Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


8542 Друкувати

Плательщики, объекты, ставки

Перелік категорій застрахованих осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню База нарахування єдиного внеску Розмір єдиного внеску
код категорії застрахованих осіб назва категорії застрахованих осіб назва одиниця виміру нараховується на заробітну плату (дохід) застрахованої особи страхувальником утримується із заробітної плати (доходу) застрахованої особи
1 Працівники - громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, зазначених в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон); у фізичних осіб - підприємців на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством; у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" % До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3, підприємств суднобудівної промисловості - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22 До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: наймані працівники на загальних підставах Коротка назва:оплата праці
2 Працюючі інваліди на підприємствах, в установах і організаціях Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" % 8,41 До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: працюючий інвалід Коротка назва:оплата праці
3 Наймані працівники із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" % До 31 грудня 2015 року - 45,96. З 01 січня 2016 року - 22 До 31 грудня 2015 року - 6,1. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: особа льотного складу Коротка назва: оплата праці
4 Члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств, у тому числі тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент) Сумидоходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств і підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб   До 31 грудня 2015 року - не нараховується. З 01 січня 2016 року - 22 Не утримується
Коротка назва: член КСП, сільськогосподарського кооперативу Коротка назва: дохід члена КСП, сільськогосподарського кооперативу
5 Фізичні особи - підприємці, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності фізичною особою - підприємцем, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток) % До 31 грудня 2015 року - 34,7. З 01 січня 2016 року - 22 Не утримується
Коротка назва: ФО - підприємці на загальних підставах Коротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності
6 Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування (фіксований податок, єдиний податок) Сума, що визначається самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску відповідно до Закону. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску % До 31 грудня 2015 року - 34,7. З 01 січня 2016 року - 22 Не утримується
Коротка назва: ФО - підприємці на ССО Коротка назва: база нарахування, що визначена самостійно
7 Члени сімей фізичних осіб - підприємців, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності членом сім'ї фізичної особи - підприємця, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток) % До 31 грудня 2015 року - 34,7. З 01 січня 2016 року - 22 Не утримується
Коротка назва: член сім'ї ФО - підприємця на загальних підставах Коротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності
8 Члени сімей фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування Сума, що визначається самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску відповідно до Закону. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску % До 31 грудня 2015 року - 34,7. З 01 січня 2016 року - 22 Не утримується
Коротка назва: член сім'ї ФО - підприємця на ССО Коротка назва: база нарахування, що визначена самостійно
9 Особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску % До 31 грудня 2015 року - 34,7. З 01 січня 2016 року - 22 Не утримується
Коротка назва: особа, яка отримує дохід від незалежної професійної діяльності Коротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності
10 Громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах, консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" % До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3, підприємств суднобудівної промисловості - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22 До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: громадянин України, який працює за її межами Коротка назва:оплата праці
11 Громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" % До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3, підприємств суднобудівної промисловості - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22 До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: працівник іноземних організацій в Україні Коротка назва: оплата праці
12 Особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на такій посаді Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" % До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3, підприємств суднобудівної промисловості - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22 До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: особа на виборній посаді Коротка назва: оплата праці
13 Працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, утвореної відповідно до законодавства на постійній основі Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" % До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3, підприємств суднобудівної промисловості - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22 До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: працівник воєнізованих формувань Коротка назва: оплата праці
14 Особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" % До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3, підприємств суднобудівної промисловості - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22 До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: особа на альтернативній службі Коротка назва: оплата праці
15 Особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства)        
Коротка назва: особа, яка навчається з відривом від виробництва
16 Особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування Дохід, що розраховується виходячи із суми внеску, сплаченого згідно з договором про добровільну участь, за формулою З = Ф х 100 % / Т, де Не менше суми мінімального страхового внеску та не більше максимального розміру
 
З - сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи; 

Ф - сума фактично сплаченого страхового внеску за відповідний місяць; 

Т - розмір страхового внеску у відповідному місяці
Коротка назва: особа, яка страхується добровільно Коротка назва: розрахований на підставі суми добровільного внеску показник
17 Особи, які на підставі частини третьої статті 24 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою мінімального страхового внеску Сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи розраховується виходячи з передбаченої частиною третьою статті 24 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" доплати за формулою Зд = Д х 100 % / Т, де 

Зд - сума заробітної плати (доходу), розрахована виходячи із доплати; 

Д - сума доплати;
Т - розмір страхового внеску у відповідному місяці
Розрахункова величина до розміру мінімального страхового внеску
Коротка назва: особа, яка доплачує страхові внески Коротка назва: розрахований на підставі суми доплати показник
18 Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту Суми грошового забезпечення, нарахованого особі за звітний період % До 31 грудня 2015 року - 33,2, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу. З 01 січня 2016 року - 22, але не менше мінімального страхового внеску Не утримується
Коротка назва: особа, яка проходить строкову військову службу
19 Особи, які отримують щомісячні страхові виплати відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", крім осіб, які отримують виплати у зв’язку зі смертю годувальника, та непрацюючих осіб, які отримують пенсії по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання        
Коротка назва: особа, яка отримує страхові виплати з ФСНВ
20 Особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Сума допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, нарахованої за звітний період % До 31 грудня 2015 року - 33,2, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу. З 01 січня 2016 року - 22, але не менше мінімального страхового внеску Не утримується
Коротка назва: особа, яка отримує допомогу по догляду за дитиною
21 Один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною - інвалідом та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства Сума допомоги або компенсацій, нарахованих за звітний період % До 31 грудня 2015 року - 33,2, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу. З 01 січня 2016 року - 22, але не менше мінімального страхового внеску Не утримується
Коротка назва: непрацюючі працездатні батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, які фактично здійснюють догляд за дитиною - інвалідом
22 Безробітні в період отримання допомоги по безробіттю        
Коротка назва: особа, яка отримує допомогу по безробіттю
23 Особи, які не набули (не набудуть) права на пенсію за вислугу років згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" Сума нарахованого грошового забезпечення % До 31 грудня 2015 року - 34,7. З 01 січня 2016 року - 22 До 31 грудня 2015 року - 2,6. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: військовослужбовець, який не набув права на пенсію за вислугу років Коротка назва: грошове забезпечення
24 Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства Сума грошового забезпечення, нарахованого за звітний період % До 31 грудня 2015 року - 33,2, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу. З 01 січня 2016 року - 22, але не менше мінімального страхового внеску Не утримується
Коротка назва: батьки-вихователі
25 Наймані працівники, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" % До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3, підприємств суднобудівної промисловості - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22 До 31 грудня 2015 року - 6,1. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: наймані працівники, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України Коротка назва:оплата праці
26 Фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, зазначених в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 4 Закону, чи у фізичних осіб - підприємців або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб - підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) Сума винагороди за цивільно-правовими договорами % До 31 грудня 2015 року - 34,7, а для підприємств суднобудівної промисловості - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22. До 31 грудня 2015 року - 2,6. З 01 січня 2016 року - не утримується.
Коротка назва: особи, які працюють за угодами ЦПХ Коротка назва: винагорода за угодами ЦПХ
27 Особи, які не є інвалідами, працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" % 5,3 До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року - не утримується
  Коротка назва: особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС Коротка назва: оплата праці
28 Особи, які є інвалідами та працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,5 % на фонд оплати праці працюючих інвалідів, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" % 5,5 До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: працюючий інвалід на підприємстві або в організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить понад 50 % Коротка назва: оплата праці
29 Особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності % До 31 грудня 2015 року - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22 До 31 грудня 2015 року - 2. З 01 січня 2016 року - не утримується.
Коротка назва: особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності Коротка назва: сума допомоги по тимчасовій непрацездатності
30 Наймані працівники-інваліди, які працюють у товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" % 5,3 До 31 грудня 2015 року - 2,85. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: найманий працівник - інвалід, який працює в товариствах УТОГ та УТОС Коротка назва: оплата праці
31 Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Сума нарахованого грошового забезпечення % До 31 грудня 2015 року - 34,7. З 01 січня 2016 року - 22 До 31 грудня 2015 року - 2,6. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу Коротка назва: грошове забезпечення
32 Працюючі інваліди на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" % 8,41 До 31 грудня 2015 року - 6,1. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: працюючий інвалід Коротка назва: оплата праці
33 Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства Сума допомоги або компенсацій, нарахованих за звітний період % 33,2, але не менше мінімального страхового внеску на кожну особу Не утримується
Коротка назва: особа, яка доглядає інваліда I групи
34 Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства Сума допомоги або компенсацій, нарахованих за звітний період % До 31 грудня 2015 року - 33,2, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу. З 01 січня 2016 року - 22, але не менше мінімального страхового внеску Не утримується
Коротка назва: особа, яка доглядає престарілого
35 Фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування та здійснюють доплату суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно з повідомленням - розрахунком Доплата з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством, до мінімального розміру єдиного внеску у відповідному місяці % Розрахункова величина до розміру мінімального страхового внеску
Коротка назва: ФО - підприємці, які доплачують єдиний внесок згідно з повідомленням-розрахунком Коротка назва: база нарахування, що визначена самостійно
36 Працюючі інваліди на підприємствах, в установах і організаціях Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності % 8,41 До 31 грудня 2015 року - 2. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: працюючий інвалід Коротка назва: сума допомоги по тимчасовій непрацездатності
37 Особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності % 5,3 До 31 грудня 2015 року - 2. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС Коротка назва: сума допомоги по тимчасовій непрацездатності
38 Особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" Сума винагороди за цивільно-правовими договорами % 5,3 До 31 грудня 2015 року - 2,6. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС Коротка назва: винагорода за угодами цивільно-правового характеру
39 Особи, які є інвалідами та працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,5 % на фонд оплати праці працюючих інвалідів, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності % 5,5 До 31 грудня 2015 року - 2. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: працюючий інвалід на підприємстві або в організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить понад 50 % Коротка назва: сума допомоги по тимчасовій непрацездатності
40 Фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, які збільшують або зменшують суми зобов'язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки (звірки) Сума, з якої розраховано зобов'язання за страховими внесками % % %
Коротка назва: ФО - підприємці, які збільшують або зменшують суми зобов'язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки (звірки) Коротка назва: дохід
41 Наймані працівники - інваліди, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" % 5,3 До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: найманий працівник - інвалід, який працює на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів Коротка назва: оплата праці
42 Особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами % До 31 грудня 2015 року - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22 До 31 грудня 2015 року - 2. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: особи, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами Коротка назва: сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
43 Особи - інваліди, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" % 8,41 До 31 грудня 2015 року - 2. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: працюючі особи - інваліди, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологам Коротка назва:оплата праці
44 Особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами % 5,3 До 31 грудня 2015 року - 2. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС Коротка назва: сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
45 Особи, які є інвалідами та які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,5 % на фонд оплати праці працюючих інвалідів, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами % 5,5 До 31 грудня 2015 року - 2. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: працюючі особи - інваліди, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємстві або в організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить понад 50 % Коротка назва: сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами
46 Особа, яка працює у фізичної особи на умовах трудового договору (контракту) Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" % До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3, підприємств суднобудівної промисловості - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22 До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: особа, яка працює у фізичної особи на умовах трудового договору (контракту) Коротка назва: оплата праці
47 Виплати, в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та/або введення воєнного стану за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб Сума нарахованої середньої заробітної плати % До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3, підприємств суднобудівної промисловості - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22 До 31 грудня 2015 року утримується за ставками, що діяли до 31 грудня 2015 року, з 01 січня 2016 року - не утримується
Коротка назва: найманий працівник Коротка назва: оплата праці
48 Виплати, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та/або введення воєнного стану Виплати, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом % Не нараховується Не утримується
Коротка назва: працівник, призваний на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом Коротка назва: компенсаційні виплати
49 Наймані працівники, яким на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більше як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції, надано відпустку без збереження заробітної плати відповідно до пункту 18 частини першої статті 25 Закону України "Про відпустки" База відсутня % Не нараховується Не утримується
Коротка назва: найманий працівник у зоні антитерористичної операції, якому надано відпустку без збереження заробітної плати

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам