Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О предоставлении разъяснений по отдельным вопросам заполнения декларации плательщиками единого налога четвертой группы

О предоставлении разъяснений по отдельным вопросам заполнения декларации плательщиками единого налога четвертой группы   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.11.2015 р. № 24765/6/99-99-15-03-02-15
   
   Про надання роз'яснень з окремих запитань заповнення декларації платниками єдиного податку четвертої групи

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист <...> про надання роз'яснень з окремих запитань заповнення декларації платниками єдиного податку четвертої групи та в межах компетенції повідомляє.
   
   1. У яких випадках подається загальна та звітна декларації, куди подаються?
   
   Відповідно до підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) сільськогосподарські товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку подають до 20 лютого поточного року:
   
   • загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ) - контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);
   
   • звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки - контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки;
   
   • розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва - контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику;
   
   • відомості про наявність земельних ділянок - контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.
   
   У відомостях про наявність земельних ділянок зазначаються дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).
   
   Якщо у сільськогосподарського товаровиробника у власності та/або користуванні, у тому числі на умовах оренди, є земельна(і) ділянка(и), що розташована(і) в межах території одного органу місцевого самоврядування, та місцезнаходження земельної ділянки співпадає з місцезнаходженням платника, то такий сільськогосподарський товаровиробник подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку) і загальну, і звітну податкову декларацію платника єдиного податку четвертої групи.
   
   Загальна декларація є підставою для реєстрації суб'єкта господарювання платником єдиного податку четвертої групи.
   
   2. Скільки декларацій слід скласти та куди подати за наявності земель в одному районі, але в різних сільрадах (різні коди КОАТУУ)?
   
   Загальна декларація подається тільки відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку. Звітна декларація подається за місцем розташування земельної ділянки на поточний рік (пп. 295.9.1 п. 295.9 ст. 295 Кодексу).
   
   За земельні ділянки, що розташовані в межах одного району, але за різними кодами КОАТУУ, сільськогосподарський товаровиробник подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку) загальну податкову декларацію платника єдиного податку четвертої групи, а звітні декларації подає до контролюючого органу у відповідному районі, по кожному КОАТУУ - окрему декларацію.
   
   3. Які декларації подавати у разі зміни протягом року площі земель, що знаходяться у користуванні сільгосппідприємства?
   
   Підпунктом 295.9.5 п. 295.9 ст. 295 Кодексу визначено, що платники єдиного податку четвертої групи зобов'язані у разі коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв'язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування:
   
   • уточнити суму податкових зобов'язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;
   
   • подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку.
   
   Якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період або подає у наступних податкових періодах уточнюючу декларацію внаслідок виконання вимог п. 169.4 ст. 169 Кодексу, то штрафи, визначені у цьому пункті, не застосовуються.
   
   Отже, у разі зміни протягом поточного року площі сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв'язку з набуттям (втратою) на них права власності або користування платник єдиного податку четвертої групи зобов'язаний протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним податковим кварталом, в якому виникли такі зміни, подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням уточнюючу загальну податкову декларацію разом з додатком "Відомості про наявність земельних ділянок", а також підтверджуючими документами щодо земельних ділянок та їх нормативної грошової оцінки, а до контролюючого органу за місцем розташування земельної ділянки, на яку набуто (втрачено) право власності або користування, - уточнюючу звітну податкову декларацію з аналогічними документами.
   
   У загальній частині декларації має бути відмітка "уточнююча".
   
   4. В якому разі слід заповнювати графи "штраф" та "пеня" декларації?
   
   Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний, за винятком випадків, установлених в пункті 50.2 статті 50 Кодексу:
   
   а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
   
   б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.
   
   У загальній частині декларації має бути відмітка "уточнююча".
   
   Сума штрафу нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "а" або "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу Кодексу.
   
   Сума пені нараховується платником самостійно у день настання строку погашення податкового зобов'язання, нарахованого контролюючим органом або платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 Кодексу.
   
   5. Як заповнити Відомості про наявність земельних ділянок (додаток 1 до декларації), зокрема:
   
   • якщо орендується земельна частка (пай), договори оренди яких зареєстровані в сільраді?
   
   Форму податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. N 578 (далі - податкова декларація).
   
   До податкової декларації (загальної, нової загальної, уточнюючої загальної та/або звітної, нової звітної, уточнюючої звітної) додається додаток, який є невід'ємною частиною.
   
   При заповненні додатка 1 до декларації потрібно врахувати, що за договорами оренди, які зареєстровані в сільській раді до 01.01.2013 р., повинні бути заповнені колонки 3 та 4 (N документа, дата укладання договору). Якщо договори оренди укладені після 01.01.2013 р., вони повинні пройти державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України та статті 4 Закону України від 1 липня 2004 року N 1952-IV "Про реєстрацію майнових та прав".
   
   Пунктом 288.1 статті 288 Кодексу визначено, що підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства;
   
   • якщо земельна ділянка зареєстрована відповідно до чинного на момент укладання договору законодавства, але у неї немає кадастрового номера?
   
   1 січня 2013 року набрав чинності Закон України від 17 жовтня 2012 року N 1051 "Про Державний земельний кадастр" (далі - Закон). Пунктом 29 Закону визначено, що кадастровим номером земельної ділянки є індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування. Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності. У разі переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої кадастровий номер не змінюється.
   
   Земельні ділянки, які передані у приватну власність, але не зареєстровані в Державному земельному кадастрі, не можуть бути відображені на кадастровій карті, оскільки на ній відображається інформація тільки про зареєстровані земельні ділянки. Отже, за наявності державного акта на право власності на земельну ділянку її власнику необхідно перевірити, чи зареєстрована вона в Державному земельному кадастрі. Для цього необхідно звернутися до територіального органу Держземагентства. Якщо інформація в Державному земельному кадастрі про земельну ділянку відсутня, необхідно звернутися до землевпорядної організації та замовити технічну документацію з відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). На підставі розробленої документації земельна ділянка реєструється в Державному земельному кадастрі.
   
   Відповідно до пункту 2921.3 статті 2921 Кодексу підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є дані Державного земельного кадастру та/або дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
   
   Якщо договір оренди укладено до 01.01.2013 р., колонка 8 додатка 1 до декларації (кадастровий номер земельної ділянки) може не заповнюватись;
   
   • що таке "код регіону" та як його дізнатися?
   
   До податкової декларації (загальної, нової загальної, уточнюючої загальної та/або звітної, нової звітної, уточнюючої звітної) додається додаток, який є невід'ємною частиною і передбачає заповнення колонки 9 "код регіону", в якій платники єдиного податку четвертої групи самостійно зазначають цифровий код регіону місця розташування відповідної земельної(их) ділянки(ок) - 2 знаки відповідно до загальноприйнятої в Україні кодифікації.
   
   Інформацію про коди регіонів України розміщено на офіційному веб-порталі Міністерства регіонального розвитку будівництв та житлово-комунального господарства України в рубриці "Регіональний розвиток" (категорія "Адміністративно-територіальний устрій України" підкатегорія "Адміністративно-територіальний устрій України станом на 01.01.2015 р.").
   
   
   Голова
Р. Насіров

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
112759 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно