заповнюється реквізит «номенклатура товару» (номенклатура буде вказана при здійснені поставки товару), а лише зазначається ставка ПДВ, за якою в майбутньому буде здійснена поставка;
• код товару за УКТ ЗЕД з усіма цифрами, а не лише першими чотирма вказується лише у разі здійснення операцій з товарами РКТ.

Етап 3: Запровадження Єдиної системи обліку руху товарів (ЄСОРТ) - системи контролю фізичних об'ємів постачання товарів, що дозволяє зареєструвати е-ТТН в Реєстрі е-ТТН виключно в межах ліміту залишку товарів, за прикладом реєстрації ПН в ЄРПН в межах ліміту по формулі СЕА ПДВ (можливо відвантажити лише те, що було легально закуплено або вироблено). Дозволяє відмовитися від призупинення реєстрації ПН, що реєструються при постачанні відповідних товарів.

Ліміт залишку товарів визначається за формулою:
∑е-ВТТН= + ∑ЗаявкиПоповн + ∑е-ВТТНОтр + ∑ПродуктПереробки +∑Митн - ∑Втрат- ∑е-ВТТНВид - ∑ТоварПерероб - ∑Митн
де:
∑ЗаявкиПоповн - загальний обсяг товару за зареєстрованими в системі електронного адміністрування обліку руху товарів заявками на поповнення обсягу залишку товару;
∑е-ВТТНОтр - загальний обсяг товару за отриманими е-ВТТН/розрахунками коригування до них, зареєстрованими в ЄСОРТ;
∑Втрат - загальний обсяг товару, втраченого, зіпсованого, знищеного, включаючи випадки внаслідок форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом за зареєстрованими заявками на втрати, що засвідчуються відповідними документами (актами на списання, в межах норм природного убутку, встановлених Кабінетом Міністрів України);
∑е-ВТТНВид - загальний обсяг товару за виданими е-ВТТН/розрахунками коригування до них, зареєстрованими в ЄСОРТ. Причому е-ВТТН/реєструється незалежно від того чи здійснювалося постачання учаснику ЄСОРТ чи особі, яка не є учасником ЄСОРТ (за аналогією з ПН, які не надаються покупцю); ∑ТоварПерероб - загальний обсяг товару, переробленого в товар з іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД за зареєстрованими; Кабінет Міністрів України затверджує нормативи переробки відповідних товарів;
∑ПродуктПереробки - загальний обсяг товару, отриманий внаслідок переробки за зареєстрованими в ЄСОРТ заявками на переробку, у зв'язку з чим змінилися його код УКТ ЗЕД;
+ ∑Митн – загальний обсяг товару, ввезеного на митну територію України у режимі імпорту та/або тимчасового ввезення, оформленого належним чином митними деклараціями;
- ∑Митн – загальний обсяг товару, вивезеного з митної території України в режимі експорту та/або тимчасового вивезення, оформленого належним чином митними деклараціями, а також відповідним єдиним транспортним документом (загальні авіанакладні (AWB - airwaybill, MAWB - master airwaybill), CMR, bill of lading (коносамент) тощо).

При закупівлі товарів у фізичних осіб, вони вносяться в систему (враховуються у формулі) тільки після сплати ПДФО з відповідних доходів.

Товари, рух яких контролюється з точки зору обсягів, пропонується вивести з під дії СМКОР – якщо ПН реєструється на базі зареєстрованої е-ВТТН. Під час реєстрації е-ВТТН система вже визнала здійснення відповідної поставки. Замість зупинення реєстрації ПН, податкові органи отримують можливість ефективно контролювати фактичну кількість товару на складі та донараховувати податкові зобов'язання на товари, що відсутні на складі.

Запроваджується в тестовому режимі з 2022 року, та застосовується виключно для товарів найвищої категорії ризику (пропонується грецькі горіхи). В разі дострокової готовності системи, уряд має право ввести її в дію достроково. Після успішної реалізації перелік товарів може бути розширено Кабміном, в межах переліку товарів високої категорії ризику, передбачених законом. 

Етап 4: Впровадження системи обліку переміщення обсягів постачання товарів, для якіх можливо запровадити єдині універсальні одиниці виміру, але які не можуть бути однозначно ідентифіковані за повним кодом УКТЗЕД.
Терміни вимагають уточнення, пропонується реалізувати наступним законопроектом з урахуванням досвіду реалізації попередніх етапів.

Крім того, зазначається, що Єдиний реєстр податкових накладних, функціонує лише як механізми контролю сплати податку платниками ПДВ та не стосується операцій значного прошарку платників податків. ЄРПН забезпечує усі необхідні дані для контролю проходження товарів крім одного випадку - постачання товарів неплатникам ПДВ і, відповідно, неплатниками ПДВ: при постачанні товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник ПДВ у графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний Індивідуальний податковий номер (далі – ІПН) «100000000000». Рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

Що пропонується:

1.1. На першому етапі внести зміни до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267 (із змінами) — необхідно забезпечити заповнення граф «Отримувач (покупець)» і «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта».
1.2. На другому етапі внести зміни до Податкового кодексу — зобов'язати неплатників ПДВ також здійснювати реєстрацію (за спрощеною схемою) в ЄРПН інформації про переміщення товарно-матеріальних цінностей для всіх неплатників ПДВ за формою товарно-транспортної накладної (ТТН).

За матеріалами Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Ольга
06.11.19 12:24

привет тотальный контроль и увеличение бумагомарательства. 21 век на дворе

Відповісти
  • @@@
06.11.19 22:27

Ольга,
1. а таможню привести в порядок они не пробовали?2. каждому ФОПу по бесплатному бухгалтеру от гни3. а может также ввести контроль за оборотом денежных купюр ? номера на них уже есть4. оно хоть понимает что один и тот же товар может называться по разному у разных поставщиков
5. а блокировать новые ПН будете ?6. ДА ОНИ ОХРЕНЕЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Відповісти
  • Гарри К.
27.11.19 12:08

@@@,..1) если бизнес небольших объемов, то ФОПы и сАми справятся с созданием//регистрацией 1-10шт е-накладных в системе (у каждого как минимум 1 высш.образование как правило, разберутся.. кк сказано выше - 21й век на дворе!!)
2)  если ФОПу влом заниматься самому "скучной" процедурой бумаготворчества, - обратится к тому же ФОПу- независимому буху, оплатит ему 1000грн/мес и будет спать спокойно.. При этом те же бухи-коллеги смогут РЕАЛЬНО зарабатывать неплохие деньги  в этой стране (а не только торгаши-спекулянты, перепродающие кит.дрянь с наценкой 200...1000%)
3) ..ну и наконец-таки ДА: в старне надо наводить порядок, чем жестче, тем ощутимей будет эффект!! (Все кивают в сторону внезапно разбогатевшего Китая, но кто-то задумывался КАК был достигнут таковой эффект?!!.. то то же...)

Відповісти
  • инна
19.08.20 14:19

Гарри К., ха,ха,ха в китае тысячи работающих предприятий и нашу  экономику нечего сравнивать с китаем, инвестировать нужно в производство, а не выводить деньги в оффшоры, вот где настоящее воровство и коррупция, а нам сказки рассказывают про фопов, импотентная власть способна только на борьбу с фопами, и все нововведения касаются только импорта, просто противно все это читать, а "специалисты" еще и деньги получают с бюджета, грамотеи, сколько только одна "позоро" стоит, уже все знают как обходить тендера, критинизм власти, как результат критинизм украинцев и гибнущая экономика 

Відповісти
  • Людмила
06.11.19 17:09

Ольга, А иначе нельзя. Все хотим жить красиво и с удобствами, а платить налоги - нет. Вот  тут - то и откроются все "леваки", обналички, контрабанда и прочее. 

Відповісти
  • инна
19.08.20 14:23

Людмила, теневая экономика это  тоже экономика, и возникает она не просто так, прежде всего этому способствует заворовавшаяся "элита", которая как не платила налоги так платить и не будет  

Відповісти
  • Татьяна
12.11.19 23:30

Людмила, здесь речь не о налогах. Если вы бухгалтер, должны понимать, я не говорю уже об отпуске, который, кстати , положен и нам тоже согласно КЗоТа и т.д.. РАБОТАТЬ КОГДА! Они не могут определиться с РРО по безналу: 08.11.19 - пробиваем через РРО, а 11.11.19 - не пробиваем через РРО. Вот о какой красоте идет речь! Это же идиотизм. Додавить, додушить всех, кто остался еще в Украине в живых!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Відповісти
  • Гарри К.
27.11.19 12:09

Татьяна,..о своих проблемах с перегрузом в работе - нойте своему работодателю : выбивайте из него ПОВЫШЕНИЕ зп!!!.. и будет вам радость на душе.. :)

Відповісти
  • Анна
08.11.19 15:40

Людмила, Вы не о том говорите... Лучше пусть в норму сначала приведут регистрацию налоговых , а потом вводят регистрацию электронных товарных накладных!!!

Відповісти
  • Остап Бендер
07.11.19 09:55

Людмила, Ви такі дивні! Думаєте що "лєваки" обналічка та контрабанда ім невідомі, вони просто їхні

Відповісти
  • Ольга
07.11.19 09:19

Людмила, ДБ БД!)

Відповісти
  • *
06.11.19 17:22

Людмила, а где в цивилизованном мире такая система? США, Канада, Европа. живут красиво, а у них даже СЭА НДС нет! Может, проблема контрабанды в таможне? А у нас, оказывается, ФОПы виноваты. Ничего удивительного в теневой экономике нет, если банковские кредиты доходят до 50%, лекарства стоят дороже в 4 раза, чем за рубежом. Да что там, уже и продукты дороже. Это дорулились с налоговыми правилами в том числе. И только теневые продажи сэконд хэнда позволяют простым людям ходить в штанах. Осталось эти штаны сделать в цене недоступными. Печаль.  

Відповісти
  • Гарри К.
27.11.19 12:15

*,..в указанных вами "красивых" для проживания регионах Шарика, практически отсутствует КЕШ!.. его любят так же как и у нас, но часто смотрят на него почти также, как на "косяк" с травкой где-то под дверями ГУВД (и хочется и ОЧЕНЬ стремно!!)..к тому же услуги приходящего раз в год (для формирования фин.отчетности компании) БУХа в тех же США стоит ОЧЕНЬ НЕ ДЕШЕВО!!!..а в Португалии за пучек укропа с лотка у дома вам ОБЯЗАТЕЛЬНО дяденька пробьет чек, и будет ОЧЕНЬ удивлен, если вы проигнорируете его, не забрав!!... Резюме: отличие в нас самих, нашем МЕНТАЛИТЕТЕ, а не потому что там супер честные таможенники или кто-там-еще...!!!

Відповісти
  • инна
19.08.20 14:26

Гарри К., бред собачий ни  один раз была в Португалии, ничего подобного, торгуешь своими арбузами вот и торгуй дальше, только чек не забудь выдать грамотей 

Відповісти
  • @@@
06.11.19 22:34

*,   я думал мы уже на дне, но тут снизу поскребся ЗЕленый  песец

Відповісти
  • Гордон Фримен
06.11.19 17:03

А зарплату бухгалтеру тоже в налоговой получать. :)

Відповісти
  • Юра Г.
06.11.19 13:52

Ольга,накладна в смартфони

Відповісти
  • Надежда
06.11.19 13:36

Прикройте контрабасс на таможнях ( не забываем, что это госструктура) и махинации с возвратом ндс
в ДПИ ( также госструктура). Чего вы народ простой нагибаете? Вам на простипом не хватает бабла?
вы слуги народа или чьи то лакеи?

Відповісти
  • 888
07.11.19 09:03

Надежда, что самое интересное так это то, что это предлагает бизнес. а именно ВАР и Рада бизнесу. При этом налоговая не поддерживает таких предложений вообще. Поэтому, наверное первое что нужно задать этим "представителям" бизнеса вопросы.

Відповісти
  • Надежда
07.11.19 20:21

888, Была 2 года назад ( волна блокировок)  в КМ на совместном совещании власти, бизнеса, представителей США. Рассадили по табличкам. От бизнеса в основном были представители союзов и ассоциаций. Одни от бизнеса ( экспортёры) доказывали, что  так вам и надо, зато нам начали возмещать НДС. Закормленная нашими варениками американка ( зато в тёмном месте в люк не провалится)  плохо понимала и русский и тем более укр языки. Улыбалась и со всеми соглашалась. Другие от бизнеса под камеру сказали, что программа ДФС ничего не понимает, Нужны бюджетные ассигнования на покупку в ДФС новых серверов и разработку новых программ. Поговорили, разошлись. Ничего после этого совещания с заблокированными НН не изменилось.

Відповісти
  • Буржуй
06.11.19 12:32

Как тихо,  скучно и не весело мы жили до этого!

Відповісти
  • Юра Г.
06.11.19 13:44

Буржуй,зато решили проблему РРО. Теперь он НЕ НУЖЕН. Волшебники увидят и нал и безнал и все в реальном времени

Відповісти
  • Буржуй
06.11.19 18:39

Юра Г. Ну что Вам сказать!, — В Индии обезьяны собирают кокосы. А мои макаки в сибирской тайге будут собирать кедровые шишки, лущить их, складывать в ящики, понимаете…
— Наклеивать ярлыки…
— Ну нет, наклеивать ярлыки — это мы обезьянам не отдадим

Відповісти
  • Ирина
06.11.19 12:37

Это уже напоминает анекдот:


Пессимист говорит: «Хуже уже не будет», а


Оптимист отвечает: «Будет-будет»!

Відповісти
  • Татьяна
06.11.19 12:44

А подається все як " ініціатива бізнесу".

Відповісти
  • Наталья
07.11.19 11:31

Татьяна, Ничто не ново под луной.  Помнится мне , на заре перестройки поднимали цены на хлеб  тоже  "по просьбе трудящихся"

Відповісти
  • Ігор
06.11.19 12:46

Супер! Лотерейнік гетманцев, його ляльковод хомутиннік та спільники - це п'ята колона реформ та економічного "стрибка" країни - гібридні/зворотні дії щоб підірвати реформи. Вихованці радянського концтаборізму керують. Вони не здатні створити комфортні умови діяльності, як у розумово-розвинутих цивілізаціях - тільки тоталітарними, адміністративними методами. От зрадіють прихільники сталінізму: "От порядок був, запізнився на 15 хвилин - під суд".
До речі, найбільш корумпована в світі це недокраїна КНДР, наступними будемо ми - збільшення тоталітарних та поліцейських методів = ріст корупції.
Для контролю в автоматичному режимі:
1. Стандартизуйте назви ТМЦ та привласніть кожній коди;
2. Створіть довідник назв ТМЦ та їх кодів;
3. Перш ніж випускати в обіг виробник або експортер нехай звертається до Мінекономрозвитку, і за плату отримає назву та код ТМЦ - потім продає;
4. Надайте нарешті кожному в користування бухгалтерську програму в електронному кабінеті - все будете бачити, не треба ходити на перевірки, видавати накази тощо. Одразу виписуйте ППР.

Відповісти
  • Татьяна
12.11.19 23:36

Ігор, щось ви забагато написали. Треба - КОЖНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ І ПІДПРИЄМЦЮ ПО ОДНОМУ ПОДАТКОВОМУ ІНСПЕКТОРУ, ІНСПЕКТОРУ З ДЕРЖПРАЦІ, ПОЛІЦЕЙСЬКОМУ, ПРОКУРОРУ, СУДДІ І, ПРО ВСЯК ВИПАДОК, АДВОКАТУ. ОСТАННІЙ МОЖЕ ЗГОДИТЬСЯ, ХОЧА ....

Відповісти
  • @@@
06.11.19 22:29

Ігор,ну Вы и наподсказывали. Они ж читают

Відповісти
  • Юра Г.
06.11.19 13:52

Ігор,Ви бяка

Відповісти
  • Надежда
06.11.19 13:27

Ігор, Піонер, мабуть не знаєш що при СРСР були прейскуранти 
з артикулами, назвами та затвердженими цінами для 3-х поясів СРСР. ( товсті друковані книги в кількості як повне видання творів вождя всіх народів) .
 Щоб щось купити, треба було в травні подати заявки через 
Укр........ комплект до Госснабу КМ УРСР, Госснаб УРСР віз узагальнюючі заявки до Госснабу СРСР і при підтвердженому фінансуванні на настутний рік підприємство  в першому кварталі наступного року одержувало рознарядки на отримання  обладнання/комплектуючих/матеріалів
з зазначенням коли ( 1,2,3,4 кв) та де забрати. Рознарядки були 
трьох видів з червоною, зеленою полоскою по діагоналі. вони були для постачання для об'єктів всесоюзного або республіканського значення. Рознарядки без полосочки отоварювалися в останню чергу, якщо щось на складі залишилось. Зараз вводять контроль  майже такий же,  але ДІДЖИТАЛІЗОВАНИЙ!

Відповісти
  • Ігор
06.11.19 14:28

Надежда, О! Це гарна інформація.
Відповідно був якийсь орган, який надавав кожному виробу артикул та назву (як в нас Держпраці - класифікатор професій, або Мінтранс - норми витрат пального чи ресурс шин).
Відповідно був якийсь порядок звернення виробника зареєструвати назву нового виробу та надати артикул. Був якийсь порядок, за яким той орган перевіряв наданий виробником опис виробу і, якщо такого не було давав нову назву/артикул або казав, що таке вже є.
От і зараз нехай виробник/експортер звертається з документами та сплатою збору за реєстрацію, а поки не отримав відповіді, діє згідно відповідній рекомендації фіскальні для пального:
Приклад - норм витрат пального для нового ТЗ ще нема, зверніться за розробкою, а поки нехай цей ТЗ стоїть в гаражі.

Відповісти
  • ЕленаНик
06.11.19 13:08

Ігор, то вже й податковий облік може нехай самі ведуть за кожного платника? І самі собі штрафи виписують.

Відповісти
  • 777
06.11.19 12:49

маниаки...

Відповісти
  • Шоля
06.11.19 12:55

Встречное предложение: членам "Комитета" правильно заполнить все реквизиты в предложенной модели, и запустить пилотный проект на подконтрольных предприятиях, единственное условии регламентных робот на серверах ДПС

Відповісти
  • Мария
06.11.19 16:59

Шоля, и штрафовать - полная конфискация имущества за пропущенную запятую!!!!

Відповісти
  • ок
06.11.19 12:57

Шоля, ага, ага, на тех предприятиях, по инициативе которых "обговорення ініціатив бізнесу" 

Відповісти
  • ок
06.11.19 12:57

обговорення ініціатив бізнесу. а можно сразу этот бизнес поименно?
Казалось что изощренней СМКОР уже ничего не может быть. показалось   

Відповісти
  • Ольга
06.11.19 13:00

Що таке товари РКТ?

Відповісти
  • Ігор
06.11.19 13:06

Ольга, = ризикова категорія товарів (вибухівка, наркотики, ... не підпадають).

Відповісти
  • клава
06.11.19 13:30

Ігор,  вибухівка- ні. а грецкие орехи-ДА?

Відповісти
  • Ольга
06.11.19 13:29

Ігор,они же запрещены, значит их нет. а если их нет, значит нет рисков

Відповісти
  • Фу
06.11.19 13:00

Президент обіцяв, що буде весело

Відповісти
  • Надежда
07.11.19 21:09

Фу, КВН в ВР? После этого и 95 квартал опротивел. 

Відповісти
  • ЕленаНик
06.11.19 13:05

То есть вместо блокировки НН будут блокировки этих еВВТН. А налоговые обязательства по НДС с 2020 тоже только по переходу права собственности начислять?  В ПКУ изменения внесут?

Відповісти
  • Галина
06.11.19 13:13

ЕленаНик, написано что вводится новые реквизити "передплата" и "Поставка"

Відповісти
  • ФУ
06.11.19 13:10

ЕленаНик, не внесут. Пишут что при выписке НН на предоплату номенклатуру товара указывать не надо

Відповісти
  • ЕленаНик
06.11.19 14:01

ФУ, на предоплате же хоздеятельность не заканчивается. Потом будет отгрузка, и что, всем поголовно корректировки по отгрузке регить? Вот уж точно, "на свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти."

Відповісти
  • hela
06.11.19 13:43

ФУ, в этом есть логика, если НК начислять только по НН на отгрузку. Если начислять НК по НН на предоплату, кто и зачем будет долбаться с ЕТТН? У всех будут НН на предоплату

Відповісти
  • ЕленаНик
06.11.19 13:14

ФУ, это ПОКА так пишут.

Відповісти
  • Тю
06.11.19 13:07

Это геноцид малого и среднего бизнеса. Останутся одни акулы-бизнеса.

Відповісти
  • МОРЕ
06.11.19 21:46

Тю,
Таки, да!
Уже бы сказали честно и открыто:
"Народ!!! Вша задача  : бросить свой бизнес к чертям, и желательно свалить вообще с этой страны, чтобы, в будущем ,не дай бог, еще и пенсию чтоб не просили. А тем кто уже с пенсией....- должны сделать приятно  Пенсионному фонду: не долго её получать"
Достали.......

Відповісти
  • укр
07.11.19 13:58

МОРЕ, да свалить и освободить территорию для титульной нации

Відповісти
  • СержК
06.11.19 13:20

А единщиков и ФОПов тоже предполагается заставить участвовать в этой карусели? Если нет, откуда в системе появится товар (отгрузка в границах купленного), у них приобретенный? Если да - нахера (простите, дамы) оно им надо? Буква вправо/буква влево в названии товара - расстрел (о том, что товары по приходу и отгрузке могут иметь немного иное название, и это не всегда "химия" перепродающего - шишь кто позаботится, а когда из разброса формируют комлект - надо будет у минхина и налоговой спрашивать разрешение)? Ребята, хватить заниматься ерундой по мелочам! Потрясите мошну тех, кто грабит страну пароходами и поездами... только по-серьезному, а не ртом...

Відповісти
  • Бухгалтер
06.11.19 14:58

СержК, перечитайте останній абзац. Всіх підсадять. Але свої офшорні підприємства, мабуть, пільгують.

Відповісти
  • Ольга
06.11.19 13:32

СержК,для ФОПов это и делается ) чтобы от них отслеживать весь левак, который валит через дыру в таможне. только на ФОПах это и закончится, в смысле на мелком и среднем бизнесе. закончится, потому что они исчезнут как экономический класс. и тогда будут рапортовать что дыру в таможне победили!

Відповісти
  • бурундук
06.11.19 14:04

Ольга,

Они сами проговорились ( в одной из статеек)—сменили в одном из районов  руководство налоговой и ,о чудо, растворились скрутки….. Так может пусть руководством и скрутками займутся?  Или бояться в процессе выйти в конце сами на себя…..


Відповісти
  • бурундук
06.11.19 13:29


Как бух-я в шоке


Но как с точки зрения контроля-идея хорошая. НО….коснется всех, кроме «своих»…а своих больше чем нормальных…L((


Відповісти
  • Mariya A.
06.11.19 13:33

Возникновение НО по факту поставки (по сути завершение хозоперации, сделки) уже отсеет кучу проблем... Почему никто об этом не заикается? А-а-а-а... ну да... дебилы....
Ну как это будет выглядеть?
Предоплата - НН без номенклатуры
Потом отгрузка - и шо????
А если оплата - отгрузка - оплата - отгрузка... и все "разорвано" по суммам?
Дайте мне этого светоча мысли хоть за горло подержать! И в палату его! Там где у нас Наполеон...

Відповісти
  • Ігор
06.11.19 13:45

Mariya A., пропоную такі дії:
1. На передплату реєструємо ПН без номенклатури.
2. По відвантаженню реєструємо:
   а) зменшуючий РК на ПН без номенклатури - його реєструє покупець.
   б) ще поповнюємо ліміт щоб зареєструвати ПН з номенклатурою.
   в) чекаємо поки покупець зареєструє РК і маємо запас ліміту.

Відповісти
  • Дмитрий
07.11.19 12:24

Ігор, ще не приняли а уже пропонувальники з'явилися?

Відповісти
  • Марина
06.11.19 21:59

Ігор, Ви це серйозно? Ви один з ініціаторів цього брєду? Думки, що такого взагалі не можна ні в якому разі проваджувати не виникає? У мене культурний шок. Мати вже скінчились

Відповісти
  • Mariya A.
06.11.19 13:51

Ігор, досить вже тут займатися троллінгом!
Якщо у Вас багато часу и є талант викладати свої думки грамотно, то пишіть Гетманцеву (або комусь там...) на пошту, або в Фейсбук, або до комітету. Може буде якась користь.

Відповісти
  • Галина
06.11.19 13:37

Mariya A., но это же пожелания бизнеса!

Відповісти
  • Облікове Діло
06.11.19 13:42

Дупа.

Відповісти
  • Mariya A.
06.11.19 13:49

Облікове Діло, згодна.
Сподіваюсь, на цю дупу знайдеться свій пєндєль. Без пєндєля ніяк.

Відповісти
  • Елена
06.11.19 14:09

А производственники (особено метал.изделий) - Доказівать что и как будут?Опять вначале введем потом думать будем как надо біло....

Відповісти
  • Юлія
06.11.19 14:32

Дуже б хотілося побачити, а що за "бізнес" надає такі ініціативи...

Відповісти
  • 123
06.11.19 15:02

Юлія, і я хочу побачити авторів шедевру і імена "бізнесу"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Відповісти
  • Дмитрий
07.11.19 12:25

123,ну побачите ще декілька клоунів і що?????

Відповісти
  • Александр
07.11.19 09:54

123,

Виходячи з даних на сайті комітету (http://komfinbank.rada.gov.ua/news/main_news/74009.html),  концепцію запровадження системи обліку руху товарів презентував Михайло Соколов (Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради). 

Відповісти
  • Бухгалтер
06.11.19 14:45

Після таких нововведень нашої "молодої команди" хочеться сказати тільки одне: - Ото наPROмили!

Відповісти
  • Светлана
06.11.19 14:46

Н-да,я их недооценила.Это ж какой извращенный ум надо иметь,чтобы так любить свою страну и ее граждан.

Відповісти
  • лю-лю
06.11.19 14:48

в формуле не заметила остатков на складе на начало периода. Как остатки продавать?

Відповісти
  • Марина
06.11.19 22:01

лю-лю, никак не продавать. закрыться  сразу

Відповісти
  • ***
06.11.19 15:42

лю-лю, вопрос не только по остаткам, миллион вопросов по производству и услугам, или калькуляции тоже нужно будет регистрировать??)

Відповісти
  • ///
06.11.19 18:31

***,меня это тоже очень волнует.у нас услуги и и штучная продукция под заказ .

Відповісти
  • *
06.11.19 14:48

Вот хочется всех этих инициаторов заставить апробировать на себе, на месте бухгалтеров. Дебилы. УКТ ЗЕД. ДКПП, еще и справочник коддов профессий. Сколько же профессий можно вместить в голову и какого экстрасенса должно посадить в кресло  единственного бухгалтера малое предприятие? Почему никто не выступает с инициативой отмены первого события  по НДС? И будет одна регистрация автоматически, вместо двух. Сколько регистраторов и кодировщиков всего подряд надо посадить на мелких фирмах? Где-то получится больше, чем реально работающих - менеджеров, рабочих.

Відповісти
  • І.Г.
11.11.19 13:34

*,ЧОМУ ніхто не хоче відмінить ПДВ взагалі, щоб не городить мільйон реєстрів,  видумувать товарно-транспортні накладні без яких не випишеться податкова накладна на предоплату... Такого нагородили,жодних мізків не хватить навіть дочитати їх дебільну формулу до кінця, а з цією формулою тисячі нещасних бухгалтерів  повинні будуть працювати щодня. Верланов заявив, що у нас 200 тис програмістів, нехай працюють. Але ж ми люди, а не скоти, щоб над нами експерименти ставить. Професія бухгалтера перетворюється у саму ненависну. Я вже не можу так працювати, скільки вже можна ускладнювать, те, що і так складне? Ці новоявлені законотворці пограються і поїдуть чи в Лондон, чи ще кудись, а ви українці як хочете так і живіть, Дійсно ускладнювати професію немає межі, а ви краще спростіть так, щоб ішов на роботу, як на свято,хоч раз спробуйте, пани законотворці!!

Відповісти
  • І,
11.11.19 13:19

*,

Відповісти
  • Ирина
06.11.19 15:04

Караул!!!! ГрабЬят!!!! Ну, бухгалтеры, готовы к новым свершениямОх, уж эти ITишники, ручонки чешутся, мозговые винтики крутятсяВпереди у них ЫШШо куча работы Готовтесь!!!

Відповісти
  • 123
06.11.19 15:05

Пропоную вказані ініциативи замінити на одну пропозицію: ДАЄШ ПОРЯДОК НА МИТНИЦЯХ!

Відповісти
  • Надія
06.11.19 15:14

ВСЕ СКРУТКИ ,ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ В ОСНОВНОМ  ИДУТ ОТ ТАМОЖНИ, НО  ТУМ ПОРЯДОК НАВЕСТИ У НИХ РУКИ КОРОТКИ.

ПЕрвое событие по ПДВ УБРАТЬ НУЖНО ДАВНО, ИЛИ ВООБЩЕ ОТМЕНИТЬ САМЫЙ КОРУМПИРОВАННЫЙ НАЛОГ В УКРАИНЕ, КТО ГОТОВИТСЯ К ПРИХОДУ К ВЛАСТИ  ИВСЕ ОБЕЩАЛИ ОТМЕНИТЬ,КАК ПРИХОДЯТ СРАЗУ ЗАБЫВАЮТ!


Відповісти
  • Svetlana
06.11.19 15:26

одно слово.....ахиреть!!!!!! 

Відповісти
  • Svetlana
06.11.19 15:45

Люди..але!!!! вы чего?? так активно обсуждаете как будете работать по этим беспредельным правилам???? Какие к чертям остатки??? какие е-рни е-ттн???? вот такие инициативные и помогаю пропихнуть тотальный контроль и полный бред...а чего....народ же не против...наоборот готовятся уже....так вот потом не плачьте...

Відповісти
  • Марина
06.11.19 22:03

Svetlana, как я Вас понимаю. У меня ровно такие же мысли. Вместо того, чтобы возмущаться и противостоять, они уже (еще даже не имея этого закона или шо там будет) готовятся. Завтра явно побегут ПО перенастраивать....

Відповісти
  • Ирина
06.11.19 15:48

Кабздець подкрался НЕЗАМЕТНО!!! Я еще от РРО не отошла и вот на тебе...

Відповісти
  • Акапон
06.11.19 15:51

А вот интересно, сколько среди возмущающихся тех, кто голосовал за эту власть? "Бачили очі що брали, тепер їжте, хоч повилазьте!" 

Відповісти
  • І.Г.
11.11.19 13:42

Акапон,  Очі давно вже повилазили, ще з 1991 року,все краще і краще, вже скоро на кладовище...А ми кого не виберем, всі якось вивертаються ножем під ребро народу. Їм там нагорі щось роблять, чи  може просто викидають у провалля та ставлять замість них автоматизованих ляльок, чи зомбують...

Відповісти
  • Ох
07.11.19 10:36

Голосовали не за Зе, а против Порошенко. Выбор не велик.

Відповісти
  • Кузя
10.11.19 19:08

Ох, и как? Довольны выбором? Это лучше чем при Порошенко? Выбор не велик...

Відповісти
  • Бухгалтер
07.11.19 15:38

голосовать "против" это глупо,
и результат об этом красноречиво говорит

Відповісти
  • наталія
07.11.19 16:40

Бухгалтер, многие голосовали по принципу "хуже не будет", а теперь вона оно как :). Хуже всегда есть куда 

Відповісти
  • Oleg7
06.11.19 15:53

По-перше, "скрутки" вже давно не призводять до розкрадання ПДВ, оскільки до реєстрації податкової накладної живі гроші вже сплачуються на електронний рахунок. Тому не треба видумувати. 
По-друге, вони ніяк не можуть зробити нормальне програмне забезпечення щодо акцизних накладних, а також чимало проблем (свідомо зроблених) є щодо податкових накладних та розрахунків коригування (враховуючи показник суми перевищення в формулі ПДВ)...
І це їм зараз довіряти створення нормального сервісу щодо електронної реєстрації ТТН??? 
До речі, наступний крок: ТТН на послуги??? 

Відповісти
  • комерс
06.11.19 19:29

Oleg7, "скрутки" как были так и есть, лишь увеличился % который берет налоговая себе на карман с оборота от "схемщиков". И тот, кто не хочет пополнять живыми деньгами спецсчет в СЭА НДС в размере 20%, может спокойно себе  купить налоговый  кредит (ему зарегят налоговую накладную на любой товар или услугу) за 10-12%. Никуда схемы не уйдут, пока будет сам НДС. Все понимают, что реально в товаре  нет этого НДС. Один и тот же товар можно купить у  ФОПа без НДС и у юрлица с НДС по одной и той  же цене...Этот налог тупо  криминальный чтобы зарабатывали олигархи (путем получения их экспортерами возмещения НДС), и их ставленники так сказать слуги народа. Пока не отменят НДС и всю остальную х@йню, и не введут налог с оборота (который естественно не нравится всем олигархам, схемщикам, и контролирующим органам) мы и дальше будем пробивать дно. От себя лично - многие кого знаю по максимуму ушли в наличку "форма 2" без уплаты каких либо налогов....Посмотрим, что через год пожнут "наши" слуги народа....

Відповісти
  • Ольга
06.11.19 16:02

Oleg7,не. следующий шаг РРО на безнал
чтобы полностью отслеживать движение товара. а то, понимаете ли, прячут доходы на р/с. мотивируют благими намерениями - не трогать банковскую тайну, которую, по надежде Южаниной, планировали отменить к концу года.

Відповісти
  • наталія
07.11.19 16:41

Ольга, а южанина тут при чем?

Відповісти
  • Тіна
06.11.19 16:08

Це називається "спрощення")
Який "геній" це наваяв.? 
Хто з "бізнесу "ініціював..
Іх прізвища. і назви .  Ім першим, як піддослідним ввести дану систему та к з 15.12.2019 року і не на одних горіхах. хай потім здадуть звіти і ПДВ накладні пореєструють...

Відповісти
  • Людмила
06.11.19 17:15

Тіна, Щоб зробити спрощення, спочатку потрібно добитись, щоб всі працювали в правовому полі, що і робить нинішня влада.

Відповісти
  • наталія
07.11.19 16:43

Людмила, а, ну так, головне нинішня влада працює в правовому полі 

Відповісти
  • *
06.11.19 17:39

Людмила, нинішня влада не з того боку відкупорює бочку. 

Відповісти
  • СержК
06.11.19 19:30

*, ше й гранатою...

Відповісти
  • Andrey
06.11.19 16:20

А послухайте як подали...відбулося обговорення ініціатив бізнесу...тобто це ми, бізнес їх просимо запровадити цю чепуху 

Відповісти
  • ЕленаНик
06.11.19 20:34

Andrey, Вы наверное не застали "развитой СССР", а я прекрасно помню, что любое закручивание гаек населению обязательно начиналось фразами "по инициативе трудовых коллективов..." или "по инициативе трудящихся н-ского края..." Так что нынешние ничего нового не придумали.

Відповісти
  • Ольга
07.11.19 09:28

ЕленаНик, вы о чем? При СССР не было и сотой доли того воровства и планомерного уничтожения страны, которое у нас происходит уже почти 30 лет. 

Відповісти
  • Елена
07.11.19 16:11

Ольга, Ага - только просто приписками занимались - и из оной  родившейся свиньи на верх доходило: ура!!! Родилось 10 штук. А все остальное было КЛАСС!!! НЕНАВИЖУ СССР!!!!

Відповісти
  • Наталия
07.11.19 11:07

Ольга, конечно не воровали - все принадлежало государству.Налогов не было, отдавали всю прибыль. 

Відповісти
  • ЕленаНик
07.11.19 10:16

Ольга, я о том, что сама прекрасно помню. А Вы, видимо, в ОБХСС работали, что способны оценить уровень воровства?

Відповісти
  • Ольга
07.11.19 13:43

ЕленаНик, а не нужно работать ни в ОБХСС, ни в налоговой, для того, чтобы видеть, что происходит в стране.

Відповісти
  • ЕленаНик
07.11.19 13:58

Ольга, в моей первой фразе про "инициативы трудящихся" нет ни слова о воровстве. Вы чего ко мне-то прицепились? Из ольгинских что ли? Так срачей тут и без вас достаточно.

Відповісти
  • Перекатиполе
06.11.19 18:07

В Украине хотят построить коммунизм на основе полного государственного учета и контроля. Украина как пионер, обкатывает ошибки в работе навязываемого НОВОГО ПОРЯДКА.

Відповісти
  • Ольга
07.11.19 09:30

Перекатиполе, в Украине НИЧЕГО НЕ ХОТЯТ построить. Только - развалить и разрушить.

Відповісти
  • Надежда
07.11.19 00:03

Уточнение , Коммунизм в СССР был, но только для членов Политбюро. А у этих свежих членов какая идеология и программа партии слуг?  Кто был никем, тот станет всем? Без знаний и главное опыта. КВН в ВР. 

Відповісти
  • СержК
06.11.19 19:31

Перекатиполе, скорее - диджейлизировать феодализм...

Відповісти
  • ///
06.11.19 18:37

а привязать это к 1с-сколько это будет для бизнеса стоить?не будет профессии бухгалтер-будет регистратор всего.Видимо им понравилась система СМКОр с налоговыми,надо еще придумать хрень.Блокировка будет тотальная.

Відповісти
  • Анатолий
06.11.19 19:02

С таким контролем, администрирование бизнеса может быть выше его себестоимости. А если в стране есть контробанда, то для этого бизнес за налоги содержит таможню, налоговую и все провохранительные органы, зачем столько борцов с контробандой пусть увольняются и идут бухгалтерами обслуживают бизнес, 

Відповісти
  • Непогода
06.11.19 20:22

Никак не могу понять, что еще должен регистрировать ФОП, который неплательщик и торгует в розницу, например продуктами??? Они ж и так все увидят по чекам РРО.

Відповісти
  • Елена
07.11.19 16:13

Непогода,Вы смешной!!! Где ФОП 2 группа до 1 млн. и где РРО? Вы вправду такой наивный?

Відповісти
  • Непогода
07.11.19 22:11

Елена, а если ФОП 3 группа до 5млн и РРО. Так кто из нас смешной и наивный? С 01.01.2021 все единщики, кроме 1й группы будут с РРО.

Відповісти
  • Юра Г.
07.11.19 05:30

Непогода, СКИДЫВАТЬ  ФОТКИ, ПОКУПАТЕЛЯ И ОТДЕЛЬНО КУПЛЕНОГО НИМ ОБЯЗАТЕОТНО С УКАЗАНИЕМ ПОСТАВЩИКА, ДАТЫ ПОСТАВКИ. 

Відповісти
  • Н
06.11.19 23:12

Непогода, Не думаю что они уже достигли той степени маразма, чтобы требовать регистрацию еттн на ФЛ/конечного потребителя. А вот Ваши поставщики должны будут делать эту регистрацию

Відповісти
  • *
07.11.19 11:11

Н, О боже! Пойду куплю коробку презервативов. А то государство скоро через чеки будет знать, когда, где и с кем. 

Відповісти
  • Н
06.11.19 23:08

Непогода, Они хотят видеть где вы взяли то что в чеке РРО показываете

Відповісти
  • Непогода
07.11.19 06:25

Н, т.е. если какой-то из моих поставщиков что не зарегистрирует или укажет другое название, то выходит, что у меня товар "без родословной"? Но это на практике не реально!!! Они что хотят, чтоб в чеке было "колбаса докторская ТОВ №1", "МП №2", "ФОП Иванов" ???? 

Відповісти
  • ЕленаНик
07.11.19 10:29

Непогода, в чеке знаков не хватит, наверное хотят вот так КовДок1601ФОПМалП2 (Ковбаса Докторська УКТЗЕД1601 00 91 00 ФОП Малицький Партія2). Реформаторы хреноыі. А на Ваш товар "без родословной" как раз весь и расчет - там в тексте есть чУдная фраза (не могу скопировать) - налоговая хочет иметь право доначислить вам НДС на всю сумму такого реализованного товара.

Відповісти
  • Непогода
07.11.19 10:51

ЕленаНик, или ФОП еще должен отследить поставщика с его регистрацией? Каким образом ? Да и на хрена это ФОПу???

Відповісти
  • Непогода
07.11.19 10:46

ЕленаНик, а что они будут доначислять, если ФОП не НДСник? И есть приходная от поставщика и банковская выписка об оплате?

Відповісти
  • ЕленаНик
07.11.19 11:02

Непогода, "на хрена ФОПУ" - вопрос, не имеющий цензурного ответа.  Доначислить всегда найдут что - вот хоть на примере с колбасой, допустим, в чеке и ЕТТН не совпадает название товара из-за доступного кол-ва знаков, значит проданный товар куплен у физлица, доначислят НДФЛ. Что ли вы логики ДФС не знаете. :)

Відповісти
  • Непогода
07.11.19 15:27

ЕленаНик, знаю еще как! Это как в старом анекдоте про гаишников - моя семья не может ждать пока ты нарушишь...

Відповісти
  • Н
06.11.19 23:03

Про еттн они кажется еще пару лет назад начали говорить, не?
А как же производство и услуги, у них на входе одни товары а на выходе другие!? Если у них хватит ума и воли сделать систему администрирования качественно и  без траблов и при этом еще прекратятся всякие проверки, то я не против) Идея не плохая, НО с нашими  "гос.деятелями" как-то не монтируется(((  Пока у них один принцип - не развивать бизнес, а штрафовать его и "палки в колеса ставить" (если не помогают, то хотя бы не мешали). Зная их менталитет и нашим "дырявым" законодательством, чтобы все эти реестры администрирования потом не превратилось в справочник ДПИ по названием "а к кому бы пойти на проверку бабла срубить?!"

Відповісти
  • Вікторія
07.11.19 11:38

Н,  я как вспомню, как 3!!! месяца писала в налоговую письма и т.п, почему покупаю тонер, а продаю заправку картриджей, и почему это не скрутка, а производство услуг. Меня потом еще год дергало при виде почтальона.

Відповісти
  • клава
07.11.19 10:33

Н, ПОТОМ?? Шутите. УЖЕ превратились- заблокировали НН- сами прибежите и бабла дадите, что бы покупателя не растерять и бизнес не загнуть (закрыть).  А  в ручном режиме разблокируют, Сейчас идет регистрация ТТН для акцизных товаров,  вот решили для ВСЕГО. чтобу потоки отследить и активненько на них сесть и ДОИТЬ!!!  Что-то кому-то еще не понятно???

Відповісти
  • Перекатиполе
07.11.19 12:03

клава, вы смотрите на рядовых исполнителей, они действительно ищут свою выгоду "по-доить". Но план глобальней и заказчики не в Украине.

Відповісти
  • ***
07.11.19 06:33

надо устранить самый преступный налог НДС. он был завезен в страну для уничтожения госпредприятий! Все схемы по ндс использовались дельцами для незаконного обогащения!почему украинцы заплатив 19.5% налогов должны платить за товары и услуги еще 20%! Даже предприятия оборонпрома страдают от этого приступного НДС! Усвідомте це!

Відповісти
  • 911
07.11.19 08:55

С такими "нововведениями" и объемами инфы, которую бухгалтер должен будет "причесать", он должен иметь зарплату выше, чем у директора. Ну или штат бухгалтерии как муравьев в муравейнике. Каждому найдется чем заняться!

Відповісти
  • *
07.11.19 11:14

911, но почему-то сейчас зарплата у бухгалтера ниже, чем у водителя.

Відповісти
  • клава
07.11.19 12:15

*, или кондуктора троллейбуса

Відповісти
  • 911
07.11.19 08:58

это называется покращення, "бизнесу мешать НЕ будем("

Відповісти
  • !!!
07.11.19 09:00

Да они аграриев своим "лицензионнным хранением загнали в жопу" многие мои знакомые фермеры от этой работы уже на том свете а многие за этот год инсульт или инфаркт вот так! Думай -те!!!
 

Відповісти
  • CAS
07.11.19 09:18

И будет бедный бухгалтер до ночи ждать, пока на него поставщик сначала товар зарегистрирует, а потом уже и налоговую для увеличения лимита.. Прекрасное планирование рабочего процесса.... Да здравствует увеличение продаж корвалола и виски

Відповісти
  • Ольга
07.11.19 11:00

CAS,Так не "до ночи",а в специально отведенное время с 8 до 20и только в рабочие дни-забота о здоровье буха

Відповісти
  • Александр
07.11.19 09:30

Виходячи з даних на сайті комітету (http://komfinbank.rada.gov.ua/news/main_news/74009.html),  концепцію запровадження системи обліку руху товарів презентував Михайло Соколов (Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради). 

Він має цікаву освіту - "окончил Московскую школу гражданского просвещения" . Так що "просвещайтесь".


Відповісти
  • Марина
07.11.19 09:45

Совсем е@нулись!! Но более всего удивляет реакция "законопослушных". Какого дурману наглотались или надышались вы, граждане? Вам нравится обсуждать, как приноровиться к тому, что вас собираются иметь во все более извращенной форме? Да вы конченные извращенцы, граждане!

Відповісти
  • Елена, Мариуполь
07.11.19 13:52

Марина, лучше не скажешь!

Відповісти
  • 1
07.11.19 11:37

Марина, это боты на работе

Відповісти
  • Фу
07.11.19 13:25

1,Боту боты везде мерещатся

Відповісти
  • Ксюша
07.11.19 11:31

Марина, А кроме бухгалтеров это кто-то читает?  Если сейчас Вам сказать давайте выйдем и будем стоять в первых рядах , пойдете?
Да многие скажут пусть собственники и выходят. Или учителя с врачами нас поймут.  Нет . Нам всем втирают что самые несчастные только эти две профессии . И виноват во всем мелкий бизнес. Только  вот не задача , мы все плывем в одной лодке. А народ уже привык  что его  имеет . И по ходу уже даже получает удовольствие.

Відповісти
  • Марина
07.11.19 11:46

Ксюша, сейчас вряд ли. В свое время ходила, когда вводили СЕА ПДВ с гениальным ноу-хау - авансированием бюджета на НДС. Вот тогда надо было вопить, кричать, сопротивляться. Теперь уже поздно. Тогда под ВР собралось не более 100-150 человек. Остальные вот так же мусолили как приноровиться. Приноровились. Как говорится, дале будэ...

Відповісти
  • Вікторія
07.11.19 11:40

Ксюша, и начинает хотеть разнообразия. БДСМ затягивает, говорят

Відповісти
  • Елена
07.11.19 09:52

Даешь в каждую квартиру по налоговому инспектору в режиме 24/7!))))

Відповісти
  • Света
07.11.19 17:10

Елена,не подсказывайте.

Відповісти
  • Тю
07.11.19 10:07

Стрят цифровой концлагерь. И под ширмой "реформ" "покращень" и т.д., вводится тотальный контроль за всеми. И главное начали з "голожопых"...

Відповісти
  • Ігор
07.11.19 10:24

Пропоную:
1. В кабінеті платника створити повноцінну бухгалтерську програму.
2. Фіскальня матиме змогу в on-line режимі аналізувати доцільність витрат платника (податкове навантаження) та зменшувати їх. Та одразу виписувати ППР.
3. В кабінеті інтегрувати програму клієнт-банк того банку, де відкрито рахунок у платника.
4. Фіскальні, одразу на своє ППР, формує перерахування до бюджету. Це дозволить уникнути зайвих витрат часу та грошей на судові суперечки.
Для боротьби з тіньовою працею:
1. Вживити кожному громадянину чіп.
2. По чипу слідкувати за пересуванням та находженням на робочому місці. Якщо переробляє - доплачувати. Контролювати відпустки.

Відповісти
  • Перекатиполе
07.11.19 11:59

В такой системе, когда она будет окончательно построена, и все программные ошибки устранят, люди контролеры не будут нужны в большом количестве. Все будет контролировать компьютер - будет останавливать не угодным подопытным доступ к электронным деньгам  - и ВСЕ! - человеку или в лес почки жевать, или полностью подчиниться системе. ДЖИНжитализация. (джин в восточных странах - это черт)

Відповісти
  • Перекатиполе
07.11.19 11:55

Ігор, вы попали не в бровь, а в глаз. Именно это они и имеют конечной целью. Горько от того, что именно Украину выбрали для обкатки всего этого. 

Відповісти
  • *
07.11.19 15:30

Перекатиполе, украинцев не жалко, если сами себя не уважают. 

Відповісти
  • Остап Бендер
07.11.19 10:31

анекдот в тему. Идет мужик, видит на площади народ собрался.Что тут происходит? - спрашивает. Ему отвечают " По высочайшему указу с сегодняшнего дня все граждане мужского полу должны являться на площадь с 9.00 до 15.00 где их будут тр ахать.
-Так понятно, кто крайний?

Відповісти
  • мария
07.11.19 10:32

Мне кажется мир сошел с ума. А мне кажется, что не кажется

Відповісти
  • Wonder woman
07.11.19 10:34

Открыла. Прочитала. О**ела. И снова мой любимый вопрос - какое там у нас место в рейтинге Doing business?

Відповісти
  • Wonder woman
07.11.19 10:39

И вопрос - кто будет это делать на предприятии? Отдельного бухгалтера под эту х**ню никто брать не будет. Руководство вникать не будет,скажет - делайте и все. Хороших бухов и так днем с огнем не сыщешь, разбегутся все, кто остались. Потому что я вот сама думаю, может проще пойти ногти пилить день-через день и зарабатывать те же деньги без вот этого вот всего?

Відповісти
  • Светлана
07.11.19 12:26

Wonder woman,я с Вами согласна.Молодежь работать бухгалтерами не хочет.Остались предпенсионщики и те,кто работает в отделах (ведет себе первичку или мбп)на предприятиях. 

Відповісти
  • Марина
07.11.19 10:38

Интересно, а как они собираются отслеживать поставку товара при оказании услуг? Например предприятие оказывает услуги при этом закупает товары (комплектующие и т.д). Тоесть нет дальнейшей перепродажи. Товары входят в стоимость услуг. Или услуги теперь отдельно НН, а товары на услуги отдельно НН? Иначе откуда они будут знать куда и какие товары были использованы при оказании услуг разным контрагентам?

Відповісти
  • Вікторія
07.11.19 11:46

Марина, а вы вспомните как начали регистрировать НН на услуги. Как доказывали, что это не изощренная скрутка, а производство. 
Начало регистрации  НН:
Налоговая полиция: Вы продаете электромонтажные работы, Это я уже слышал. Повторяю вопрос еще раз :куда вы дели кабель, который купили, а на остатках у вас  сейчас "0".
У меня эта беседа длилась с июля по октябрь. Без всяких шуток. 

Відповісти
  • Алиса
07.11.19 11:36

Не наигрались они в компьютерные игрушки еще все хотят оцифровать и продавать через сматрфоны .Сидя дома и ничего реально не делая,но мы все реальные люди и такие бизнес процессы может и будут когда то но сейчас это все еще очень рано.Сначала нужно избавиться от всего того что реально мешает жить -воровства,коррупции,пусть активнее работают против реальных угроз а не придуманных.Для меня это просто горе от ума.Пусть свои мозги направят на решение других реальных проблем.

Відповісти
  • Татьяна
12.11.19 12:31

Алиса, горе от ума? - Вы им льстите.

Відповісти
  • Ксюша
07.11.19 11:22

Марина, Заблокируют
 и мы будем бегать и доказывать что не верблюды.

Відповісти
  • кузькина мать
07.11.19 10:38

Чтобы закрыть "дыры" в таможне, надо разогнать всех к е...матери, нанять спецназ какой-нибудь европейской страны и поставить на таможню и границу. Будет дешевле, чем содержать эту банду и администрировать  бизнес фопов. И порядок навести можно и майдан не организовывать.

Відповісти
  • кузькина мать
07.11.19 10:44

если это (наведение порядка), конечно, есть целью наших "слуг" народа.

Відповісти
  • Ох
07.11.19 10:45

Интересно , так что любая закупка на предприятие от ФОПа (единищик или нет) заплати подоходный? И с номенклатурой в наименовании большой ВОПРОС. Пробел или тире не поставил, всё другой товар. IT-шники бобла накосят, а бухгалтер как всегда в ДУПЕ. Работы не нужной много, а зарплату навряд ли добавят. А самое обидное, что от этих законов коррупции меньше не станет и страна экономически ни как не выигрывает, а наоборот. 

Відповісти
  • Ох
07.11.19 10:58

Регістрація ПН при постачанні товару відбувається тільки після регістрації відповідної е-ВТТН. Вопрос , а если предоплата и е-ВТТН еще нет вообще?

Відповісти
  • Ніна
07.11.19 11:19

"Також необхідним є надання контролюючим органам доступу до даних реєстру е-ВТТН задля фізичного контролю переміщення товарів та побудови ризикоорієнтованої системи пост-аудиту".
Для корупції і рейдерства границь нема.

Відповісти
  • Алиса
07.11.19 11:39

пусть займуться реальными делами ,а не компьюторними игрушками

Відповісти
  • 1
07.11.19 11:40

Было бы больше толку, если бы эти реформаторы получали зарплату за ничего не делание, чем делать выше написанное

Відповісти
  • Наталия
07.11.19 11:52

Надо прекращать чтение новостей по утрам, после таких новостей весь день в никуда.

Відповісти
  • АлександрСС
07.11.19 12:06

Более шизофренического бреда я за всю историю Украины не встречал. Комменты подтверждают.

Відповісти
  • И я скажу
07.11.19 12:09

Дай боже , мені 5 років до пенсії, не здуріть, бо не доведеться й пожити... Колись біля метро звернула увагу на жіночку (гарно вдягнена)  симпатичка, та коли підійшла до ескалатору, топнула ногою та так твердо сказала : Смета, смету давай я тобі кажу.

 І я зрозуміла - жінку дістали, тоді посміялась, а зараз розумію - МОЖЕ БУТИ і зі мною така біда.   ТХУ -ТХУ -ТХУ...

Відповісти
  • Света
07.11.19 17:14

И я скажу,а у многих и пенсии то не будет с их реформами.

Відповісти
  • Ирина
07.11.19 12:34

И я скажу,я уже 6 лет на пенсии и с минимальной пенсией т,к работала на частных предприятиях на минималку ,а бывало что на на половину минималки,теперь вот прийдется пахать до гробца,что бы коммуналку суметь оплатить,Так что не зарекайтесь...........

Відповісти
  • Я
07.11.19 12:25

Ребята, давайте честно,нет такого предприятия, у которого бы совсем не было "левака". И это в равной степени касается и реализации товаров, и реализации услуг. И об этом знаем и мы, и "они". Для процветания государства необходимо ,как  вливание налогов, так и отсутствие коррупции. 
Коррупция и отсутствие социальных гарантий,как мы считаем, дают нам полное право минимизировать налоги, играть в "тени". И я, и как гл.бух. , и как гражданин, действительно так считаю. Но надо ведь
 этот порочный круг разорвать!!! Если ЗЕ будет врагом коррупции, тогда,может быть, и есть смысл выходить из тени??

Відповісти
  • Светлана
08.11.19 09:44

Я,знаю крупное предприятие, два года назад было принято решение-никакой тени, все по белому. Прошло два года и теперь решалы от бюджета/бандитов не дают спокойно работать если не заплатишь 5 тыс.долларов в месяц

Відповісти
  • наталія
07.11.19 16:52

Я, мне жаль, что Вы работаете в среде где у всех компаний есть "левак". Поверьте это не так. Попробуйте устроиться в иностранную компанию - оцените разницу.

Відповісти
  • *
07.11.19 15:29

Я, а я знаю коммерческие предприятия, и не одно, где таки совсем нет левака. Даже на булочки. А вот власти не верят, что они душили-душили, да ужи не все пожарились. 

Відповісти
  • Ох
07.11.19 12:57

Я, только ЗА. Только почему всегда начинают решать проблему не с ГОЛОВЫ.(рыба гниет с головы), А у нас всегда начинают решать проблемы с голожопых. И поверьте мне. с этим законом (если его введут) коррупции будет еще больше. Цены взлетят на всё. А мы простите уже почти ничего не производим. Таможню надо трясти. 
Создать условия работы для бизнеса, кредитование, Пока не видно , что ЗЕ будет врагом коррупции (одни слова) много говорит , а толку. Так и  мы (бизнес) говорим, что не в тени- ПУСТЬ ВЕРИТ. Вот когда на деле он будет врагом коррупции, тогда и можно выходить из тени .

Відповісти
  • ЕленаНик
07.11.19 12:43

Я, так он еще не враг коррупции, а только будет?

Відповісти
  • Трударь
07.11.19 12:32

Податкова накладна = акт документальної перевірки.

Відповісти
  • Ох
07.11.19 12:44

а просто договори  між таможнями, щоб контролювати  виходить-приходить  нікому в думку не приходило з отих соровських "професорів" ?

Відповісти
  • IBAN УТ-1
19.11.19 13:11

Ох, >соровських "професорів
То совєцкі професори, соросом тут і не пахне.

Відповісти
  • Анатолий
07.11.19 13:29

Наталье, энто как всю прибыль отдавали как это не было налогов и сколько вам лет что надо так утверждать бредятину не надо а то как с кино "если вы так говорите Иван Васильевич то бредите" 

Відповісти
  • Ірина
07.11.19 14:18

Кто определил эффект от этих мер?

Відповісти
  • Наталя
11.11.19 11:40

Ірина,ну сами прикиньте, сколько будет штрафов за "несвоевременную регистрацию, не по той форме, не с таким отступом от края поля, не так поставленную точку, ошибку в заполнении шапки" и т.д. и т.п. (список можно продлевать бесконечно)

Відповісти
  • наталія
07.11.19 16:53

Ірина,  Ну Вы даете, а шо еще эффект надо определять? 

Відповісти
  • фоп
07.11.19 16:58

это п.-ц  товарищи.  сколько закрылось и тупо ушли в тень, а с такими новациями будет больше,  а у тех кто останется- просто не будет времени работать, потому что будут регить кучу е-лайна,  вбивать в рро, и отправлять пустые звиты с нулями

Відповісти
  • Ксюша
07.11.19 19:44

фоп, для таких кто ушел в тень придумали стукачей.

Відповісти
  • ИринаКиев
07.11.19 22:21

даже не дочитала,  сразу  на рвоту тянет.....

Відповісти
  • 555
07.11.19 22:34

Одна надія,шо ця влада згине раніше, ніж ці перли почнуть діяти

Відповісти
  • Светлана
08.11.19 09:46

555,надо поставить сотню свечек в церкви, чтоб поскорей сбылось

Відповісти
  • PPP
08.11.19 15:31

Вспоминается фраза из фильма: Дайте мне его хоть шею подержать!!!

Відповісти
  • Ева
11.11.19 09:46

Ой, я уже давно поставила крест на этой стране, нет будущего, и не будет!!! Нужно менять профессию, а лучше покидать эту удивительную страну. 

Відповісти
  • Wall_77
11.11.19 12:06

а для бухгалтеров вход на работу платным еще не придумали?!

Відповісти
  • Юрий
11.11.19 13:01

Я думаю, будет еще более эффективно, если к этому еще добавить вебкамеры, по которым налоговая сможет онлайн видеть стол бухгалтера, монитор бухгалтера и все помещения офиса (обязательно включая складские) )))

Відповісти
  • Юрий
11.11.19 13:02

После этих всех нововведений, если они заработают в полном объеме, мне кажется, налоговая уже сама сможет заполнять декларацию по НДС вместо бухгалтера... Ну разве что им еще надо дать доступ ко всем банковским счетам онлайн...Кстати, надобность в регистрации налоговых накладных тогда тоже отпадает..И вообще в их выписке )))

Відповісти
  • Ліана
11.11.19 15:02

А отменить НДС, как налог СЛАБО!!! Ввести налог с оборота даже не рассматривают!!!  Эти "умники" пусть сядут и поработают бухгалтерами по предлагаемому маразму

Відповісти
  • Маша
12.11.19 08:02

Ужесточают условия выживания для малого бизнеса, стелят зеленую для крупного. Куда толкаете - "за бугор?", мозги уехали туда, теперь и все трудоспособные должны туда последовать. Подумайте о народе!

Відповісти
  • Маша
12.11.19 08:04

че уж там, вводите контроль за поглощением кислорода, а кто передышал в налоговую - пусть платит

Відповісти
  • IBAN УТ-1
19.11.19 03:21

Чого б не піти далі? Прийшов час організувати обов'язкове ведення бух-податкового обліку підприємства прямо на серверах податкової. Найняти 100500 податкових інспекторів, які будуть щоденно проглядати і контролювати діяльність підтприємства і контрабанда і несплата будуть поборені. Куля в лоб, так куля в лоб.

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам