Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


31.07.17
48991 88 Печатать

Складаємо скаргу на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН

Уряд постановою від 4 липня 2017 р. №  485 затвердив Порядок розгляду скарг на рішення комісії ДФС про  відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН. Скарги подаються платником ПДВ до ДФС протягом 10 календарних днів після отримання ним рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН. Багатьох платників податків цікавить питання: як правильно скласти скаргу?  

Варіант скарги нам надав податковий адвокат Андрій Тамошюнас

 

Державна фіскальна служба України

м. Київ, Львівська площа,8

 

                                Скаржник:            Товариство з обмеженою 

                                                                 відповідальністю «…………»

                                                                 код …………….

                                                                 м. ......................, вул. …….,…, оф…..

                                                                           Тел...................................

 

 

 

СКАРГА

на рішення комісії ДФСУ, яка приймає рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації від 21.07.2017р. №…../……….

(в порядку п.56.23. ст.56 ПКУ)

 

Відповідно до приписів п.201.10. ст.201 ПКУ ТОВ «…….» було складено податкову накладну №…. від …...2017р. та направив 14.07.2017р. для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Згідно отриманої квитанції №1 від 14.07.2017р. податкову накладну прийнято, але реєстрацію зупинено.

На виконання п.п.201.16.2. п.201.16. ст.201 ПКУ ТОВ «»…….. було направлено на адресу ДФС  повідомлення від 14.07.2017р. №2 щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК, копії договору  субпідряду від …...2016р. №…../…., Таблиці даних платника податку від 14.07.2017р. №1 (копії квитанцій №1 про збереження документів на центральному рівні додаються). Отже, було надало усі необхідні документи, які беззаперечно підтверджують реальність здійснення операцій по податкової накладної №…… від …...2017р.

Однак, рішенням комісії ДФС від 21.07.2017р. №…../….. (отримано 24.07.2017р.) було відмовлено у реєстрації податкової накладної №….. від …...2017р.

 

Вважаємо рішення про відмову у реєстрації ПН за своїм характером необґрунтованим як нормативно, так і документально з огляду на наступні обставини:

 

1. ДФС не взято до уваги специфіку діяльності ТОВ «……..»

ТОВ «…………» є юридичною особою приватного права, що було створено …….2013р. Одним з профільних видів діяльності підприємства є монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування  (код КВЕД 43.22., код ДК 016-2010 43.22.11., 43.22.12.). В рамках вказаного напрямку діяльності надаються наступні послуги:

підключення, перероблення, технічне обслуговування та ремонт у будівлях або спорудах:

 • опалювальних систем (електричних, газових і масляних)
 • печей, стояків водяного охолодження
 • неелектричних колекторів сонячної енергії
 • водопровідного та санітарно-технічного устаткування
 • устаткування для вентиляції та кондиціонування повітря
 • газопровідної арматури
 • газопровідної арматури
 • трубопроводів для подачі пари
 • систем автоматичного пожежогасіння
 • автоматичних систем для поливу газонів

Специфіка вказаного виду діяльності полягає в тому, що для надання послуг ТОВ «………» закуповує відповідне устаткування (припливно-витяжні установки, чиллери, фанкойли, електродвигуни та інш.), матеріали (гайки, саморізи, свердла, муфти, хомути, анкери, шпильки, електроди, круги відрізні та інш.), пристрої (труби та інш.) та відповідні послуги (транспортні, транспортно-експедиторські послуги, послуги порізки та інш.).

Враховуючи значні об’єми витрат, які постійно мають забезпечувальний характер, а також з метою мінімізації ризику неплатежів, ТОВ «……….» вимушено застосовувати змішану систему оплати вартості послуг: перша частина – аванс (30-50% загальної суми), друга частина – оплата по факту наданих послуг. Вказана система взаємовідносин оформлена наказом №… від…..

За результатами проведеної перевірки контрагента на предмет його податкової «надійності» і економічної «доброчесності» керівництвом було прийнято рішення про укладення з ТОВ «АБА» договору субпідряду №…../16 від …….2016р. на виконання монтажних робіт (улаштування опалення та вентиляції, водопроводу і каналізації 10-типоверхового житлового будинку у м. …….).

Згідно п.2.1. Договору Замовник зобов’язаний сплатити Підрядникові аванс в розмірі 300 тис. грн. Відповідно до п.2.3. Договору Підрядник зобов’язаний здійснити закупівлю та поставку матеріалів.

На виконання зазначених положень Договору субпідряду Замовником …...2017р. було частково перераховано на адресу Підрядника аванс у розмірі ….. тис. грн. (в т.ч. ПДВ – ….. грн.), що підтверджується рахунком №….. від …...2016р. та платіжним дорученням №….. від …...2017р.

За правилом першої події ТОВ «…….» було виписано та направлено на реєстрацію податкову накладну №….. від ……..2017р.

За рахунок вказаних коштів Підрядником було придбано матеріальні цінності на загальну суму …… грн. (….. грн. використано власних коштів), необхідні для виконання монтажних робіт, а саме: кутники, електроди, хотмути, гайки, анкери, шпильки, труби, муфти, відводи, відведення, заглушки, манжети, круги відрізні, трійники, відведення, клапани, фланці, транспортні послуги та послуги порізки. За правилом першої події постачальниками ТМЦ було складено та зареєстровано податкові накладні протягом червня-липня 2017р.

Зазначені обставини підтверджуються накладними та видатковими накладними (копії додаються).

Наведені господарські операції у повному обсязі відображені у бухгалтерському обліку підприємства наступним чином:

 1. Отримання передоплати (……. грн.) Дт 311 Кт 361
  Податкові зобов’язання з ПДВ (……. грн.) Дт 643 Кт 641
 2. Отримання матеріалів від постачальників  (…… грн.) Дт 205 Кт 631
  Відображення суми ПДВ (…… грн.) Дт 644 Кт 631
  Оплата придбаних матеріалів Дт 631 Кт 311

Зазначені ТМЦ були відразу транспортовані до місця надання послуг (робіт) – м. ........................, що підтверджується видатковими накладними та ТТН (копії додаються).

Згідно домовленостей між сторонами Договору до …….2017р. очікується перерахування решти авансу у розмірі …… тис. грн. на подальшу закупівлю необхідних матеріалів.

Початок виконання монтажних робіт заплановано на ……….. 2017 року, закінчення – на ….. 2017 року.

Реальне виконання робіт можливе власними силами завдяки наявності у ТОВ «…………» належної матеріально-технічної бази загальною вартістю близько …… тис. грн. (зокрема,   мініелектростанції, станції для утилізації феона, плоттер, дрилі, апарати зварювальні, шліф машини, вишки мобільні та ремонтні, молотки відбійні зварювальні апарати та інш.).

 

2. ДФС проігноровано неправомірність функціонування механізму зупинення реєстрації ПН/РК

Механізм зупинення такої реєстрації регламентований положеннями пункту 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України.

Так, реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених відповідно до пункту 74.2 статті 74 цього Кодексу.

Всі нормативні акти, які на сьогодні затверджені КМУ в зв’язку із запровадженням процедури зупинення реєстрації ПН/РК, стосуються:

- Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних (постанова КМУ від 29.10.2010 р. № 1246 в редакції постанови КМУ від 26.04.2017 р. № 341).

- Підстав для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або про відмову в такій реєстрації (постанова КМУ від 29.03.2017 р. № 190).

- Порядку розгляду скарг на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН (постанова КМУ від 04.07.2017 р. № 485).

Отже, на сьогоднішній день КМУ так і не визначив порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, що свідчить про функціонування усього механізму за рамками правового поля.

 

3. Податковим органом порушено порядок «блокування» ПН

3.1. Згідно положень п.74.2. ст.74 ПКУ в Єдиному реєстрі податкових накладних забезпечується проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних / розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У системному зв’язку з наведеною нормою знаходяться положення п.201.16. ст.201 ПКУ, відповідно до яких реєстрація податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої податкової накладної / розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених відповідно до пункту 74.2 статті 74 цього Кодексу.

Тобто законодавцем абсолютно чітко визначено умови зупинення реєстрації ПН:

 1. відповідність критеріям (а не критерію) оцінки ступеня ризиків – тобто в даному випадку повинна мати сукупність ризикових умов;
 2. ступені ризиків повинні бути достатні для зупинення реєстрації – тобто далеко не кожний ризик є валідним за ступенем достатності

 

3.2. Згідно п.п.201.16.1. п.201.16. ст.201 ПКУ у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування зазначаються:

а) порядковий номер та дата складення податкової накладної / розрахунку коригування;

б) визначення критерію(їв) оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, на підставі яких було здійснено зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування;

в) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

 

Якщо зазначені вимоги до квитанції та ступінь їх виконання у квитанції №1 привести у табличній формі, то картина буде виглядати наступним чином:

Пункт вимоги до квитанції про зупинення реєстрації

Ступінь виконання вимог ПКУ щодо квитанції №1 по ПН №…… від …….2017р.

 

А)

 

Повністю дотримано

 

Б)

 

Не дотримано:

1) Наведено лише 1 критерій замість сукупності;

2) Зазначено критерій, який відсутній у п.6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН

 

 

В)

 

Не дотримано – лише процитовано зміст п.в) п.п.201.16.1. п.201.16. ст.201 ПКУ, жодні конкретні пропозиції щодо необхідних документів відсутні

 

 

3.3. Моніторинг податкової накладної / розрахунку коригування здійснюється ДФС за такими критеріями:

1) обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5 раза більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу постачання такого товару/послуг, зазначеного у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, та обсягу придбання на митній території України та/або ввезення на митну територію України відповідного товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, та митних деклараціях, і переважання в такому залишку товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, більше 75 % загального такого залишку та відсутність товару/послуги, зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється);

У разі якщо за результатами Моніторингу визначено, що податкова накладна / розрахунок коригування відповідає вимогам підпункту 1 цього пункту та сума податку на додану вартість, зазначена в податкових накладних, зареєстрованих платником податку в Реєстрі у звітному (податковому) періоді з урахуванням податкової накладної / розрахунку коригування, поданої на реєстрацію в Реєстрі, які відповідають вимогам підпункту 1 цього пункту, більша за середньомісячну суму сплачених за останні 12 місяців єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, реєстрація такої податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється відповідно до вимог пункту 201.16 статті 201 розділу V Кодексу.

Таким чином, критерій "пересорт" за наказом Мінфіну для відпрацювання повинен спрацьовувати лише  при одночасному дотриманні 4х умов:

А) 3х «внутрішніх»:

- невідповіідність об’ємів постачання та «умовного складу» (т.е. товарних залишків) - т.з. "правило 1,5"

- наявність ризикових твоарів у залишку ("правило 75%"),

- відсутність товару/послуги у "Таблиці даних платника податку"

Б) 1 "зовнішнього" - сума ПДВ у податкових накладних, що відповідають критерію та складених з початку місяця, перевищує суму середньомісячної сплати податків та ЄСВ за останні 12 місяців.

 

Однак, в данному випадку необхідно зазначити наступне:

По-перше, у ПН №…… від …….2017р. зазначено критерій, який взагалі відсутній у п.6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН:

«…невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах згідно з УКТ ЗЕД 43.22.12»

По-друге, ТОВ «…….» не здійснював постачання товарів, а предметом договору №1212/16 від 12.12.2016р. взагалі є виконання монтажних робіт (копія договору надавалась та надається повторно).

По-третє, ДФС безпідставно проігноровано відомості Таблиці даних платника податку №1 від 14.07.2017р., якими також роз’яснюється специфіка діяльності ТОВ «…….», а саме: чому на «вході» маються товари, а на «виході» - послуги!

Лише з цієї підстави висновки комісії ДФС є неповними та необ’єктивними.

По-четверте, ДФС здійснено перекручування фактів, оскільки Таблиця даних платника податку №1 від 14.07.2017р. дійсно містить код 43.22.12., однак, він жодного відношення не має до УКТ ЗЕД. Зазначений код  містить послуги «Монтаж систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря», які цілком відповідають основному виду діяльності нашого підприємства «Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування» (код КВЕД 43.22). До речі, зазначену інформація ДФС отримувала навіть не з одного, а з двох джерел: безпосередньо з Таблиці даних платника податку №1 від 14.07.2017р. та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

По-п’яте, податкова накладна №7 від 23.06.2017р. відповідає лише 1 з 4х умов критерію «пересорт»:

 

 

Умови критерію «пересорт»

 

 

Ступінь відповідності умовам

 

 

"правило 1,5"

 

Не відповідає:

Зазначений критерій «технічно» не може бути застосований, оскільки придбаваються ТМЦ, а реалізуються послуги (неспіврозмірність величин).

 

 

 

"правило 75%"

 

Не відповідає:

Зазначений критерій також не може бути застосований з причини неспіврозмірності величин.

 

 

Отсутствие товара/услуги в "Таблице данных налогоплательщика"

 

 

Не відповідає – Таблиця даних платника податку №1 від 14.07.2017р. містить усі товари та послуги, які є предметом діяльності підприємства

 

«зовнішня»

 

 

Відповідає  

 

 

Нагадаю, що для зупинення реєстрації ПН згідно зазначеного критерію необхідним є дотримання усіх 4х умов.

 

3.4. Усі податкові накладні / розрахунки коригування, що подаються на реєстрацію в Реєстрі з метою оцінки ступеня ризиків, достатніх для їх зупинення, до проведення Моніторингу, за результатами якого можливе зупинення їх реєстрації, перевіряються ДФС відповідно до таких ознак:

4) одночасно значення показників D та P, розрахованих у наведеному у цьому підпункті порядку, мають такі розміри:

 

D>0,05, Р<Рм×1,3

 

де D - розрахункова величина, яка дорівнює S/T;

S - загальна сума сплачених за останні 12 місяців сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами;

T - загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, за останні 12 місяців, яка зазначена платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі;

P - сума податку на додану вартість, зазначена платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної / розрахунку коригування;

Pм - найбільша місячна сума податку на додану вартість, зазначена у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих платником податку в Реєстрі за останні 12 місяців.

У разі якщо за результатами перевірки ДФС встановлено, що податкова накладна / розрахунок коригування відповідає ознаці, визначеній підпунктом 4 цього пункту, - така податкова накладна / розрахунок коригування не підлягає Моніторингу.

 

ДФС не витримано умови наведеного критерію з огляду на наступні арифметичні аспекти:

У розрахунках приймають участь показники другого півріччя 2016 р. та першого півріччя 2017р. (липень 16 р. - червень 17 р.):

1) "Критерий D>0,05":

Т= 10 509 836,37 грн. (НО - обіг без ПДВ);

S= 549 261,44 грн; 

D= S/Т = 549 261,44 / 10 509 836,37 = 0,0523

0,0523 = D > 0,05 – критерій виконаний

2) "Критерий P:

Рм = 659 824,15  (НДС у травні 2017 р.);

Р = 170 733,69   (НДС у червні 2017 р.- місяць блокування ПН;

659 824,15 х 1,3 = 857 771,40

P < Pм х 1,3

170 733,69 < 857 771,40  - критерій виконаний.

Таким чином, ПН № …. від …..  взагалі не підлягала Моніторингу.

 

4. ДФС порушила правила «розблокування» ПН

4.1. Як передбачено пп.201.16.1 ст.201 ПКУ, для «розблокування» реєстрації ПН платник податків може подати письмові пояснення та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатні для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої ПН/РК в ЄРПН.

В тексті зазначеної законодавчої норми вжито сполучники «та/або», що однозначно вказує на існування альтернативи для платника податків: він може на власний розсуд подати чи то письмові пояснення, чи то копії документів за вичерпним переліком, або вчинити обидві дії одночасно.

Керуючись зазначеним приписом, ТОВ «………….» вирішило надати до ДФС обидві складові «виправдовувального» пакету документів (і пояснення, і копії документів, якими підтверджується реальність здійснення операцій по відмовленій ПН).

При цьому, у письмових поясненнях було детально розписано специфіку діяльності нашої компанії (придбання ТМЦ та їх використання при наданні профільних послуг; використання авансової системи оплати для закупівлі необхідних ТМЦ).

У свою чергу, надані копії документів (договори поставки ТМЦ, ТТН, ПН, докази розрахунків, договір надання послуг, рахунок, докази перерахування авансу, відомості бухгалтерського обліку, договори оренди офісного та складського приміщень, ТЗ, договори на придбання обладнання та інструментів, штатний розклад) підтвердили зазначені обставини, а також інші – наявність матеріально-технічної бази для ведення профільного виду діяльності, дотримання принципу обачності при виборі своїх контрагентів (копія статуту, витяг з ЄДР та реєстру платників ПДВ).

4.2. Положеннями постанови КМУ від 29 березня 2017 р. № 190 «Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації» передбачається, що підставами для прийняття комісією ДФС рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування є:

- ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації згідно з пунктом 201.16 статті 201 Кодексу;

- ненадання платником податку копій документів відповідно до підпункту "в" підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 Кодексу;

- надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування.

Остання підстава відмови в реєстрації ПН є за своїм характером складною, оскільки містить у своєму складі 2 можливі критерії:

 • наявність порушень у наданих копіях документів;
 • недостатність наданих копій документів.

При цьому, знову ж таки, конструкція вищенаведеної норми постанови КМУ містить сполучники «та/або», що свідчить про альтернативну можливість існування тієї чи іншої підстави відмови. Зазначене свідчить про те, що при розгляді справи та прийнятті рішення у ній комісія ДФС повинна встановити конкретну обставину з двох наведених. У іншому випадку, виникає фактична невизначеність, що є неприпустимим у розумінні ПКУ.

У рішення комісії ДФС від 21.07.2017р. №…./……. в реєстрації ПН було відмовлено саме з підстави «надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування».

При цьому, фіскальним органом вищої податкової інстанції лише процитовано норму законодавства без будь-якої конкретизації обставин справи, а саме незрозуміло:

 • або надані копії документів містять порушення законодавства, а якщо це так, то які саме;
 • або ці копії документів є недостатніми для прийняття позитивного рішення, а якщо це так, то яких документів не достає;
 • або існують обидві зазначені умови

про все це можна тільки здогадуватись!

У свою чергу, вважаємо за необхідне зазначити, що первинні документи, оформлені в рамках договору субпідряду №…../16 від …...2016р.,  не мають дефекту форми, змісту або походження, котрі в силу 198, 201 Податкового кодексу України, ч.2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», п.2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. №88) спричиняють втрату первинними документами юридичної сили і доказовості.

Таким чином, первинні документи засвідчують на сьогоднішній день факт реального  виконання ТОВ «………» та його контрагентом господарських зобов'язань.

При цьому, ДФС не спростовано встановленої ст.204 ЦК України презумпції правомірності вчинених підприємствами правочинів. При цьому, взагалі не досліджувались фактичні обставини щодо змісту та умов договору, зобов’язань сторін за договором, питань оплати вартості робіт.

4.3. Положеннями п.п. 201.16.3. п.201.16. ст.201 ПКУ передбачається, що рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних приймається та надсилається платнику податку протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів.

Очевидно, що повноважень на прийняття та/або надсилання рішення після спливу зазначеного терміну ДФС не має, а значить такі рішення є за своїм характером неправомірними. Вказана позиція повністю узгоджується з приписами ст.19 Конституції України.

Пояснення та копії документів були направлені на адресу відповідного органу ДФС 14.07.2017р. та доставлені цього ж дня, про що свідчить квитанція №1.

Отже, граничним терміном для надіслання відповідного рішення комісії ДФС на адресу ТОВ «……….» є 21.07.2017р.

Однак, оскаржуване рішення з’явилось в Електронному кабінеті платника лише 24.07.2017р. (при тому, що датоване воно 21.07.2017р.), що підтверджується відомостями Електронного кабінету (копія роздруківки екрану ПК додається).

 4.4. ТОВ «….» займається профільним видом діяльності з …… р. Авансову систему оплати поставлених послуг використовує з 20….р. За весь час функціонування жодних претензій з боку органів ДФС, в т.ч. щодо нереальності (безтоварності) господарських операцій, наше підприємство не отримувало. Про зазначені обставини свідчать результати останньої планової документальної перевірки (копія акту додається).

Крім того, протягом т.з. «тестового» режиму блокування податкових накладних усі податкові накладні нашого підприємства реєструвались без будь-яких зауважень (копії квитанцій додаються).

 

5. ДФС порушила основні права платника податків

Положеннями п.п.17.1.7. п.17.1. ст.17 ПКУ платнику надано право оскаржувати рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб).

Очевидно, що реалізація такого права неможлива у ситуації фактичної невизначеності.

Крім того, згідно п.п.21.1.4. п.21.1. ст.21 ПКУ контролюючі органи зобов’язані не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій;

Однак, приведені вище факти у своїй сукупності свідчать про грубе та систематичне недотримання наведеної законодавчої норми.

 

Довожу до відома, що рішення комісії ДФС від …...2017р. №…./….. в судовому порядку не оскаржувалось.

 

Враховуючи викладене, керуючись положеннями ст.19 Конституції України, ст.56 ПКУ, -

ПРОШУ:

 

 1. Скасувати рішення комісії ДФСУ, яка приймає рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, від 21.07.2017р. №…../…….
 2. Зареєструвати податкову накладну №….. від …...2017р.

 

Додаток: на       арк.

 • Копія договору субпідряду від …...2016р. №…../16;
 • Копія рахунку №….. від …...2016р.;
 • Копія платіжного доручення від …...17р. №…..;
 • Копія податкової накладної від …...17р. №…. та квитанції №1;
 • Копія наказу ТОВ «……» №…. від ……
 • Копії накладних та видаткових накладних за січень-липень 2017р. на придбання витратних матеріалів, необхідних для виконання монтажних робіт;
 • Копія повідомлення від 14.07.17р.№2 щодо підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК та квитанції №1;
 • Копія Таблиці даних платника податку №1 від 14.07.2017р. та квитанції №1;
 • Відомості бухгалтерського обліку по проведенню операцій в рамках договору субпідряду від …...16р. №……/16;
 • Докази наявності у скаржника належної матеріально-технічної бази (копії оборотно-сальдових відомостей по рахункам 104, 106, 1531, штатний розкладу);
 • Копія ліцензії з додатком на здійснення профільного виду діяльності;
 • Копія статуту та витягу з ЄДР контрагента;
 • Копія оскаржуваного рішення від …...17р. №…../……
 • Роздруківка з екрану ПК з датами отримання оскаржуваного рішення у Електронному кабінеті платника.

 

    Директор ТОВ «……….»        _______________          /……………../

         26.07.2017р.

Рубрика:
Комментарии
 • с/х
31.07.17 08:36

давайте уже образец иска в суд. все равно не разблокируют. зачем время зря терять?

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
15.08.17 15:23

с/х, просили? Держите https://buhgalter911.com/uk/news/news-1031020.html )))

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
31.07.17 10:09

с/х, по результатам рассмотрения жалоб многим разблокируют - в нашей практике на сегодня вероятность составляет около 60%. А суд - тоже вариант, если Вы, а главное Ваши покупатели, согласны ждать от 6 месяцев!

Ответить
 • Wonder woman
31.07.17 08:50

Прям "Война и МИР", поди накатай таку скаргу на стопиццот налоговых. Сон для бухгалтера отменяется!)

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
31.07.17 10:15

Wonder woman, предложенный вариант жалобы - всего лишь "заготовка", которую Вы можете адаптировать под свои предпочтения и условия... кроме того, НКУ не запрещает включать в 1 жалобу несколько НН, а точнее решений по их блокировке!

Ответить
 • Wonder woman
01.08.17 15:24

Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас, Андрей, спасибо вам огромное за предложенный вариант, камень-то не в ваш огород совсем, все составлено грамотно и четко. Отторжение вызывает постоянная необходимость доказывать, описывать и подтверждать все свои операции, что, понятное дело, трудоемко.

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
02.08.17 13:00

Wonder woman, понял, спасибо!!! Но Вы же понимаете, что решение нашей общей проблемы должно проходить в 2-ух направлениях: 1) глобальном (на перспективу) - это то, чем занимаются соответствующие профильные группы (см. ниже) и 2) точечном - массовом обжаловании незаконных решений. Так вот жалоба как раз и направлена на реализацию 2-го направления!

Ответить
 • Сеня
31.07.17 08:53

Огромное спасибо адвокату за шпаргалку. Только грустно от того, что для осуществления права но нормальную работу нужно потратить уйму времени на копирование документов, написание жалобы на n-ном количестве листов, подачу всего этого контролерам... и не факт, что поможет...

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
31.07.17 10:17

Сеня, спасибо Вам за оценку... Согласен, 100%-ую гарантию Вам сегодня никто дать не сможет, но чтобы ее увеличить, на мой взгляд, все же стоит инициировать процедуру обжалования (если другие защитные меры не помогли - о них я размещал посты на своей странице в Фб).

Ответить
 • Наталя
09.08.17 18:56

Щиро дякую за зразок скарги. Якраз зараз складаю, користуючись вашим зразком. Про результат попробую дати повідомлення. До речі, поділилась вашим постом на ФБ з подякою Вам. Можливо, поспішила без Вашого дозволу, просто переповнюють емоції. Головне, страждають якраз звичайні бухгалтери. Щодо бізнес омбудсмена теж подумую. Якщо будем мовчати - нічого не зміниться.

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
10.08.17 00:23

Наталя, правильно сделали, что поделились! Чем больше будет жалоб, тем больше вероятность позитивных изменений! Поэтому жалоба в ГФС должна сопровождаться жалобой в адрес Совета бизнес-омбудсмена!

Ответить
 • NATALIIA
31.07.17 08:59

а ещё длиннее скарги не придумали.

Ответить
 • Ирина
02.08.17 11:26

NATALIIA, если у Вас есть вариант покороче и не менее содержательный - милости просим - выкладывайте :)

Ответить
 • ок
31.07.17 10:23

NATALIIA, та можно и в 3 слова скаргу написать: прошу отменить решение. А результат будет? Мне так нравится по тексту тыканье носом фискалов в их же нарушения. Сроки нарушают, порядок нарушают и делают вид, что так и должно быть.

Ответить
 • Лика
31.07.17 08:59

с/х Вы не правы. Нам разблокировали по скарге.

Ответить
 • Наталья
14.08.17 16:07

Лика, подскажите как вы получили ответ по скарге ? у нас была подана скарга 01.08.17 срок ее рассмотрения 10.08, по сей день нет ответа почтой Сама налоговая накладная висит базе с последней квитанцией№2 в которой написано решение об отказе, которое мы обжаловапи. Должна прийти еще квитанция или как этот процесс разблокировки у вас прошел? Спасибо

Ответить
 • Лина
31.07.17 09:04

А как же 2 мБ?

Ответить
 • ок
31.07.17 09:35

Лина, скарга подается в бумажном виде. какие 2МБ?

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
31.07.17 10:18

ок, совершенно верно!

Ответить
 • ок
31.07.17 09:36

от мне нравится, что мы же им еще и доказать должны, что они нарушают сроки и порядок блокировка/разблокировки

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
31.07.17 10:22

К сожалению, на сегодня "маємо те, що маємо", однако, чем больше будет написано жалоб, тем больше вероятность, что будут позитивные изменения! Кроме того, нужно понимать, что это лишь одна из возможных мер...

Ответить
 • Оля
31.07.17 10:57

А коли ще тими скаргами заніматися,а потім ще щось придумають,

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
31.07.17 11:20

Оля, это Ваше право! )

Ответить
 • Марина
31.07.17 11:30

А сколько стоит подать скаргу в суд?

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
31.07.17 11:39

Марина, в суд подается административный иск. Ставка судебного сбора составляет для юридических лиц - 1600 грн. за каждое исковое требование; для ФЛП - 640 грн. за каждое исковое требование. Но в данном случае нужно помнить о том, что в админсудах сейчас некомплект судей и их загруженности. В результате только в 1-ой инстанции дело можно рассматривать более 6 месяцев!

Ответить
 • Марина
31.07.17 12:18

Спасибо

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
31.07.17 12:24

Марина, обращайтесь! )

Ответить
 • борачка
31.07.17 12:04

Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас, Спасибо за обрец

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
31.07.17 12:24

борачка, и Вам спасибо!)

Ответить
 • Наталья
01.08.17 13:34

Как с Вами можно связаться??

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
02.08.17 11:27

Наталья, мой к.т. 0979165519, e-mail tamoshyunas@ukr.net

Ответить
 • Віта
31.07.17 13:20

Скажіть , будь ласка, а якщо отримала повідомлення комісії про відмову в реєстрації 12 робочих днів назад, то я ще можу скаргу подавати?

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
31.07.17 14:20

Віта, к сожалению у Вас только 10 календарных дней на подачу жалобы...можно пытаться восстановить сроки, но вряд ли ГФС на это пойдет! Думаю, в Вашем случае только судебная перспектива!

Ответить
 • марта
31.07.17 20:43

Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас, Підкажіть, будь ласка, якщо прийшло до додатоку до критеріїв 2 квитанція (документ не прийнято, інформація з таблиці даних платника неврахована), а до пояснень тільки квит.1, то це вже відмова? Чи потрібно чекати 2квит. до пояснень...

Ответить
 • Олечка
31.07.17 15:01

Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас, Дякую за шпарку - у нас код 43.21. Липень пережили. А завтра - хто-зна. В будь якому випадку -ДЯКУЄМО!!!!!

Ответить
 • Віта
31.07.17 14:40

Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас, Дякую...

Ответить
 • 222
31.07.17 13:40

Суди не ідуть прити державних органів (скільки адм. штрафів було після різних перевірок- хоч комусь не присудили?). їм такі зарплати дали ,щоб вони ішли проти них, А 1600 це ще одне наповнення бюджету , і ще судовий збір десь біля 357 грн

Ответить
 • 123123
31.07.17 17:15

"ПОДДЕРЖИТЕ ВСЕУКРАИНСКУЮ АКЦИЮ ПРОТЕСТА ПРОТИВ ПРОИЗВОЛА ВЛАСТЕЙ - "НЕТ БЛОКИРОВКЕ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ И РУЧНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ БИЗНЕСА"Следите за анонсами в нашей группе в ФБ: https://www.facebook.com/groups/1395272653890726/

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
31.07.17 21:59

123123, программу выложите пожалуйста в группе! Что просим? Только конкретно!

Ответить
 • Татьяна-Днепр
01.08.17 10:35

Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас, требования сейчас составляют. Они будут выложены в нашей группе в ФБ https://www.facebook.com/groups/1395272653890726/Если Вас интересует этот вопрос, вот мой телефон 067 959-36-85, перезвоните мне и я Вас подключу в группу в вайбере, где идет более активная переписка, и Вы, как юрист, сможете что-то посоветовать. Большое спасибо Вам за скаргу. Уже запущена в работу.

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
01.08.17 10:50

Татьяна-Днепр, ждем программы требований и тогда сделаем с коллегами перепосты! Если возникают проблемные вопросы, обращайтесь, поскольку данная проблема входит в сферу моей экспертности! К.т. 0979165519

Ответить
 • Татьяна-Днепр
01.08.17 10:30

"ПОДДЕРЖИТЕ ВСЕУКРАИНСКУЮ АКЦИЮ ПРОТЕСТА ПРОТИВ ПРОИЗВОЛА ВЛАСТЕЙ - "НЕТ БЛОКИРОВКЕ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ И РУЧНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ БИЗНЕСА". АКЦИЯ ПРОТЕСТА СОСТОИТСЯ 17 АВГУСТА 2017 ГОДА В 10-00 ВОЗЛЕ ЗДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ НА УЛИЦЕ ГРУШЕВСКОГО, 12/2. НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ. ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ОСТАНОВИТЬ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ. Следите за анонсами в нашей группе в ФБ: https://www.facebook.com/groups/1395272653890726/

Ответить
 • вика
01.08.17 11:10

для таких петиций отдельную единицу в штат брать нада

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
01.08.17 13:15

вика, ну, зачем?! Я готов рассмотреть условия аутсорсинга )

Ответить
 • Ирина
02.08.17 10:57

Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас, разве аутсорин на данній момент разрешен? мой юрист мне не советут заключать подобніе договора

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
02.08.17 11:26

Ирина, тогда уточните у него, чем запрещено заключать договор на оказание юридических услуг!? )))

Ответить
 • Елена
01.08.17 12:14

Очень, очень, очень большое спасибо за скаргу. В данный момент она нам очень, к сожалению, необходима.

Ответить
 • Лидия
02.08.17 13:49

Андрей Тамошюнас Спасибо Вам огромное . Вы как всегда на высоте !!! Респект ВАМ !!!

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
02.08.17 14:56

Лидия, спасибо большое за оценку! А Вы уже обращались ко мне? )

Ответить
 • Елена
02.08.17 14:13

Андрей, а если подали документы 21.07 и до сих пор нет ответа, уже надо подавать жалобу? или еще пять дней не прошло?. (Есть 1 квитанция, что принято).

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
02.08.17 14:58

Елена, крайний день 28.07.17г. У меня тоже есть 1 такой же случай (причем дата направления пакета доков именно 21.07.) - мы жалобу в Совет бизнес-омбудсмена уже подали!

Ответить
 • Вика, Запорожье
02.08.17 16:45

Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас, выше Вы написали о жалобе в Совет бизнес-омбудсмена. Речь шла о жалобе на решение Комиссии (образец), или это другая жалоба?

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
03.08.17 16:35

Это другая жалоба

Ответить
 • Дмитрий
09.08.17 21:36

Беспредел ДФСУ зашкаливает. Сроки рассмотрения после подачи таблицы и пояснительных не выдерживаются. Одна и та же н.н. по количеству, кодам с одного предприятия регистрируется, а на другое приостанавливается

Ответить
 • Дмитрий
09.08.17 21:37

Как можно оценивать подобные решения

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
10.08.17 00:21

Дмитрий, а как можно оценивать все то, что не соответствует действующему законодательству?! Я бы поставил вопрос другого характера - что с этим делать, чтобы что-то изменить?!

Ответить
 • Аня
11.08.17 12:36

Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас, подскажите как действовать в ситуации, если ошибочно выписанная налоговая заблокирована?

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
15.08.17 15:17

Аня, для начала необходимо понимать, какой период времени с момента выписки НН прошел, что было 1-ым событием и с чем связана ошибка? Если вопрос еще актуален, звоните 0979165519

Ответить
 • Гостья
11.08.17 13:31

а кто-нибудь может подсказать как подавать эту скаргу?

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
15.08.17 15:15

Гостья, жалоба оформляется в бумажном виде и направляется в течении 10 дней в ГФС. Для увеличения вероятности получения позитивного результата, целесообразно подавать параллельно и жалобу в Совет бизнес-омбудсмена!

Ответить
 • Ирина
14.08.17 13:25

Эта скарга по услугам гуляет по всем сайтам,а слабо по товару сделать скаргу???????????

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
15.08.17 15:13

Ирина, нет, не слабо! Просто времени не все не хватает! )

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
15.08.17 15:35

т.е. на все

Ответить
 • Наталья
15.08.17 11:06

А подскажите пожалуйста что делать в случае если нет ответа на поданное повідомлення на приостановленную НН и срок 5 дней давно прошел? есть талько 1 квитанция о том что повідомлення принято - и все! Скаргу в таком случае можно подавать?

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
15.08.17 15:12

Наталья, да, в таком случае целесообразно направлять жалобу в Совет бизнес-омбудсмена с формулировкой о содействии в регистрации НН, т.к. у ГФС есть только 5 р.д. на принятие решения, т.е. на 6й р.д. негативное решение уже будет считаться неправомерным. Если Вам необходим проект такой жалобы, звоните 0979165519

Ответить
 • Марилука
16.08.17 12:50

Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас, а можно для всех выложить этот проект жалобы в Совет бизнес-омбудсмена?

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
16.08.17 13:29

Марилука, уверяю Вас, всем он не нужен, пишите на tamoshyunas@ukr.net

Ответить
 • Ольга
18.08.17 11:00

кто-то знает, в течении какого времени должен прийти ответ на скаргу?

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
18.08.17 13:42

Ольга, нет срока для "прихода" ответа, но предусмотрен срок для его направления - в течении 10 дней с момента получения жалобы (п.56.23. ст.56 НКУ). Нет ответа = автоматическое удовлетворение жалобы!

Ответить
 • Meduza
23.08.17 08:45

Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас, Подскажите, пожалуйста, скарга подается на каждый отказ в регистрации?Просто нам в один день пришло 5 отказов в регистрации.Надо писать 5 скарг?

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
24.08.17 16:13

Meduza, можете написать 1 жалобу на все решения, НКУ не запрещает действовать таким образом!

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
24.08.17 16:13

Meduza, можете написать 1 жалобу на все решения, НКУ не запрещает действовать таким образом!

Ответить
 • Наталья
22.08.17 16:00

Подскажите!!! Заблокировали НН выписаную на предоплату за товар. Мы подали объяснения и пакет документов - счет от поставщика (товар оплатили, но еще не получили, налоговую наш поставщик еще не зарегистрировал), счет для нашего покупателя, договора с покупателем и поставщиком, выписки банка об оплате, объяснительную. Нам пришел отказ в регистрации, по причине "Документы составлены с нарушением законодательства или не достаточные для принятия решения" Таблицу данных плательщика с кодами не подавали. Вопрос - нужно ли подавать эту таблицу, если у нас продажа товара? Можно ли ее подать сейчас и каких документов нам не хватило для доказательства? Каким документом я могу доказать код товара поставщика, если он еще не зарегистрировал НН, а в счете код товара не указывается? Мы можем просто писать административную жалобу и приложить еще не достающие документы для доказательства или уже все?

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
24.08.17 16:21

Наталья, прежде всего нужен договор с условием о возможности перечисления аванса, который будет использоваться, к примеру, для закупки товара. Данную специфичность Вашей деятельности целесообразно осветить подробно и в пояснениях следующим образом: вид деятельности - необходима закупка дорогостоящего товара - аванс! Подайте также Таблицу! Коды товаров Вы можете доказать спецификациями, перепиской с контрагентом и т.д. Все недостающие документы Вы можете приложить к жалобе!!!

Ответить
 • бух
04.09.17 08:30

а куда подавать скаргу? в местную, районную, обласную ГФС?

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
07.09.17 14:31

бух, жалоба подается только в ГФСУ!

Ответить
 • Ірина
12.09.17 11:50

Добрый день, подскажите, пожалуйста, наше предприятие подало жалобы на решение комиссии фискальной службы о б отказе в регистрации налоговых накладных 16.08.2017 г., на сегодняшний день ответа мы не получили отрицательного, но и положительного результата нет, мы повезли сегодня новые жалобы уже по другим накладным и спросили о судьбе предидущих, на что нам сказали, что ваши предидущие жалобы пока даже не расписаны на сотрудников, т.е. они вообще без движения! Нарушены сроки рассмотрения, согласно ст. 56.23 Налогового кодекса(( Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить - направить им повторно жалобы или написать письмо, ссылаясь на ст. 56.23 НК Украины??

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
12.09.17 17:09

Ірина, пишите жалобы в Совет бизнес-омбудсмена, Минфин, профильный комитет ВРУ с ссылкой на положения п.п.56.23.4. п.56.23. ст.56 НКУ!

Ответить
 • Татьяна_Днепр
17.10.17 18:48

Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас, здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, на сегодняшний день, данный образец жалобы можно использовать?

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
06.11.17 01:06

Татьяна_Днепр, в большинстве своем можно! Единственное - обратите внимание, что немного изменилась формулировка критерия "пересорт" в приказе Минфина №567!

Ответить
 • Виолетта
26.10.17 16:50

Здраствуйте , подскажите что делать , подали жалубу в ДФС прошло уже 20 дней ни ответа ни привета , что делать в данном случае ?? У кого то такое было ?

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
06.11.17 01:09

Виолетта, пишите письмо в ГФС о том, что жалоба считается удовлетворенной в силу положений п.п.п.п.56.23.4. п.56.23. ст.56 НКУ, и требованием зарегистрировать НН, а также - жалобы в Совет бизнес-омбудсмена, Минфин, профильный комитет ВРУ, на "гарячую" линию КМУ...!

Ответить
 • Алла
30.11.17 20:27

Що робити підкажіть будь ласка якщо відправили скаргу і забули її підписати і побачила деякі помилки?просто вже через ці блокування нічого не бачиш немає сил.

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
22.12.17 13:42

Алла, какая у Вас ситуация была по состоянию на 01.12.17г.?

Ответить
 • Ирина
05.12.17 15:07

что делать если заблокированы ошибочно выписанные накладные и подтвердить их нечем?

Ответить
 • Налоговый адвокат Андрей Тамошюнас
22.12.17 14:01

Ирина, можно ничего не делать и ждать пока ГФС не отреагирует! Но я бы советовал занимать активную позицию - подавайте РК, пишите письмо в ГФС о том, что НН ошибочная и просите ее не учитывать при осуществлении контрольных функций, составляйте локальный пакет документов, подтверждающий ошибочность НН! Если возникнут вопросы, обращайтесь 0979165519

Ответить
 • Оксана
04.01.18 23:23

Доброй ночи. Как адвокат и профессионал, подскажите, пжт, какие перспективы у нас ( налогоплательщиков) , в связи с подписанием Президентом Указа( правда очень поздно подписал) по так называемой "налоговой оттепели" по блокировки и разблокировки НН ? 
Р.S. нет сил больше писать эти безумные пояснения и скарги...

Ответить
 • Вікторія
07.03.23 14:13

Підкажіть будь ласка, чи актуальні законодавчі норми, використані у цій Скарзі станом на 07.03.23 року?

Ответить
фото автора В фокусе
Ушакова Лілія Закордонна допомога біженцям. Не задекларував — штраф 40 тис. грн або тюрма...
29800 19
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям