Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


27.02.17
47606 187 Печатать

Перелік технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту, в цілях застосування РРО. Оприлюднено проект Постанови

Однією з новацій податкової реформи є розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій шляхом запровадження їх обов’язкового застосування.

Законом України від 20.12.2016 № 1791-ІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році" внесено зміни, зокрема до:

- статті 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" в частині встановлення Кабінетом Міністрів України Переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій;

- статті 6 Закону України  "Про захист прав споживачів" в частині встановлення Кабінетом Міністрів України Переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні.

Обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій дозволяє забезпечити єдині підходи до різних сфер бізнесу щодо обліку готівкових коштів, руху товарів тощо та сприяє запобіганню тінізації малого бізнесу за рахунок визначення реального обсягу розрахункових операцій суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, продажу не облікованого та контрабандного товару.

Обов’язковість застосування реєстраторів розрахункових операцій  при реалізації  технічно складних побутових товарів в першу чергу стосуватиметься суб'єктів господарювання малого(мікро) бізнесу, оскільки переважна більшість цих фізичних осіб-підприємців працюють на ринках або мають мережу, розташовану у торгових центрах, торгових рядах або окремо і на сьогодні саме  ними реалізується значна кількість зазначених товарів.

Для запобігання можливим порушенням з боку суб’єктів господарювання, які здійснюють готівкові розрахунки за товари, а також забезпечення реалізації прав споживачів у разі придбання товарів неналежної якості Урядом встановлюється Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Мінекономрозвитку підготувало нормативно-правовий акт, яким затверджується Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Ця постанова набере чинності з першого числа кварталу, що настає за кварталом її опублікування.

ПЕРЕЛІК

груп технічно складних побутових товарів,
які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню)
або гарантійній заміні, в цілях застосування
реєстраторів розрахункових операцій

 

Найменування груп товарів

Товарна позиція згідно УКТЗЕД

1

2

Група 73 "Вироби з чорних металів"

Печi опалювальні, плити для приготування їжі, пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, якi можна використовувати з котлами для центрального опалення), мангали, жаровнi, пальники для плит, розiгрiвачi їжi та аналогiчнi неелектричні апарати побутового використання та їх частини, з чорних металів:

прилади для приготування та підігрівання їжі

7321

Група 84 "Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини"

Котли для центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402

8403

Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або інші газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього

8414

Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо

8415

Пальники топковi для рiдкого палива, пальники розпиленого твердого палива або газу; топки механічні, включаючи їх механiчнi колосниковi решiтки, механiчнi пристрої для видалення золи та аналогiчнi пристрої

8416

Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415

8418

Каландри або інші валкові машини, крiм тих, що призначені для обробки металiв чи скла, та валки для цих машин

8420

 

Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв

8421

 

Машини посудомийні; обладнання для миття або сушiння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мiшкiв або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбикiв та аналогiчних ємкостей; iнше обладнання для фасування та загортання товарiв (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матерiалу); обладнання для газування напоїв

8422

Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), включаючи лічильні або контролювальні машини, які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких ваг або терезів

8423

Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442; інші принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; частини та аксесуари до них

8443

Машини трикотажнi, в’язально-прошивнi для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, плетення тасьми або сіток і тафтинговi машини

8447

Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини з вiджимним пристроєм

8450

Обладнання (крiм машин товарної позицiї 8450) для промивання, чищення, вiджимання, сушiння, прасування, пресування (включаючи преси для термофiксацiї матерiалiв), вибiлювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжi, тканин або виробiв з текстильних матерiалiв та машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, призначені для виробництва покриття пiдлог типу лiнолеуму;

машини для намотування, розмотування, складання, розрiзання або проколювання тканин

8451

Машини швейнi, крiм машин для оправлення, брошурування товарної позицiї 8440; меблі, основи та кришки, спецiально призначенi для швейних машин; голки для швейних машин

8452

Iнструменти ручнi пневматичні, гiдравлiчні або з вмонтованим електричним або неелектричним двигуном

8467

Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогічної iнформацiї, в іншому місці не зазначені

8471

Група 85 "Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя"

Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки індуктивності та дроселi

8504

Пилососи 

8508

Машини електромеханiчнi побутовi з умонтованим електродвигуном, крім пилососів товарної позиції 8508

8509

Електробритви, машинки для підстригання волосся та епiляцiйнi апарати з умонтованим електродвигуном

8510

Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричнi нагрівачі занурені; прилади електричнi для обiгрiвання примiщень, ґрунту; електронагрiвальнi апарати перукарськi (наприклад, сушарки для волосся, бiгудi, щипцi для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричнi; iншi побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi, крiм включених до товарної позицiї 8545

8516

Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку; інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв’язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв’язку), крім передавальної або приймальної апаратури товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528

8517

Мікрофони та підставки для них; гучномовці, вмонтовані або не вмонтовані в корпус; навушники та телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які складаються з мікрофона та одного гучномовця чи більше; пiдсилювачi звукових частот електричнi; електричнi звукопiдсилювальні комплект

8518

Звукозаписувальна або звуковідтворювальна апаратура

8519

 Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього

8521

Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифрові камери та записувальні відеокамери

8525

Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади і радiоапаратура дистанцiйного керування

8526

Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою або з годинником

8527

Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення

8528

Електрообладнання звукове або візуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної позицiї 8512 або 8530

8531

Електронні інтегровані схеми

8542

Група 87 "Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання"

Автомобiлi легковi та iншi моторні транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобів товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi

8703

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски

8711

Велосипеди двоколiснi та iншi велосипеди (включаючи велосипеди триколiснi для перевезення вантажiв), без двигуна

8712

Коляски iнвалiднi з двигуном або без двигуна чи з iншим механiзмом для пересування

8713

Коляски дитячі та їх частини

8715

Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини

8716

Група 90 "Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя"

 Окуляри, захисні окуляри та аналогічні оптичні вироби, коригувальнi, захиснi або iншi

9004

Фотокамери (крім кінокамер); фотоспалахи та лампи-спалахи, крім газорозрядних ламп товарної позиції 8539

9006

Кiнокамери та кiнопроектори, з пристроями звукозаписування чи звуковідтворення або без них

9007

Пристрої на рiдких кристалах, крiм виробiв, конкретнiше названих в iнших товарних позицiях; лазери, крiм лазерних дiодiв; інші прилади та iнструменти оптичнi в іншому місці цієї групи не зазначені

9013

Прилади та пристрої, що використовуються у медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї, включаючи сцинтографiчну апаратуру та iншу електромедичну апаратуру, а також апаратура для дослiдження зору

9018

Пристрої ортопедичнi, включаючи хiрургiчнi пояси, бандажi та милицi; шини та iншi пристрої для лiкування переломiв; штучні частини тіла; слухові та iншi апарати, якi носять на собi, із собою або імплантують в тіло, щоб компенсувати недолік (дефект) органа чи фізичну ваду

9021

Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналiзатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю за в’язкістю, пористістю, розширенням, поверхневим натягом або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю за кількістю тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мiкротоми

9027

Група 91 "Годинники всіх видів та їх частини"

Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або із собою, включаючи секундомiри, з корпусами, виробленими з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами

9101

Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або із собою, включаючи секундомiри, крiм включених до товарної позицiї 9101

9102

Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, в яких встановлено годинниковий механiзм для годинникiв, призначених для носiння на собi або із собою, крім годинників товарної позиції 9104

9103

Годинники, що встановлюються на панелях приладів та подібні годинники для наземних транспортних засобів, лiтальних апаратів, космічних апаратів або суден

9104 00 00

Інші годинники

9105

Апаратура для реєстрації часу доби та апаратура для вимірювання, реєстрації або індикації будь-яким способом iнтервалiв часу, з будь-яким годинниковим механiзмом, або із синхронним двигуном (наприклад, реєстратори часу, самописці часу)

9106

Перемикачi, що дiють в установлений час, з годинниковим механiзмом будь-якого виду або із синхронним двигуном

9107 00 00

Група 92 "Музичні інструменти; їх частини та приладдя"

Інструменти музичні, в яких звук створюється або має посилюватися електричним способом (наприклад, органи, гiтари, акордеони):

9207

Група 93 "Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя"

Інша зброя (наприклад, пружиннi, пневматичнi чи газовi рушницi та пiстолети, кийки), крім включеної до
товарної позицiї 9307

9304 00 00 00

Група 95 "Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя"

Консолі  та обладнання для відеоігр, товари для розваг, настiльнi або кiмнатнi ігри, включаючи столи для гри у пiнбол, бiльярд, спецiальнi столи для казино та автоматичне обладнання для кегельбану

9504

По материалам Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
 • Ника
27.02.17 17:30

"товари для розваг, настiльнi або кiмнатнi ігри"это, я так понимаю, кубики, лото и т.д сюда тоже можно отнести?И действует с 01.03.17????

Ответить
 • Ника
27.02.17 17:31

Ника, с 01.04.17. сорри

Ответить
 • Наталья
27.02.17 18:23

Ника, во втором столбике стоит код товара. Открывайте Украинский классификатор товаров ВЭД и смотрите, что именно входит. Работа долгая и кропотливая

Ответить
 • Альтернатива
01.03.17 17:12

Если через государственную границу работники государственной таможни за мзду пропускают контрабас, то зачем кошмарить мелкий частный бизнес РРО и кодами - еще 2 повода для проверок и штрафов стриженных овец? Расстрел таможенников за взятки и проблемы нет!

Ответить
 • Alla
02.03.17 13:35

Альтернатива, потому что все это знают и этот контрабас продают

Ответить
 • Игоревна
27.02.17 17:32

А если б/н продажи, я так понимаю РРО не нужен.

Ответить
 • Яна
27.02.17 17:51

Игоревна, нет

Ответить
 • Вадим
27.02.17 18:30

Особенно порадовала группа 84 - эти изделия очень хорошо идут за наличку!

Ответить
 • Юра Г.
27.02.17 18:44

Теперь интересно опубликуют в апреле или успеют до 31 марта. И какой будет цена благодарности?

Ответить
 • Юлия
27.02.17 18:50

"Оприлюднено проект Постанови" - это что значит, ужо проголосовали и надо внедрять уже ? или это только проект и могут еще не внедрить в практику?

Ответить
 • Наталья
28.02.17 00:11

Юлия, сам закон вступил в силу еще с 01.01.2017. Только для его реализации нет списка. КМУ дали срок до 31.03.2017 разработать список товаров. Поэтому до одобрения" сего чуда-списка штрафных санкций никто ни к кому не применяет. А вот что будет 01.04.2017 посмотрим. Будет ли переходной период пока тоже не известно.

Ответить
 • Inspector
27.02.17 19:43

Ну вотъ, снова полная задница огурцов. Таки да - сами кассовые аппараты можно толкать без применения кассовых аппаратов.Д., б.! (с)

Ответить
 • Валентина
28.02.17 11:06

Inspector, для РРО видимо подойдет группа 8471

Ответить
 • US
28.02.17 23:19

Валентина, для РРО группа 8470. Да и какой -же это технически сложный товар? И гарантийный ремонт можно без фискального чека, не то-что на настольное ЛОТО, к примеру (позиция 9504)

Ответить
 • Inspector
28.02.17 20:17

Валентина, нет. Всё таки РРо - ну не бытовой товар, впрочем у этих дебилов "спецiальнi столи для казино та автоматичне обладнання для кегельбану" самый что ни есть бытовой товар. Таки да.

Ответить
 • Юра Г.
01.03.17 08:05

Inspector, Тут я с Вами полностью солидарен, но мне больше понравились ЯДЕРНЫЕ РЕАКТОРЫ. Правда Круто. Интересно, в перечне услуг введут обязательным применение РРО, при продаже экскурсионных билетов на облет луны?

Ответить
 • Юра Г.
27.02.17 21:18

Inspector, НЕЛЬЗЯ! Законом это прямо запрещено. А вот где, с таким ником надо знать!

Ответить
 • Inspector
28.02.17 20:19

Юра Г., НИЗЗЗЯ? ой...Шо таки прямо?

Ответить
 • Юра Г.
01.03.17 08:01

Inspector, Да представьете себе. Кстати, я думаю, даже у Поплавского этому учат. Но для Вас сообщаю, что РРО - не используется физлицом, а только субьектом предпринимательской деятельности, следовательно продавец обязан применять РРО при продаже за наличку. Если же говорить о других формах расчета, то и тут много частных случаев.

Ответить
 • Маська
27.02.17 20:37

Inspector, Это было бы смешно, если бы не было так грустно.

Ответить
 • Inspector
28.02.17 20:19

Маська, "Я семюсь, что бы не заплакать" (с)

Ответить
 • Zlodey
28.02.17 00:21

"спецiальнi столи для казино" - а в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України в курсе что игорный бизнес вне закона? Или они будут лапшу вешать о том, что мы экспортируем эти столы для казино?

Ответить
 • Inspector
28.02.17 20:21

Zlodey, та они просто припарились. Это для нас игральный бизнюс запрещен. Но в любом же более менне крупном городе, та что там в крупном....

Ответить
 • Буржуй
28.02.17 07:57

Ну хорошо, допустим Я Единщик 2 группы продаю Айфон 7 по 25000. Я все равно не обязан вести учет своих расходов, только доходы. Да купил телефоны у юр.лица, чеки несохранилсь, контрабанда - знать не знаю, ведать , не ведаю. Пробил 40 штук через кассовый. Потом пошел оформил еще одного ФОП и зарегистрировал РРО на него. И бью дальше 40 штук. Получается РРО счетчик лимита в 1 или 1.5 млн. Или я в чем то не прав?

Ответить
 • Alla
02.03.17 13:40

Буржуй, прав. Только у вас быстро закончатся люди, желающие быть предпринимателями. А айфоны непроданные останутся...

Ответить
 • Юра Г.
28.02.17 12:13

Буржуй, пришли с твоим чеком в гарантийную мастерскую, и говорят, спасибо. А Представители Айфона на тебя в суд , где взял, для налоговой Вы ничего не должны, а для держателя торговой марки................ А вы, где взял не помню, а Вам, проблем нет, ущерб марке пару лимонов евриков, НА СТОЛ.

Ответить
 • Буржуй
28.02.17 13:05

Юра Г., я не обязан доказывать ни перед кем , что купил его честным способом. На оборот, Вы должны доказать, что я приобрел его незаконно и с умыслом. Я скажу что купил в магазине, чек потерял и не мои проблемы , что магазин торгует контрабасом. А по серьезному в Днепре любой телефон продают по договореннсти белый дороже, серый дешевле, все знают где какой купить. И если я ФОП, и у меня нет имущества кукиш с маслом от меня получат а не пару тысяч евро.

Ответить
 • Alla
02.03.17 13:41

Буржуй, вот пока контрабас - это не ваши продлемы, мы и будем жить в том говне, что сейчас живем

Ответить
 • Юра Г.
28.02.17 15:22

Буржуй, я говорю о торговой марке. Допустим я владелец торговой марки, продавая товар с торговой маркой, которой владею Я а не Вы, Вы обязаны предоставить владельцу торговой марки, что Вы вправе её использовать в СВОЁМ бизнесе с целью получения ПРИБЫЛИ, Суд всегда станет на владельце торговой марки. Иногда суды дают больший доход, чем прпоизводство. Всё впереди.

Ответить
 • бухгалтер Л
28.02.17 08:34

а если ФЛП продает часть товара для которого не нужен РРО - за нал, а часть товара, для которого обязателен РРО - продает по безналу. Так можно ? Или нужно все продавать через РРО, если в ассортименте товаров есть товары, для которых РРО обязателен ?

Ответить
 • Ирина
28.02.17 10:41

бухгалтер Л, нет, так нельзя. Если у вас стоит кассовый аппарат, вы обязаны весь товар пробивать через кассовый аппарат. Закон про РРО

Ответить
 • Юра Г.
28.02.17 12:17

Ирина, Не просто весь товар, а весь товар на всех торговых точках, и в принципе и тот, что по безналу, если в учете отпускается из магазина. Льгота без РРО дается на предпринимателя, если он обязан зарегестрировать 1 РРО - льгота исчезает автоматом на любые продажи за наличку в любом месте.

Ответить
 • Ирина
28.02.17 12:49

Юра Г., весь товар это и есть товар на всех торговых точках. Безнал - это на что выписали счёт и что оплатили на счёт (я не говорю тут об эквайринге, или о безнальных продажах через магизин, я не вижу смысла так углубляться). Человек просто спросил, нужен ли РРО на другие товары, кроме тех, чт ов списке - я написала - нужен. Но спасибо, что дополнили

Ответить
 • Елена
28.02.17 10:59

Ирина, а если не стоит кассовый аппарат, продажи любого товара по безналу, а за наличку без РРО только услуги? Я не придираюсь, действительно хочется разобраться, пока есть немного времени. И можно ли при таком варианте расчетов использовать POS-терминал без РРО для услуг, если заказчик хочет расплатиться карточкой?

Ответить
 • Ирина
28.02.17 11:17

Елена, а как вы докажете, что продавали именно услуги, если у вас нет РРО? Чеки вы можете нарисовать. От того они и отталкиваются в налоговой - если у вас идёт продажа по безналу товара, к которому нужен РРО, и у вас появилась наличка - всё, нужен РРО. В таком случае - либо только безнал, либо , если есть нал - РРО и безнал.

Ответить
 • Елена
28.02.17 11:25

Ирина, возможно вы и правы, но как-то дико выглядит. ФОП 2-й группы по безналу торгует кондиционерами, обслуживает кондиционеры и сдаёт другое своё помещение в аренду физлицу. За кондиционеры получает оплату по безналу, за обслуживание и аренду - наличка. Доход до 1 млн. То надо сдавить РРО и проводить услуги через РРО? И что это даёт для борьбы с контрабандой и защиты прав потребителя?

Ответить
 • Ирина
28.02.17 12:18

Елена, я вам могу ещё посоветовать позвонить в консультацию на горячую линию налоговой, но, насколько я поняла из вашей ситуации, то да, продаёте по безналу, обслуживание через кассовый

Ответить
 • Елена
28.02.17 12:27

Ирина, спасибо большое, что помогаете. Ответ налоговой предугадать несложно.

Ответить
 • Буржуй
28.02.17 11:15

Елена, еслишком вы Единщик то до 1 млн. Можно.

Ответить
 • Буржуй
28.02.17 10:46

Ирина, а если я его поставил и жду 1 млн.? Поставил раньше. Тоже нельзя?

Ответить
 • Ирина
28.02.17 11:19

Буржуй, если вы поставили, вы должны через него всё пробивать уже, как только поставили. Вы не можете в таком случае торговать иначе, чем через кассовый аппарат (кроме безнала)

Ответить
 • Наталья
28.02.17 09:51

бухгалтер Л, некоторые так и планируют поступить. Мы не имеем права ограничивать покупателя в форме оплаты) ну захотел покупатель оплатить через кассу банка. Для нас это безнал и РРО не нужно

Ответить
 • Буржуй
28.02.17 08:53

бухгалтер Л, самому очень интересно. По тексту и логике если выставил товары из этого списка, то обязан использовать РРО, если начал торговать за наличку. Должно быть разъяснение ГФС. Киев, может Вы проконсультируете.?

Ответить
 • бухгалтер ***
28.02.17 08:56

а если такими товарами, я как единщик, уже не торгую за нал, но есть долги, которые мне должны заплатить за этот товар---- долги можно получить по налу или уже нет ???.

Ответить
 • Буржуй
28.02.17 09:23

бухгалтер ***, одназначно нет, Единщик ведет учет по заходу денег на счет или в кассу. Но Вы можете не писать , в товарном чеке или приходном, что продали стиралку, ведь так.

Ответить
 • ///
28.02.17 09:35

Буржуй, и как тогда клиенту быть с гарантией, если Ваша стиралка через неделю сломается????

Ответить
 • Яяя
28.02.17 11:25

///, А до этого как было? Фискальный чек не гарантирует, что все будет работать исправно. А если что- то ломается - и с обычным чеком все ремонтируется. И по гарантии и ремонту проблем никаких никогда не было)

Ответить
 • Буржуй
28.02.17 09:43

///, а много людей покупает стиралку у ФОП 2 ГРУППЫ?

Ответить
 • АЙ
28.02.17 10:06

///, а Вы купите стиральную машину хоть в интернет-магазине (Розетка, Мобиллак, я не говорю уже о мелких) и посмотрите, от кого Вам будет выписан товарный чек. От ФО-Па. Причём с большой долей вероятности - 2-й группы. А можете купить в крупном Супермаркете электроники. И если вы посмотирите в чек/РН у кого купили - О ЧУДО! - вы купили у ФО-Па 2-й группы.

Ответить
 • Буржуй
28.02.17 10:20

АЙ, да вопрос был о торговле в рассрочку и переходном периоде. Задолженность!!! А в Розетке я не покупаю их цены даже иногда больше розничных, а потом задолбешься возвращать по гарантии. И если вы хотите играть в рулетку покупая у ФОП 2 ГРУППЫ по товарному чеку ,а не по фискальному ,товар стоимостью 10-30 тис флаг вам в руки!

Ответить
 • ///
28.02.17 10:18

АЙ, покупали пылесос в комфи - в чеке ООО. покупали бойлер в розетке - в чеке ООО. видимо мне везет

Ответить
 • Буржуй
28.02.17 10:43

///, Я Вам о том, что чек должен быть ФИСКАЛЬНЫМ, тогда у Юрика это большая вероятность ,что товар не контрабандный . А закон в его варианте повышает НАДЕЖНОСТЬ ФОП, ( да заморочился купил, зарегистрировал РРО) но никаких гарантий что не контрабанда. Нужно было менять НКУ о наличии первички на такие товары у единщика. Получается цели 2: отправить людей к крупным сетевикам и дилерам и дать заработать производителям РРО и на обслуживании. И ни какой борьбы с контрабасом.

Ответить
 • Alla
02.03.17 13:47

Буржуй, есть цель борьбе с контрабасом. Те субъекты хозяйствования, которые работают с РРО обязаны по закону № 265 вести учет товаров. А значит иметь приходные накладные. Если поставщик - левый ( нал. яма), это быстро выяснят

Ответить
 • ///
28.02.17 10:01

Буржуй, а при чем тут ФОП 2 группа?

Ответить
 • Буржуй
28.02.17 10:05

///, да тяжело

Ответить
 • Шурик
28.02.17 08:59

Эти гарантователи наших прав уже всё что могли сделали, чтобы ничего из этого списка не производилось в Украине. Теперь их задача чтобы это всё вообще исчезло с глаз? Очень нужны РРО накалывающие на лбу чиновников и депутатов "Кто, Когда, Где и Почём" этого урода купил, с обязательным реквизитом податка за это уплоченого. Если нет обязательного реквизита, то один штраф и покупателю и продавцу - секир-башка.

Ответить
 • Яяя
28.02.17 09:15

А что код 8703 сейчас можно наличными рассчитываться?

Ответить
 • вася
28.02.17 11:08

Яяя, конечно можно: между Юриками (в т.ч.ч ФОПами) за автомобЫль ценой до 10'000, ну с физом, можно аж до 50'000,00. Частями наверно оплачивать можно... : )))

Ответить
 • Евгений
28.02.17 09:43

Ах..ть! Я в восхищении. Обещаю уйти в тень и платить "крыше" 200 у.е.

Ответить
 • zorro
28.02.17 13:40

Евгений, зачем? Если сейчас не в тени (смешно, правда?), купите кассовый. Это будет меньше, чем 200 у.е. "крыше" в месяц.

Ответить
 • Мона
28.02.17 10:28

Такой вопрос: если у ФОПа часть товаров попадает в перечень, а какие-то не попадают, обязан ли он в таком случае продавать все с использованием РРО? Задавала такой вопрос на семинаре, ответ бьіл - пока не понятно. А вьі что думаете, коллеги?

Ответить
 • Inspector
28.02.17 20:47

Мона, по ходу семинар какие-то дауны вели. Которым пока нипанятна. Если хоть что-то в перечне - то весь товар проводится через РРО. А подругому никак. Мы же региним РРО не на продажу какой либо номенклатуры товара. Региструруем его на конкретный объект, т.е. по местному наречию на "господарську одиницу". Отсюда все что продается в этой самой единице проводится через зарегистрированный на неё РРО. Так и передайте даунам-семинарщикам.

Ответить
 • вася
28.02.17 11:16

Мона, ЗУ Про застосування РРО http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80 Стаття 3. Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій ... формі ....при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані: .... 13) забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій....Однозначно обязан все пробивать через кассовый аппарат, причем предварительно запрограммировав в нем: наименование, цену и колличество ВСЕХ товаров.

Ответить
 • Наталья
28.02.17 12:40

вася, вы не до конца процитировали п. 13 . Далее по текстуТакі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість;

Ответить
 • ///
28.02.17 10:38

Мона, скорее всего придется. думаю будет так же как с подакцизным товаром

Ответить
 • Ольга
28.02.17 10:45

Мона, в ст. 296.10 Кодекса четко написано - нормы этого пункта не распространяются на плательщиков, осуществляющих реализацию технически сложных ... Так что по факту РРО на все

Ответить
 • Наталья
28.02.17 13:09

Ольга, в законе четко сказано, что даже если предприниматель должен применять кассовый аппарат, то он:не обязан вести учет товарных запасов на складах и по месту реализации товаров/услуг (п. 12. ст. 3 Закона о РРО),на него не распространяется норма о необходимости соответствия остатка в кассе сумме пробитых/выданных чеков (п. 13. ст. 3 Закона о РРО).То есть если в кассе нала больше, чем в отчете РРО, то соответственно он может продавать товар и мимо РРО

Ответить
 • Юра Г.
01.03.17 07:57

Наталья, Это скорее не Вам, Наталья, а тем, кто Вас прочтет - ВЫ СОВЕРШЕННО НЕ ПОНИМАЕТЕ О ЧЕМ СООБЩАЕТЕ. СОВЕРШЕНННО И ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ВСЁ ИЗЛОЖЕННОЕ ВАМИ ПРИВЕДЕТ К ОГРОМНЫМ ШТРАФАМ.

Ответить
 • Наталья
01.03.17 09:02

Юра Г., главное капсом написать. Два раза повторить "совершенно" и это конечно очень весомо. Ссылку в студию на опровержение моих "почти все ". А это все лишь два пункта из закона про РРО. И одна-просто мысль, которая нигде и никем, чтобы прямо так четко черным по белому никогда не запрещалась словом "

Ответить
 • Юра Г.
01.03.17 11:08

Наталья, Зачем Вам ссылка? Для думающих, у ФОП нанятый работник отбивает чек на РРО. РРО без денежного ящика. Выручку складывает в левый карман. В правом кармане деньги, хотел купить шубу. Вопрос какой штраф фыпишет проверяющий, если в карманах 100100 грн. а по РРО пробита 100 грн.

Ответить
 • Наталья
01.03.17 13:43

Юра Г., Это вопрос к взаимоотношениям между ФОП и сотрудником. При чем тут проверка? Я вас четко пишу, что согласно закона о РРО ст. п 13 ФОП не обязан обеспечивать равенство сумм по отчету РРО и кассы

Ответить
 • Наталья
01.03.17 13:27

Юра Г., а что проверять будет? карман? в ящике нет ничего. с чем сравнивать? Да у ФОП как таковой и кассы обособленной может не быть

Ответить
 • Юра Г.
01.03.17 14:20

Наталья, Да, кармані, и штраф за проввеедение продаж без РРО То есть заставят внессссти служебной сусуммой содедржимое карманов, и затем штраф за неоприходоваааниние вівіручки..

Ответить
 • Наталья
01.03.17 14:34

Юра Г., давай так, стою я на рынке, вся такая из себя ФОП 1 группы. Торгую электротоварами. Приходит проверка, снимает отчет по РРО...и? будет карманы мне выворачивать? ФОП кассы обособленной может не иметь. А предположения налоговиков, что все деньги в карманах - это выручка, останутся только предположением. Судебная практика такие предположения отметает на раз-два. Да и на сегодняшний день у налоговой милиции во главе с Южаниной нет никаких полномочий. Депутаты отобрали. И отказались восстанавливать,

Ответить
 • Юра Г.
01.03.17 15:54

Наталья, Вот Вы в о оччччередной раз попались наа вранье. Ооо какой судебной практиииииииике Вы говоритите?? С Вами скскучно.... Мозг ржавееет.

Ответить
 • Наталья
01.03.17 17:15

Юра Г., Я вам за здравие, вы мне про упокой. Я про вообще судебную практику. А не про случай конкретный. Ни один суд не примет во внимание бездоказательное обвинение. Повторяю: ФОП не имеет лимита в кассе, ФОП не обязан соблюдать соответствие отчета РРО и налички в кассе и ФОП вообще не обязан иметь обособленную кассу. Вся выручка приходуется один раз в день итоговой суммой в КУД причем одной по всем своим филиям. А мозг у вас ржавеет, потому что думы думаете, а не законы читаете. На этом дискуссию обрываю. И жду оф разъяснения на оф сайтах компетентных органов

Ответить
 • Владимир
28.02.17 14:28

Наталья, "То есть если в кассе нала больше, чем в отчете РРО, то соответственно он может продавать товар и мимо РРО "Будем считать, что Вы пошутили.Почитайте на досуге Указ № 436http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436/95

Ответить
 • Наталья
28.02.17 15:32

Владимир, у ФОП нет лимита кассы. и я вам про закон о РРО почитайте вы ст 3 п. 13. ФОП НЕ обязан "забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій"

Ответить
 • Владимир
28.02.17 15:57

Наталья, А оприходование налички есть?

Ответить
 • Наталья
28.02.17 16:24

Владимир, Для ФОП, который имеет право осуществлять наличные расчеты без применения РРО, оприходованием поступивших наличных денежных средств считается их отражение в Книге учета доходов.

Ответить
 • Владимир
28.02.17 17:09

Наталья.Я прекрасно знаю, как (где) оприходывается наличка без РРО, но мы обсуждаем Ваш комментарий, где "предприниматель должен применять кассовый аппарат..."."То есть если в кассе нала больше, чем в отчете РРО, то соответственно он может продавать товар и мимо РРО".С учетом выше сказанного Вы считаете ФЛП может законно "продавать товар и мимо РРО"?

Ответить
 • Наталья
28.02.17 17:20

Владимир, Изначально Мона задал/ла вопрос: "...если у ФОПа часть товаров попадает в перечень, а какие-то не попадают, обязан ли он в таком случае продавать все с использованием РРО? Задавала такой вопрос на семинаре, ответ бьіл - пока не понятно. А вьі что думаете, коллеги?"

Ответить
 • Наталья
28.02.17 17:13

Владимир, я про тот товар, который не включен в данный список и если оборот ФОП не превышает 1 млн.

Ответить
 • Дмитрий
28.02.17 23:03

Наталья, уже разъясняла где-то налоговая. Если есть товар из данного списка и не из данного списка, то через РРО продается весь товар. А разъяснениях по алкоголю даже уточнили, что если хотя бы в одной точке продается подакциз, то РРО должен применяться во всех торговых точках предпринимателя, даже если в других подакциз не продается. Думаю здесь будет полная аналогия.

Ответить
 • Наталья
01.03.17 09:15

Дмитрий, не было еще никакого разъяснения по поводу продажи техничносложных бытовых товаров (чуть не написала "игральных карт"). Да и список сырой, выведен четырьмя цифрами уктзед. Без таможни не разберешься. Сто пудов будет потом более подробный. Да и КМУ обещал "обговорення з народом"...на своей страничке в Фейсбук. Господи прости. А по поводу ФОП и всех его точек это совсем другое. "Кто-то как-то писал" -это конечно да, весомо. Было разъяснение от "бесфамильного" на сайте "частный предприниматель". Привел пять общеизвестных законов из разных опер, сложил все их противоречия один другому до кучи, а потом жирным шрифтом сделал вывод, что "таким образом" (каким таким?) для ФОП существуют единые требования для всех его точек, независимо от ассортимента. В смысле есть/нет подакциз, а РРО ставь и все. Иначе лишат лицензии и на первой точке. А что? Вдруг этот ФОП на всех точках согласно своего КВЭД решит продавать подакциз? А тут бац и РРО есть и нарушений нет. (Логично собственно). Надеюсь, что и законодательно. Но ведь даже этот эксперт с "частного предпринимателя" ничего не говорил, что если на второй точке нет подакциза, но по букве закона стоит РРО, то через РРО надо пропускать этот "незавимо от ассортимента" другой товар. Или говорил? Прошу не путать с юрлицами, у тех все строго по работе с наличкой, знаю. Касса =отчет. Консультации типа "лучше сделать от греха подальше" и "да все так делают" надоели. Ну хоть какую то ссылку хотелось бы получить. С нормальным однополярным разъяснением, а не как большинство законов с двоякой трактовкой...а потом "как сам понял, так и объясняю "...и понеслась жара по всем порталам с ссылками друг на друга. А то когда-то с терминалами пустили мутку вот на таких же порталах, что ФОП обязаны терминалы иметь, иначе штраф 8500грн. при первой же жалобе покупателя на ограничение его выбора в форме оплаты. Якобы налоговики закон трактуют по своему, а проверка возложена на них, поэтому берем во внимание точку зрения ГНУ...поставили, аж два. Прошло время а в законе до сих пор "ФОП обязан иметь терминал, если использует РРО" и баба-яга (сори,налоговая) уже согласна. Хочу сейчас разъяснений, а не через год как получилось с терминалами, аренда которого за это время выросла с 50грн до 500грн, а комиссия эквайринга с 1% до 2,5%. Толи покупать РРО недорогой и программировать только электротовары. Это немного. Либо дорогой, подключать к ПК и заносить всю номенклатуру через ПК, ибо, до третего пришествия буду программировать и штрафы платить.

Ответить
 • Киев
01.03.17 09:30

Наталья, с народом - обговаривали и перечень согласовывали. Под народом подразумеваются импортеры и производители (была приятно удивлена, что у нас есть производство). Основные моменты: 1. Если Вы продаете за нал товар из перечня - РРО обязан быть. 2. Если Вы обязаны иметь РРО - ВСЕ наличные операции должны быть пробиты через РРО и сумма должна совпасть. По результатам встречи были удовлетворены не все - народ требовал этот перечень значительно расширить.

Ответить
 • Наталья
01.03.17 11:13

Киев, Вот я и прошу ссылку на "Если Вы обязаны иметь РРО - ВСЕ наличные операции должны быть пробиты через РРО и сумма должна совпасть" Закон про РРО ст 3 п 13 говорит о том, что на ФОП ЕН и не плательщика НДС требования данного пункта не распространяются. и никакого равно между отчетом РРО и кассой не обязано быть

Ответить
 • Киев
01.03.17 11:43

Наталья, есть иерархия нормативно-правовых актов: у Кодексов - 2 уровень, у Законов - 3-й. Таким образом, НКУ имеет приоритет перед Законом про РРО при наличии коллизии.

Ответить
 • Наталья
01.03.17 12:38

Киев, и вот не совсем по теме. У меня была практика в суде. Мой вопрос не смог решить жилищный кодекс, поэтому судья подключил Гражданский кодекс и Конституцию. И иерархия пошла в обратном порядке. Так что может рассматриваться вопрос и так: если закон касается РРО и он однозначный, то на этом может все и остановится

Ответить
 • Киев
01.03.17 13:18

Наталья, Иерархия НИКОГДА не ходит в обратном порядке. Вы на своем примере это привели. Нет ответа в Кодексе (2й уровне), идем на на 1й (Конституция). Все будет так как я написала. Что может изменится - это появится уточнение, что Перечень не относится к негарантийному товару, так как при прочтении "в лоб" возникает ощущение, что РРО нужен для расходников и прочей хрени.

Ответить
 • Наталья
01.03.17 13:47

Киев, Сначала применяется закон конктретно относящийся к проблеме, а если он не решает вопроса, то берут выше. Но закон о РРО все хорошо объясняет

Ответить
 • Наталья
01.03.17 12:26

Киев, Хорошо, согласно НКУ льготы до 1 млн ФОП лишился, если торгует сложным товаром. Это прописано. Но лишился в разрезе не того, что превысил миллион, а в том, что хоть есть лям, хоть нет , а РРО ставь, хоть первая группа, хоть на рынке, раз есть сложный товар -ставь РРО. Но опять ни слова нет о применении РРО ко всему прочему товару, если нет превышения в миллион. Опять же с превышением все ясно как божий день. Зато напротив фигурируют слова " РРО для продажу технічно складного товару". И " повинні використовувати РРО незалежно від обсягу отриманого доходу від ТАКОГО продажу". Такого, а не всего. Ну тыкните в меня закон, да хоть письмо или просто разъяснение, где сказано, что ФОП, не превысивший миллион, но обязанный использовать РРО для ТСПП, должен это РРО использовать и для продажи всего своего товара. Ну вот так, чтоб черным по белому. И если первый в иерархии кодекс не трактуется однозначно, ьо подключается закон, в котором трактовка более понятна

Ответить
 • Киев
01.03.17 13:28

Наталья, я - не дискутирую, а сообщаю позицию фискалов и минфина.

Ответить
 • Наталья
01.03.17 13:49

Киев, хотелось бы почитать эти разъяснения на оф. сайтах. А то получится как с терминалами в свое время. Разъясняли одно, а спустя время написано другое

Ответить
 • Мона
28.02.17 10:56

Ольга, спасибо большое

Ответить
 • Ирина
28.02.17 11:16

Заводите двух ФОПов один по кассовому продает товар с гарантией, второй продает все остальное

Ответить
 • Ел
02.03.17 08:37

Ирина, мне кажется, что Ваш вариант с двумя ФОПами есть простим решением ситуации. Но как им работать в одной торговой единице когда весь товар вперемежку?

Ответить
 • Яяя
28.02.17 12:02

Мне кажется что скоро и все остальное будет с рро. Постепенно так все коды и охватят)))

Ответить
 • Елена
28.02.17 12:29

Яяя, мне тоже так кажется. "В лоб" все Чп-шников уже пробовали - не вышло, ФОПы возмутились, теперь чтобы мы опять не объединились и не протестовали, будут внедрять эту хрень РРО по видам товаров. Разделяй и властвуй, блин.

Ответить
 • Лида
28.02.17 11:45

Коллеги, подскажите, где именно искать инфо, обязательно ли Одновременное выполнение критериев признания предприятия малым ? если число сотрудников более 50 но доход менее 20 млн, нужно ли подавать полный комплект отчетов?

Ответить
 • Светлана
28.02.17 12:14

У меня есть группа товаров, которая попадает по кодам в перечень, но это расходные материалы, КОТОРЫЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ гарантийному ремонту и замене, интересно для них РРО будет нужен?

Ответить
 • 111
28.02.17 13:05

Светлана, у меня такая же ситуация, но, даже, если такого и нет, все равно вопросы. Например, группа 73 (7321) включает в себя мангалы, печи отопительные и их комплектующие. С каких это пор это стало технически-сложным и когда оно подлежало гарантии и обмену?

Ответить
 • Катерина
28.02.17 13:48

111, з тих пір, що і гральні карти, супер технічноскладний товар

Ответить
 • Ирина
28.02.17 13:25

Я так понимаю,что торговля наушниками тоже по кассовому аппарату?

Ответить
 • грустьпечальтоска
28.02.17 14:24

они уже не знают как извернутся, что бы впихнуть СПД этот долбаный кассовый аппарат. Так их хочется послать, главное далеко и надолго...пойду с горя трамвай продам, пока можно без кассового))))))Дэбилоиды

Ответить
 • Павел
28.02.17 15:19

читаю, получается телевизоры и компьютера не сложная техника - и можно торговать без РРО?

Ответить
 • Елена
28.02.17 15:32

Павел, Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогічної iнформацiї, в іншому місці не зазначені. Это не компьютеры? По УКТЗЕД самое оно.

Ответить
 • Юра Г.
01.03.17 08:49

Елена, НЕТ, Это лишь то из этого, что не зазначено в іншому місті. Если есть в УКТЗЕД товар с кодом отличным от 8471 и его нет в этом списке то РРО не надо. Вообщето групп 84 ядерные реакторы меня очень развеселила. Но мне почему то кажется, что это пробный шар, посмотреть как переварится.

Ответить
 • Павел
28.02.17 15:46

Елена, да спасибо разобрался - а Флешки - под эту категорию подойдут или их нет в перечне.

Ответить
 • Елена Одесса
17.03.17 10:07

Павел, я так поняла попадают, 8542 (8542 32 55 00)

Ответить
 • Ирина
28.02.17 16:41

Павел, по перечню УКТ ЗЕД - нет. Там код 8523, а через кассовый только 8525 и дальше

Ответить
 • Елена
28.02.17 15:58

Павел, я конечно не таможня, :), вроде у флэшек УКТЗЕД 8523, в перечне пока нет

Ответить
 • Павел
28.02.17 16:41

Елена, СПАСИБО

Ответить
 • Inspector
28.02.17 20:27

Масса комментариёв, и всю сплошное бла-бла, буду-нибуду, куплю-некуплю, лимити-хрениты. Вот скоро многоия потянутся регистрировать ко мне РРО. Подумайте хорошенько, оно вам НАДО? при гривенном-то штрафике...

Ответить
 • Дмитрий
28.02.17 22:59

Inspector, штраф 1 гривна и лишение права быть на едином налоге.

Ответить
 • Inspector
01.03.17 23:50

Дмитрий, та ви таки не поняли шутку моего юмора. Просто король голый причем давно. Проверялка у короля давно отвалилась на полшестого и превратилась просто в пугалку. Про одногривенный - эт я мимиходом, а Вы сразу про отлучение от секты свидетелей единого бог... налога). Причем заметил нунёшнюю тенденцию : народ ложит с прибором на единый налог, ренинит кассовый и грит - мне так дешевле.

Ответить
 • Наталья
01.03.17 11:40

Дмитрий, а где написано про лишение прав быть на ЕН?

Ответить
 • Юра Г.
01.03.17 07:53

Дмитрий, Вы совершенно правы, вот истиное нутро фискалов, разводить доверчевых украинцев.

Ответить
 • Оксана
28.02.17 23:00

А если, скажем, наушники, не подлежат гарантийному ремонту, то РРО не требуется?

Ответить
 • 666
01.03.17 10:20

Оксана, так в том перечне 90% не подлежат гарантийному ремонту (где вы видели гарантийный ремонт, например, мангала или настольной игры). Вот, кто-то выше писал в комментарии, что хотели все скопом в РРО, так ФОПы заартачились. Вот они нашли лазейку. В этом году этих "нагнут", потом "расширят" список, внесут правки...

Ответить
 • Юлия
02.03.17 13:33

666, Или ремонт контактных линз или очковых или очков ,бандажей ,корсетов!Что в принципе является предметом мед. пользования и обмену и возврату не подлежит)))Бред просто !

Ответить
 • Киев
01.03.17 13:46

666, неправда...Перечень старались сделать небольшим - в стране нет столько РРО, а 4117 - еще не принят. ФОПов никто не спрашивал - импортеры и производители табунами ходят и просят РРО на свой товар. Лоббистов от рынков предупредили - будут шуметь - тупо перепишем грузинский налоговый кодекс, который поддержит обыватель.

Ответить
 • ?
02.03.17 07:33

Киев, да да . А в 2015 году до 01 июля рро было завались, а потом закончились. Вот и отменили.)))

Ответить
 • 666
01.03.17 16:04

Киев, да я не за то, что перечень большой или маленький. Я за то, что непонятно, что первее: сложные и подлежат гарантийному ремонту или этот список? По каким критериям его отбирали? И почему тогда список не вяжется с гарантийным обменом или самого понятия сложные?

Ответить
 • Киев
01.03.17 16:33

666, Думаю, что надо пояснить логику событий. Импортеры и производственники давно требуют обязать всех поставить РРО. Причины - понятны. Дискуссия идет только о том, чья продукция будет первой. Выбрали электронику. Так как это не затрагивает села, да и продавцы наиболее продвинутые. Зацепиться удалось за гарантийный ремонт. Перечни предложили сами компании, минфин это дело просто консолидировал. Самый простой вариант консолидации - УКТ ЗЕД. УКД ЗЕД составлен совершенно по другим критериям, поэтому "зацепили" очень разноплановую продукцию. Например, хотели - игровые приставки, код внесли - и в перечень попали еще и настольные игры.

Ответить
 • Машуня
01.03.17 11:21

Тоже интересен этот вопрос. Есть автомагазин. Два ФОПа. У фильтров (масла, топлива, воздуха) код начинается на 8421. Но мне это известно по деятельности юрика-НДСника. Гарантии на фильтры нет!... 1) Откуда ФОПам знать эти УКТВЭД, если у них просто входящие накладные? 2) Что все таки первично: фраза "складні..... які підлягають гарантійному ремонту" или этот перечень с первыми чермя знаками УКТВЭД?..... Получается, что нужно ставить РРО из-за какой-то тысячи наименований, проводить через него и остальные сотни тысяч??? Превышение "лимита" им не страшно. Но(!) сама работа с РРО??? Многотысячная номенклатура???... Администрирование???... Цены??? ....

Ответить
 • Мона
02.03.17 14:06

В перечень под кодом 8421 попали фильтры -масла, топливные, воздушные. ФОП в сервисном центре оказывает услуги по замене масла двигателя и, естественно, в процессе оказания данной услуги, использует эти фильтры как расходные материалы.То есть, непосредственно продажи фыильтра нет. Вопрос-применять ли РРО

Ответить
 • Юра Г.
01.03.17 08:53

Оксана, А если Б/У, а если некондицмя. Допустим комисси я в составе ФОП и ... составила акт о том, что находящийся в продаже товар является некондиционным -, и разместило его на отдельной витрине НЕКОНДИЦИОННЫЕ ТОВАРЫ С БРАКОМ, БУ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВОЗВРАТУ И ЗАМЕНЕ, А ТЕМ БОЛЕЕ ГАРАНТИИ. Что в этом случае? Как по мне каждый на месте в индивидуальном порядке всё решает сам. Так и живем. Мы нарушаем уже только тем, что до сих пор здесь находимся.

Ответить
 • Киев
01.03.17 09:41

Юра Г., по некондиции и браку - вопрос поднимался. Позиция - проблемы нет, так как брак - это спутник нормального товара, для которого РРО уже поставили. По БУ. Обсуждались варианты, включая необходимость предоставления документа о первичной продаже. Просто это не имеет отношения к этому перечню, а цепляет ломбарды, секонд и тп. Менять правила комиссионной торговли пока никто не был готов.

Ответить
 • Алиса
01.03.17 13:15

Чтобы не покупать РРО, возможен такой вариант как "услуга ПриватБанка «Мини-отделение»"? .....Эта услуга появилась у ПриватБанка сравнительно недавно и в какой-то степени может решить проблему применения РРО при разовых продажах за наличные расчет.Как это действует: 1) Предприятие/предприниматель заключает договор с ПриватБанком на прием денег через миниотделение;2) Один из сотрудников предпринимателя подписывает с банком трудовой договор (а также договор о полной материальной ответственности);3) Этому сотруднику дают доступ к системе платежей ПриватБанка;4) Сотрудник берет деньги у вашего клиента и проводит через систему платежей как безнальный платеж;5) В конце рабочего дня всю наличность он несет и сдает в банк путем внесения на специальную карточку ПриватБанка через любой ближайший терминал самообслуживания.

Ответить
 • Luda
03.03.17 13:36

Алиса, только Приват банк приостановил оказание услуг по мини-отделению. Узнавали.

Ответить
 • Машуня
01.03.17 14:17

Алиса, у нас в прошлом году приходила девочка из Привата, предлагала такую схему. Либо мы ее к себе совместителем, либо своего сотрудника к ним совместителем.... ну и далее все так, как Вы написали. По-мне, так вариант уж слишком "с подвыподвертом", ненадежный. И еще: если она у меня совместитель - я плачу ей з/п и за нее налоги? на этот вопрос ответа не получила :)

Ответить
 • Алиса
01.03.17 14:02

Коллеги, кто-нибудь знает позицию налоговой по этому вопросу? Признаются ли такие расчеты безнальными? Или все по "букве закона" : таки РРО....Ст. 92) при виконанні банківських операцій, крім: операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, якщо такі операції виконуються не в касах уповноважених банків; операцій комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування, за винятком програмно-технічних комплексів самообслуговування, що дають змогу користувачеві здійснювати виключно операції з отримання коштів;

Ответить
 • 111
01.03.17 13:59

Алиса, первое предложение вашего сообщения это вопрос или вы советуете как выйти из ситуации?

Ответить
 • Алиса
01.03.17 16:16

111, первое предложение - это вопрос. Почитав немного просторы инета, да. уж слишком все "скользко". Может кому пригодится, нашла вот такую статью про мини-отделения и возможные варианты работы через него. Но, рисковано....http://midas-2002.com.ua/index.php/chastnyj-predprinimatel/skhemy-ukhoda-ot-rro

Ответить
 • Наталья
01.03.17 14:01

Я торгующий ФОП, у меня есть дисконтная программа скидок. РРО работает по фиксированным ценам. Я согласна зафиксировать цены на электротовар. Но как быть с красками, например? Ну если все же на оф уровне укажут, что надо весь товар пробивать через РРО..Рядом магазин торгует только красками и не используют РРО, да они меня задушат.

Ответить
 • Юра Г.
01.03.17 14:26

Наталья, Вы легко можететете продавать товар через РРО со скидкой.

Ответить
 • Наталья
01.03.17 15:48

Юра Г., гемор с этим программированием. Хоть человека нанимай. Скидки не на весь товар, сами скидки разные и не для всех покупателей. Пока не попробуешь-покрутишь не поймешь что к чему. Никогда не работала с РРО. А что если товар пришел в течении дня и дороже? в течении дня можно РРО перепрограммировать? или как вносятся изменения в цене и дисконте? участники дисконта добавляются практически каждый день Ну если покупать РРО не от ПК.

Ответить
 • Юра Г.
01.03.17 18:26

Наталья, всё можно, не бойтесь, расходы - вложитесь в 5 - 7 тысяч . РРО расчитан на 7 лет со дня ввода в регистрацию, но не более 9 лет со дня изготовления. Обучат Вас за пару часов. Воозьмите телефоны всех сервисников по РРО в Вашем городе (или ближайшем) и выберите то, что предложат лучшее. именно для Вас. Цену Вы программируете, но во многих РРО Вы можете продавать при ээтом по любой цене. Не бойтесь, расходы да , но нервы то же стоят.

Ответить
 • Елена
01.03.17 15:09

Юра Г., если Вы практик, может подскажете, как поступить нам, выше задавала вопрос, посоветовали обратиться за разъяснением в налоговую . ФОП 2-й группы у торгует кондиционерами, обслуживает кондиционеры и сдаёт другое своё помещение в аренду физлицу. За кондиционеры получает оплату только по безналу, за обслуживание и аренду - наличка. Доход до 1 млн. Надо ли ставить РРО и проводить обслуживание и аренду через РРО? И если обслуживание проводится на территории заказчика, то какой-то поратитвный РРО нужен? Просто голова крУгом идёт...

Ответить
 • Юра Г.
01.03.17 19:04

Елена, если возьмете деньги за кондиционер, РРО нужен будет всегда и везде.

Ответить
 • Юра Г.
01.03.17 19:02

Елена, Проблема в том, что если Вы зарегестрируете РРО, то вся наличка должна быть через РРО, включая все расчеты через пластиковые карты, а а во многих случаях и то, что зайдет по безналу тоже.. Ваше право не применять РРО может быть отражено только в налоговом кодексе. Статтья 296.10 дает такое право но дает ограниечение, что нормы этой статьи, что ПОЗВОЛЯЮТ НЕ ПРРИМЕНЯТТЬ РРО не распространяются на тех, кто здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту. Как видите, нал илии безнал отсутствует. есть лишьь факт реализации товаров из списка. Теперь дальше, пока Вы не приняли деньги как предприниматель налом или пластстиком, у Вас не будет ответственности за отсутствие РРО. Но Вы планируете взять наличку. Вот статья 296.10- 296.10. Реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку:першої групи;другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно іззаконами України від 05.07.2012 р. N 5083-VI,від 20.11.2012 р. N 5503-VI,від 24.10.2013 р. N 657-VII,від 28.12.2014 р. N 71-VIII,від 01.07.2015 р. N 569-VIII,від 20.12.2016 р. N 1791-VIII,від 21.12.2016 р. N 1797-VIII----- На Вас пункты этой статтьи из за реализации технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту,. пусть даже по безналу не поширюеться. Других нет.. Вывод сделайте сами. Я не вижу возможности Вами взять наличку за что либо, если у Вас будет реализация кондиционнеров. По Вашему конкретному случаю, попробуйте договориться с Вашим поставщиком кондиционеров, что Ваш клиент купит кондицинер напрямую у Вашего ппоставщика, а Поставщик ополатит Вам за доставку и и монтаж. Или где то так. Суть кондидционер Вам отгрузит поставщик Вы его поставите, аа покупатель оплатит напрямую поставщику.

Ответить
 • Елена
01.03.17 20:23

Юра Г., спасибо, будем читать и думать, хотя пока в голове плохо укладывается- продаж за наличные нет, но ВСЕ оплаты наличными от услуг, в том числе не имеющих вообще никакого отношения к продажам по безналу, нужно проводить через РРО только потому, что товары, продаваемые по безналу, относятся к "черному списку". Просто эпидерсия какая-то.

Ответить
 • Елена
01.03.17 15:17

ох и написала... портативный конечно имела в виду...

Ответить
 • Алиса
01.03.17 14:03

Ст9, п.2)

Ответить
 • Ира
01.03.17 14:37

БУХГАЛТЕРА, подскажите. Случилась такая ситуация. Списали товар на клиента, а он давно ликвидирован. Прошляпили, не проверили перед этим по реестру его. Накладные уже зарегистрированы, деньги от его лица оплачены. Как быть? Уже ничего не исправить?

Ответить
 • Машуня
01.03.17 14:58

Ира, ай-ай-ай ))). Не пристало юрику без РРО брать наличку за товар и вносить ее на р/с от "клиента"))). Скорее всего это ФОП??? Если "клиент" неплатник ПДВ, я бы все оставила как есть. В зарегистрированной НН о нем никакой инфы, по СЕА и НДС-деке у Вас все сойдется, по бухучету - тоже (дебиторка, подтвержденные НО и пр.).... Даже если будет проверка, кто полезет так далеко, чтоб проверять наличие "клиента" в базе ЕГР на дату отгрузки/оплаты? Разве что сами закажете качественный аудит... ИМХО.

Ответить
 • Ира
01.03.17 15:08

Машуня, да "клиент" ФОП. Ясно, спасибо) А если допустим придет проверка и выявит это нарушение. Какие будут последствия?

Ответить
 • Дмитрий
01.03.17 15:34

Ира, "беспокойство не устраняет завтрашних проблем, но забирает сегодняшний покой"

Ответить
 • 777
01.03.17 15:25

Ира, Вы думаете, что налоговая каждого покупателя будет проверять через реестр? По-моему, нет. Да и какие претензии, если Вы продали товар. В доход включили, НДС начислили...

Ответить
 • Оксана
01.03.17 21:31

Документ называется "Перелік технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту, в цілях застосування РРО." Из этого следует, что для товаров, которые не подлежат гарантийному ремонту и обслуживанию РРО не требуется? Или я ошибаюсь?

Ответить
 • Inspector
02.03.17 00:04

Уважаемые читатели и коммекнтаторы. Шутки в сторону. Обращаюсь к практикам, торгующими этими самыми бытовыми гарантийноремнотными товарами. Проверьте пожалуйста, если это возможно: в документах на эту технику (если таковые имеются) указан этот самый код УКТЗЕД ? Т.е есть ли ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ подтверждение, что это действительно мангал код такой-то, инстрУмент пневматический, код такой-то. Заранее признателен за ответ.п.с. эт я к чему. Приходит к вам на проверку некий Провэряльченко, а у вас там, к примеру коробка большая железная продаётся. Провэряльченко: О, так к цэ ж мангал!!! Ход мыслей понятен?

Ответить
 • Киев
02.03.17 09:45

Inspector, нет тут мыслей...и быть не может. На все что включается в розетку требуется декларация видповидности, на многое другое - гигиена и прочее. И действует это с 2011 (?) года.

Ответить
 • Світлана, Запоріжжя
02.03.17 10:18

Киев, а где предпринимателю неплательщику НДС на едином налоге взять эти коды? Если поставщик их нигде не указывает?

Ответить
 • Юра Г.
02.03.17 05:27

Inspector, Вы же знаете, что НЕТ. Хотя ход Ваших мыслей понравился. Коды начнут отрабатывать по первичке. Возразите, не обязан. А я не соглашусь. Отсутствие учета не означает отсутствие документа на право собственности. Учет можете не вести, а документ предоставьте, иначе Вам легко умный Ментовченко нарисует торговлю краденым. А пару Наркоманенко дадут показания, что эту самую коробку большую железную они Вам принесли. Но если в уголовном праве ДОКАЗЫВАЕТ ПОЛИЦИЯ, то в гражданском, административном, Вы должны ДОКАЗАТЬ, что коробка не мангал. Но мне почему то кажется, что шибко вредных сильно трогать не будут, акт составят, и пусть некорумпированный суд решает. А что юы вешьдок не пропал - отдадут его Вам на хранение. Меня больше волнует другой вопрос? Кому за весь этот шухер импортеры накрыли поляну?

Ответить
 • Inspector
02.03.17 20:59

Юра Г., actori incumbit onus probandi .Як чему про мангал? Здается мне , что с этим хитрожопым Пэрэликом можно будет только пряники продавать без РРО, и то - оглядываясь...

Ответить
 • ВН
02.03.17 11:38

Подскажите пожалуйста для "особо одаренных":я оказываю услуги населению по ремонту компьютеров и продаю компьютерную технику и комплектующие.Вопрос: могу ли я продавать только через расчетный счет, а услуги делать наличкой? или надо все переводить на безнал?

Ответить
 • Inspector
02.03.17 22:02

ВН, из Вашего вопроса следует, что вы не будете торговать компами и прочим железом НИ ЗА НАЛИЧНЫЕ, НИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАНКОВСКОГО ТЕРМИНАЛА. Вы на едином? Не вижу в таком случае причин для применения РРО приоказании услуг.

Ответить
 • Елена
02.03.17 11:43

ВН, чуть выше есть развернутый ответ на ваш вопрос от ЮраГ. Получается, что не можете услуги делать наличкой.

Ответить
 • оа
02.03.17 12:11

ВН, у меня тоже есть ремонт и продажа компьютерной техники. Я думаю, этот "Перелік" нас не касается. Или я ошибаюсь? В группе 85, вроде бы, нет электронного оборудования, а только электрическое.

Ответить
 • Елена
02.03.17 12:13

оа, зато есть в группе 8471

Ответить
 • оа
02.03.17 12:20

Елена, да, спасибо. Похоже мы таки попали...

Ответить
 • Оксана
02.03.17 16:21

Только что зарегистрировала без кода НН по услугам

Ответить
 • Харьков
02.03.17 19:24

А как же компьютерная и офисная техника? Не сложные приборы что ли, которым не нужен гарантийный ремонт? Что за дискриминация? Или этот бизнес «крышуется» своими людьми?

Ответить
 • Inspector
02.03.17 20:47

Харьков, Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогічної iнформацiї. Вот Вам и "компьютерная техника".

Ответить
 • Харьков
03.03.17 07:33

Inspector, спасибо, не увидел!

Ответить
 • Юля
03.03.17 14:38

Кто-то подскажет - на электронные сигареты тоже нужен РРО?

Ответить
 • Кира
03.03.17 15:13

Я правильно понимаю, если фоп продает насосы с кодом 8413 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини, то кассовый не нужен

Ответить
 • Ira
03.03.17 20:30

Комментарии интересные, мозги законотворцы пудрят хорошо, а народ глотает и молчит, как бараны на убой, всех кто еще "шевелится" и пытается хоть как-то выжить. За державу обидно и за народ очень больно..

Ответить
 • Тос
06.03.17 22:28

Майдан РРО

Ответить
 • Виталий
14.03.17 21:05

Все прочитал. Одно не ясно. Мы продаем 3джи модемы. подключаем, настраиваем, ремонтируем модемы. Если все. Абсолютно все будет идти через расчетный счет. Можна не ставить РРО?

Ответить
 • Алиса
16.03.17 12:53

Виталий, если только безнал - не нужен. Если стоит терминал и будут оплаты картами банка - будет нужен РРО.

Ответить
 • Виталий
16.03.17 20:47

Если человека отправлять в банк что бы он платил в банке прямо на счет. Так имеют право физлица делать?

Ответить
 • Елена Одесса
17.03.17 09:19

калькуляторы попадают, я так понимаю, как устройства на жидких кристаллах?

Ответить
 • Любовь
17.03.17 10:21

Мне очень интересно-- ЧТО ОНИ ТАМ КУРЯТ- принимая такие законы?

Ответить
 • Андрей
17.03.17 14:15

Доскакались.....

Ответить
 • Бух
18.03.17 12:08

Кто знает, а продажа б/у телефонов тоже через РРО?

Ответить
 • Лилу
30.03.17 22:05

Подскажите, продавать б/у компьютерную технику, телефоны и ремонт компьютерной техники нужно РРО или нет?

Ответить
 • Татьяна
31.03.17 10:26

Кто- нибудь в курсе опубликовали этот перелик?

Ответить
 • Владимир Ли
31.03.17 12:01

Татьяна, нет, полноценной публикации пока что нет. Хотя дали же время до 31.03.17Наверное как и в предыдущих ситуациях, все в темпе вальса и 5 дней на реализацию (01.04-05.04.17) и потом снова добавят время на "переходной" период.

Ответить
 • Наталья
31.03.17 11:26

Татьяна, на сайте КМУ постанови на 31/01/17 11ч25мин -нет, но возможні сюрпризы((

Ответить
 • Евгений
31.03.17 14:47

Подскажите кто в курсе - зарядное устройство для мобилки, кабель, картридж для принтера, мішка , флешка, батарейка, павербанк, жёсткий диск, фонарик, тройник для сети - тоже требует фискального аппарата?

Ответить
 • Катя
03.04.17 11:14

Подскажите пожалуйста, есть ли публикация перечня?

Ответить
 • Юрий Андреевич
10.04.17 13:07

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249891557

Ответить
 • Юляша
05.05.17 22:37

Подскажите пожалуйста.Я на едином налоге2группа сезонно продаю солнцезащитные очки.Нужен ли мне кассовый аппаратСпасибо

Ответить
 • Константин
16.08.19 17:41

Подскажите, продажа б/у компьютерых комплектующих, нужно ли РРО или нет?

Ответить
 • Сергей
22.01.24 15:29

Константин, если оплата принемается по реквезитам iban то рро не нужно, но если наличка или чтото другое, тогда рро или прро нужно

Ответить
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям