Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


01.07.21
30171 80 Друкувати

ВРУ прийняла за основу законопроект № 5600, який підвищує ставки податків та зборів

1 липня на позачерговому засіданні ВРУ парламентарі прийняли за основу урядовий законопроєкт № 5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Проектом пропонується внести зміни до ПКУ у частині, що стосується, зокрема, адміністрування податків, податків на прибуток підприємств, доходи фізичних осіб, ПДВ, акцизного та екологічного податків, рентної плати, плати за землю, умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, підсумовуючи обговорення, зазначив, що цей законопроект викликає велику дискусію в залі. За його словами, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політикийого не доопрацював. Він дав доручення Комітету доопрацювати законопроект з урахуванням пропозицій народних депутатів та бізнесу.

Надаємо, що Бізнес-спільнота незадоволена цим документом, закликає сісти за стіл переговорів, обговорити даний законопроєкт та визначити, все ж, як можна досягти компромісу в даній ситуації.

Зауважимо, що законопроект № 5600, розроблений Міністерством фінансів, пропонує внести зміни до ПКУ та деяких законодавчих актів України, зокрема:

в частині адміністрування податків і зборів:

- надати право контролюючим органам стягувати податковий борг, який виник у результаті несплати самостійно визначеного платником грошового зобов'язання у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, за рахунок готівки та/або коштів з рахунків у банках такого боржника за рішенням контролюючого органу без звернення до суду;

- встановити забезпечення податковою заставою донарахованих за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових зобов’язань, на час адміністративного або судового оскарження;

- встановити тимчасове обмеження (за рішенням суду) у праві виїзду керівника юридичної особи – боржника за кордон до повного погашення податкового боргу;

- надати право податковим органам отримувати на запит інформацію (пояснення) від платника не лише по факту виявленого правопорушення, а й з інших питань, пов’язаних з оподаткуванням, можливих порушеннях у господарській діяльності платника, здійснених операціях;

в частині податку на доходи фізичних осіб:

- запровадити оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості;

- звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходи, отримані платником податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» та державної програми впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, а також суми коштів, отриманих платником податку на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій;

- зменьшення розміру земельної ділянки з 2 до 0,5 гектара з метою звільнення від оподаткування продажу власної сільськогосподарської продукції;

в частині податку на прибуток підприємств

- встановити обмеження для великих платників податків на перенесення від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних (податкових) років у сумі п’ятдесяти відсотків такого непогашеного від’ємного значення об’єкта оподаткування;

-   запровадити заборону для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, зменшувати фінансовий результат до оподаткування відповідно до положень підпункту 139.2.2. пункту 139.2 статті 139 Кодексу у разі, якщо визначення методів обчислення  величини резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних кредитних збитків) та способу визначення коефіцієнта сумнівності не погоджена з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до законодавства;

-встановити коригування фінансового результату до оподаткування на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги платникам податку, які є пов’язаними особами (у разі якщо отримувачем фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) задеклароване від’ємне значення об’єкта оподаткування за період, в якому отримано таку фінансову допомогу (безоплатно надані товари, робіти, послуги);

в частині податку на додану вартість:

-  встановлення обмеження бюджетного відшкодування ПДВ для платників-посередників, у разі придбання та/або імпорту товарів, що у подальшому постачаються на митній території України;

-  розширення бази оподаткування за рахунок оподаткування операцій з постачання всього ринку житла (об’єктів житлового фонду), крім житла, що будується за бюджетні кошти (рівні умови ведення бізнесу для всіх учасників ринку житла враховуючи, що в умовах ринкової економіки ціни на житло формуються з урахуванням попиту та пропозиції);

-  запровадження оподаткування ПДВ операцій з реалізації Національним банком України дорогоцінних металів (крім інвестиційного золота) фізичним та юридичним особам;

обмеження можливості включення платниками податку до складу податкового кредиту податкових накладних, складених більше ніж 6 місяців з моменту здійснення операції. У разі блокування ПН/РК цей строк переривається на період блокування. 

- застосування штрафу у розмірі 40% суми ПДВ за порушення строків реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 61 до 180 календарних днів. У разі порушення строку реєстрації на 181 і більше календарних днів застосовується штраф у розмірі 50%

в частині акцизного податку:

- скасувати пільгу з акцизного податку для платників, які здійснюють постачання електричної енергії (когенераційної та/або з відновлювальних джерел);

- скасувати процедури призупинення ліцензій на виробництво та обіг підакцизних товарів, одночасно уніфікувавши та доповнивши підстави для анулювання ліцензій;

- обмежити накопичення запасів тютюнових виробів перед підвищенням ставок акцизного податку, а саме встановити сплату акцизного податку із застосуванням коефіцієнта 1,5 за реалізацію на внутрішній ринок та/або ввезення на митну територію України тютюнових виробів у розмірі, що перевищує 115 відсотків середньомісячного обсягу реалізації на внутрішньому ринку такої продукції або її ввезення таким підприємством-виробником та/або імпортером за попередні дев’ять місяців;

- запровадити звітування тютюново-ферментаційними заводами про обсяги імпорту, виробництва та обігу тютюнової сировини та прирівнятитаке звітування до податкової декларації;

- перенести на виробників та імпортерів обов’язок сплати 5-відсоткового акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, який на сьогодні сплачують суб’єкти роздрібної торгівлі;

в частині екологічного податку

- ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти збільшити в 1,6 рази та передбачити їх підвищення у 8 разів у 2029 році (поступово);

- підвищити ставки екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) з 10 грн/т до 30 грн/тонну;

- підвищити ставки екологічного податку за відходи для підприємств гірничої промисловості з 0,49 грн до 1,5 грн/тонну;

в частині рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

- розширити базу оподаткування за рахунок забезпечення єдиного підходу до визначення об’єкта оподаткування шляхом класифікації видобутої мінеральної сировини згідно з галузевими вимогами з метою усунення можливості платника суб’єктивно визначати вартість корисної копалини;

- запровадити диференціацію ставок оподаткування руд заліза в залежності від розміру середньої фактичної ціни реалізації визначеної, як середня вартість залізної руди за індексом IODEX 62% FE CFR China, за інформацією, що офіційно зазначена світовим інформаційним агентством Platts, та опублікованої на офіційному вебсайті Мінекономіки;

- встановити коригування бази оподаткування руд заліза на коефіцієнт сухої ваги товарної продукції (0,9);

в частині рентної плати за спеціальне використання води

-   встановити диференціацію ставок рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод в залежності від 9 районів річкових басейнів замість 14 басейнів річок;

в частині плати за землю:

- розширити базу оподаткування за рахунок запровадження оподаткування земельним податком земельних ділянок, право власності на які не оформлено, але вони фактичного використовуються;

- скасувати пільги з плати за землю за земельні ділянки, надані закладам науки, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (у разі нецільового використання земельних ділянок);

- скасувати мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки для всіх земель, крім  сільськогосподарських угідь, яка використовується для цілей оподаткування платою за землю (земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення);

в частині єдиного податку:

- виключити з платників єдиного податку 4 групи платників, основним видом діяльності яких є розведення свійської птиці, страусів та перепелів;

- не включати до складу доходу платників єдиного податку першої – третьої групи доходи, отримані у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» та державної програми впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, а також суми коштів, отриманих платником податку на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій;

в частині військового збору:

- звільнити від оподаткування військовим збором доходи, отримані платником податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва».

Крім того, пропонується запровадити для власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення мінімального податкового зобов’язання з 1 гектара такої землі.

Ключові нововведення читайте за посиланням.

Нагадаємо, бізнес вважає, що положення проєкту податкової реформи не враховує його інтереси (докладніше за посиланням).

Крім того, у ВРУ також зареєстрували альтернативний проект цього Закону № 5600-1 (про його основні положення читайте за посиланням).

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Олена
01.07.21 19:24

Это капец..... Сколько мы будем терпеть это безпредел!!!! ???? Скоро будем как в Северной Корее.... 

Відповісти
 • время ч
05.07.21 14:25

Олена, не оскорбляй северную корею

Відповісти
 • Андрей
02.07.21 12:00

Олена, Зачем возмущаетесь?. Что выбрали, то и получили

Відповісти
 • vb
02.07.21 15:07

Андрей, не было ни выборов, ни выбора. Имитация для лохтората. Или вы думаете, что клоун отсебятину лепит? 

Відповісти
 • Андрей
02.07.21 15:27

vb, Выбор был. При  Порохе/Гройсмане  было  самое  адекватное  налоговое  законодательство и самое  вменяемое  отношение налоговой. Декларация  с РИ, жестко привязанная к фин  отчету - вообще революция.  Но  нет, захотелось  новіє  ліца, порохбаріга.
Хавай-те.

Відповісти
 • 125
05.07.21 15:55

Андрей, согласна

Відповісти
 • время ч
05.07.21 14:27

Андрей, ,порохобоий  агент

Відповісти
 • Андрей
05.07.21 16:39

время ч.  А вы агент бородатой бабушки ?

Відповісти
 • Елена
02.07.21 14:32

Андрей, а вы пророк? Что нам теперь радоваться? Когда люди выбирали у них была надежда, а теперь и ее украли.
Тем умникам которые такое пишут так хочется напомнит слова шакала из м/ф "Маугли" - "Аккела промахнулся", вы очень похожи...

Відповісти
 • *
05.07.21 14:25

Елена, надежда на что? Что команда КВНщиков, явно раскрученная не на свои деньги, будет что-то соображать в экономике и политике? Рейган, на которого кивали, после сцены (в юности) отслужил затем в армии, потом сделал карьеру от мэрии до политика, и стал президентом в преклонном возрасте. Имея ПРОФИЛЬНЫЙ ОПЫТ И ЗНАНИЯ. А кто такие наши профессиональные артисты? Сразу с балагана в президентское кресло? Это-то в стране, которая сейчас по всем статьям в глубоком штопоре и остро нуждается не просто в спецах, а уже в гениях? Как можно было доверить "управление" непрофессионалам? Как можно было верить, что это самостоятельные фигуры? Где опытные экономисты, дипломаты, хозяйственники? Зато шустрые мальчики всю страну срочно гонят в смартфон. Вот достижение!. Паспорт в "ДИЕ", первый в мире признанный электронный паспорт! Выехав за пределы центра небольшого городка, обнаружилась в смартфоне букофка "Е", что означает "тырнета в смарфоне нету". И так за все, что ни возьмись. Телега впереди лошади. Страшно не то, что у власти кто попало. Они пришли и уйдут. Страшно то, что у нас народ, даже образованная его часть, не умеет включать мозги. А значит, еще долго у нас в стране, благодаря таким избирателям, сапоги будет тачать пирожник, а печь пироги сапожник. Вся страна сморит КВН, пока пробивается очередное дно. 

Відповісти
 • Валентина
02.07.21 17:30

Елена, на что надежда была? На халяву? даже смешно.
 Вы, своей   любовью к халяве отбросили страну    на десять лет назад.    Подождите, будет еще хуже. Это  , только начало. Но, мне  любителей халявы вовсе не жалко. Жалко, себя и других, которые   третий год  находятся в шоке от вашего выбора.

Відповісти
 • Лена
02.07.21 16:16

Елена, на что надежда? что дилетант с олигархом за плечом будет что то для вас делать? даже не смешно, что у нас столько неумных людей, позарившихся на "шару".

Відповісти
 • vb
02.07.21 15:05

Елена, сколько ещё раз надо скакануть на граблях, чтобы понять, что будет удар по лбу?

Відповісти
 • Наталія
02.07.21 15:03

Елена, надежда на что? что клоуны, свадебные фотографы и продюссеры сделают Вам рай на земле????. Смешно. Они делают именно то что хорошо умеют: показывают кино, в котором преЗедент бореться с олигархами, с коррупцией, снимает видосики, и главное - типа не берет. Чем именно Вы сейчас не довольны? Поэтому все было честно изначально - они Вам кино, Вы им голоса.

Відповісти
 • Елена
05.07.21 12:40

Наталія, vb, Лена, Надежда была что к власти выбирают того, кто "один из нас", а не опять "одного из них", а выбрали из наших, но оказалась стал он их...

Відповісти
 • Андрей
05.07.21 16:40

Елена,слуга коломойского - "один из нас".?? ну, ну

Відповісти
 • 125
05.07.21 15:59

Елена, один из нас ---!!!!вот закрутили. А то что он миллионер , при помощи черного нала !! Это как .Мозги включать надо ,а не верить сериалам !!!

Відповісти
 • Лена
05.07.21 15:47

Елена, ага, уже проходили - каждая кухарка может управлять страной.... и где это вы "мальчика из народа" в зеленском увидели? бесит, как это ничтожество уничтожает все надежды на достойную жизнь в стране и будущее для детей. 

Відповісти
 • Лариса
05.07.21 13:13

Елена, стесняюсь спросить: из кого это из вас?  Челокек. у которого на дату выборов были официально задекларированы миллионы долларов (сколько не задекларировано не будем обсуждать) один и вас? Если он Вам ровня, чего Вам жаловаться о потере надежд?

Відповісти
 • Елена
05.07.21 13:59

Лариса, так откуда за него было столько голосов? (и если честно, я лично была не за него), но я понимаю по чему голосовали за него. А сейчас эти проголосовавших не видать то... Я более чем уверена, что тут на сайте большая половина за него голосовала, а теперь все такие белые и пушистые!
Да люди верили и надеялись, что Зе выходец из народа сможет что-то изменить, но его поглотила коррупция, как и всех кто туда попадает.
Лариса, спросите свое окружение кто за кого и почему голосовал, а потом сложите два + два - явно не идет.... Знаете почему? Да потому что бояться таким как вы признаться... Но почему-то Зе победил на выборах? И толпа за его спиной стояла на дебатах больше чем у Пороха... А сейчас такие все умные...
Вот почитайте: https://skeptik.com.ua/svezhij-rejting-partij-kogo-ukraintsy-podderzhat-na-vyborah/
Это явно такие же...

Відповісти
 • Лариса
05.07.21 19:33

Елена, мне не нужно спрашивать у моего окружения, я точно знаю, кто из них уж простите, лоханулся. И не совмевайтесь, с каждым вот таким новшеством я не устаю их благодарить и радоваться тому, как стремительно улучшается их жизнь.
Как, увеерна, она улучшается и у "толпы, что стояла его спиной".
И если Вам до сих нужно объяснять, почему за него проголосовало больше, то не нужно ничего объяснять :)

Відповісти
 • ***
01.07.21 19:36

все, хана нормальному бизнесу.

Відповісти
 • Олена
01.07.21 22:24

Скоро за воздух и дождь заставят бизнес платить налоги. 

Відповісти
 • Al Shurshun
02.07.21 21:19

Олена, фу ты ну ты, за воздух платим с 1993 года - выбросы СО2 это и есть налог на использование воздух (отбор О2 для теплогенерации)

Відповісти
 • Станис
02.07.21 11:37

Олена, Вот-вот, Принц Лимон- это Зеля, а синьор Помидор - Любченко.
"После введения налога на воздух, Вы стали меньше ДЫШАТЬ!!!
Это возмутительно!!!"  - прокричал принц Лимон.

Відповісти
 • Александр
02.07.21 14:54

Станис,
В детстве, в Планесрском-Коктебели мама с соседями водила на съёмки фильма "Чиполлино" (1973), С паном Вотрубой говорили это тыква в фильме. Почти никто этот хороший фильм не видел, посмотрите, это в Тихой бухте за Винзаводом Коктебель, Крым. Лучшее место после Царского пляжа в Новом Свете. 
В фильме снимался сам автор - Джани Родари.
https://www.youtube.com/watch?v=5sHphDHfgT0 - на ютубе есть.

Відповісти
 • Андрей
01.07.21 23:19

Я так и не понял. Если я продаю свою квартиру я должен буду заплатить 20% НДС?

Відповісти
 • Буржуй
02.07.21 03:38

Андрей, Нет. В проекте заложено, что 20% заплатят с новостроев. На первичке крутятся громадные деньги и Гетьманцев хочет наложить на них лапу. Недвижимость в новостроях подорожает на 20%, будут явно банкротства. Все помнят "Укрбуд" и банк Аркада. Непонятно что с теми Гражданами, кто заплатил за строительство, но не получил еще документы о собственности. Им похоже придется доплатить круглую сумму.

Відповісти
 • Anton
02.07.21 12:38

Буржуй,  розширення бази оподаткування за рахунок оподаткування операцій з постачання всього ринку житла (об’єктів житлового фонду). Я тоже это понимаю как НДС на всю недвижимость, а не только новострои.

Відповісти
 • Буржуй
02.07.21 14:36

Anton, Вы не плательщик НДС

Відповісти
 • 1
02.07.21 12:53

Anton, а самому проект почитать не вариант? Он слегка отличается от комментария в этой статье.

Відповісти
 • Anton
02.07.21 13:36

1, почитал и что? продаешь жилье заплати НДС. вы сами читали то проект?

Відповісти
 • Игорь
02.07.21 11:07

Буржуй, скорее всего да. Сын женился и с невесткой вложились в новострой. Им уже застройщик намекнул, что при оформлении нужно будет еще 20% доплачивать или вернут деньги. А это приблизительно 300 тыс. А где их взять?
Короче - спасибо партии за это. 

Відповісти
 • 1
02.07.21 12:59

Игорь, в проекте есть ключевое слово "перше". А продажа своей квартиры это уже не "перше". А Ваш сын с невесткой как раз и будут покупать квартиру от застройщика, т.е. "перше" постачання. Они без вариантов попадут на НДС, а Антон  - не факт. 

Відповісти
 • Алиса
02.07.21 10:01

Буржуй, первичка и сейчас с НДС, если это первая поставка жилья, без НДС начиная со второй (пп. 197.1.14 НКУ). А теперь хотят сделать на всех этапах. Другой вопрос что и сами законы, и разъяснения к ним настолько корявы, что понять это сложно.

Відповісти
 • Буржуй
02.07.21 10:23

Алиса, а просмотрел 10- ки договоров инвестирования, в 99% случаев платят не на застройщика, а на какой нибудь закрытый инвестиционный фонд или тройственный договор- инвестор-частное лицо-застройщик. И именно они, а не застройщик передают покупателю все в собственность!

Відповісти
 • Ирина
02.07.21 13:31

Буржуй, т.е. вы хотите сказать, что для инвестора уже приходится вторая поставка жилья (т.е. без НДС по текущим нормама), но все же как застроийщик ушел от НДС при первой поставки, если она уже была на частное лицо? 

Відповісти
 • Буржуй
02.07.21 14:27

Ирина, второй покупатель -фонды. Никак не частные лица.

Відповісти
 • Ирина
02.07.21 15:19

Буржуй, так это сути не меняет, первая поставка не важно на кого должна облагаться НДС и сейчас.. Есть еще нюансы, когда первой поставкой считают услуги подрядчика, т.е. на подрядчика ложится НДС, а застройщик отражает кредит. Но снова-таки, если застройщик далее делает льготную поставку (вторую), такой кредит он должен компенсировать по п. 198.5 НКУ, что есть расходами для такого застройщика. И очень сомневаюсь, что они не закладывают эти расходы в цену.. так что, думаю, это сейчас больше на совести застройщиков.. пусть снижают базу НДС, а не манипулируют данным нововведением.. хотя согласна, что сам законопроект 5600 отварительный..

Відповісти
 • Алиса
02.07.21 14:35

Буржуй, что это меняет в плане НДС для застройщика? Неважно кому он продает, если это первая поставка - продажа с НДС

Відповісти
 • Алиса
02.07.21 12:03

Буржуй, схемы инвестирования есть разные. Но первая поставка жилья и сейчас облагается НДС. Т.е. если вы купили у застройщика напрямую, то у вас уже сумма с НДС, и если застройщик продал посреднику, то он тоже продал ему с НДС. Дальше у посредника есть льгота - следующие поставки без НДС. Но в свою цену без НДС тот НДС что посредник заплатил застройщику при покупке он явно заложил

Відповісти
 • Буржуй
02.07.21 14:34

Алиса, Вашими устами -мед пить. Уже сейчас цена на новострои введенные в эксплотацию выросла на 5- 10%. В Киеве народ вообще дуреет-дайте что то купить однокомнатное. Если вступит силу-цены в новстроях+10-15% гарантировано!

Відповісти
 • Алиса
02.07.21 14:58

Буржуй, своими комментариями я стараюсь донести корректную информацию, а не фантазии на тему. И в моих комментариях нет ровно никаких выводов по поводу того как это скажется на ценах. Ещё раз - на сегодня первая поставка жилья уже с НДС, независимо от того кто является покупателем жилья. Законопроект отменяет льготу на следующие поставки. Эти изменения касаются плательщиков НДС, коими физлица не являются. Физлиц в данном контексте коснется изменение по НДФЛ - продажа начиная с третьей за год 18%, а не 5%. 

Відповісти
 • Людмила
05.07.21 13:04

Алиса, на сегодня первая поставка жилья с НДС, вы правы, но разница в базе налогообложения между первой поставкой от застройщика на посредника и продажей от посредника на конечного потребителя. Вот с этой разницы и заплатит НДС конечный потребитель  - это точно. Так что повышению цен - быть)))

Відповісти
 • Анна_Ева
05.07.21 10:57

Алиса, я в апреле купила квартиру и договор с НДС 20%. Хотя вот коллега купил и у него без НДС. Тоже думали почему так.
Но выходит, что если у меня  уже с НДС то можно вообще не переживать. А касательно роста цен на недвижимость, так она из за роста цен на материалы, я работаю в строительстве и скажу, что постоянно все дорожает, невыносимо просто. Да и еще куча всяких взяток заложено в разрешительные документы, а они тоже растут. Вообще у нас так или иначе более менее доступное жилье, даже относительно доходов. Вообще когда занималась поиском покупки квартиры в Киеве попробуй найти еще чтобы были в наличии от застройщика двушки, куда не звонишь уже все продано, кто их покупает, одному Богу известно. 

Відповісти
 • покращення
05.07.21 14:29

Анна_Ева, их скоро будут покупать переселенцс ближнего востока,,ждите-с

Відповісти
 • Буржуй
05.07.21 12:49

Анна_Ева, Алиса не понимает специфики первичного рынка жилья. Себестоимость стройки м2 по Киеву около 15тис.грн.  и застройщик с этой суммы НДС платит мало, т.к имеет налоговый кредит на бетон, сталь, цемент и т.д. Продает по Киеву он по 30тис.м2 но там еще куча расходов о которых Вы пишите. + прибыль. Но он не продает сразу инвестору. Эти 15000 и хотят обложить. Почитаейте интевью Руководства Киевгорстроя и КАН деволоумпмент- они в шоке, некоторые оплатили за 24-25 года! P.S -Вы попробуйте купить однушку в Киеве. Все раскуплено. Идет старт продаж, через 2 дня их нет. А ввод в эксплотацию 2025год!

Відповісти
 • Анна_Ева
05.07.21 18:00

Буржуй, я вам  скажу так, что никто не заключает договор права собственности на всю стоимость жилья. Часто это  2 договора, так же и в моем случае, где-то 70 на 30. 70% это договор диреватива, который не облагается НДС, 30% это договор права собственности. Таким образом  они конечно не платят НДС и очевидно, что 70% по диревативу это и есть их прибыль. А 30% по праву собственности это приблизительная с/с жилья. Не в Украине бы мы жили, если бы не было всяких хитрых схем. 

Відповісти
 • Буржуй
02.07.21 03:29

Как перевести из «этого не должно быть» в «это должно быть»?

Думали, думали: попробуем так...

Попробовали.

Нет, этого не должно быть.

Попробуем так...

Попробовали...

Нет, и этого не должно быть.

Итак, что не должно быть, знает каждый.

И что должно быть, знают все.

Перехода не знает никто, поэтому сдается мне:

а) перестать думать;

б) перестать действовать;

в) оставить все в полном покое.

Организм, возможно, соберет себя сам. И медленно начнет совершенствоваться.     ( Автора думаю узнали все)

Відповісти
 • Лариса
02.07.21 07:55

Крім того, пропонується запровадити для власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення мінімального податкового зобов’язання з 1 гектара такої землі. Не пойму, как это будет, сейчас если так называемый одноосібник который сам выращивает на своей земле сельхозкультуры по итогам года отчитывается по декларации и налоговая устанавливает определенную суму с 1га  и считается доходом. Например по итогам 2020года с 1га считали 3300грн. допустим, если у человека 4 га, до в доход считали 3300 х 4 = 13200грн. и до 1августа нужно сейчас уплатить 18%-2376грн., и 1,5% - 198грн., при этом не учитывается сколько фактически человек получил дохода, даже если он не выращивал вообще ничего то все равно должен заплатить. Так какой еще должен он платить "мінімальне зобовязання"?!

Відповісти
 • Люмьер
02.07.21 15:46

Лариса,
Это минимальное налоговое об-во будет таким, что вы сразу побежите продавать свой пай! А вот еще один перл "12.4.5. прийняття рішення про встановлення факту користування юридичною або фізичною особою земельною ділянкою державної та комунальної власності без оформлення правовстановлюючих документів.

Рішення про встановлення факту користування юридичною або фізичною особою земельною ділянкою державної та комунальної власності без оформлення правовстановлюючих документів, до 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому прийнято таке рішення, надаються органами місцевого самоврядування відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки.”;

Відповісти
 • Al Shurshun
02.07.21 21:11

Люмьер, ну здесь слава всевышнему с 2017 существует устойчивая позиция Верховного суда:
"если земельный участок НЕСФОРМИРОВАН в понимании статьи 79-1 Земельного кодекса - всем спасибо все свободны, объективные основания для определения размера обязательств по земле - ОТСУТСТВУЮТ, освободите зал заседаний, но помните - судебный сбор святое 

Відповісти
 • *
02.07.21 11:09

Лариса, во всех цивилизованных странах государство наоборот, поддерживает мелкого фермера дотациями. А у нас поддерживают тех. кто убивает плодородные земли рапсом и подсолнухом. Зато помидоры некому скоро будет выращивать. Бывает и неурожай. И погода не спрашивает. Что тогда? Налог на убытки?

Відповісти
 • здравствуйте
02.07.21 14:57

*,зеленая плесень расползается ,

Відповісти
 • Наталія
02.07.21 08:25

хуже не будет (с) зато хоть посмеемся (с)

Відповісти
 • Алена
02.07.21 11:58

Наталія, О,да! У нас уже истеричный смех сквозь слёзы, на грани нервного срыва!

Відповісти
 • Люмьер
02.07.21 11:08

Наталія,
Вы думаете не будет? Ой ли!!!!

Відповісти
 • Наталія
02.07.21 11:19

Люмьер, это были цитаты сторонников Зе. 

Відповісти
 • Марина
02.07.21 09:28

Пи...ь!!! Пора на мітінги.... Чим далі в ліс.... 

Відповісти
 • Алла
02.07.21 09:41

Жили они бедно, потом их обокрали...

Відповісти
 • Наталія
02.07.21 10:10

народ, Вы зря о бизнесе думаете. Думать уже пора о собственном кошельке: увеличение ставок для СО2 и воды - это увеличение себестоимости тепла и электричества, соответственно рост тарифов :). Мало  того, что они постоянно растут из-за стоимости газа, так теперь они нормально так вырастут из-за увелечения налогов. Но Вы главное не забывайте - Зе борется с олигархами

Відповісти
 • ТАНЯ
05.07.21 17:06

Наталія,Вот и я говорю что у нас бизнес ушлый , они найдут схемки и выкрутяться А вот за банкет придется  платить нам  И за недвижимость заплатим и за экологию и зем податок За все заплатим мы толи прямо толи косвенно

Відповісти
 • *
02.07.21 11:11

Наталія, а олигархи, по мнению зе-команды, это мы. Как приятно почувствовать себя миллионером!)))))) Хотя... миллионерами уже все были в 90-е, похоже, скоро повторим незабываемый опыт.

Відповісти
 • Наталія
02.07.21 15:58

*, не, ну хто? конечно мы. Особенно если посмотреть на результаты голосования: две депутатские группы, которые без сомнения принадлежать двум очень известным людям, - проголосовали "за" этот законопроект и "антиолигархический" законопроект. Про СН - вообще молчу. Поэтому да - олигархи это мы.

Відповісти
 • Люмьер
02.07.21 11:11

Наталія,
А не заметили изменение ставок НДС с 14 до 20%на некоторую с/х продукцию??? И "изречение" гетьманцева, что это для избежания поднятия цен!!!!! Толи я в арифметике потерялась..... на этом мысль заканчивается!

Відповісти
 • *
02.07.21 12:59

Люмьер, 14% некотрая продукция - это сырье, зерно. А не хлеб, который мы едим. Если производит не крупный агрохолдинг из своего зерна и на своих пекарнях. а муку делает обычная мукомольня, то входящий налоговый кредит НДС 14%, а на продукцию налоговые обязательства уже 20%. Математически ставка НДС для производителя конечного продукта повышается. Уменьшать ставку надо было по всей цепи, от зерна до хлеба. 

Відповісти
 • Женя
02.07.21 11:07

И как всегда, за все заплатит конечный потребитель. Интересно, на сколько вырастут цены на все? У нас уже дороже, чем в Польше. 

Відповісти
 • Валентина
02.07.21 12:56

стягнення податкового боргу за рахунок готівки без рішення суду - дуже цікаво, як будуть оприбутковуватись кошти в податковій?

Відповісти
 • Светлана
02.07.21 13:12

Валентина, у кишеню.

Відповісти
 • Александр
02.07.21 13:06

"Жить стало лучше, жить стало веселей" - https://www.youtube.com/watch?v=b9g7RGypnTI - был такой приколист Иосиф Джугашвили. И домик у них в Гори такой маленький, там я был в год чернобыля. Домик великого украинского поэта Максима Рыльского в Киеве больше, и что там за книжечка толстенькая в шкафу, а то возможно запрещённые на Украине стихи Мао Дзе Дуна.  Гористость такая же как в Гори и в Голосеево.
Музеи есть в Украине, ходите и водите детей и внуков. Маразм правительский пройдёт, когда кто-то их всех опустит.
про историю Савромат, он тоже не идеал которых нет. Можно считать и слушать, не мешает. Историю во многом врут.
С физикой тоже самое, но не таких масштабов, на самом деле магнитное поле совсем другое как его рисуют в книжках, даже планеты Земля. Нет магнитного поля на экваторе, упаси вас Бог там загорать!!!

Відповісти
 • Елена
02.07.21 14:39

Не нашла ни одного пункта, который был бы в улучшение людям, как конечникам или бизнесу.
Хотелось бы верить в ЭКО налог, но знаю, что те кто его должен будет платить еще больше просто уйдет в тень.
Все остальные пункты это ужась
Перепелки - это не сельхозники
Письма счастья от ГНИ теперь будут как воробьи на подоконниках прилетать
ГНИшники без суда и следствия не простыми будут коллекторами, как сейчас, а уже палачами с гильотиной
Жителям села скручивают руки, чтоб те землю быстрее продали...
В общем все для людей...

Відповісти
 • Александр
02.07.21 15:18

 На счёт гильотины нет лучше ими же снятые фильмы через 200 лет - "Французская революция. Годы света (1989 г.)", "Французская революция. Годы ужаса". 
Дантон сказал "Не может диктатор идти против народа", отправляя друзей на гильотину, чем и сам закончил. Как и сам месье Гильотин.
О Времена не те, и нравы (Шекспир). Если Шекспира взять, там жесть  войны алой и белой розы +150 летняя война. Да уж 100 летняя война была реально 140 лет. Английский сериал "Пустая корона", Шекспир.  Очень и даже очень.
Есть и Пушкин и Лермонтов, жившие в те времена. Запрещены,? 
Внук князя Багратиона был в абвере, при захвате Ленинграда правил бы городом. И такое было. Данило Галицкий сбежал с поля боя перед армией Чингиз Хана, убежал в Германию и доси там. Черниговчкий в Польшу, и был казнён монголами, Сабутаем богатуром, что пошли на Польшу, Батый пошел на Венгрию. Новгородский князя, отец Александа Невского договорился с Батыем, были вместе с Батыем.

Відповісти
 • Наталія
02.07.21 15:54

Александр, зовите санитаров 

Відповісти
 • Олена
02.07.21 15:44

"розширення бази оподаткування за рахунок оподаткування операцій з постачання всього ринку житла (об’єктів житлового фонду)". Кооперативи ще працюють і будують без ПДВ. Після прийняття цього закону не знаю на скільки зростуть ціни , я вже мовчу про те, що ціни на буд-матеріали зросли в 2-3 рази порівняно з весною. І ніхто не може пояснити : ЧОМУ?

Відповісти
 • Люмьер
02.07.21 15:51

А вот и формула определения  мин.об-ва

381.1. Мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) обчислюється за формулою:


МПЗ = НГО × S × К× М / 12,


де:


МПЗ — мінімальне податкове зобов’язання;


НГО — нормативна грошова оцінка 1 га земельної ділянки:


для земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої проведена, — нормативна грошова оцінка 1 га відповідної земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом;


для земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої не
проведена, — нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по Автономній Республіці Крим або по області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом;


S — площа земельної ділянки, га;


М — кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) платника податків;


К —  коефіцієнт, який становить 0,05.


При обчисленні мінімального податкового зобов’язання щодо земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, фізичними особами — підприємцями — платниками єдиного податку четвертої групи коефіцієнт “К” застосовується у половинному розмірі.


Мінімальне податкове зобов’язання визначається за період володіння (користування) земельною ділянкою, який припадає на календарний рік, що передує податковому (звітному) року.......

У разі якщо фізичній особі належать на праві власності та/або користування одна або декілька земельних ділянок, сукупний розмір яких не перевищує розміру, зазначеного в абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, мінімальне податкове зобов’язання для таких земельних ділянок не визначається."""" раньше в п.165.1.24 было 2га, теперь будет 0,5га

Відповісти
 • Al Shurshun
02.07.21 21:03

Люмьер, всё это МНО - откровенная ЧУШЬ под флагом борьбы с "теневой арендой паевых земель"
достаточно было "установить" ставку на сельхозугодья 5% НГО, и налоговую преференцию в размере 0,02 от СТАВКИ (в итоге те же 0,1% НДО) тем, кто зарегистрирует в ГосРеестре свои договора аренда и не городить весь этот МНО
для агрохолдинга всё МНО будет отрицательным ВСЕГДА:
5% (МНО) - 0,95% (4 группа) - 3-5% (АРЕНДА паевого участка) - 1% (НДФЛ, хотя он уже в сумме АРЕНДЫ присутствует, но проект "ПОЗВОЛИЛ")

Відповісти
 • Антифашист
02.07.21 20:38

Этот закон, как "рынок", земли в тандеме с медицинской реформой и о коренных народах дополняют друг друга, последовательные действия.

Відповісти
 • Al Shurshun
02.07.21 20:55

"скасувати мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки для всіх земель, крім  сільськогосподарських угідь" - УПС
на что только не пойдут агрохолдинги, лишь бы не выплачивать ПРАВОМЕРНУЮ арендную плату собственникам паевых земель 

Відповісти
 • покращення
05.07.21 14:30

так вам и надо

Відповісти
 • ТАНЯ
05.07.21 17:17

А теперь хочу подытожить Цель этого закона -не має грошей де взят гроші  Тупой фискальный закон который вытягивает наши деньги  Ну введете еще с 10 таких налогов а страна не выйдет с кризиса Принцип отнять и поделить заканчивается Еще и так долго мы держимся -30 лет грабят

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам