Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


02.12.19
7409 0 Друкувати

Чи всі надходження неприбуткової організації є цільовим фінансуванням?

Досить часто неприбуткові організації отримують різні фінансові надходження. Чи всі вони вважаються цільовим фінансуванням? Відповідь на це запитання насамперед важлива для правильного бухгалтерського обліку отриманих коштів, товарів тощо. Адже для цільового фінансування існують спеціальні правила визнання доходу.

Визнання доходів

Слід нагадати, що за П(С)БО 15 «Дохід»:

  • отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування (п. 17 П(С)БО 15);
  • цільове фінансування капітальних інвестицій визнають доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно до суми нарахованої амортизації цих об’єктів (п. 18 П(С)БО 15);
  • цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання в майбутньому певних заходів відображають у доході одночасно із визнанням дебіторської заборгованості (п. 19 П(С)БО 15).

Тому важливо зрозуміти, чи всі надходження будуть цільовим фінансуванням і проходитимуть в обліку через рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» та дохід відображатиметься за спецправилами.

Відразу зазначимо, що у зв’язку з тим, що нормативного визначення цільовому фінансуванню немає, на практиці склалися два підходи до цього питання.

Підхід 1. Усі надходження неприбуткової організації – це цільове фінансування

Оскільки все отримане має витрачатися тільки на статутні цілі, то, відповідно, вважається цільовим.

За такого підходу Доходи = Витрати.

Податківці та експерти вважають, що, зважаючи на особливість діяльності неприбуткових організацій, доцільно визнавати всі надходження неприбуткових організацій цільовим фінансуванням та цільовими надходженнями, включаючи орендні платежі, відсотки, отримані за депозитами, курсові різниці (офіційне видання ДФСУ «Вісник. Офіційно про податки», 2018 р., № 4, с. 34).

У цьому випадку доходи й витрати у Звіті про використання доходів (прибутків) збігатимуться.

Підхід 2. Цільовим фінансуванням є лише ті надходження, які передбачені на конкретні цілі

Не всі надходження є цільовими.

А саме:

1) поняття цільового фінансування доречне лише щодо доходів, отриманих коштами;

2) цільове фінансування – фінансування на обумовлені надавачем та отримувачем цілі;

3) курсові різниці, орендна плата, проценти, роялті, доходи від продажу майна (запасів, необоротних активів тощо) – нецільове фінансування. Такі доходи витрачатимуться на статутні цілі. Вони є фінансуванням, але нецільовим.

За такого підходу нецільове фінансування (надходження) – це грошові кошти, активи, які неприбуткова організація отримує без цільового призначення, себто без конкретно встановлених цілей та умов їх витрачання. Хоч і підуть вони на цілі, обумовлені статутом.

Нецільові надходження

У неприбуткової організації можуть бути й нецільові надходження, скажімо, відсотки, орендна плата, курсові різниці, дохід від продажу послуг, товарів тощо. Відповідно, доходи за такими операціями відображаються за загальними правилами з П(С)БО 15, а не спеціальними, як для цільового фінансування. Наприклад, дохід від відсотків на залишок коштів на рахунку буде відображено за фактом нарахування відсотків у періоді, до якого вони належать. Наприклад, нараховано відсотки на залишок коштів на 30.11.2019 р. Відображені вони будуть у доході в листопаді проведеннями Дт 373 – Кт 746, Дт 311 – Кт 373. Тобто такий дохід не чекатиме, коли будуть понесені витрати за рахунок таких відсотків (як би це було за умови цільового фінансування).

За матеріалами DeVisu.ua
Коментарі
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Директор без зарплати: що нового?...
11026 22
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам