Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


30.04.17
4802 2 Печатать

Обзор интернет-изданий (24.04.2017 - 30.04.2017)

З 1 травня зростає прожитковий мінімум, але оклади за ЄТС до кінця року змінюватись не будуть
Розмір прожиткового мінімуму визначений ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» від 21.12.2016 р № 1801-VIII  Далі

Відшкодування витрат на житло та послуг банку при їх оплаті відрядженому працівнику
Плата за надання готельних послуг стягується відповідно до єдиної розрахункової години — 12-ї години поточної доби за місцевим часом. У випадку проживання в готелі менше однієї доби та в разі раннього заїзду (до розрахункової години) чи пізнього виїзду (після розрахункової години) готель самостійно визначає розмір плати за надання готельних послуг. Далі

Уряд схвалив План заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах
 Проект розпорядження КМУ «Про затвердження Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах», розроблений Держенергоефективності, схвалено на засіданні Уряду 26 квітня. Далі

У вартості медичної послуги ми врахуємо специфіку роботи лікарів у гірських районах, - Павло Ковтонюк
інансування лікарів первинної ланки, які працюють у гірських районах, повинно враховувати складність роботи, зумовлену важкодоступністю до пацієнта. Про це заявив заступник Міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк за підсумками візиту до Івано-Франківської області. Далі

Уряд затвердив Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою
Із набранням чинності Закону України «Про державну службу» суттєвих змін зазнав порядок вступу на державну службу. Так, однією із загальних вимог до осіб, які претендують на вступ на державну службу, встановлених положеннями статті 20 згаданого Закону, є вільне володіння державною мовою.  Далі

Повноваження спроможних громад розширюються: тепер вони наглядатимуть за дотриманням законодавства про працю
В Україні триває процес децентралізації владних повноважень. Державний контроль та державний нагляд за дотриманням законодавства про працю – ці повноваження з початку 2017 року держава передала на рівень виконавчих органів об’єднаних територіальних громад та міських рад міст обласного значення. А цими днями Уряд внормував питання щодо діяльності у складі цих органів інспекторів праці. Далі

Как заполнить графы 6 и 7 налоговой накладной для строительных работ
Для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и прочих показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухучета, финотчетности и других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством, — п. 44.1 НКУ. Далее

Правительство медлит с повышением должностных окладов в местных советах
Во исполнение п. 5 Порядка проведения индексации денежных доходов населения, утвержденного постановлением КМУ от 17.07.2003 г. № 1078, в случае если ИПЦ для проведения индексации, рассчитанный нарастающим итогом, превысил 10%, Правительство должно принять решение о повышении тарифных ставок (окладов) работникам бюджетной сферы, в частности, и местного самоуправления, с учетом суммы индексации, сложившейся на момент повышения. Далее...

Подается ли предпринимателем-общесистемщиком приложение Ф2 к декларации, если дохода не было
ФЛП на общей системе налогообложения заполняет и подает приложение Ф2 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою» вместе с налоговой декларацией, независимо от результатов осуществления предпринимательской деятельности. Если в течение отчетного периода дохода от предпринимательской деятельности не было, то в соответствующих строках приложения и налоговой декларации ставятся прочерки. Далее

Как заполнять форму статнаблюдения № 2-буд (квартальная)
Государственная служба статистики Украины предоставила разъяснения относительно заполнения формы № 2-буд (квартальная) «Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт». Далее

Облагаются ли НДФЛ инфляционные начисления и 3% просроченного долга
Должник, который просрочил выполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также 3% годовых от просроченной суммы (ст. 625 ГКУ). Далее

Как заполнить графу 3.1 налоговой накладной, если на момент поставки импортируемого товара изменился код УКТ ВЭД
Как известно, код товара по УКТ ВЭД с 01.01.2017 г. является обязательным реквизитом налоговой накладной для поставки всех товаров (пп. «і» п. 201.1 НКУ) и указывается в графе 3.1 налоговой накладной. Далее

Каков порядок заполнения графы 3.3 налоговой накладной
В графу 3.3 налоговой накладной вносятся данные касательно кода услуги согласно ГКПУ. Графа 3.3 заполняется на всех этапах поставки услуг. Далее

Каким будет штраф за нарушение формирования тарифной системы оплаты труда
Нормы и гарантии в оплате труда, предусмотренные ч. 1 ст. 12 Закона Украины «Об оплате труда» и КЗоТ, являются минимальными государственными гарантиями. Далее

С какого периода применять нулевую ставку налога на прибыль вновь созданному предприятию
На период до 31.12.2021 г. применяется ставка 0% для плательщиков налога на прибыль, у которых годовой доход, определенный по правилам бухучета за последний годовой отчетный период, не превышает 3 млн грн и размер начисленной за каждый месяц отчетного периода заработной платы (дохода) каждому из работников, состоящих с налогоплательщиком в трудовых отношениях, составляет не менее двух минимальных зарплат… Далее

Когда начинается контроль за импортными операциями
Отсчет законодательно установленного срока расчетов начинается со следующего календарного дня после осуществления авансового платежа, выставления векселя в пользу поставщика импортируемого товара или при применении расчетов в форме документарного аккредитива с момента осуществления банком платежа в пользу нерезидента. Далее

Кто со стороны работников должен подписывать колдоговор с работодателем
Избрание представителя трудового коллектива для подписания колдоговора возможно только при отсутствии на предприятии (в учреждении, организации, заведении) профсоюзной организации. Это следует из положений ч. 1 ст. 12 КЗоТУ и ч. 1 ст. 3 Закона Украины «О коллективных договорах и соглашениях» от 01.07.1993 г. № 3356-XII. Далее

Уведомлять ли ГФС о переходе работника с неполного рабочего времени на полное рабочее время
Если работник, который работает по основному месту работы на предприятии, по собственному желанию в пределах своей должности желает перейти с неполного рабочего времени на полное рабочее время или наоборот, нужно ли подавать Уведомление о принятом работнике в фискальную службу? Далее

Минсоцполитики о междолжностных соотношениях размеров тарифных должностных окладов и фактических окладах в пределах «вилки»
Межквалификационные (междолжностные) соотношения размеров тарифных ставок (должностных окладов) устанавливаются работодателем в колдоговоре или ином локальном документе предприятия в зависимости от сложности работ, организационно-правового уровня должности, функций, которые выполняет подразделение, где работает тот или иной работник, и других условий труда. Далее

Регистрироваться ли плательщиком акциза, если горючее было похищено, а далее его стоимость компенсирована
Хищение горючего и компенсация стоимости утраченного горючего виновным лицом НЕ являются операциями по реализации горючего в понимании абз. 2 пп. 14.1.212 НКУ. Далее

Внесены изменения в форму Личной карточки госслужащего
Пункт 14 «Відомості про військовий облік» Личной карточки госслужащего был обновлен. К тому же предусматривается, что: 1. Строку «Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)», пункты 1–13, 15, 16, 30, 31 Личной карточки заполняет претендент на должность. Далее

Система оподаткування — торгівлі не заборона
Підприємство на загальній системі оподаткування є платником податку на прибуток. Об’єктом оподаткування податком є визначений за правилами бухобліку фінансовий результат, відкоригований на різниці, які виникають відповідно до положень пп. 134.1.1 ПКУ Далі

Чи може представництво надати благодійну допомогу
Податковий кодекс України не встановлює обмежень щодо надання представництвом нерезидента безповоротної благодійної допомоги благодійним організаціям на території України. Далі

Самостійне коригування ціни контрольованої операції
Якщо під час здійснення контрольованих операцій платник податків застосовує умови, що не відповідають принципу «витягнутої руки», він має право самостійно відкоригувати ціну контрольованої операції та сум податкових зобов’язань. За умови, що коригування не зменшить суму податку. Далі…  

 

Сумма больничных, связанных с несчастным случаем на производстве: что с ЕВ?
Согласно п. 2 ст. 15 Закона Украины «О общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями (далее – Закон) работодатель обязан, в частности предоставлять и оплачивать застрахованным лицам в случае наступления страхового случая соответствующий вид материального обеспечения, страховых выплат и социальных услуг согласно Закону. Далее

Возврат товара неплательщиком НДС: порядок корректировки
Уменьшение суммы налоговых обязательств плательщика налога – поставщика в случае изменения суммы компенсации стоимости товаров/услуг, предоставленных лицам, которые не были плательщиками этого налога на дату такой поставки, разрешается только при возврате ранее поставленных товаров в собственность поставщика с предоставлением получателю полной денежной компенсации их стоимости, в том числе при пересмотре цен, связанных с гарантийной заменой товаров или низкокачественных товаров согласно закону или договору (п. 192.2 ст. 192 НКУ). Далее

Составление дотационных налоговых накладных: ответы на актуальные вопросы
С 2017 года для сельхозтоваропроизводителей введена бюджетная дотация. Порядок и условия ее получения регламентируются разд. VІ Закона от 24.06.2004 г. № 1877-IV «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины». Для сельхозпроизводителей, которые имеют право на получение дотации, установлены определенные особенности заполнения НН. Далее

Предприниматель-единщик торгует бытовой техникой: новшества применения РРО
C 8 мая 2017 года вступает в силу Перечень технически сложных бытовых товаров, которые подлежат гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, в целях применения регистраторов расчетных операций, утвержденный постановлением КМУ от 16.03.17 г. № 231. Далее

Коды видов услуг по ГКПУ: ответы на вопросы
Плательщики НДС испытывают трудности при определении кодов товаров по УКТВЭД и услуг по  ГКПП для оформления налоговых накладных. Контролеры же направляют бухгалтеров (см., например, ответ в категории 101.17 ЗІР. Далее

Директор будет выполнять работу бухгалтера на время ее декрета: как составить приказ
Главный бухгалтер нашего предприятия в скором времени собирается в отпуск по беременности и родам и сразу после него — в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Подскажите, как в таком случае сформулировать приказ о возложении обязанностей бухгалтера на директора. Далее

Директор купил для себя билет за счет фирмы: как облагать налогами
 Директор купил для себя билет на самолет за денежные средства фирмы. Нужно ли рассматривать это как доход и облагать налогом на доходы, военным сбором и единым взносом? Далее

Можно ли в командировке снимать жилье у предпринимателя
ГФСУ уверяет: нормами пп. 170.9.1 НКУ не предусмотрены ограничения касательно найма жилого помещения у физического лица — предпринимателя. Возмещенная работнику в установленном порядке оплата стоимости проживания в гостинице (мотеле) не является его доходом. Далее

Лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность при доказанности состава гражданского правонарушения
Суть спора: юридическая компания (истец) подала иск к Предприятию (ответчик) о взыскании 18000 грн. убытков (упущенной выгоды), причиненных отказом ответчика от заключения с истцом договора о предоставлении юридических услуг. Истец указал, что стороны договорились о заключении договора о предоставлении юридических услуг (для получения Предприятием статуса плательщика единого налога). Представители истца проводили встречи с представителями ответчика, предоставляли предварительные консультации и провели ряд исследований. Ответчику был направлен согласованный проект договора. Далее

«Прибыльная» декларация за I квартал: новые разницы, новая форма…
Близится предельный срок представления декларации по налогу на прибыль за I квартал 2017 года — 10 мая. А значит, плательщики этого налога, отчитывающиеся поквартально, должны составить налоговую декларацию и сдать ее в орган ГФС. Далее…  

Сельхоздотация: распределение, реестр, расчет, налоговые накладные
Задекларированный в НКУ и Законе № 1877(1) порядок предоставления сельхозпредприятиям бюджетной дотации продолжает получать необходимую подзаконную нормативную базу. Фактически формирование Реестра получателей бюджетной дотации завершено. И, как это часто бывает, в таких нормативных актах всплывают интересные подробности, которых не было в самих законах. Каких же подводных камней ожидать аграриям? Далее…  

Как определять календарные дни расчетного периода для оплаты отпуска в случае работы на условиях неполной рабочей недели?
 Алгоритм расчета средней зарплаты для оплаты дней отпуска установлен Порядком № 100(1). В целях исчисления средней зарплаты для оплаты отпуска заработок за месяцы расчетного периода нужно разделить на количество календарных дней расчетного периода без учета праздничных и нерабочих дней (п.7 Порядка № 100). Далее…  

Предприятие занимается продажей товаров. По условиям договора с поставщиком оно получает бонусы за выполнение определенных условий (объем закупок, своевременная оплата и т.д.). Как составить налоговую накладную на бонусы и какой код товаров или услуг необходимо указать в такой налоговой накладной?
Прежде чем искать код товаров или услуг для указания в налоговой накладной, необходимо найти ответ на вопрос, что же такое бонус. Причем нас будет интересовать классификация этого понятия исключительно в целях налогообложения. К сожалению, ответить на поставленный вопрос, опираясь на нормативные документы, не получится. Далее

Можно ли округлить до единицы коэффициент повышения оклада (1,032) при расчете отпускных, если такой порядок округления будет определен в Положении об оплате труда?
С 1 января 2017 года минимальная зарплата выросла вдвое и составляет 3200 грн. Поэтому большинство предприятий повысили должностные оклады (тарифные ставки) работникам. Как следствие, при исчислении средней зарплаты для оплаты отпусков в соответствии с п.10 Порядка № 100 заработок до повышения корректируется на коэффициент повышения тарифных ставок (должностных окладов). Далее

Как определить доплату до минзарплаты, если работник в марте или апреле 2017 года несколько дней находился в командировке, которые оплачены исходя из среднего заработка или по условиям трудового договора?
Согласно ст.121 КЗоТ оплата времени командировки проводится в соответствии с условиями трудового или коллективного договора, но размер такой оплаты труда не может быть ниже среднего заработка. Однако возникает вопрос, как проверить в этом случае, обеспечен ли гарантированный размер минимальной зарплаты в соответствии со ст.31 Закона об оплате труда. Далее

Як розірвати договір з управляючою компанією
Чимало співвласників багатоквартирних будинків під час обрання способу управління останніми віддають перевагу залученню управляючих компаній. Однак нерідко трапляється так, що якість послуг, котрі надаються управителем, не відповідає заявленій. Або послуги якісні, однак знайшлася компанія, готова співпрацювати на більш вигідних для співвласників умовах. Чи, скажімо, співвласники прийняли рішення про створення ОСББ, і в послугах управителя зникла потреба. Словом, варіантів чимало. Однак у всіх випадках постає єдине запитання: як розірвати договір з управителем? Далее

В каком порядке и в течение каких сроков осуществляется возврат сумм бюджетного возмещения?
Порядок определения суммы НДС, подлежащей возмещению из Государственного бюджета Украины (бюджетному возмещению), и сроки проведения расчетов, регламентированы ст. 200 НКУ.  Далее

Какая ответственность предусмотрена для поставщика за нарушение последовательности присвоения номеров налоговых накладных в течение определенного периода?
Согласно п. 201.1 ст. 201 НКУ на дату возникновения налоговых обязательств плательщик налога обязан составить налоговую накладную в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации в порядке, определенном законодательством, электронной подписи уполномоченного плательщиком лица и зарегистрировать ее в ЕРНН в установленный НКУ срок. Далее

По каким критериям определяется личная неосторожность потерпевшего как причина наступления несчастного случая?
Управление Гоструда в Луганской области отвечает следующее. Как свидетельствует практический опыт, одной из причин наступления несчастных случаев является личная неосторожность пострадавшего. Далее

Каким образом проводится оценка стоимости объектов недвижимого имущества для расчета НДФЛ при получении физическим лицом наследства (подарка), в том числе от родственников первой и второй степени родства?
Налогообложение дохода, полученного плательщиком налога в результате принятия им в наследство или подарок средств, имущества, имущественных или неимущественных прав осуществляется по правилам, установленным ст. 174 НКУ. Далее

За какой период с целью применения ставки налога на прибыль 0 % следует учитывать критерий относительно размера дохода и заработной платы плательщику налога, который образован в течение 2017 года или посредине любого следующего года?
Согласно п. 44 подразд. 4 разд. XX "Переходные положения" НКУ, на период до 31 декабря 2021 года применяется ставка 0 % для плательщиков налога на прибыль, у которых годовой доход, определенный по правилам бухгалтерского учета за последний годовой отчетный период не превышает трех миллионов гривен и размер начисленной за каждый месяц отчетного периода заработной платы (дохода) каждому из работников, состоящих с плательщиком налога в трудовых отношениях, является не меньше, чем две минимальные заработные платы, размер которой установлен законом, и которые отвечают одному из таких критериев… Далее

Как оформить взаиморасчеты с подотчетными лицами с использованием корпоративной банковской карты в программе "1С: Бухгалтерия для Украины, редакция 2.0"?
Подотчетное лицо - доверенное лицо, которое имеет ряд прав и обязанностей и состоит с предприятием в трудовых и административно-правовых отношениях. При расчетах с подотчетным лицом выполняются операции… Далее

Какие сведения указываются в заявлении о применении упрощенной системы налогообложения при внесении изменений в реестр плательщиков ЕН?
Согласно п. 298.3 ст. 298 НКУ, в заявлении о применении упрощенной системы налогообложения (далее - заявление) указываются следующие обязательные сведения… Далее

Могут ли ФЛП - плательщики единого налога, осуществляющие перевозки пассажиров при продаже билетов, квитанций, талонов применять РК и КУРО в случае превышения объема дохода 1 млн. грн.?
Согласно п. 296.10 ст. 296 НКУ,  РРО не применяются плательщиками единого налога… Далее

Имеют ли право работники контролирующих органов применять повторно штрафные санкции при проведении проверок за те же самые нарушения, которые были выявлены во время проведения другой проверки?
Согласно абзаца первого п. 75.1 ст. 75 НКУ, контролирующие органы имеют право проводить камеральные, документальные (плановые или внеплановые; выездные или невыездные) и фактические проверки. Согласно п. 102.1 ст. 102 НКУ контролирующий орган, кроме случаев, определенных п. 102.2 ст. 102 НКУ, имеет право провести проверку и самостоятельно определить сумму денежных обязательств налогоплательщика в случаях, определенных НКУ, не позднее окончания 1095 дня… Далее

Какой срок представления отчета об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации?
В соответствии с п. 46.2 ст. 46 НКУ неприбыльные предприятия, учреждения и организации, определенные п. 133.4 ст. 133 НКУ, подают отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации по форме, утвержденной центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику (профессиональные союзы, их объединения и организации профсоюзов, образованные в порядке, определенном законом, отчитываются в случае нарушений п. 133.4 ст. 133 НКУ), и годовую финансовую отчетность. Далее

Имеет ли право ООО принимать для изготовления индивидуальных заказов давальческое сырье от физических лиц и от настоятеля храма? Как правильно составить договор и вести учет?
В данном случае заключается договор подряда на изготовление предмета (вещи) из материалов заказчика. Согласно ст. 837 ГКУ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. Далее

Какие вина относятся к столовым винам и как по внешнему виду винодельческой продукции (бутылки или другая посуда) можно определить ее принадлежность к столовым винам?
Согласно п. 28 ст. 1 Закона Украины от 16.06.2005 г. № 2662-IV "О винограде и виноградном вине", вино столовое - это вино, изготовленное путем полного или неполного сбраживания сусла. В зависимости от содержания сахара, столовое вино делится на сухое, полусухое, полусладкое. Далее

Увеличивается ли размер экологического налога, если у субъекта хозяйствования есть факт превышения утвержденных лимитов за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения или в случае их отсутствия?
Подпунктом 242.1.1 п. 242.1 ст. 242 НКУ, определены объект и база налогообложения по экологическому налогу, который взимается за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения, в частности, объемы и виды загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками. Далее

В феврале 2016 года на предприятии была сокращена должность механика, а в октябре 2016 года опять возникла необходимость ввести ту же должность. Какие существуют временные ограничения между сокращением должности и ее восстановлением?
Действующим законодательством не установлены какие-либо временные ограничения между сокращением должности и ее восстановлением. Далее

Как отследить взаиморасчеты по продаже различных торговых марок в программе "1С: Управление торговым предприятием для Украины"?
Отличительной особенностью товаров разных производителей является торговая марка. Торговая марка включает в свой состав марочное имя, марочный знак и товарный знак. Далее

Нужно ли субъекту хозяйствования и/или самозанятому лицу удерживать НДФЛ во время начисления (выплаты) ФЛП, местонахождением или местом жительства которых является временно оккупированная территория, с дохода от осуществления ими предпринимательской деятельности?
Согласно п.п. 38.9 п. 38 подразд. 10 разд. XX "Переходные положения" НКУ при начислении (выплате) физическим лицам - предпринимателям, местонахождением или местом жительства которых является временно оккупированная территория (независимо от системы налогообложения), дохода от осуществления ими предпринимательской деятельности субъект хозяйствования и/или самозанятое лицо, которые начисляют (выплачивают) такой доход, обязаны удержать НДФЛ у источника выплаты. Далее

Каким образом исправить ошибку, допущенную в приложении 1 к налоговой декларации по НДС, которая повлияла/не повлияла на числовые показатели налоговой декларации по НДС?
Согласно п. 50.1 ст. 50 НКУ, и п. 1 разд. IV Порядка заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, утвержденного приказом Минфина от 28.01.2016 г. № 21, в случае если в будущих налоговых периодах (с учетом сроков давности, определенных ст. 102 НКУ) налогоплательщик самостоятельно выявляет ошибки, содержащиеся в ранее поданной им декларации, он обязан направить уточняющий расчет к такой декларации по форме, установленной на дату представления уточняющего расчета. Далее

Могут ли быть в зарегистрированы в ЕРНН налоговые накладные/расчеты корректировки с индивидуальным налоговым номером покупателя, который не внесен в реестр плательщиков НДС?
Согласно п. 201.8 и п. 201.10 ст. 201 НКУ, право на начисление НДС, составление накладных/расчетов корректировки и их регистрации в ЕРНН предоставляется исключительно лицам, зарегистрированным как плательщики НДС в порядке, предусмотренном ст. 183 НКУ. Далее

Что обжалуется налогоплательщиком, если по результатам рассмотрения первичной жалобы частично отменено налоговое уведомление-решение: решение о результатах рассмотрения первичной жалобы или налоговое уведомление-решение на уменьшенную сумму, которое будет принято по результатам рассмотрения такой жалобы?

Согласно п. 56.6 ст. 56 НКУ, в случае когда контролирующий орган принимает решение о полном или частичном неудовлетворении жалобы налогоплательщика, такой налогоплательщик имеет право обратиться в течение 10 календарных дней, следующих за днем получения решения о результатах рассмотрения жалобы, с жалобой в контролирующий орган высшего уровня. Далее

Каков порядок заполнения реквизитов заглавной части налоговой накладной, если приобретение (поставка) товаров/услуг осуществляется филиалом (структурным подразделением) филиалу (структурному подразделению), которому головным предприятием делегировано право составления налоговых накладных?
Согласно п.п. "г" п. 201.1 ст. 201 НКУ, в случае поставки/приобретения филиалом (структурным подразделением) товаров/услуг, которая фактически является от имени головного предприятия - плательщика налога стороной договора, в налоговой накладной, кроме налогового номера налогоплательщика дополнительно указывается числовой номер такого филиала (структурного подразделения). Далее

Курс на цифру: регулирование "электронного суда"
В начале марта текущего года в рамках заседания Комитета Американской торговой палаты по вопросам правовой политики была проведена встреча с Алексеем Филатовым, заместителем Главы Администрации Президента Украины, Председателем Совета по вопросам судебной реформы, посвященная ключевым вопросам создания Верховного Суда, монополии адвокатуры и судебной реформы в части изменений в процессуальное законодательство. Далее

Доступ к публичной информации: Закон, который действительно работает!
Одним из действенных способов получения необходимых сведений от публичных органов и учреждений является обращение к ним с запросами на публичную информацию. Такая возможность предусмотрена Законом Украины от 13 января 2011 года № 2939-VI "О доступе к публичной информации". Далее

Экспорт товаров: валютное регулирование и налоговый учет
Экспорт (окончательный вывоз) – это таможенный режим, в соответствии с которым украинские товары выпускаются для свободного обращения за пределами таможенной территории Украины без обязательств относительно их обратного ввоза (ч. 1 ст. 82 ТКУ). (Особенности таможенного оформления товаров в режиме экспорта налоговики разъяснили в разделе 204.03 модуля База знаний). Далее

Как вернуть уплаченный в бюджет НДФЛ с дивидендов
Поводом для написания этой статьи послужил вопрос, поступивший в редакционную почту издания: "Предприятие выплатило физическому лицу доход в виде дивидендов в первом квартале 2017 года. НДФЛ, удержанный с такого дохода, был уплачен в бюджет в установленные сроки. Однако ставка НДФЛ изменилась. Может ли предприятие теперь вернуть себе уплаченный в бюджет НДФЛ и как это сделать? Как отразить такую операцию в налоговом расчете по ф. № 1ДФ?" Далее

Включать ли в отчет по ТЦО операцию по бесплатной передаче товара
Резидент, который подпадает под критерии ТЦО, бесплатно предоставил нерезиденту с низконалоговой юрисдикцией товар: нюансы составления Отчета. Хозяйственной операцией для целей ТЦО являются все виды операций, соглашений или договоренностей, документально подтвержденных или не подтвержденных, которые могут влиять на объект обложения налогом на прибыль предприятий налогоплательщика (пп. 39.2.1.1 НКУ). Далее

Разрешено репатриировать дивиденды за 2016 год
Национальный банк Украины продолжает предпринимать меры по либерализации валютного регулирования. Национальный банк разрешил репатриацию дивидендов, начисленных не только за 2014–2015 гг., как это было до сих пор, но и за 2016 год, и упростил механизм для осуществления таких выплат. Одно лицо (эмитент, депозитарное учреждение или иностранный инвестор) сможет в течение одного месяца репатриировать дивиденды за эти годы в общей сумме до 5 млн долл. США. Далее

ГТД vs инвойс
Ссылаясь на позицию Минфина, специалисты ГФС делают следующие выводы: у зв'язку з прийняттям змін до Закону № 996 інвойс можна вважати первинним документом. Але якщо врахувати той факт, що йдеться про імпорт товару (сам процес розмитнення), то, маючи тільки інвойс, частина інформації буде недоступною. Наприклад, у нас буде відсутня дата надходження товару, адже дата інвойсу здебільшого раніше терміну вантажно-митної декларації, у результаті чого невідомо, який саме курс валют НБУ застосовувати, що унеможливить визначення фактичної вартості товару, а також розмір митних платежів та ПДВ. Далее

Как подтвердить статус "неконтролируемой операции"
В частности, речь идет об операциях по начислению и выплате роялти плательщиком налога на прибыль. Прежде всего напомним: в редакции НКУ, действующей до 01.01.2017 г., финансовый результат налогового (отчетного) периода увеличивается на сумму расходов по начислению роялти в полном объеме, если роялти начислены в пользу, в частности, нерезидентов, зарегистрированных в государствах (на территориях), указанных в пп. 39.2.1.2 НКУ (пп. 140.5.7 НКУ). Далее

Верховная Рада ратифицировала Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой
13 апреля Конвенцию презентовал Юрий Буца, заместитель Министра финансов по вопросам европейской интеграции. Так, документ будет способствовать избежанию двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые получают на территориях обеих стран, предотвращению уклонения от уплаты налогов, обмену налоговой информацией между налоговыми органами Украины и Мальты и взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли. Далее

Каким будет будущее электронных денег
Национальный банк Украины прогнозирует рост популярности электронных денег. Украинцы все чаще используют электронные деньги для расчетов за товары и услуги. Так, количество выпущенных банками электронных денег в 2016 году составляла 40,5 млн грн, а объем операций с электронными деньгами – почти 3 млрд грн. Далее

Украинский бизнес ожидает существенного оживления деловой активности
Украинский бизнес существенно улучшил свои ожидания в отношении оживления деловой активности. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий, проведенного НБУ в I квартале 2017 года. Далее

Акционеров начнут уведомлять через депозитарную систему
Акционерные общества могут направлять уведомления акционерам с помощью депозитария. Акционеры будут получать уведомления через депозитарную систему, если такой способ определен уставом акционерного общества. Далее

Связь между взносом ОС в статкапитал и контролируемой операцией найдена
письмо ГФСУ от 09.03.2017 г. № 5898/7/99-99-14-01-02-17. Что произошло: объяснили, как именно взнос ОС в статкапитал влияет на объект обложения налогом на прибыль и будет ли считаться такая операция контролируемой. Далее

Начата работа над налогом на выведенный капитал
Изымать часть прибыли на этапе обращения в бизнесе – не только бессмысленно, но даже вредно для экономики в перспективе. Переговоры о появлении в Украине налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль начались еще в конце 2015 года. Далее

Сравнительная характеристика отечественной и зарубежной структуры Баланса (НП(С)БУ, МСБУ, ГААП США, Директива 2013/34/ЕС)
Основным документом финансовой отчетности во всех странах является Баланс предприятия (Отчет о финансовом состоянии), который является главным источником информации о финансово-имущественном состоянии предприятия для всех заинтересованных пользователей. В основу Баланса в любой стране положено главное уравнение бухгалтерского учета, отражающее взаимосвязь между активами, пассивами (обязательствами) и собственным капиталом: актив = капитал + обязательства. Далее

 

Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • Lexusв
01.05.17 07:42

МИР, ТРУД, МАЙ!!! С 1 МАЕМ!!! С ПРАЗДНИКОМ!!!

Ответить
  • бух-бух
02.05.17 12:12

А было раньше в публикациях по приложению Ф2 к декларации для предпринимателя-общесистемщика, если дохода не было ?

Ответить
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям