Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


28.07.13
7868 7 Друкувати

Необходимо ли подавать госрегистратору документы в случае смены руководства на предприятии и как быть с подписями электронных документов в этом случае?

   На підприємстві відбулась заміна керівника (попередній директор був звільнений). В які строки необхідно подавати держреєстратору документи про зміну керівництва і як бути з підписами електронних документів в цьому випадку? Чи є відповідальність за несвоєчасне подання документів держреєстратору та несвоєчасну заміну електронного підпису?
   

   
   Згідно з преамбулою Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV (далі – Закон № 755) цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців.
   
   У ст. 1 Закону № 755 зазначено, що Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – це автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону № 755 Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з Єдиного державного реєстру. Таким чином, законодавство України передбачає, що відомості державного реєстру мають бути достовірними, тобто відповідати дійсності.
   
   Частиною 2 ст. 17 Закону № 755 передбачено, що відомості про органи управління певної юридичної особи та прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) та реєстраційні номери облікових карток платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, мають обов’язково міститись у Єдиному державному реєстрі.
   
   Згідно із ч. 1 ст. 19 Закону № 755 у разі, якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі. Зазначимо, що строків для подання документів державному реєстратору Закон № 755 не встановлює.
   
   Разом з тим слід звернути увагу на те, що згідно з п. 66.4 ПКУ платники податків – юридичні особи та їх відокремлені підрозділи зобов'язані подати органу державної податкової служби відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, її відокремлених підрозділів, у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін в облікових даних платників податків, шляхом подання заяви у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Відповідальність за неподання такої інформації визначається цим Кодексом.
   
   Загальний порядок взаємодії державних реєстраторів із податковими органами передбачає обов’язкове повідомлення реєстратором податкового органу про зміну облікових даних платника податків. Однак у разі зміни керівника обов’язок щодо такого повідомлення покладено також і на самого платника податків.
   
   Згідно з п. 49.3 та 49.4 ПКУ податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:
   
   а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
   
   б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
   
   в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
   
   Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
   
   Таким чином, якщо підприємство є великим чи середнім, то воно повинно подавати податкову звітність в електронному вигляді в обов’язковому порядку. Як зазначено вище, при поданні декларації в електронному вигляді має дотримуватись умова щодо реєстрації електронного підпису. Згідно з п. 48.3 ПКУ підписи платника податку – фізичної особи та/або посадових осіб платника податку є обов’язковими реквізитами податкової декларації. Таким чином, у разі заміни керівника необхідно оформити електронний підпис на нового керівника, який і повинен підписувати декларацію.
   
   Як зазначалось вище у разі зміни особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку, платник податків повинен повідомити про це податковий орган у 10-денний строк. За невиконання або несвоєчасне виконання обов’язку щодо повідомлення податкового органу настає відповідальність. Згідно з п. 117.1 ПКУ неподання у строки та у випадках, передбачених цим Кодексом, заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі державної податкової служби, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складання податкової звітності, відповідно до встановлених цим Кодексом вимог, тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, – 510 гривень. Повторне аналогічне правопорушення протягом року тягне за собою штраф у двократному розмірі. За неподання відомостей державному реєстратору відповідальність не передбачена.
   
   
   Денис Андрєєв
   ТОВ АФ «Профі-Аудит»
   
   
   Дата підготовки 02.07.2013
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:
Коментарі
  • Kharkiv
29.07.13 07:30

Сатья из серии Капитан очевидность...

Відповісти
  • С
30.07.13 09:03

У регистратора мне сказали, что они сами уведомляют и налоговую и пенсионный. Тем более при смене сертификатов и ключей ты заново в налоговую отправляешь договор на сдачу эл. отчетности, так как новые ключи. Зачем еще уведомлять налоговую в бумажном виде?!! И что мне теперь ждать штраф? Или как? Подскажите пожалуйста кто в курсе. Спасибо.

Відповісти
  • Мари
30.07.13 10:02

Регистратор уведомляет само собой, а вы, как налогоплательщик, подаете в свою налоговую информацию о должностных лицах, уполномоченных подписывать отчетность (и отвечающих за ее правильность) на предприятии. И за неподачу этой отчетности в НКУ предусмотрены штрафы. http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=48489

Відповісти
  • аса
30.07.13 11:30

1-оп никто не отменял, и штрафуют когда захотят, и у разных ГНИ отношение к этому вопросу разнятся, для некоторых- трагедия, для других вообще не вопрос.Я согласна с С, договор новый и там все данные на рукодителя есть!

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
62326 224
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно