Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


17.09.17
7186 2 Печатать

Обзор интернет-изданий (11.09.2017 - 17.09.2017)

Безоплатне отримання основних засобів: як відобразити в обліку
Центр з фізичної культури та спорту інвалідів отримав від благодійників гуманітарну допомогу (кондиціонер та бойлер). При цьому благодійником було надані документи, що підтверджують вартість подарунків, а саме: кондиціонера — 8490 грн. (у тому числі ПДВ — 1415 грн.), водонагрівача — 4290 грн. (у тому числі ПДВ — 715 грн.). Крім того, установа понесла додаткові витрати на налагодження та монтаж такого обладнання за рахунок коштів спецфонду. Далі

Щодо порядку надання щорічної відпустки педагогічним працівникам
Відповідно до статті 29 Закону України "Про освіту" (далі - Закон) структура освіти включає: дошкільну освіту; загальну середню освіту; позашкільну освіту; професійно-технічну освіту; вищу освіту; післядипломну освіту та самоосвіту. Далі

Відсутність посадових інструкцій — порушення трудового законодавства
Застосування посадових інструкцій визначається нормативно-правовими документами, передусім ст. 29 КЗпП. Адже роботодавець зобов’язаний роз’яснити працівникові його права й обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці. Далі

Геннадій Зубко окреслив завдання в реформуванні сільської медицини
У європейських країнах співвідношення звернень пацієнтів на первинний та інші рівні медицини – у пропорції 80% на 20%. В Україні все навпаки: лише 30% громадян звертається на первинний рівень, а 70% шукають допомоги на інших рівнях. Тому підвищення якості первинної медичної послуги у сільській місцевості має величезний запит у суспільстві. Далі

Щодо оплати праці педагогічних працівників закладів охорони здоров'я
Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я затверджено спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 р. N 308/519 «Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» Далі

Чи можна надати додаткову відпустку за шкідливі умови праці, якщо професія працівника відсутня в Списку
Умови праці працівника на підприємстві фактично належать до шкідливих, однак назви його професії немає у відповідному Списку для надання додаткових відпусток за шкідливі умови праці. Чи можна надати працівникові таку додаткову відпустку? Далі

Вперше за часів незалежності кардинально змінено підходи до нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям
ЗСУ Вперше за часів незалежності вдалося кардинально змінити підходи до нарахування грошового забезпечення, відійти від радянських принципів. 30 серпня 2017 року Урядом прийнята постанова «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб». Її проект було розроблено Міністерством оборони спільно з іншими силовими відомствами, на виконання завдань Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Про це 12 вересня, під час брифінгу повідомив заступник директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України полковник Сергій Галімський. Далі

Схвалено план заходів з активізації реформи децентралізації
Уряд затвердив план заходів щодо активізації реформування місцевого самоврядування та державної підтримки процесу об’єднання територіальних громад. Проект розроблено у розвиток Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік та Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року. Далі

Особливості заповнення звіту неприбуткової організації
Головне управління ДФС у Донецькій області інформує, неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає вимогам, встановленим у п.п. 133.4.1 ПКУ, зокрема внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Далі

Про повноваження ОМС щодо списання комунального майна
Систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правовий статус і відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначає Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Далі

Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування
Відповідно до статті 26 ЗУ “ Про запобігання корупції ” передбачені обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування  Далі

Чи можливе переведення державного службовця на тимчасово вакантну посаду без конкурсного відбору?
Відповідає головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Рівненській області Алла Аврамчук. Далі

 

Финансовая реструктуризация (санация) предприятия: последствия в налоговом учете
С целью погашения задолженности перед кредиторами согласно плану санации должник осуществляет поставки товаров (основных средств, нематериальных активов прав требований и т.д.). Далее

Отражать ли жилищно-коммунальным хозяйствам в форме № 1ДФ сумму жилищных субсидий или дотаций
В состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода НЕ включается сумма жилищных и других субсидий или дотаций, которые получает налогоплательщик из бюджетов (пп. 165.1.1 НКУ). Далее

Кассовый метод НДСного учета НЕ для строительных субподрядчиков
В соответствии с п. 187.1 НКУ, по операциям по выполнению подрядных строительных работ субъекты предпринимательской деятельности (начиная с 19.01.2012) могут применять кассовый метод налогового учета согласно п.п. 14.1.266 НКУ. Далее

Включается ли стоимость доли исключенного участника в доход юрлица-единщика, если наследники не обращаются за своей долей
Суть ситуации. Общество создано вследствие реорганизации акционерного общества закрытого типа, в уставном капитале общества с самим обществом закреплена доля акционеров реорганизованного акционерного общества, которые не явились на общее собрание. До сих пор бывшие акционеры не обратились в общество с заявлениями о получении доли в уставном капитале. Далее

Коммунальное предприятие передает дома ОСМД: что в налогово-прибыльном учете
При передаче жилых домов с баланса коммунального предприятия, не являющегося собственником таких домов, в оперативное управление ОСМД для их содержания и эксплуатации без перехода права собственности на такие дома в ОСМД, разницы для корректировки финансового результата до обложения налогом на прибыль у коммунального предприятия не возникают. Далее

Создание обеспечений под выплату льготных пенсий: корректировать ли финрезультат
ГФСУ рассмотрела необходимость корректировки финрезультата на сумму обеспечений (резервов), созданных предприятием на возмещение будущих расходов, связанных с выплатой одноразовой помощи работникам при выходе на пенсию, и возмещение расходов Пенсионного фонда Украины на выплату и доставку льготных пенсий. Далее

Как облагается доход физлица от продажи права требования на незавершенное строительство
Каким образом облагается доход, полученный физлицом от продажи права требования на недвижимое имущество в виде жилого помещения в доме, строительство которого не завершено и не сдано в эксплуатацию? Далее

Уплачивать ли ЕСВ предпринимателю — инвалиду III группы
ГФС в письме от 04.09.2017 г. № 1796/Р/99-99-13-02-03-14/ІПК напомнила, что частью четвертой ст. 4 Закона Украины от 08.07.2010 г. № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» определено, что физические лица — предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от уплаты за себя единого взноса, если они являются пенсионерами по возрасту или инвалидами и получают согласно закону пенсию или социальную помощь. Далее

Льготная путевка: как облагается НДФЛ
ГФС в письме от 04.09.2017 г. № 1797/6/99-99-13-02-03-15/ІПК напомнила, что стоимость путевок на отдых, оздоровление и лечение на территории Украины плательщика налога и/или его детей возрастом до 18 лет, предоставленных ему бесплатно или со скидкой (в размере такой скидки) профессиональным союзом, в которую заcчитываются профсоюзные взносы плательщика налога — члена такого профессионального союза… Далее

Сервис «Электронный кабинет плательщика»: заключаем договор о признании электронных документов
ГФС Украины обеспечивает функционирование «Электронного кабинета плательщика», вход в который осуществляется по адресу: http://cabinet.sfs.gov.ua с использованием электронно-цифровой подписи аккредитованного центра сертификации ключей. Далее

Практический психолог больницы: как установить оклад, продолжительность рабочей недели и отпуска?
В детской больнице работает практический психолог без категории с педагогическим образованием. По какому тарифному разряду устанавливается должностной оклад такому работнику? Имеет ли он право на сокращенную рабочую неделю и отпуск продолжительностью 56 календарных дней как педагогический работник? Далее

Коли платникам єдиного податку другої і третьої груп не потрібен РРО
Підприємці — єдиноподатники другої і третьої груп, обсяг доходу яких у календарному році перевищив 1 млн грн, мусять застосовувати РРО із першого числа першого місяця кварталу, що настає за виникненням такого перевищення. Далі

Які різниці формує платник податку за придбаними фінансовими послугами
Платник мусить збільшити фінрезультат до оподаткування на суму, на яку нараховані у бухобліку проценти за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами перевищують 50% сум фінрезультату до оподаткування, фінансових витрат та амортизаційних нарахувань за даними фінзвітності звітного періоду, в якому нараховано проценти. Далі

Коммунпредприятие получило ОС, а также приобрело ОС за счет каптрансфертов — каков их учет
Наше предприятие финансируется из бюджета. Получили каптрансферты на приобретение ОС. Также получили ОС в качестве взноса в уставный капитал. Вправе ли мы их амортизировать? Далее

Депозит в «проблемном» банке: когда можно списать дебиторку
Предприятие имеет невозвращенный депозит в банке, который находится в состоянии прекращения. Имеет ли право юрлицо списать эту задолженность за счет резерва сомнительных долгов? Что является основанием для такого списания? Далее

Чи правомірні вимоги забудовника до співвласників створити ОСББ і прийняти будинок та лише після цього передати ключі від квартири?
Такі вимоги, безумовно, неправомірні. Оскільки створення ОСББ можливе лише в разі прийняття відповідного рішення про це більшістю співвласників будинку, найімовірніше, що забудовник пред’являє такі вимоги вже після того, як право власності на квартири зареєстровано в установленому порядку. Адже до цього моменту створення ОСББ, а отже — і виконання таких вимог забудовника, у принципі, неможливе. Далі

Чи достатньо протоколу зборів мешканців для обрання управителя?
Яка процедура передбачена для будинкових комітетів із залученням управителя? Завважимо, що місцевий департамент ЖКГ посилається на те, що протоколу зборів мешканців з обрання управителя наразі недостатньо для того, аби цей управитель розпочав виконувати свої обов’язки, оскільки Мінрегіон має розробити такий типовий договір для управителя (для будинкових комітетів), а Кабмін — його затвердити — після чого лише управитель і будинковий комітет зможуть взаємодіяти. Поясніть ситуацію, наскільки це відповідає дійсності? Далі

Табель обліку робочого часу працівників ОСББ: навіщо він потрібен і як його вести?
Табель обліку робочого часу останнім часом набув неабиякої популярності. Одна з головних причин — це посилення контролю за дотриманням законодавства про працю та оновлення підстав для проведення позапланових перевірок роботодавців. А відсутність табеля обліку робочого часу в ОСББ є порушенням трудового законодавства, за яке загрожують штрафні санкції. Тож з’ясуймо, яке призначення табеля обліку робочого часу, хто його має вести та як його заповнювати. Далі

Админарест имущества налогоплательщика
Представители контролирующего органа осуществили выход на проверку по месту регистрации налогоплательщика, однако должностных лиц налогоплательщика там не оказалось, вследствие чего контролеры не смогли приступить к проведению проверки. Могут ли контролеры применить административный арест в отношении имущества налогоплательщика, который отсутствует по налоговому адресу (месту регистрации)? Далее

Учет убытков зарубежного филиала
Предприятие закрывает зарубежный филиал, в котором накоплены убытки. Как учесть эти убытки при расчете налогооблагаемой прибыли предприятия? Далее…  

Ритмичные поставки: возможны ли одновременно сводные и обычные НН?
Сколько сводных налоговых накладных в месяц можно составлять одному покупателю по нескольким договорам? Можно ли одному покупателю по одному договору составлять несколько НН в месяц по первому событию, а по другому договору — одну сводную НН в конце месяца? Далее

Налогообложение посреднических операций в бизнесе
В материале ниже речь будет идти только о вопросах налогообложения посреднических операций, которые носят хозяйственный характер, то есть из поля зрения будут исключены комиссия в розничной торговле и операции при участии физических лиц, не являющихся предпринимателями. Далее

Криптогривня и Blockchain: хайп или победа, или О правовом статусе национальной криптовалюты
В течение последнего времени количество новостей о криптовалютах и внедренной благодаря Bitcoin технологии Blockchain увеличивается в геометрической прогрессии. Но, как всегда, мнения специалистов разделились: некоторые считают эту технологию и вообще бум с Bitcoin'ом финансовым пузырем, другие (большей частью специалисты по IT и IT-юристы) – новой революцией, которая может помочь человечеству во многих областях... Далее

Маркетинговые услуги: налоговый учет
Маркетинг в современных условиях – это необходимый инструмент любого успешного бизнеса. Некоторые компании используют маркетинговые услуги и в целях оптимизации налогообложения. В связи с этим в данной статье мы расскажем о налоговом и бухгалтерском учете таких услуг. Далее

Какие последствия ожидают ФЛП и единщиков за осуществление незарегистрированной или запрещенной деятельности
Украинское законодательство предусматривает свободу предпринимательской деятельности. В ХКУ даже есть специальная ст. 43, которая дает возможность субъектам хозяйствования вести любой бизнес, не запрещенный законом. Однако не все так просто, о чем и поговорим в статье. Далее

Командировочные расходы на авиаперелет должны быть подтверждены соответствующими бумажными документами
ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 15.06.2017 г. № 649/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, в очередной раз сообщает, что суммы возмещенных расходов на проезд не облагаются налогом на доходы только при наличии подтверждающих документов. В частности, речь идет об авиаперелетах. Далее

Юридическое лицо (3 группа единого налога) планирует перейти на общую систему налогообложения с 1 октября 2017 года. Находясь на упрощенной системе, предприятие отгрузило товар без оплаты, которую планирует получить, уже будучи на общей системе налогообложения. Каковы налоговые последствия?
В данной ситуации, когда налогоплательщик отгрузил товар в период применения упрощенной системы налогообложения, а оплату за него получил после перехода на общую систему налогообложения, необходимо правильно определить объект обложения налогом на прибыль. Далее

Наше предприятие приобретает товар у одного нерезидента за пределами Украины и продает его другому нерезиденту. То есть товар не пересекает границу. Как облагаются НДС данные операции покупки и продажи товара?
В соответствии с нормами НКУ облагаются НДС операции, при которых место поставки товаров расположено на таможенной территории Украины, а также импорт или экспорт товаров (п. 185.1 ст. 185 НКУ). Далее

Как рассчитывается для физического лица сумма налога на недвижимость, увеличенная на 25 000 грн. в год, при переходе права собственности по на объект налогообложения от одного владельца к другому в течение календарного года?
При наличии в собственности физического лица объекта (объектов) жилой недвижимости, в том числе его части, общая площадь которого превышает 300 м2 (для квартиры) и/или 500 м2 (для дома), сумма налога на недвижимость увеличивается на 25 000 грн. в год за каждый объект жилой недвижимости (его часть). Далее

Порядок выдачи и заполнения больничного листка
В жизни любого человека может произойти событие, из-за которого он будет вынужден прерывать привычный ритм жизни и трудовую деятельность, - это болезнь, собственная или близких родственников. В этот период гарантии работающих граждан относительно их социальной защиты обеспечивает Закон Украины от 23.09.99 г. № 1105-XIV "Об общеобязательном государственном социальном страховании" Далее

Суммы "овердрафта": что необходимо знать о перерасчете
Согласно п. 9 Порядка электронного администрирования налога на добавленную стоимость, утвержденного постановлением КМУ от 16.10.2014 г. № 569, составляющей формулы, определяющей суммы налога, на которую налогоплательщик имеет право зарегистрировать НН/РК в ЕРНН является показатель ЅОвердрафт - сумма среднемесячного размера суммы налога, которые за последние 12 отчетных (налоговых) месяцев были задекларированы плательщиком к уплате в бюджет и погашены или рассрочены или отсроченные… Далее

Новые правила пожарной безопасности на рынках
Приказом МВД от 06.06.2017 г. № 470 утверждены новые Правила пожарной безопасности на рынках, которыми установлены требования по пожарной безопасности рынков, рыночных комплексов, объектов торговли, прилегающих территорий, иного недвижимого имущества, оборудования и установок, эксплуатируемых на рынках. В частности, этим документом предусмотрены… Далее

Для отечественных экспортеров создан справочник микробиологических критериев в пищевых продуктах в ЕС и КНР
Как сообщается на сайте Госпродпотребслужбы для украинских производителей пищевых продуктов разработан справочник "Сравнение показателей микробиологических критериев в пищевых продуктах в Европейском Союзе и Китайской Народной Республике" … Далее

Строительные субподрядчики не могут применять кассовый метод налогового учета
ГУ ГФС в Запорожской области в индивидуальной налоговой консультации от 06.09.2017 г. № 1833/ІПК/08-01-12-01-10 разъясняет, что согласно п. 187.1 НКУ, начиная с 19.01.2012 г., при выполнении подрядных строительных работ субъекты предпринимательской деятельности могут применять кассовый метод налогового учета (п.п. 14.1.266 НКУ). Далее

Предприятие не может в штате иметь адвоката
В индивидуальной налоговой консультации от 15.08.2017 г. № 1603/С/99-99-13-01-02-14/ІПК ГФС на основании Закона Украины от 05.07.2012 г. № 5076-VI "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" разъясняет, что физическое лицо, осуществляющее независимую адвокатскую деятельность, может быть наемным работником у юридического лица и/или физического лица – предпринимателя на должности, не предусматривающей осуществление адвокатской деятельности и предоставление адвокатских услуг. Далее

Учет и распределение транспортно-заготовительных расходов
Немалая часть расходов субъектов предпринимательской деятельности связана с транспортными расходами, которые могут состоять из расходов на доставку товаров или запасов, внутренних перевозок (перемещений) товарных запасов между структурными подразделениями, расходов, связанных с предоставлением транспортных услуг и т. п. Далее

Справка о доходах и период для ее предоставления
Согласно ст. 1 Закона Украины "Об обращениях граждан" граждане Украины имеют право обратиться в органы государственной власти, в частности, с заявлением или ходатайством относительно реализации своих социально-экономических и личных прав и законных интересов. Далее

Налогообложение при изменении группы единого налога
Если плательщик единого налога 3 группы перешел на 2 группу, при этом средства за товары (услуги), предоставленные в период пребывания на третьей группе, поступили в отчетном периоде пребывания на 2 группе и не были включены в декларацию плательщика 3 группы, то предприниматель, получивший такой доход, обязан подать уточненную декларацию за соответствующий предыдущий отчетный период… Далее

Расчет базы обложения НДС при передаче в лизинг б/у товаров, приобретенных у физических лиц - неплательщиков НДС
ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 28.07.2017 г. № 1413/6/99-99-15-03-02-15/ІПК напоминает, что при приобретении лизинговой компанией бывших в употреблении товаров у физических лиц, не зарегистрированных в качестве плательщиков НДС, с целью их дальнейшей передачи по договорам финансового лизинга, предусматривающим обязательный переход права собственности на такие товары к лизингополучателю, лизинговые компании могут использовать для расчета базы налогообложения положения ч. 2 п. 189.3 ст. 189 НКУ. Далее

Несколько авансовых платежей - одна налоговая накладная
В индивидуальной налоговой консультации от 10.08.2017 г. № 1575/ІПК/28-10-01-03-11 ГФС отмечает, что при получении нескольких авансовых платежей в течение одного дня от одного и того же покупателя за один и тот же товар в пределах одного и того же договора не будет считаться ошибкой, если поставщик составит одну налоговую накладную на общую сумму таких авансовых платежей. Далее

Особенности налогообложения предоставленных туроператором туристических услуг
Одной из специфических особенностей нормативного регулирования туризма является наличие большого количества специальных терминов и определений, без понимания которых невозможно соблюдение законодательства в области организации и лицензирования данного вида деятельности, его учета и налогообложения. При осуществлении туроператорской и турагентской деятельности следует, прежде всего, руководствоваться нормами Закона Украины от 15.09.95 г. № 324/95-ВР "О туризме". Далее

Должны ли совпадать даты разлива алкогольных напитков и выпуска акцизных марок?
Совпадение даты разлива алкогольной продукции для произведенных в Украине алкогольных напитков и алкогольных напитков иностранного производства с датой выпуска акцизной марки действующими нормами НКУ или другими нормативно-правовыми актами не предусмотрено. Далее

Имеет ли право субъект хозяйствования осуществлять розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями на основании лицензии, оформленной на бумаге (не в бланках лицензий)?
Розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин) или табачными изделиями может осуществляться субъектами хозяйствования всех форм собственности, в том числе их производителями, при наличии у них лицензий. Далее

Об особенностях применения налоговых каникул плательщиками налога на прибыль предприятий и их отчетность
ГФС Украины в письме от 04.09.2017 г. N 23407/7/99-99-15-02-01-17 "О вступлении в силу постановлением Кабмина Украины от 09.08.2017 г. № 592" предоставила разъяснение относительно применения налоговых каникул (применение плательщиками налога на прибыль предприятий нулевой ставки этого налога) и их отчетности. Далее

Мировое соглашение
Мировое соглашение является действенным институтом процессуального права, позволяющим сторонам спора (кредитору и должнику) ускорить его разрешение так называемым мирным путем. По своей сути мировое соглашение является договоренностью между должником и кредитором об отсрочке и (или) рассрочке платежей или прекращении обязательства по соглашению сторон. Далее

Какой документ предоставляется плательщику органом ГФС для подтверждения отмены налогового уведомления-решения об уплате налога на недвижимость?
В случае выявления расхождений по результатам сверки данных орган ГФС проводит пересчет суммы налога и направляет (вручает) физическому лицу - налогоплательщику новое налоговое уведомление-решение, предыдущее налоговое уведомление -решение считается отмененным (отозванным). Далее

В каких случаях заполняется поле "начиная с" или "с учетом уточнений с" в налоговой декларации по плате за землю?
Если плательщик подает отчетную декларацию за новоотведенные земельные участки или по вновь заключенным договорам, при этом по коду органа местного самоуправления по местонахождению таких земельных участков по КОАТУУ плательщиком декларация не подавалась, то в отчетной декларации заполняется графа, "начиная с", в которой указывается число и месяц приобретения права собственности (пользования) земельного участка. Далее

Приняты порядок и правила обязательного авиационного страхования
Правительством принято постановление от 06.09.2017 г. № 676, которым утверждены Порядок и правила осуществления обязательного авиационного страхования гражданской авиации. В частности, документом предусмотрено увеличение минимальной страховой суммы по страхованию ответственности за вред, причиненный третьим лицам, пассажирам, багажу, грузу и почте, страхование членов экипажа и авиаперсонала…Далее

Кабмин утвердил постановление № 671 от 30 августа 2017 г. об упрощении процедуры габаритно-весового контроля транспортных средств
Правительство упростило процедуры габаритно-весового контроля транспортных средств. Утверждены изменения в Порядок осуществления габаритно-весового контроля и взимания платы за проезд автомобильными дорогами общего пользования транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, весовые и/или габаритные параметры которых превышают нормативные. Далее

Вступили в силу изменения в условия выдачи лицензии на отдельные виды профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг)
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку информирует, что 8 сентября 2017 года вступило в силу решение Комиссии "О внесении изменений в решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 14.05.2013 года № 817" от 14.07.2017 г. № 522. Далее

Вступили в силу изменения в Порядок оформления результатов документальных проверок налогоплательщиков - юридических лиц
ГУ ГФС в Хмельницкой области информирует, что 09.09.2017 г. вступил в силу приказ Минфина Украины от 21.07.2017 г. № 657, которым внесены изменения в Порядок оформления результатов документальных проверок соблюдения законодательства Украины по вопросам государственного таможенного дела, налогового, валютного и другого законодательства налогоплательщиками - юридическими лицами и их обособленными подразделениями, утвержденного приказом Минфина от 20.08.2015 г. № 727. Далее

Поставки, освобожденные от обложения НДС, включаются в расчет ограничения, установленного для обязательной регистрации плательщиков НДС
ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 15.08.2017 г. № 1613/6/99-99-15-03-02-15/ІПК напоминает, что если лицо осуществляет поставки, подлежащие обложению НДС, общий объем которых в течение последних 12 календарных месяцев превышает 1 млн. гривен, то такое лицо обязано подать в налоговый орган заявление и, соответственно, зарегистрироваться в качестве плательщика НДС в обязательном порядке (п. 181.1 ст. 181 НКУ). Далее

Доверенность на получение денежных средств
Бухгалтеру предприятия часто приходится выписывать различные виды доверенностей (выдаваемых как юридическими, так и физическими лицами), в которых бывает сложно сориентироваться. Иногда возникают вопросы о том, как должна быть оформлена доверенность на получение денежных средств из кассы предприятия и какие требования к ней предъявляются. Далее

Для идентификации сторон хозяйственных операций предназначен ИНН, незначительная ошибка в названии контрагента не может служить причиной отказа в регистрации налоговой накладной
ГУ ГФС во Львовской области в индивидуальной налоговой накладной от 06.09.2017 г. № 1837/ІПК/13-01-12-01-10 напоминает, что согласно п. 201.10 НКУ налоговая накладная, составленная и зарегистрированная в ЕРНН, является для покупателя товаров (услуг) плательщика НДС основанием для начисления сумм НДС, относящихся к налоговому кредиту. Далее

Учредитель хочет подарить своей фирме мебель, оформив договор дарения. Необходимо ли этот договор заверять нотариально?
Согласно ст. 717 ГКУ по договору дарения одна сторона (даритель) передает или обязуется передать в будущем второй стороне (одаряемому) бесплатно имущество в собственность. Исходя из содержания ст. 719 ГКУ, которой установлены требования к форме договора дарения, а также с учетом п. 2 ч. 1 ст. 208 ГКУ договор дарения мебели между учредителем (физическое лицо) и юридическим лицом должен быть заключен в письменной форме. Далее

Изменения в налогообложении доходов нерезидентов - инвесторов в ценные бумаги
ГУ ГФС в Днепропетровской области сообщает, что 10.09.2017 г. вступил в силу Закон Украины от 07.09.2017 г. № 2146-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов - инвесторов в ценные бумаги"  которым, в частности, в новой редакции изложен п.п. 141.4.10 НКУ… Далее

 

Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • Раїса
17.09.17 11:07

Дякую, корисна інформація

Ответить
  • бух-бух
18.09.17 13:54

+

Ответить
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям