Подпишитесь!


20.07.17
22297 43 Печатать

Пропонується обмежити використання ФОПів торговими закладами для мінімізації обсягів продажу

У Парламенті зареєстровано два законопроекти, спрямованих на детінізацію економіки. 

Як зазначають автори законопроектів, відсутність дієвого механізму контролю обігу товарів та обсягу доходів суб’єктів спрощеної системи оподаткування (далі - ССО) привели до масового «мігрування» в тінь ряду великих та середніх торгівельних компаній, які зловживають спрощеною системою, тим самим дискредитуючи як саму ССО, так і сотні тисяч сумлінних платників податків, які є її суб’єктами. Навіть мережі магазинів з продажу електроніки, ювелірних виробів, одягу та взуття і багатьох інших предметів високого цінового сегменту перейшли на роботу з використанням ФОПів-спрощенців, що реєструються  на найманих працівників власників такого бізнесу.

Така ситуація та можливість незастосування РРО призводить до суттєвого заниження задекларованих ними обсягів доходу. Більшість суб’єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність без РРО, отримують готівкові кошти за реалізовані товари та не здійснюють їх облік, що дозволяє занижувати реальні обсяги обороту від продажу товарів, оскільки без обов’язкового застосування РРО  та обліку придбаного і реалізованого товару неможливо ані провести підрахунок реальної виручки, ані визначити дотримання граничного обсягу річного доходу як умови перебування на ССО. 

Проектом Закону № 6757 України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо створення умов для детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» пропонується:

в частині системи відшкодування покупцям (споживачам) частини суми штрафних санкцій за порушення порядку проведення розрахункових операцій:

-         запровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та направлять відповідну заяву (скаргу) до контролюючих органів (тобто створення мотивації для покупців в сприянні контролю за дотриманням вимог законодавства про здійснення розрахункових операцій);   

-         запровадження порталу перевірки розрахункових операцій, за допомогою якого може бути перевірена автентичність отриманого покупцем в пункті продажу товарів розрахункового документа,  оформлена скарга на продавця товарів за порушення порядку проведення розрахункових операцій та в режимі реального часу відстеження руху такої скарги через контролюючий орган;

-         визначення законодавчих вимог щодо скарги, подання якої здійснюється засобами порталу перевірки розрахункових операцій;

-         законодавче визначення систем зберігання, збору та обліку даних реєстраторів розрахункових операцій та можливість використання електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, подання яких є обов’язковим згідно Закону, в якості джерел податкової інформації;

-         запровадження дворівневої системи перевірок поданих покупцями (споживачами) письмових звернень чи скарг засобами порталу перевірки розрахункових операцій, а саме: на першому рівні проводиться камеральна перевірка поданого звернення із запрошенням продавця товарів (послуг), які є предметом скарги; на другому рівні - у випадку непідвтердження продавцем факту продажу товарів (послуг) покупцю в ході камеральної перевірки чи неявки його для її проведення  призначається фактична перевірка дотримання всіх вимог законодавства про застосування реєстраторів розрахункових операцій, оприбуткування товарів та обліку їх руху, дотримання порядку ведення касових операцій. 

в частині законодавства про застосування РРО:

-         підвищення відповідальності за порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій при здійсненні торгівельної діяльності та наданні послуг з метою впровадження джерела відшкодування покупцям (споживачам) частини штрафних санкцій, застосованих за їх зверненнями;

-         зміна напрямку зарахування штрафних санкцій за порушення законодавства про застосування реєстраторів розрахункових операцій з державного бюджету до відповідних місцевих бюджетів, що сприятиме наповненню місцевих бюджетів та виконанню завдань реформи з децентралізації; 

-         уточнення окремих положень з метою приведення їх у  відповідність до запропонованих змін. 

Проектом Закону № 6758 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо заходів з детінізації обігу торгівлі і послуг та уніфікації обліку доходів та витрат фізичними особами-підприємцями" передбачається:

в частині податкового контролю:

-         запровадження вичерпних критеріїв податкового контролю  за витратами суб’єктів спрощеної системи оподаткування, які не звільнені від обов’язку застосування РРО та зобов’язані вести Книгу обліку доходів та витрат тільки у вигляді обліку платників податків, зустрічних звірок, камеральних та фактичних перевірок, а також чітке визначення недопустимості застосування інших форм податкового контролю для таких платників податків;

в частині уніфікації обліку доходів та витрат всіма фізичними особами-підприємцями та фізичними особами, які здійснюють незалежну діяльність:

-         запровадження єдиної форми обліку доходів та витрат у вигляді Книги обліку доходів та витрат для всіх фізичних осіб-підприємців із переліком цілком простих та зрозумілих обов’язкових  реквізитів такої Книги обліку;

-         передбачення неможливості розширення органами виконавчої влади переліку обов’язкових реквізитів Книг обліку доходів та витрат на рівні підзаконних актів;

-         визначення обов’язку зберігання первинних документів, що підтверджують витрати фізичних осіб-підприємців протягом строків давності; 

-         запровадження єдиної відповідальності за невнесення фізичною особою-підприємцем чи фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність до Книги обліку доходів та витрат відомостей, передбачених законодавством або відсутність такої Книги.

в частині спрощеної системи оподаткування:

-         введення спрощеного обліку витрат за уніфікованою формою тільки тими суб’єктами спрощеної системи оподаткування 2 та 3 групи, які не звільнені від обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій;

-         уточнення норм щодо обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій та звільнення від такого застосування виключно у випадках, встановлених Законом «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

в частині застосування реєстраторів розрахункових операцій:

-         однозначне врегулювання обов’язку  застосування РРО при здійсненні торгівлі дистанційним способом та запровадження обов’язку формування розрахункового документа із застосуванням реєстратора розрахункових операцій в момент передачі товарів з господарської одиниці продавця з подальшою доставкою до покупця за умови отримання оплати за товари по факту їх доставки покупцю;

-         запровадження обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій, отримання документів на придбані товари (роботи, послуги) та здійснення спрощеного обліку товарних запасів в Книзі обліку доходів та витрат тими фізичними особами-підприємцями, які здебільшого використовуються з метою легалізації тіньового обігу технічно складних побутових товарів, ювелірних виробів високого цінового сегменту та лікарських засобів незалежно від площі місця провадження діяльності;

-         запровадження обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій, отримання первинних документів на придбані товари (роботи, послуги) та здійснення спрощеного обліку товарних запасів в Книзі обліку доходів та витрат для тих фізичних осіб-підприємців, які провадять діяльність з продажу товарів та/або надання послуг; 

-         запровадження єдиного порядку оприбуткування отриманих товарів, встановлення єдиної форми обліку отриманих товарів (в Книзі обліку доходів та витрат) для суб’єктів спрощеної системи оподаткування, не звільнених від обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій;

-         скасування обов’язку забезпечення відповідності сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків даним денного звіту  для випадків продажу товарів дистанційним способом з метою уникнення відповідальності осіб, які здійснюють діяльність здебільшого в сфері електронної комерції, за невідповідність сум готівкових коштів на місцях проведення розрахунків;

-         врегулювання питання строку передання готівкових коштів в касу суб’єкта господарювання (його господарської одиниці) або здавання їх до банку для  переказу  і  зарахування на банківський рахунок продавця – при здійсненні продажу товарів дистанційним способом, тобто вирішення проблеми так званого «касового розриву»; 

-         спрощення реєстрації та використання реєстраторів розрахункових операцій (передбачення реєстрації реєстраторів розрахункових операцій шляхом персоналізації на веб-сайті контролюючого органу);

-         скасування обов’язку подання суб’єктами господарювання звітності, пов’язаної із використанням реєстраторів розрахункових операцій та запровадження механізму формування показників такої звітності контролюючими органами та порядку її узгодження з платниками податків;

-         визначення на законодавчому рівні безоплатності послуг з прийому/передачі  даних реєстраторів розрахункових операцій (в тому числі електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, створених реєстраторами розрахункових операцій) до бази системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій;

-         підвищення відповідальності за порушення законодавства про застосування реєстраторів розрахункових операцій в залежності від повторності вчиненого порушення та запровадження мінімального обсягу відповідальності без прив’язки до вартості товарів. 

 

 

 

Теги:
Комментарии
 • Таня
20.07.17 06:22

1. Покупатели "стучат" на продавцов2. РРО применяют ВСЕ СПД3. Подтверждение расходов СПД обязательно для ВСЕХЭто вкратце. Все верно? Или в чем-то ошибаюсь?

Ответить
  Оценить
 • 4
 • 0
 • Буржуй
20.07.17 07:20

Таня, практически верно. Только что РРО применяют ВСЕ я не увидел. 1. -Прощай единый фактически. 2. Стучать за 850 грн. Если не пробит чек или не заполнена книга это уже аут. 3 расписались в беспомощности и Бесполезности введения РРО по сложным товарам. Как торговали контрабасом так и торгуют, только купили калькуляторы за 6-7 тисяч. 4. Куда еще повышать штрафы ПО РРО если если они сейчас от 100 до 500% с оборота?!. Правильно-не выбил чек штраф 320 тис. А как иначе? Не пустил на проверку уже 640 тис.

Ответить
  Оценить
 • 28
 • 0
 • Буржуй
20.07.17 07:24

Заметьте, почти Все авторы из БПП. Поддержим малый бизнес друзья!!!

Ответить
  Оценить
 • 38
 • 1
 • Амина
20.07.17 07:34

Ну все равно как-то же надо бороться с детенизацией налогов.Конечно,при оформлении ФОПами своих сотрудников,хоть им идет какой-то стаж,а что говорить о тех работниках,которые оформлены по ГПД на вознаграждение,меньшее минимальной зарплаты или вообще никак не оформлены.Вот что делать?Эти все штрафы ни к кому не применяются,это хорошая кормушка для проверяющих.И БПП,ОБ или другие партии-все одинаковые,все за одно....

Ответить
  Оценить
 • 9
 • 14
 • ааа
20.07.17 08:59

Амина, в очередной раз изобретают "клишаногий лисапед". наши можновладци не ставят задачу упростить жизнь мелкому и среднему бизнесу, они слуги олигархов, а все остальные должны с протянутолй рукой стоят за субсидией и прочими кусками хлеба, Вы только посмотрите как сложно работать с РРО и сравните как работают другие страны с кассовыми аппаратами, там не бегают по налоговым и не ставят на учет кас. ап.

Ответить
  Оценить
 • 41
 • 0
 • Буржуй
20.07.17 11:15

ааа, у меня при проверки РРО требовали справку о опломбировке, хотя оригинал в налоговой, номера голографических марок совпадают, РРО в реестре, но нужна справка от сервиса. Вот идите и берите в сервисе.. А то штраф! Степени придирок к РРО просто колоссальны!

Ответить
  Оценить
 • 24
 • 2
 • Ирина
20.07.17 22:49

Буржуй, оригинал должен быть на предприятия, а копия в налоговой. См. Порядок о регистрации рро.

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • Буржуй
21.07.17 10:55

Ирина, ага что считать оригиналом. С марками идет в налоговую. И требовать эту справку они не имеют права.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Ирина
22.07.17 00:40

Оригнал, это с "маркой" . Для завершения регистрации рро в налоговую предоставляется "копія довідки про опломбування рро" . Пун-т 14 порядка регистрации рро (приказ мфу 547 от 14.06.2016). Кто имеет спрашивать эти справки в том же приказе.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • нанашка
20.07.17 08:45

Пусть откроют газеты люди продают и ремонтируют все вообще не платят налоги. Пусть этими займутся,а не теми кто официально платят.

Ответить
  Оценить
 • 6
 • 10
 • Ірина
20.07.17 09:28

Взагалі назва статті одна, а зміст інший.По тексту я не побачила,що заборонено великим супермаркетам оформлювати підприємців

Ответить
  Оценить
 • 15
 • 0
 • ок
20.07.17 09:36

в частині системи відшкодування покупцям (споживачам) частини суми штрафних санкцій за порушення порядку проведення розрахункових операцій: т.е. пришла в супермаркет, а чек выписали от ФОП Иванова, пошла настучала, им штраф - и мне кусочек. А до моей покупки ДФС вообще не в курсе, что этот супермаркет выписывает чеки от фопов

Ответить
  Оценить
 • 16
 • 0
 • Читатель
20.07.17 09:48

ок, вас ДФСУ орденом наградит

Ответить
  Оценить
 • 12
 • 0
 • Люда
20.07.17 10:23

Читатель, вот именно, что не орден, а денежная компенсация. И думаю, что на такой идиотизм у них хватит и ума и денег.

Ответить
  Оценить
 • 6
 • 0
 • ок
20.07.17 09:58

Читатель, ага, так и напишут: почетному стукачу

Ответить
  Оценить
 • 12
 • 1
 • Вася
20.07.17 12:38

ок, в стране с таким колличством ПАТРИОТОВ, стукачи не станут выделятся из толпы.

Ответить
  Оценить
 • 14
 • 4
 • Rina
20.07.17 09:47

Да закрыв хотя бы один офшор можно будет года три не трогать единщиков. И еще зачем им расходы единщиков, если даже третья группа оплачивает % от оборота.

Ответить
  Оценить
 • 36
 • 0
 • 2017
20.07.17 10:13

Ранее приводили цифру пополнения бюджета за счет ФОПов,как супер достижение.А теперь стало мало.Все равно народ найдет выход из данной ситуации.Только не понятно,откуда такие цены на товары и услуги,если налоги с них не платят.У ФОПа в магазине все должно быть дешевле.Нет налога по НДС,прибыли.А на практике супермаркеты радуют своими ценами больше,хотя и налоги платят, и люди трудоустроены.

Ответить
  Оценить
 • 15
 • 0
 • Люда
20.07.17 10:19

Супер!!! Так это можно на одних "постукивания" приличные деньги зарабатывать. На работу можно не ходить!

Ответить
  Оценить
 • 20
 • 0
 • Люда
20.07.17 10:21

А каков % отката от ДФС, а то я не увидела?

Ответить
  Оценить
 • 13
 • 0
 • Татка
21.07.17 12:29

Люда, от любого отката стукачу прийдется еще 18% ПДФО заплатить, ведь это будет "додаткове благо" стукача. Они пока об этом молчат. Когда первый рискнет настучать, то поймет во что вляпался, годовое декларирование и все вытекающие последствия.

Ответить
  Оценить
 • 7
 • 0
 • Rina
22.07.17 11:24

Татка, Вы вроде, как и верно сказали (еще и военный сбор будет), но в данном случае налоговым агентом они сами будут выступать.

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • тра - ля-ля
20.07.17 11:18

Люда, как-то так, а как будет посмотрим "запровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Наташа
20.07.17 10:54

Вместо того, чтобы убрать упрощенку, они ее усложняют. Сами "шестерки" и народ хотят сделать "шестерками".

Ответить
  Оценить
 • 7
 • 2
 • Олег
20.07.17 10:57

План обогащения:1. Сделать загранпаспорт.2. Оформить вид на жительство в приличной стране.3. Обойти все торговые точки Киева.4. Настучать на них.5. Получить 850 грн. с каждой, перевести в баксы и на самолет.Есть только один ньюанс, если хоть на день задержут деньги......

Ответить
  Оценить
 • 24
 • 0
 • Антон
20.07.17 10:59

Люда 100% вартості покупки, але в чеку має бути більше 850 грн.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Татка
21.07.17 12:36

Антон, В цьому випадку у стукача буде фактично безкоштовно придбаний товар, зафіксований в податковій. Стукач навіть уяви не має в що вляпався.

Ответить
  Оценить
 • 2
 • 0
 • Маргарита
23.07.17 12:22

А что, похоже. Только,думаю,они сами не всегда понимают,что пишут.

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • Шурик
20.07.17 11:26

Тень работает на Страну, благодаря чему она ещё не окочурилась. На перекор всем стараниям корумпированного Государства. Уничтожте маразмы от чиновников и тень выплывет сама. Бессмсленно и бесполезно бороться с вечным.

Ответить
  Оценить
 • 20
 • 0
 • Маргарита
23.07.17 12:23

Ну что вы? Сами себя уничтожить? Это вряд ли.

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • Вася
20.07.17 12:40

Шурик, да нет, есть смысл бороться. Только бороться начинать нужно не с чешуи, а с головы - она гнилая.

Ответить
  Оценить
 • 15
 • 1
 • 1
20.07.17 11:31

Как ни крути, а за все в итоге заплатит конечный потребитель.

Ответить
  Оценить
 • 9
 • 0
 • Людмила в точку
20.07.17 13:17

"План обогащения:1. Сделать загранпаспорт.2. Оформить вид на жительство в приличной стране.3. Обойти все торговые точки Киева.4. Настучать на них.5. Получить 850 грн. с каждой, перевести в баксы и на самолет.Есть только один ньюанс, если хоть на день задержут деньги......"

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Людмила в точку
20.07.17 13:20

пусть стучат все, на СПД, на нелегально работающих... в итоге получат ...цены в десятки раз выше, и налогов будет больше, только вот беда...дороги останутся такими же. НоПэци и близ лежащим будет больше что воровать

Ответить
  Оценить
 • 15
 • 0
 • ***
21.07.17 09:25

Разговор Пороха с Гройсманом: "Слушай, чем больше мы воруем, тем больше они нам платят"... Хотите воспринимайте как анекдот, или как реальность....

Ответить
  Оценить
 • 13
 • 0
 • Елена
21.07.17 20:53

Убили в людях патриотизм, теперь еще и врастят общество стукачей

Ответить
  Оценить
 • 5
 • 0
 • общество
24.07.17 12:55

Елена, так все 26 лет предлагали нам умиляться и восхищаться, что в Германии , например,это первое дело- настучать на ближнего.Все эти 26 пытаются вырастить таких же стукачей, вот и увидим, удалось или нет.

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • Маргарита
23.07.17 12:20

Елена, это все,что они умеют,и планомерно внедряют в жизнь.

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • Дмитрий8
21.07.17 21:25

Как я понял из сравнительной таблицы - убирается норма без РРО при обороте до 1 миллиона гривен, а водится норма, что без РРО можно торговать, если у единщика одна точка продаж.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Чао Какао
22.07.17 10:55

Чим так вже знущатися, краще взагалі скасувати спрощену систему, щоб підприємець мав можливість визначиться: а) так, я залишаюсь, буду працювати на загальній системі; б) ні, дякую, я валю звідси, бувайте мені здорові

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Маргарита
23.07.17 12:18

Куда,интересно,валю?

Ответить
  Оценить
 • 2
 • 0
 • Маргарита
23.07.17 12:18

запровадження обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій, отримання первинних документів на придбані товари (роботи, послуги) та здійснення спрощеного обліку товарних запасів в Книзі обліку доходів та витрат для тих фізичних осіб-підприємців, які провадять діяльність з продажу товарів та/або надання послуг; Да,затесались у них там интересные пункты.

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • Елена
24.07.17 11:29

Да! В Европу идем! Только дело касается малого бизнеса только и слышно "штрафы"! "штрафы"! А лимит по обороту поднять слабо? Было 1 500 000 грн. так они и туда влезли, до 1 000 000 без РРО, больше с РРО . Да пропишите нормальные понятные правила, чтобы людям нормально работалось и хотелось работать, и платить налоги и делать что- то для своей страны, а не для смежных государств. А в ДФС сидят куклы накрашенные спросить ничего нельзя, за что им зп платят? Наверное за штрафы.

Ответить
  Оценить
 • 7
 • 0
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд