Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


29.10.17
6533 4 Печатать

Обзор интернет-изданий (23.10.2017 - 29.10.2017)

МОН щодо підвищення окладів педпрацівникам, які працюють в інклюзивних класах
МОН у листі від 08.09.2017 р. № 2.1-2131 розглянуло питання щодо оплати праці педпрацівників, які працюють в інклюзивних класах. Далі

Уряд підготував рішення щодо можливості переходу коштів на наступний рік, - Геннадій Зубко
Уряд підготував законопроект, який дає можливість використання коштів, які направлені на капітальні видатки і стратегічні проекти з переходом на наступний рік. Про це на «Годині запитань до Уряду» повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. Далі

Глава Уряду: В результаті медреформи лікарень менше не стане, і вони будуть забезпечені
Медична реформа не призведе до зменшення кількості лікувальних закладів, а її результатом стане зміна фінансування системи охорони здоров’я, зміна якості надання послуг і оплати праці лікарів. Про це в ефірі телеканалу «1+1» сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Далі

Державні установи закуповуватимуть енергосервісні послуги через ProZorro
У системі ProZorro з’явився новий тип процедури - відкриті торги з закупівлі енергосервісу. Це означає, що державні заклади тепер зможуть закуповувати послуги компаній, які займаються підвищенням енергоефективності будівель, онлайн. Термомодернізація шкіл, дитсадків, лікарень та інших закладів призведе до суттєвого покращення умов перебування в них і дозволить зекономити енергоресурси. Далі

Про відображення ПДВ бюджетними установами
Згідно зі змінами до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 N 571… Далі

Збільшено граничний місячний розмір винагороди військовослужбовцям
Міноборони прийняло наказ від 06.09.2017 № 467 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду». Далі

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності для держслужбовців
Стаття 25 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014р. №1700-VII чітко встановлює обмеження …Далі

Матеріальна допомога на оздоровлення: хто має право на її отримання та при яких умовах
Відповідно до частини 2 статті 97 Кодексу законів України про працю форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Далі

Корисне з форуму: Бухгалтерські проведення при придбанні ОЗ за рахунок власних надходжень
Питання: Допоможіть, будь ласка. Купуємо кондиціонер 12000 грн за рахунок спец фонду (власні надходження), з них 10000 грн - надходження 2017 року, 2000 грн - залишок коштів на 01.01.2017. Підкажіть проводки по внесенему капіталу, цільовому фінансуванню? Далі…  

Допомога на оздоровлення держслужбовцям у разі поділу щорічної основної відпустки на частини
Відповідно до ст. 57 Закону України «Про державну службу» державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати. Далі

Матеріальна допомога на оздоровлення: хто має право на її отримання та при яких умовах
Відповідно до частини 2 статті 97 Кодексу законів України про працю форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Далі…  

Печать необязательна при формировании платежек получателями бюджетных средств
Для получателей бюджетных средств, являющихся субъектами хозяйствования, организациями, использование печати в соответствии с законодательством не обязательно. Далее

Может ли единщик быть управляющим недвижимого имущества
ГФС отметила: юрлицо — единщик 3-й группы вправе быть управляющим имущества по договору управления имуществом при условии соблюдения требований НКУ. Далее

Операции с нерезидентом не являются контролируемыми: корректировать ли финрезультат
Налогоплательщик может не корректировать финансовый результат до налогообложения, если операция: является контролируемой и сумма данных расходов соответствует уровню обычных цен, что обосновано в отчете о контролируемых операциях и соответствующей документации… Далее

Подходы к определению кода по УКТ ВЭД для двусторонних балок (брусьев)
В соответствии с названием товарной позиции 4403 УКТ ВЭД установлено, что в данной товарной позиции классифицируются: лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью, или начерно брусованные или небрусованные. Далее

 

Дата получения дохода в иностранной валюте плательщиком единого налога
Главное управление ГФС в Днепропетровской области сообщает, что согласно ст. 192 Гражданского кодекса Украины от 16.01.2003 г. № 435-IV законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Украины, является денежная единица Украина - гривна. Далее

Избавиться от «упрощенки» можно на основании акта проверки
Главное управление ГФС в Тернопольской области напоминает, что в соответствии со ст. 291 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ) одним из условий пребывания физических лиц - предпринимателей на первой группе плательщиков единого налога является осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению бытовых услуг населению, а на второй группе - осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению услуг плательщикам единого налога и/или населению. Далее…  

Отсутствующего по местонахождению налогоплательщика можно найти через розыск
Главное управление ГФС в Тернопольской области сообщает, когда при организации документальной плановой и внеплановой или фактической проверки установлено отсутствие налогоплательщика (должностных лиц налогоплательщика или его законных (уполномоченных) представителей) по месту нахождения (месту жительства), в тот же день составляется акт проверки местонахождения налогоплательщика (должностных лиц налогоплательщика или его законных (уполномоченных) представителей). Далее

Плательщик налога на прибыль на внесенные в уставный фонд ОС начисляет амортизацию
В налоговом учете расчет амортизации основных средств или нематериальных активов осуществляется в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международных стандартов финансовой отчетности с учетом ограничений, установленных п 14.1.138 ст. 14; п 138.3.2 - 138.3.4 ст. 138 Налогового кодекса. Далее

Срок предоставления письменного мотивированного отказа в регистрации единщика
Главное управление ГФС в Днепропетровской области напоминает, что в соответствии с п.299.5 ст.299 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ) в случае отказа в регистрации плательщика единого налога контролирующий орган обязан предоставить в течение двух рабочих дней со дня представления субъектом хозяйствования соответствующего заявления письменный мотивированный отказ, которое может быть обжаловано субъектом хозяйствования в установленном порядке. Далее

Работа по совместительству: обзор судебной практики
Вопросы, касающиеся оформления работника на работу по совместительству, регламентированы нормами законодательства о труде. Однако на практике возникает множество спорных ситуаций. Как показывает анализ судебной практики, с целью решить проблемные вопросы и отстоять свою правоту в суд чаще всего обращаются работники. Далее

Налоговый залог: изменения в нормативном регулировании
Когда НКУ был еще проектом в стадии разработки, строились планы скомпоновать в нем все основополагающие нормы, связанные с регулированием порядка начисления и уплаты налогов. А где есть налоговые обязательства, там может возникнуть и налоговый долг, погашение которого должно обеспечиваться рядом гарантий. Далее

Приобрели сырье у "офшорника": что с рас ходами
Наше предприятие приобрело сырье у нерезидента из офшорной зоны. Половину приобретенного сырья планируем продать, а другую половину — использовать в производстве. Есть ли право на расходы в налоговом учете? Далее

Продажа безвозмездно полученных основных средств
На предприятии находятся списанные с баланса в 2010 г. станки, которые руководство предприятия приняло решение продать. В марте 2017 г. мы оприходовали станки Дт10 Кт745 (создали Акт комиссии, в котором указали сумму), а в апреле 2017 г. их продали. Сумма прихода и продажи одна и та же. Правильный ли бухучет? Как отразится в Приложении РІ налога на прибыль такая ситуация (предприятие проводит корректировку разниц)?  Далее

Можно ли превысить срок использования самортизированного ОС
Можем ли мы на предприятии продолжить срок службы проамортизированного основного средства (компьютера) в связи с его модернизацией, создав Акт комиссии (Приказ на комиссию создан отдельно) и в бухгалтерском, и в налоговом учете. Можно образец Акта либо распорядительного документа? Далее

Чи потрібно оформлювати найманого голову ОСББ із його дати створення?

Законодавство не передбачає можливості оформлення трудових відносин із головою ОСББ заднім числом. Та й у процесі створення й реєстрації ОСББ як юрособи не бере участі голова правління ОСББ, якого на той час просто ще не може бути обрано. Далі

Выделение предприятий: правовые и организационные моменты
Выделение предприятий давно используется с целью оптимизации бизнес-процессов, в том числе и для оптимизации налогообложения. В то же время данная процедура достаточно трудоемкая и занимает определенное время. Для того чтобы вы смогли принять взвешенное решение, в статье расскажем о правовых аспектах и организационных моментах проведения данной процедуры. Далее

Расчет нормальной мощности: практические советы
Когда главный бухгалтер одного предприятия обратился с вопросом: "Как распределяются общепроизводственные расходы?", ответ не вызвал никаких осложнений, ведь алгоритм расчета с примером приведен в П(С)БУ 16. А вот следующий вопрос: "Кто, по какому алгоритму и как часто должен рассчитывать нормальную мощность?" стал причиной написания этой статьи. Поэтому предлагаем вместе погрузиться с головой в поиск ответа. Далее

Юридический аудит как инструмент защиты инвестиций в строящуюся недвижимость
Гарантировать успешность вложений в недостроенный объект строительства крайне сложно, но даже частный инвестор может значительно повысить свои шансы на то, чтобы не попасть в сети последователей "Элиты-центра" и "строек Войцеховского", предприняв элементарные меры предосторожности. Я не буду писать об инвестициях в коммерческую недвижимость, поскольку ее покупатели могут себе позволить услуги квалифицированных юристов (штатных или внешних), которые обеспечат комфортный сон для своих заказчиков. Далее

Согласованные действия без антиконкурентного эффекта. Кто докажет обратное?
10 октября Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) принял постановление по судебному делу № 910/21751/16 о признании недействительным решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 08.09.2016 № 415-р об антиконкурентных согласованных действиях компании Alcon Pharmaceuticals LTD и дистрибьюторов лекарственных средств. Далее

Сентябрьская встреча Совета по МСФО
Каждый месяц члены Совета по МСФО собираются вместе, чтобы разобрать вопросы, которые стоят на повестке дня. Именно результатами таких встреч становятся выпуски новых стандартов, поправок к ним, решение существующих проблем. При принятии решений члены Совета по МСФО голосуют, таким образом одобряется то или иное решение. Далее

Последние обновления от Совета по МСФО
12 сентября Совет по МСФО (IASB) опубликовал предложенные поправки к МСБУ 8 (IAS 8) "Учетные политики, изменения в учетных оценках и ошибки" для того, чтобы получить комментарии со стороны пользователей МСФО. Далее

Сколько будет стоить бизнесу торговля с Европой
ля предоставления возможности украинскому бизнесу планировать свою деятельность на 2018 год Минэкономразвития опубликовало уровни ставок ввозной пошлины Украины, которые будут применяться в 2018 году к импорту товаров происхождением из Европейского Союза, в рамках свободной торговли между Украиной и ЕС. Далее

ГФСУ об использовании Наставлений ОЭСР при формировании документов по трансфертному ценообразованию
Государственная фискальная служба Украины предоставила разъяснение относительно использования Наставлений ОЭСР в отечественной практике по вопросам трансфертного ценообразования (письмо ГФСУ от 15.08.2017 г. № 1615/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). Далее

В Отчете неправильно указали общую сумму контролируемых операций: какой будет ответственность
Совсем недавно завершилась кампания декларирования контролируемых операций, осуществленных налогоплательщиками в 2016 году. В данном контексте актуальным является вопрос ответственности за ошибки, допущенные в представленном Отчете о контролируемых операціях. Далее

Мониторинг контролируемых операций на практике: как ГФСУ контролирует полноту декларирования операций и определяет связанных лиц
Напомним, что проведение мониторинга КО имеет целью, в частности, контроль за своевременностью и полнотой представления отчетов о контролируемых операциях. Согласно Порядку проведения мониторинга для реализации этой цели контролирующий орган до 01 октября года, следующего за отчетным, формирует перечни налогоплательщиков, хозяйственные операции которых подпадают под критерии контролируемых. Далее

Обещанные изменения в системе бухучета уже на подходе: Парламент – "за", слово за Президентом
Начало октября стало переломным моментом в жизни бухгалтеров – Верховная Рада таки приняла изменения к Закону о бухучете, которые, как ожидается, вплотную приблизят нынешние учетные механизмы к европейским стандартам. Далее

Обновлен порядок возврата таможенных платежем
Минфин обновил Порядок возврата авансовых платежей (предоплаты) и ошибочно и/или излишне уплаченных сумм таможенных платежей. Соответствующий приказ № 643 был издан 18.07.2017 г. Далее

Экспорт и импорт каких товаров будет подлежать лицензированию в 2018 году
МЭРТ обнародовал проект правительственного постановления "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2018 год". Далее

Банки обязаны письменно уведомлять своих клиентов о признании их связанными лицами
Банковские учреждения обязаны уведомлять физических и юридических лиц о признании их лицами, связанными с банком. Банк должен делать это письменно не позднее следующего рабочего дня после определения лица связанным с банком и внесения информации о нем в перечень таких лиц. Далее

В парламенте продолжают поиск путей признания криптовалют
За первую декаду октября зарегистрировано два законопроекта, направленных на одну цель – помещение криптовалют в правовые рамки. После того как отечественные финрегуляторы высказались против легализации криптовалют из-за мошеннических рисков, народные депутаты решили взять инициативу по урегулированию этого вопроса в свои руки. Далее

Особенности идентификации трастов
В связи с подписанием, ратификацией и вступлением в силу Соглашения об ассоциации Украина взяла на себя обязательства обеспечить постепенное приведение в соответствие своих действующих законов и будущего законодательства с acquis ЕС. Такое приближение началось со дня подписания Соглашения и постепенно будет распространяться на все элементы acquis ЕС, указанные в Приложении XVII к Соглашению. Далее

Особенности применения предельного срока расчетов по экспортным операціям
Иностранная выручка резидентов от экспорта продукции подлежит зачислению на их валютные счета в уполномоченных банках в сроки выплаты задолженностей, указанные в контрактах, но не позднее 180 календарных дней с даты таможенного оформления (выписки вывозной грузовой таможенной декларации) экспортируемой продукции. Это прямая норма Закона Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" от 23.09.94 г. № 185/94-ВР (далее – Закон № 185). Однако Нацбанк имеет право вводить на срок до шести месяцев иные сроки расчетов, нежели те, которые определены Законом № 185. Далее

Влияние изменений валютных курсов и признание курсовых разниц
При первоначальном признании операции в иностранной валюте учитываются в функциональной валюте путем применения к сумме в иностранной валюте текущего спот-курса на дату совершения операции. Далее

Блестящее реноме, или Механизмы управления репутационными рисками в аудиторской деятельности
Репутация для аудиторской фирмы – действительно бесценный актив. Самые крупные аудиторские компании мира берегут ее, как зиницу ока, мгновенно реагируя на любые попытки причинить ущерб бизнес-реноме. Хорошую репутацию тяжело заработать и очень легко уничтожить. Управление репутацией аудиторской компании – приоритетная задача для ее руководства, ведь репутация определяет успех фирмы в целом. Далее

При заполнении формы 20-ОПП нужно вписать так называемый идентификатор объекта налогообложения и КОАТУУ. Подскажите, как и где можно найти такие данные?
Специалисты ГУ ГФС в Киевской области разъясняют, что согласно Порядку учета плательщиков налогов и сборов, утвержденному приказом Минфина от 09.12.2011 г. № 1588, в форме № 20-ОПП нужно указывать идентификатор объекта налогообложения. Он состоит из кода типа объекта налогообложения и так называемого внутреннего идентификатора, принятого самим лицом и состоит из пяти знаков. Далее

Предприятие построило помещение чтобы использовать в своей деятельности. Нужно ли уведомлять об этом налоговую?
Специалисты ГУ ГФС в Киевской области разъясняют, что это сделать необходимо, поскольку в соответствии со ст. 63 НКУ, сообщение об объектах, связанных с налогообложением или через которые осуществляется деятельность, подается в течение 10 рабочих дней после их регистрации, создания или открытия. Далее

Частный предприниматель выплатил роялти: есть ли расходы?
ГФС отвечая на этот вопрос в индивидуальной налоговой консультации от 18.10.2017 г. № 2278/Д/99-99-13-01-02-14/ІПК (документ в формате PDF) обращает внимание, что перечень расходов, непосредственно связанных с получением доходов физическим лицом - предпринимателем, установлен п. 177.4 ст. 177 Кодекса. Далее

В какой срок назначается документальная внеплановая проверка по заявлению налогоплательщика (юридического лица, физического лица - предпринимателя)?
ГУ ГФС в Ровненской области налоговики отмечают, что документальная внеплановая проверка проводится на основании поданного заявления налогоплательщика о проведении проверки после принятия решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа, которое оформляется соответствующим приказом. Далее

Должен ли налогоплательщик согласовывать с контролирующим органом осуществления операций с имуществом, находящимся в налоговом залоге?
Согласно п. 92.1 ст. 92 НКУ от 02.12.2010 г. № 2755-VI налогоплательщик сохраняет право пользования имуществом, находящимся в налоговом залоге, если иное не предусмотрено законом. Налогоплательщик может отчуждать имущество, находящееся в налоговом залоге, только с согласия контролирующего органа, а также в случае, если контролирующий орган в течение десяти дней с момента получения от налогоплательщика соответствующего обращения не предоставил такому налогоплательщику ответа о предоставлении (непредоставлении) согласия. Далее

Предусмотрена ли ответственность гражданина - пассажира транспортного средства в случае отказа предоставить работникам таможни документ, удостоверяющий личность?
Законодательством установлена обязанность гражданина - пассажира транспортного средства предъявлять документы, удостоверяющие личность. Ответственность за отказ в предоставлении таких документов Таможенным кодексом не предусмотрена. Далее

Указывается ли регистрационная сумма в служебном поле в строке 19.1 налоговой декларации по НДС, если отсутствуют показатели для заполнения строки 19 такой декларации?
Регистрационная сумма, отражаемая в служебном поле строки 19.1 декларации по НДС, указывается с целью определения отрицательного значения, которое налогоплательщик имеет право зачесть в уменьшение налогового долга, возместить на текущий счет в банке или направить в счет уплаты денежных обязательств либо погашения налогового долга по другим платежам. Далее

В каких случаях для внесения изменений в таможенную декларацию используется лист корректировки?
ГФС напоминает, что оформленный таможенным органом лист корректировки является неотъемлемой частью соответствующей таможенной декларации. Лист корректировки заполняется и оформляется таможенным органом при необходимости… Далее

Могу ли я как гражданин пользоваться электронной цифровой подписью, полученной мною как физическим лицом - предпринимателем?
Физическое лицо - предприниматель, получившее усиленные сертификаты открытых ключей, может воспользоваться этими ключами для представления отчетности в электронном виде, в частности, налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, как физическое лицо. Далее

Уволился главный бухгалтер. Обязанности ведения бухучета взял на себя директор. Нужно ли представлять форму № 1-ОПП?
Согласно п. 9.3 Порядка учета плательщиков налогов и сборов, утвержденного приказом Минфина от 09.12.2011 г. № 1588, налогоплательщики обязаны представлять сведения о лицах, ответственных за ведение бухгалтерского и/или налогового учета, в орган ГФС в 10-дневный срок со дня взятия на учет или возникновения изменений в учетных данных налогоплательщика путем подачи заявления по форме № 1-ОПП с пометкой "Сведения о лице, ответственном за ведение бухгалтерского и/или налогового учета". Далее

Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • валентина
30.10.17 12:55

Большое спасибо за труд по анализу и подборке новостей, удачи

Ответить
  • Олесь
30.10.17 13:45

Дякую!!!

Ответить
  • И
30.10.17 13:59

Спасибо!

Ответить
  • Анатольєвна
30.10.17 15:32

Дякую!

Ответить
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям