Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


14.12.17
57462 201 Печатать

Нова квота на працевлаштування осіб передпенсійного віку

"Вісник. Офіційно про податки"

Враховуючи статистичні дані, на сьогодні з’явилася тенденція до зростання кількості безробітних громадян, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років.
Тому урядом як запобіжний захід, що має зупинити зростання безробіття серед вищезазначеної категорії громадян, внесено зміни до чинного законодавства. Які саме зміни, кого вони стосуються, з якої дати набирають чинності та який механізм їх застосування на практиці, читайте далі.

Яких роботодавців стосується

Одним із основних принципів, на яких ґрунтується державна політика зайнятості населення, є забезпечення рівних можливостей населення у реалізації конституційного права на працю (ст. 15 Закону про зайнятість).

Пунктом 5 частини першої ст. 14 цього Закону встановлено, що осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону про пенсійне страхування залишилося 10 і менше років, віднесено до категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Для працевлаштування зазначених у частині першій ст. 14 Закону про зайнятість громадян підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб установлюється квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Пунктом 23 Закону № 2148 частину другу ст. 14 Закону про зайнятість доповнено нормою, відповідно до якої для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону про пенсійне страхування залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників, яка набирає чинності з 01.01.2018 р.

Отже, починаючи з 01.01.2018 р. підприємства, установи та організації з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб мають забезпечити праце­влаштування не менше однієї особи, якій до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 10 років.

Слід зазначити, що підприємства, установи та організації з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб, як і раніше, мають забезпечувати 5-відсоткову квоту з працевлаштування громадян, наведених у частині першій ст. 14 Закону про зайнятість. Тобто окремої квоти з працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію залишилося 10 і менше років, для них не встановлено.

Як здійснюється розрахунок

Роботодавці мають самостійно розраховувати зазначену квоту та забезпечувати працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію залишилося 10 і менше років. При цьому розрахунок здійснюється з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють у роботодавця і належать до вищезазначеної категорії. У разі необхідності роботодавці зможуть звернутися за сприянням для працевлаштування такої категорії громадян до служб зайнятості.

Середньооблікова чисельність штатних працівників розраховується відповідно до Інструкції № 286 у частині визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників.

Згідно з підпунктами 3.2.1 та 3.5.1 цієї Інструкції середньооблікова кількість штатних працівників за місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого — по 28 або 29), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і діленням одержаної суми на число календарних днів звітного місяця.

Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний рік обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці звітного року та діленням одержаної суми на 12.

Чи поширюється на ФОП

Вимога щодо виконання вищезазначеної квоти поширюється лише на тих роботодавців, організаційно-правову форму господарської діяльності яких можна визначити як підприємство, установа та організація. Тобто на фізичних осіб — підприємців зазначена норма не поширюється.

Коли звітувати до служби зайнятості

Обов’язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, про що роботодавці інформують Державну службу зайнятості в установленому нею порядку (частина третя ст. 14 Закону про зайнятість).

Така інформація подається роботодавцями щороку не пізніше 1 лютого після звітного року до будь-якого зручного для відвідування органу Державної служби зайнятості незалежно від місцезнаходження за формою, наведеною у додатку до Порядку № 271.

Проте оскільки прийнята норма для роботодавців з кількістю штатних працівників від 8 до 20 осіб щодо обов’язку праце­влаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилось не більше 10 років, набирає чинності з 01.01.2018 р., то звітувати з цього приводу до Державної служби зайнятості за 2017 р. не потрібно, а першим звітним роком буде 2018 р.

Відповідальність за невиконання квоти

Згідно зі ст. 53 Закону про зайнятість у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян, зазначених у частині першій ст. 14 Закону, з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у праце­влаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Зверніть увагу, що така відповідальність застосовується не лише у разі невиконання протягом року квоти для працевлаштування осіб, яким до пенсії залишилось 10 років, а всіх категорій громадян, перерахованих у ст. 14 Закону про зайнятість.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про зайнятість — Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення».

Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

Закон № 2148 — Закон України від 03.10.2017 р. № 2148-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». 

Порядок № 271 — Порядок надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затверджений наказом Мінсоцполітики України від 16.05.2013 р. № 271.

Інструкція № 286  — Інструкція зі статистики кількості працівників, затрерджена наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286.

Автор: Анна Свидрак, заместитель директора Департамента рынка труда и занятости Минсоцполитики Украины

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
 • Юля
14.12.17 07:02

Уважаемая администрация! Очень Вас прошу верните чат.

Ответить
 • Админ
14.12.17 08:34

Юля, чат вернем. техническая проблема

Ответить
 • Юля
14.12.17 09:37

Админ, спасибо большое!!!

Ответить
 • 2017
14.12.17 07:48

Слов нет. Если на фирме более 8 сотрудников, то из них: один должен быть инвалидом, второй- предпенсионером. И не важно, если они не являются специалистами в сфере работы фирмы. Штрафы это не учитывают. Скоро появятся кроме объявлений о "липовых" трудоустройств инвалидов, предложения пристроить свою трудовую и от предпенсионеров. Очередная попытка переложить решение проблемы с государственных плеч на бизнесовые. Правильной дорогой идете, товарищи.

Ответить
 • До
14.12.17 12:24

2017, Сразу чувствуется, молоды Вы еще) согласна, что обязаловка, это не всегда метод. Но давайте смотреть объективно: если даже в вакансии уборщицы (ничего не имею против, ценю любой труд, привожу как пример) пишут - до 45 лет! Это что, в 46 - она дряхлая бабка, не способна отжать тряпку? Или просто директор в компании до 30 лет и в силу своих "юных" лет считает 45 лет возрастом динозавров? Так вот если смотреть на рынок труда сегодня объективно - то таки да, проблема трудоустройства после 45-ти существует! И как по мне, эта дискриминация не имеет под собой объективных причин. Поэтому шаги (пусть и не совсем те, которые нам нравятся), направленные на устранение этой проблемы, как минимум, заставят работодателей задуматься, что 45 - это вообще не возраст! А это вторые 25))) Дай бог, это отразится на сознании социума в целом! Ведь старость в современном мире наступает гораздо позже, чем еще 100 лет назад!

Ответить
 • дуня
15.12.17 08:42

До, совершенно согласна с вами по поводу возрастного ценза при приеме на работу, сама "ягодка опять" и сталкивалась с этим не по наслышке. НО считаю, что навязывать предприятиям с маленьким штатом подобные квоты тоже перебор. Начинали бы хотя бы от 15 чел. штата.

Ответить
 • -*-*-
14.12.17 12:13

2017, ничего Вам тоже когда-то будет 50 лет, сохраните ли Вы свое мнение. Вывод думайте не только за себя. И в 50-60 лет люди умеют работать на результат.

Ответить
 • Анатолий
14.12.17 11:56

2017, Это игра в одни ворота. Вы вводите квоты, так будьте любезны - заинтересуйте работодателя, введите льготу на эту категорию работников.

Ответить
 • Ольга
18.12.17 16:36

Анатолий, Целый год ЦЗ будет компенсировать ЕСВ, Разве не льгота? Получить человека трудоспособного и еще и сумму.

Ответить
 • ЗАРА
14.12.17 12:19

Анатолий, поддерживаю! Освободили бы от налогообложения ЗП сотрудников по квотам, возможно работодатели задумались бы о решении проблемы трудоустройства инвалидов и предпенсионеров, должна быть и прямая мотивация, а не только обратная в виде штрафов.

Ответить
 • предпенсионер
14.12.17 16:23

ЗАРА, то есть работодателю до фонаря профессионализм, лишь бы меньше денег от себя любимого отрывать - заплатит государство, возьмет кого попадя?

Ответить
 • Гамма5
18.12.17 16:06

предпенсионер, всякая медаль имеет две стороны. Одна сторона- повышенная (это мягко сказано) интенсивность труда на современных предприятиях с которой могут справится даже не все молодые не говоря уже о инвалидах и предпенсионерах. И я знаю о чем говорю- сама в следующем году выхожу на пенсию!!! Однако есть и другая сторона- это то, что льготная категория граждан должна иметь необходимую профподготовку. И если у нас на предприятии 50% составляют электромонтажники которым приходится и в ямку прыгнуть и на высоту залезть, то сможет ли с этим справится инвалид или предпенсионер!!!!! значит нагрузка на льготу ложится на оставшиеся 50% сотрудников среди которых каждый практически работает за двоих, а это как я уже писала выше, не каждому молодому под силу....вот и делаем выводы кому удобны такие льготы....Никтож не против их трудоустройства только надо все же заинтересовать работодателя держать пустые вакансии под таких полуспециалистов и полуработников и одними уборщицами тут не обойдешся

Ответить
 • Да
14.12.17 10:18

2017, Устанавливать квоты это конечно не очень хорошо. Но и после 40 жизнь тоже не заканчивается . У многих еще и дети школьного возраста. Но наше общество само списывает людей после 40 . Тем более на пенсию многие не выйдут даже в 60 . Жить по хорошему хотят все и молодые амбицыозные и в 50-60 лет. Надо наше сознание в первую очередь менять .

Ответить
 • Гамма5
18.12.17 16:36

Да, да мы то свое поменяем, а вот как поменять сознание у хозяина, который вынужден экономить на каждой мелочи, чтобы хоть минимальную зарплату платить А вот если бы за трудоустройство предпенсионера он бы получал какие-то льготы по налогам на зарплату, тогда бы он уже постарался найти себе такого и трудоустроить его...хотя у нас в стране всегда все вывернут наизнанку, о есть сделают все неудобно для работодателя!!!!

Ответить
 • Кузя
14.12.17 08:10

2017, ну не передергивайте. Во-первых, свыше 20-ти человек. Во-вторых, у большой части компаний с численностью выше 20 чел. и так есть такой человек в штате. В-третьих, при прочих равных, именно у работников бухгалтерии самые высокие шансы занять эту нишу. Принудиловка от государства -плохо. Но в этом случае есть другие, более весомые поводы побурчать:)

Ответить
 • Наталія
14.12.17 10:45

Кузя, не свыше 20, а от 8 до 20 один человек. Поэтому для фирмы в 8-9 человек это действительно проблема. Особенно учитывая, что инвалиды не работаю, а только деньги получают.

Ответить
 • 2017
14.12.17 08:14

Кузя, внимательно прочитайте: свыше 20 человек-5%, а от 8-20 не менее 1человека.

Ответить
 • Кузя
14.12.17 23:19

2017, прочитала. Таки да. Но все же при прочих равных, такие работники лучше чем остальные по квотам. Не вижу повода для тяжелого душевного расстройства у бухгалтеров и собственников:) Ещё во вкус войдут, распробовав работников ценящих работу, без декретов, великих амбиций и прочих молодежных забав. Ну не захотят, так не захотят. В отличие от откровенно мошеннической схемы с инвалидами, тут и санкции невелики, да и то при отказе. Ну а государственные деятели - да, козлы, т.к вмешиваются в бизнес все глубже и наглее. При этом, прикрываясь, как старые партийные шкуры, "просьбами трудящихся" где их не просят. И вот это плохо.

Ответить
 • Гамма5
18.12.17 16:40

Кузя, это вы о чем??? без каких амбиций??? А что этим инавлидам и предпенсионерам все равно какую зарплату они получают??? Это вы загнули... ну может инвалидам немного проще- они все таки уже получают какую-то пенсию по инвалидности, хотя она часто бывает мизерной и именно потому они ищут работу А вот предпенсионерам зарплату только и подавай- иначе пенсия будет мизерной, а после выхода на пенсию многим пенсионерам предлагают уволится!!!!

Ответить
 • дуня
14.12.17 08:29

Не увидела от какого возраста плясать? От 65??

Ответить
 • НН
14.12.17 08:51

задолбали, я еще должна высчитывать сколько им до пенсии осталось? а что они делать будут??? у нас оптовая торговля менеджеры с утра до вечера каждый день в командировках, бухгалтер и директор вот чем занимается инвалид??? ничем, нету у нас для него должности, приходит деньги забирает, и эти будут так же

Ответить
 • Ірина
14.12.17 13:50

НН. 2 образования, опыт работы 27 лет,возраст 55 лет.Государство добавило 5 лет до выхода на пенсию. Ответ в компании ищущей специалиста:"У нас средний возраст 35 лет,мы еще и на корпоративы ходим и Вы нам не подходите"..Взяли девочку после института, обратились с просьбой научить работать. 2 месяца учила-(заплатили), через 3 месяца девочка уволилась.... Вот о каких отказах и казусах идет речь....У каждой фирмы свои "узкие" места. Но речь идет об отказах по ВОЗРАСТНОМУ признаку. Не это должно быть главным критерием при подборе сотрудника.

Ответить
 • Кузя
14.12.17 23:36

Ірина, к сожалению, такими методами этот вопрос не решается. У нас пропаганда работает, но не там где нужно. Вместо рекламы "предпенсионников" болезных с климаксом и простатитом, нужно крутить социальную рекламу, в т.ч. скрытую про бодрых и жаждущих жизни и знаний людей возраста 50+. Ибо лица нетрадиционной ориентации так часто мелькают на телевидении в качестве примера успешных людей, что постепенно народ это все принимает за норму! Так почему тот же трюк с возрастным контингентом не провернуть? Изменить восприятие общества нужно. А не бизнес нагибать в который раз.

Ответить
 • ???
14.12.17 12:46

НН,: 1. убощица в офице, 2. инвалид и предпенсионер могут быть одним человеком, 3. при заполнении Дод.4 вы все равно должны были из считать (в шапке Табл.1 сприяння працевлаштуванню). 4. то, что 10 лет до пенсии не значит, что человек не может менеджером по командировкам батрачить...

Ответить
 • Елена
15.12.17 15:09

???, В ц.з. сказали, что это разные квоты и 2 разных чел.

Ответить
 • НН
14.12.17 13:31

???, я сама убираю в офисе, у меня укомплектован штат, кого уволить?

Ответить
 • Ермакова Елена Николаевна
14.12.17 10:43

НН, интересно, что Вы запоете, когда вам до пенсии останется 10 лет и никто не возьмет на работу и денег не будет откуда взять... пойдете под церковь с протянутой рукой? или уйдете из этой жизни ранее положенного???

Ответить
 • НН
14.12.17 10:57

Ермакова Елена Николаевна, вы в своем уме?

Ответить
 • предпенсионер
14.12.17 11:03

НН, Ермакова Елена Николаевна очень даже в своем уме.У меня сейчас именно такая ситуация.У вас нет вакансий, у другого и третьего нет вакансий, куда прикажете государству меня(а наемных гораздо больше в стране, чем предприимчивых, и под 60 из них немалое количество) на работу определить?

Ответить
 • НН
14.12.17 11:08

предпенсионер, так это я виновата?

Ответить
 • бурундук
14.12.17 15:16

НН, судя коментам--"церковь тоже Вы развалили"

Ответить
 • Кручу-верчу
14.12.17 11:40

НН, А когда вам будет 50 с хвостиком и останетесь без работы и- кто будет виноват?

Ответить
 • Анатолий
14.12.17 12:02

Кручу-верчу, так - все-таки, О КАКОМ "ХВОСТИКЕ" ИДЕТ РЕЧЬ? М - 52 года, Ж - 50лет? Или как?

Ответить
 • НН
14.12.17 11:42

Кручу-верчу, без работы остаются по разным причинам

Ответить
 • предпенсионер
14.12.17 12:04

НН, да.остаются по разным причинам.Одна из них, нередкая: я - начальник, ты - дурак.Как только у предпринимателя появляются некоторые средства, он перестает видеть людей.

Ответить
 • НН
14.12.17 12:31

предпенсионер, работники как и начальники разные бывают, но это не значит что я должна выдумывать должности, или увольнять молодых для выполнения квоты

Ответить
 • ???
14.12.17 12:49

НН, если есть штрафы за несоблюдение этой квоты значит "значит". Куда деваться?

Ответить
 • Да
14.12.17 10:25

НН, У нас тоже оптовая торговля и люди разных возрастов также и предпенсионного возраста , крутятся получше молодых. Дети выросли ,могут себе позволить и командировки , и не ноют как молодые . Даже люди с инвалидностью не чувствуют себя обделенными и для них место нашлось и работа.

Ответить
 • Анатолий
14.12.17 12:05

Да, та Вы - МОЛОДЦЫ! А у меня работники с редкой, специфической квалификацией. Что, менять штатку и вводить помощника уборщицы? Так такой квалификации нет!

Ответить
 • предпенсионер
14.12.17 09:53

НН, вы , видимо из инкубатора, иначе хоть немного бы уважали старших .Годы бегут очень быстро , скоро и вас возненавидят за ваш возраст.Не сомневайтесь, что сеете, то и пожнете

Ответить
 • НН
14.12.17 10:50

предпенсионер, я никого не ненавижу, чего и вам желаю, за что меня ненавидеть? за то что меня заставляют придумывать ненужную должность ,брать человека на работу и платить зарплату?

Ответить
 • ТАНЯ
14.12.17 11:49

НН, За то что вы при приеме на работу отдаете предпочтение молодым. " ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИМЕТ НА РАБОТУ ,,, возраст до 40." Вот об этом и говорят. А то что вам сейчас надо в квоту помещаться, так не надо было раньше просевать кадры по возростому признаку. Вот где-то так.

Ответить
 • НН
14.12.17 12:17

ТАНЯ,а с чего вы взяли что у меня ограничения по возрасту? я на работу брала тех кто хотел работать

Ответить
 • Натти
14.12.17 09:11

НН, во-первых, не эти, а Ваши папы, мамы, тети, дяди; во-вторых, у работников категории после 50 оч много опыта, который пригодится в компании...и они умеют работать - научились опытным путем :-) Неужели у Вас нет ни единой должности, которую занимают сотрудники после 50 ??? А директор или зам. дир.(часто человек в рассвете сил и возможностей) ??? :-)

Ответить
 • НН
14.12.17 10:41

Натти, нету у меня таких должностей , у меня в маленьком офисе стоит три стола мне даже посадить нового сотрудника некуда

Ответить
 • Эх
14.12.17 10:33

Натти, У нас директор ввовзрасте , но условие набора в коллектив, только молодых. Со словами что если к 30 годам не вырос до директора или начальника то ты уже никто. Результат всего этого текучка постоянная и нет души в этой компании. А директор удивляется почему так.

Ответить
 • Натти
14.12.17 09:12

В нашей компании таких и так четверть, поэтому мне не в облом прочитать сию новость :-)

Ответить
 • НН
14.12.17 09:39

у нас работает 9 человек я пыталась найти инвалида который будет работать, а не просто получать деньги, не хотят! я пол года искала человека который хочет именно работать, в итоге не нашла, и взяли инвалида для того что б не было штрафа! муж директор, я бухгалтер, брат механик, и ребята менеджеры, все вкалываем , и директор, и я , ездим постоянно в командировки, мне не нужны больше сотрудники, я не хочу им платить из собственного кармана, мне и инвалид не нужен, у меня брат инвалид, которого я содержу, свекровь инвалид, которую опять же я содержу, чем будет заниматься сотрудник если нету для него работы??? ничем, а деньги платить надо и налоги платить надо

Ответить
 • До
14.12.17 12:36

НН, вас можно понять по-человечески, ведь у вас не наемная работа, а семейный бизнес. А это конечно же несколько иное. И затраты у вас не компании, а ваши личные. Отсюда и такая реакция. Но на сегодня проблема трудоустройства после 45 очевидна и эту проблему надо решать, пусть даже и не популярными методами. Будьте терпимее к другим...

Ответить
 • НН
14.12.17 13:33

До, да причем тут терпимее, как мне выбирать кого уволить? на пальцах?

Ответить
 • ^^^
14.12.17 10:36

НН, так брата и оформляйте.

Ответить
 • Aerol
14.12.17 10:22

НН, можливо слід тоді оформити брата інваліда, а не окрему особу?

Ответить
 • НН
14.12.17 09:41

то что у них опыта много это хорошо, но повторюсь, нету для них работы у меня, когда была вакансия менеджера, все кто старше 45 узнавали что это постоянные поездки-разъезды к клиентам по всей области, говорили что им это тяжело

Ответить
 • Ксюша
14.12.17 10:37

НН, Это к Вам просто ленивые приходили. Сама сталкиваюсь с этим дело не в возрасте , а самом человеке .

Ответить
 • z
14.12.17 09:42

а как только сами доживете все до предпенсионного возраста, так сразу перестанете возмущаться

Ответить
 • Ена
14.12.17 09:45

НН, так у Вас все в наличии брат инвалид, свекровь . Просто оформите.

Ответить
 • НН
14.12.17 09:46

не рабочие у них группы

Ответить
 • предпенсионер
14.12.17 10:22

НН, если у ваших родных нерабочие группы, то тем более , вы должны понимать, что их кто-то должен в этой стране обрабатывать и вы в этом же числе, а предпенсионеры - это самые трудоспособные и трудолюбивые граждане, не уходящие в декрет, со 100% больничным от соцстраха. отсутствием порывов смыться из этой страны, послав подальше вас с вашим пониманием, и с очень большим желанием заработать в эти годы не минималку или в конверте.Только недальновидный предприниматель этого не ценит

Ответить
 • NATA
14.12.17 11:13

предпенсионер, Если действительно такие алмазы есть, то им и квоты не нужны, они и так на вес золота. Те кто к 50ти стал действительно профессионалом, особо в рекламе не нуждаются. Тут же пытаются пристроить тех кто "лето красное пропел", а потом вспомнил что пенсия стучит в окно...Мы компа в глаза не видели, кроме газет ничего не читали, но возьмите нас , т.к. возраст надо уважать?

Ответить
 • **
14.12.17 13:15

NATA, я с вами согласна что хорошие специалисты и после 50-ти нарасхват. Но в стране много народа который "звёзд с неба не хватает", а они тоже кушать хотят. У нас на фирме как раз нужны только Специалисты. То и средний возраст по фирме 52 года. Т.е. пожилых хватает . Им замену даже трудно найти, потому что молодые такие же специалисты подались за границу, там платят не в пример больше, чем мы можем платить. А инвалиды нам боком вылазят, потому что инвалида-специалиста найти нереально.

Ответить
 • ^^^
14.12.17 12:19

NATA, в большинстве случаев смотрят на возраст алмаза и отфутболивают не интересуясь ни опытом, ни навыками, помоложе хотят.

Ответить
 • Анатолий
14.12.17 12:11

NATA, "лето красное пропел", хорошо сказано. А мужики, поголовно, алкоголики, в придачу! Отаке...

Ответить
 • Ксюша
14.12.17 11:36

NATA, Я столкнулась с этой проблемой и ком знаю где включается и больших объемов не боюсь.,а вот возраст , так у меня даже не за 50 . но многие хотят помоложе чтоб со спокойной совестью пинать можно было ,самоутверждаться за счет унижения других ,не более не менее.

Ответить
 • предпенсионер
14.12.17 11:35

NATA, нет.На работу берут по профпригодности, а уважать, да, нужно всех. "Пропевших лето" в нашей стране уже лет 20, как нет,просто все не могут быть одинаковыми по уму, совести, здоровью, трудоспособности, но они тоже имеют право на существование и зарабатывания на хлеб.

Ответить
 • Простобух
14.12.17 11:18

NATA, Вы ошибаетесь. У меня знакомая главбух ищет работу. 52 года. Работала в крупных компаниях,на приличную зарплату. Сейчас даже на небольшую з/п не может устроиться, на резюме даже просто не отвечают.

Ответить
 • предпенсионер
14.12.17 11:35

Простобух, подтверждаю.Есть такое.

Ответить
 • НН
14.12.17 10:27

предпенсионер, ну нету у меня вакансий

Ответить
 • -*-*--
14.12.17 12:30

НН, а сократить штат до 7 человек не пробовали?

Ответить
 • НН
14.12.17 12:34

-*-*--, нет, я и так на работе практически живу

Ответить
 • ^^^
14.12.17 13:38

НН, вы бы определились, нет у вас работы для еще одного человека или работы столько что работаете до упаду.

Ответить
 • НН
14.12.17 14:57

^^^, у меня нет работы еще для одного человека и зарплаты для него нету, мы и так справляемся, и работаю я столько, сколько нужно

Ответить
 • Наталия
14.12.17 09:48

Кроме того, что государство перекладывает свои проблемы на плечи бизнеса, мне нравятся суммы штрафов - 2 мин.з/платы. Это, на секундочку, 7446,00 грн. с 01.01.18! Это только за лиц предпенсионного возраста! Богато живем...

Ответить
 • НН
14.12.17 09:51

в том то и дело, за все штрафы, а почему я должна придумывать и раздувать штат? мне хватает сотрудников, мне больше не нужно, пусть развивают страну и дают рабочие места

Ответить
 • Бух
14.12.17 09:53

Люди ! у нас в стране -с кадрами проблема! и не важно -какой возраст-люди ,которіе ничего не умеют -после школі,институтов-хотят сразу 5-6тися сижу с 9-18-значит платите!-вот меседж с каким приходят на работуработники не готові отвечать за свою работуРаботодатель-виноват во всем и всегда не прав!я за єти квоті -надо что то делать в єтом направлении-действительно не хотят брань на работу после 35но то что принудиловка не даст результата-так не даст!у нас есть инвалид -и он нормально работаетно людей готовіх РАБОТАТЬ ПРОФИ и ОТВЕЧАТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ -ЕДИНИЦІ!

Ответить
 • Бух
14.12.17 09:53

извините за сурджик -укр шрифт стоял..

Ответить
 • Бух
14.12.17 09:54

брать

Ответить
 • Ермакова Елена Николаевна
14.12.17 10:52

Бух,я считаю, что Вы правы. Люди, которым осталось 10 лет до пенсии имеют большой опыт. это еще активные люди и в работе более ответственные и в декрет не уйдут, и в командировку поедут, и договорятся- это они умеют. они белее сдержаны, чем молодежь.

Ответить
 • НН
14.12.17 10:16

для предпенсионера: в чем я виновата перед вами? в том что у меня нет вакансий ?

Ответить
 • предпенсионер
14.12.17 10:32

НН, в невоспитанности. С вас еще ничего не требуется, а возмущений , вроде вас ограбили.Люди старше 35 тоже не виноваты, что такие , как вы устанавливают репрессии по возрасту.ВСЕМ , абсолютно ВСЕМ предприимчивым(без шуток, ведь все не могут быть предпринимателями) государство дает возможность заработать на определенных условиях.Одно из них- создание рабочих мест в этом государстве.Не нравится, закройте предпринимательство и нанимайтесь, как все остальные, побудете в их шкуре, поймете.

Ответить
 • Наталія
14.12.17 10:53

предпенсионер, Извините, что вмешиваюсь в ваш разговор, но НН не об этом. Что она должна сделать сейчас если ей не нужен дополнительный персонал -уволить проверенного сотрудника и взять нового, но чтоб возраст был больше 55. Или штраф платить? Очень хорошо ее понимаю, у меня тоже маленькая компания (но правда у меня есть один человек старше 55), а если б не было что мне делать?

Ответить
 • ^^^
14.12.17 13:36

Наталія, она выше пишет что живет на работе, значит работа есть, но она лучше будет работать до упаду сама, чем кому-то платить зарплату, но теперь вместо зарплаты заплатит штраф, 2 минимальных зарплаты заплатить выгоднее, чем весь год зарплату сотруднику.

Ответить
 • Руся
18.12.17 16:24

^^^, НН работает до упаду потому, что кроме неё самой и ее семьи у нее два не рабочих иждивенца: брат и свекровь (инвалиды, не способные работать), а это и лекарства и регулярные обследования и просто надо кормить и одевать, так что есть куда девать деньги за которые пашет, а не отдавать кому-то.... при прочих условиях

Ответить
 • предпенсионер
14.12.17 11:09

Наталія, не извиняйтесь, здесь общее рассуждение :) Разумеется платить, хоть штрафом это назовите, хоть налогом.Для того и придумывают законы о взымании средств с получающих доход.Кредитов нагребли? Нагребли.Трудоспособный и сообразительный народ из страны бежит ?Бежит.А пенсии и пособия с чего-то платить надо? Надо.А еще ж и повышения все хотят.Где ж средства-то брать? С податей.Такая у нас страна.Кто не может сбежать, приходится смиряться и выживать

Ответить
 • Анатолий
14.12.17 12:18

предпенсионер, Извиняюсь, страна у нас классная, государство - говно...

Ответить
 • НН
14.12.17 10:35

предпенсионер, с 01.01.18 я обязана трудоустроить человека, а почему?

Ответить
 • предпенсионер
14.12.17 10:48

НН, я ж вам отвечаю)),что в государстве 3 способа содержания трудоспособных граждан: госслужба, предпринимательство (самозанятось) и наемный труд.Сами понимаете, что при особом состоянии нашей страны(государство уничтожило все свои средства труда - заводы. фабрики, колхозы и т.п.- это на ваше "пусть создают" :)) , содержать государство может только предпринимательство, вот для него и придумывают законы(в основном не выдерживающие никакой критики),потому как страну кто-то ж должен содержать налогами, не все ж кредитоваться в МВФ

Ответить
 • НН
14.12.17 10:59

предпенсионер, что значит государство может содержать предпринимательство? предпринемательство само себя содержит и платит налоги

Ответить
 • предпенсионер
14.12.17 11:18

НН, нет.Государство дает человеку на свой страх и риск заработать на его территории при определенных условиях(налоги , лицензии, штрафы, ограничения видов деятельности и проч.).Эти условия не могут быть раздольными и свободными, тк государство- машина репрессивная(ограничительная) .Нынешнее душит тех , кто его кормит, в надежде, что на их век хватит и всех не задушит. Предпринимательство,в свою очередь ,выживает правдами и неправдами.Лично к вам никаких претензий нет, если вы законопослушны.

Ответить
 • Я
14.12.17 10:16

НН, Вы хотите сказать, что человек в 50 лет будет хуже Вас работать? Вот доживете до 50 и посмотрите как Вам будет приятно слышать когда Вас не будут брать на работу потому, что вам 50. Есть люди после 50 энергичнее молодых. 50 это еще не старость

Ответить
 • НН
14.12.17 10:44

Я, я говорю о том что нет необходимости и возможности брать еще одного сотрудника

Ответить
 • НН
14.12.17 10:21

мне 40, но дело не в этом, а в том что у меня нету работы больше, и денег на зарплату еще одному сотруднику нету

Ответить
 • Елена
14.12.17 10:38

У меня опыт работы нормировщика, экономиста , в 55 в плотную взялась изучать бух-рию, Работаю гл.бухг..Хочу сказать,что среди молодёжи есть умненькие,а есть болваны,так и среди людей после 50-ти есть такие которые 100% форы дадут молодымА Вам которым сейчас 35 не так и много времени осталось-какой монетой платите то и получите.Всем удачи и добра.

Ответить
 • Елена
14.12.17 10:45

А я поддерживаю НН, у нас молодая компания, штат укомплектован ребятами инженерами 30-35 лет, работающего инвалида, к сожалению не нашли, а вот теперь болит голова еще и про предпенсионера. Я не спорю, что люди в данной категории могут быть профессионалами в своей отрасли, но мне что тогда уволить кого-то из своих?

Ответить
 • Ксюша
14.12.17 11:11

Елена, А Вы когда берете в коллектив нового сотрудника , наверняка у Вас присутствует (в негласно) что брать только до 35 , я никогда не поверю что к Вам пришли люди только 30-35 лет.

Ответить
 • ТАНЯ
14.12.17 12:17

Ксюша, Вот и я Ксюша о том,что когда набирали штат то предпочтение отдавали молодым а теперь розхныкались. У нас 19 человек и людей предпенсионного возраста 3-е. И прекрано работают и молодые и в возрасте.

Ответить
 • Наталія
14.12.17 11:45

Ксюша, с новыми сотрудниками другая проблема -отсутствие профессионализма, а иногда просто адекватности. И это не проблема возраста

Ответить
 • Елена
14.12.17 11:31

Ксюша, да не спорю брали молодых, это мы и не скрывали, одно из требований учредителей, Они вкладывали в фирму деньги, начинали развивать и сами отбирали сотрудников.

Ответить
 • Ксюша
14.12.17 14:35

Елена, А после 35 Вы их списываете как отработанный материал?

Ответить
 • Варвара
14.12.17 12:26

Елена, ну пусть теперь платят штрафы и спокойно работают дальше с молодыми.

Ответить
 • Zefir
14.12.17 10:51

так Вы себе же и противоречите :пусть развивают страну и дают рабочие места и у меня нету работы больше, и денег на зарплату еще одному сотруднику КТО должен развивать?Если у вашего бизнеса, пусть и маленького, нет стратегии развития, то к 50-ти Вы сами можете оказаться на месте "ущербных". Не боитесь?

Ответить
 • НН
14.12.17 11:40

Zefir, стратегия есть, вот у меня был запланирован ндс к оплате за сентябрь 100 000 грн., а т.к. налоговая не обращает внимание на налоговый кодекс и заблокировала налоговые моих поставщиков, ндс к оплате стал 800 000 грн. есть разница?

Ответить
 • Елена
14.12.17 11:37

Zefir, мы развиваем бизнес, но, к сожалению, не олигархи, и сразу вкладываем сколько можем, и людем берем в штат по мере необходимости, т к зп это еще и налоги. Но сейчас нам никак сотрудник не вписывается в наши расходы. Если Вы начинали бизнес с хорошими капиталовложения и большим штатом, только рада за Вас!

Ответить
 • Ксюша
14.12.17 11:14

Zefir, Это из области, сытый голодному не поверит.

Ответить
 • НН
14.12.17 11:00

Zefir, вы в какой стране живете?

Ответить
 • Наталочка
14.12.17 11:13

Была бы в нашей стране нормально выстроенная стабильная модель экономики этого вопроса вообще не стояло бы. В своей работе сталкивалась с людьми разного возраста и все зависит от самого человека, нанимая на работу смотрю личные качества , а не возраст и инвалидность! Очень бы не хотелось , что бы пункт о приеме человека предпенсионного возраста был весомее професиональных и личностных качеств будущего сотрудника. (так скоро нас заставят "заботиться" об участниках АТО и лицах нетрадиционной ориентации, что бы не было ущемлений прав населения...)

Ответить
 • Анатолий
14.12.17 12:21

Наталочка, придется самим регистрироваться как лица нетрадиционной ориентации...

Ответить
 • предпенсионер
14.12.17 11:24

Наталочка, уже заставили.Например перевозчиков с этими льготами.Уже лет 20 как всем и всякому понятно, что не должно быть льготного проезда, а должна быть дотация конкретному человеку на проезд в соответствии с его достатком.Раз делают вид, что не понимают, значит кто-то на этом хорошо имеет.И так во всем

Ответить
 • Марта
14.12.17 11:18

Лучше б ввели налог за тунеядство, сколько людей сидит на государственных субсидиях, я понимаю некоторые не могут найти работу, ну в большинстве не хотят , зачем...

Ответить
 • предпенсионер
14.12.17 11:27

Марта, и такое встречается.Хуже, когда работник вынужден вступать в сговор с работодателем , быть неоформленным и получать при этом субсидию..

Ответить
 • НН
14.12.17 11:23

вот заставили взять на работу инвалида,работы для него нету, четыре месяца ни слуху ни духу, наконец-то вчера дозвонилась, говорю, приезжайте пожалуйста в офис, директор хочет с вами побеседоваать, он мне сегодня звонит и говорит что у него не получается! а каждый месяц получает на руки 3000 грн. просто так, ни за что, и что делать? говорю приезжайте пож. завтра, а он говорит: постараюсь

Ответить
 • **
14.12.17 13:52

НН, а инвалида кажется не обязательно брать на полную ставку, можно на полставки

Ответить
 • ^^^
14.12.17 12:30

НН, так найдите нормального, 3000 за спасибо, это наглость, тем кто работать не хочет платят в разы меньше, за 3000 должен выполнять какую-либо работу.

Ответить
 • ^^^
14.12.17 12:30

НН, так найдите нормального, 3000 за спасибо, это наглость, тем кто работать не хочет платят в разы меньше, за 3000 должен выполнять какую-либо работу.

Ответить
 • предпенсионер
14.12.17 11:44

НН, это ж не последний, к сожалению, инвалид в вашем городе.Пригласите нормального человека, который будет вам благодарен, да еще и какую-то посильную работу с удовольствием выполнит.

Ответить
 • Любовь
14.12.17 11:28

Вопрос не в квотах, а в подходе. По-нормальному, работодатель должен дать запрос на квотные категории, центр занятости направить работников соответствующей квалификации, если отказали в приеме несколько раз - штраф. А так... Сами ищите, сами докажите, что не нашли. И да... Минималку - кровь из носу. И да... Надо в квоту включить еще негров, АТО , нетрадиционных, сидевших, наркоманов. И квоту сделать от 2-х человек, а чего? Пусть заботятся и ищут работодатели, нечего гулять. Идея с квотами вроде и правильная, но вот исполнение....

Ответить
 • Анатолий
14.12.17 12:29

Любовь, Это очередной гос.наезд на бизнес. Вот как Грося борется с давлением на бизнес. Это двойные стандарты, чем прославлены наши керманычи.

Ответить
 • Людмила
14.12.17 12:20

Любовь, точно еще нетрадиционных

Ответить
 • Наталія
14.12.17 12:00

Любовь, Идея с квотами не правильная. Яркий пример инвалиды, очень редко когда можно найти инвалида, который будет работать. Они готовы положить у Вас трудовую и получать зарплату и на этом все. Даже если при приеме договариваетесь, что он будет работать хотябы два дня в неделю. Ну а для бизнеса это все равно дешевле чем платить штрафы.

Ответить
 • ТАНЯ
14.12.17 12:34

Наталія, Можно подумать, что если у вас инвалид только оформлен, то вы ему всю з-плату отдаете.

Ответить
 • Наталія
14.12.17 13:47

ТАНЯ, Уважаемые какая разница сколько я ему плачу? Интересный подход, как у госчиновников: у меня маленькая зарплата и я работать не буду. За любую зарплату надо работать - не нравиться, искать другую работу. Народ какой-то неадекватный - комментарии в стиле: а Вам что жалко?

Ответить
 • ^^^
14.12.17 12:33

Наталія, вы размер пенсии по инвалидности видели? Думаете много готовых на такую пенсию жить? 3000 как выше писали мало где платят, я про такое впервые слышу, в основном за трудовую платят копейки. Да если и три платят, как жить за 4500 в месяц, инвалиды миллионеры что ли. А то что по состоянию здоровья не могут работать, это вполне возможно.

Ответить
 • Наталія
14.12.17 13:41

^^^, Не понимаю смысл Вами сказаного, по Вашему если пенсия маленькая то можно обманывать работодателя и не ходить на работу?

Ответить
 • ^^^
18.12.17 15:08

Наталія, смысл сказанного в том, что если платят 3000, то за них работают (ну кроме случая описанного выше), если не работают, то платят копейки, например 200 грн. в месяц, в большинстве не работают те, кого есть кому содержать или те, кто рад бы, да не может, остальные работают, потому что кушать хотят.

Ответить
 • ТАНЯ
14.12.17 14:09

Наталія, Ну не для работы вы же его принимали? Если бы вы принимали инвалида по взрослому то и разговор был бы другой. И требования к нему были бы другие А так вы создали под инвалида фейковое рабочее место и что-то от него хотите. Вы поступили верно, просчитав цену вопроса, но ныть не надо.

Ответить
 • Наталія
14.12.17 14:20

ТАНЯ, мы не с этого начиналили, дело не в нытье. Мы начали с того что квоты это не правильно - они не стимулируют ни работадателей ни инвалидов. А нанимали кстати для несложной работы. А про "по взрослому" - говорит о том, что Вы ничего не знаете об этой проблеме. Она имеет массовый характер, а не "вот один инвалид у меня нехороший".

Ответить
 • ТАНЯ
14.12.17 15:02

Наталія, У нас есть такой инвалид, но он спокойный пришел ,получил за трудовую и все. А вы где-то нашли какого-то амбициозного. А про квоты ... Через квоты так решается кругом Вот Украине выделяяют квоты на курятину.. Ну государство пошло таким путем.

Ответить
 • Ксюша
14.12.17 11:49

Любовь, Наши чиновники не хотят особо напрягаться им лучше пойти по простому пути , а потом и казну есть чем пополнять.

Ответить
 • Ольга
14.12.17 11:36

НН, Вас не смогут понять только те, кто сам не занимается бизнесом. И не пытайтесь доказывать. Виноваты не Вы, а наше гос-во, переложив все заботы с больной головы на здоровую. А где развитие экономики в стране, вот и там раб. места. Всем удачи!!!

Ответить
 • Тина
14.12.17 11:43

Согласна с Мартой насчет тунеядства. У нас завод, не можем найти просто рабочих, не хотят работать полный рабочий месяц с 8 до 17. Оформляться не хотят, выполнять норму не хотят, режим работы не хотят. Дня два , три в неделю и все УСТАЛИ.

Ответить
 • Ксюша
14.12.17 14:59

Тина, Многие уезжают за границу и вкалывают там не по детски, а почему не задумывались , потому что там платят вовремя и нормально, а у нас люди несчастные копейки месяцами ждут. А если еще и условия скотские, у меня мама с большим стажем работы рано стала работать , положила свое здоровье еще в 45 и только вспоминает скотское отношение к себе и другим рабочим . А когда попала в больницу и шли операции за операцией , так ее пытались уволить задним числом , чтоб не выплачивать деньги , а себе премии начислять., хотя она проработала много лет в этой организации.

Ответить
 • ^^^
14.12.17 12:34

Тина, значит мало платите.

Ответить
 • Ася
14.12.17 11:45

тут про инженеров молодых кто-то писал.... Муж у меня инженер, 57 лет. Он не то, что знает где комп включается, он работает в какой-то навороченной программе. Молодежь как раз приходит нулячая. А у руководства принцип: молодой дружный коллектив. С дружным как-то не срослось, потому как текучка сильная, т.к. берут молодежь без опыта на минимальную з/п, они чуток подучатся и уходят где больше. А эти дальше на минималку ищут. Так вот остался мой один среди молодежи, как бельмо на глазу у руководства, его б уже тоже давно уволили, одно останавливает: еще никто из молодежи не научился делать то, что делает он. И на счет развития и мышления. Муж мой жалуется: вышла новая версия программы, подбиваю всех на нее перейти, они мне тормозят, говорят: там все по другому, разбираться надо, 2018 год на пороге, а они с версии 16-го уходить не хотят. Вот как-то так

Ответить
 • клава
14.12.17 14:27

Ася, ситуация один в один такая-же, только мужу 64 года, и по командировкам ездит, и отчеты делает. и клиенты довольны. А молодежи-нет.

Ответить
 • ЭВМ
14.12.17 11:52

Ув. коллеги! Настоятельно рекомендую Вам позаботится о себе еще в молодости: например прикупить недвижимость, которую успешно можно сдавать на старости лет в наем. Самые ходовые - 1 комнатные квартиры. Я например подрабатывала еще в молодости , кроме основной работы вела 4 фирмы. Еще занималась частным аудитом. Потом изучила юриспруденцию и вела хозяйственные дела. Да было очень тяжело. Думаю поработаю еще до 50 пару лет и решу свои финансовые проблемы до достижения пенсионного возраста. И еще, никому не верьте. Деньги в любой валюте - бумага. Переводите их в ликвидные Основные Фонды. Всем удачи.

Ответить
 • Я)))
14.12.17 14:43

ЭВМ, никто ни от чего не застрахован, к сожалению, и недвижимость - тоже не выход. У людей на востоке Украины была недвижимость - и что? Нет гарантий для наших граждан ни от чего(((

Ответить
 • Ира
14.12.17 14:15

ЭВМ, надо было еще изучать законы экономики. Ну, если Вы квартирки подкупили в европейских городах, а еще и на морском побережье, тогда-да- старость и будущее своих детей обеспечили.

Ответить
 • Ната
14.12.17 13:57

ЭВМ, да, ОФ это хорошо, жители Луганска и Донецка тоже думали что обеспечат себе пенсию покупая квартиры

Ответить
 • Ася
14.12.17 11:58

ЭВМ, Вы уверены, что завтра не наступи такая ситуация, что жилье снимать станет не актуально и не за что. Тем более, что теми темпами, как растет строительство, предложение скоро превысит спрос.

Ответить
 • Ося
14.12.17 11:56

Так все-таки, с какого возраста начинается предпенсионный возраст? У нас кафе, дир, бух, управляющий, официанты, бармены, мойщики посуды. Дира не уволишь, буха тоже, управляющий молодой на своем месте, официанты и бармены - однозначно нет, мойщики после 50-ти не справляются и уходят сами. И что делать, выдумывать ненужную новую должность?

Ответить
 • Ирина
14.12.17 11:58

Вопрос, а если 15 человек, и есть предпенсионный один, не надо в 2018 брать еще?

Ответить
 • Ирина
14.12.17 12:02

От себя напишу. Не хочу обижать ни кого, ни инвалидов, ни пенсионеров, но правда в том, что одни просто трудовую приносят, и плати (не работают), а к другим какое отношение в коллективе будет, типа мы должны были ТЕБЯ взять, заставили. Не так это надо делать. И опять же, своих и устроят, без обит, и все кому за 40 нормальную работу легко не найдут.

Ответить
 • Ирина
14.12.17 12:04

НН, а мы штраф платим по инвалидам, у нас тоже нету подходящей вакансии для него.

Ответить
 • предпенсионер
14.12.17 12:16

Ирина, вот на эти штрафы государство и содержит инвалидов.Интересно комменты читать, где ж такие предприятия, что платят человеку за его трудовую)))) У нас за ненормированный рабочий день квалифицированному работнику норовят минималку заплатить без зазрения совести, а тут прям ...

Ответить
 • **
14.12.17 14:03

предпенсионер, за штрафы государство никаких инвалидов не содержит. Когда-то читала, кажется про финансовую инспекцию (сейчас она уже аудиторская какая-то) так вот бюджет на их содержание приблизительно равнялся сумме собранных штрафов. Так что все эти собирающие штрафы контролёры созданы для того, чтобы они сами себя обеспечивали доходом. А ещё такая фишка : эти контролёрам могут ставить почти минимальную зарплату, а чтобы свыше, то надо заработать, вот они и роют землю, штрафуют за всё к чему хоть немного можно придраться

Ответить
 • ^^^
14.12.17 13:43

предпенсионер, платят, но обычно это копейки.

Ответить
 • Ирина
14.12.17 12:30

предпенсионер, Вы же сами понимаете как содержатся инвалиды, и кстати пенсионеры за наши штрафы и налоги. А предприятия есть, выше писали, и это не единичный случай.

Ответить
 • Наталія
14.12.17 12:30

предпенсионер, мы платим, и таких компаний много. А платим потому что зарплата у нас белая и сумма штрафа гораздо больше чем минималка инвалиду.

Ответить
 • вопрос
14.12.17 12:11

"... з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у праце­влаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти..." - чем подтверждается необгрунтована відмова? или тупо при штате 80-20 человек - штраф двойная минималка?в 2019 - новый отчет?

Ответить
 • Вика
14.12.17 12:14

ПредпенсионерНе все предприятия могут себе позволить создавать новые места. У нас -магазин. Директору - 62, бухгалтеру - 48, продавцам, уборщице ( всего 8 человек ) - от 36 до 44. Еле - еле разобрались с инвалидом. А теперь надо кого-то уволить, а взять предпенсонера ? Или как по Вашему ? Планировали с Нового года поднять зарплату, ан нет. Будем кормить предпенсионера.

Ответить
 • клава
14.12.17 14:31

Вика, подождите 2 года-бухгалтер станет предпенсионером. выполните квоту.

Ответить
 • Оксана
14.12.17 12:29

Вика, я так понимаю , что ваш директор и выполнил ваш норматив. Ему же 62!

Ответить
 • Ася
14.12.17 12:37

Оксана, директор не выполнил норматив. Он пенсионер, а проблема не стоит в том, чтоб пенсионеров трудоустроить. Трудоустроить надо как раз тех, кому надо доработать до пенсии.

Ответить
 • предпенсионер
14.12.17 12:22

Вика, я понимаю,что ваш предприниматель едва концы с концами сводит , сам хлеб ест через день, а тут еще какой-то гражданин зажился после 50 в этом государстве и его прямым назначением к вашему предпринимателю на бесплатную кормежку, да?)))

Ответить
 • Наталія
14.12.17 13:13

предпенсионер, а при чем тут что директор ест? если красную икру, то это означает что он должен содержать не нужного сотрудника, не зависимо от возраста этого сотрудника?

Ответить
 • 111
14.12.17 12:23

А как все-таки подтвердить, что работнику осталось 10 лет до пенсии?

Ответить
 • Анатолий
14.12.17 12:25

Вы все - умнички. Такая интересная и профессиональная у Вас дискуссия.

Ответить
 • Ася
14.12.17 12:32

Девушка, 22 года, ищет работу. А, так вы замужем? Значит, в декрет уйдете. Вы нам не подходите. Через четыре года: А, так у вас ребенок? Значит, на больничный будете часто ходить! Еще через два года: У вас ребенок уже большой, значит, скоро опять в декрет Еще через четыре года: Женщина! У вас двое детей! Какой из вас после этого работник?! Вы же с больничного не вылезете! Еще через четыре года: Извините, но нам требуется женщина моложе 35 лет anekdotov.net

Ответить
 • Ксюша
14.12.17 15:20

Ася, Это не анекдот это из жизни.

Ответить
 • НН
14.12.17 13:00

Ася, а это отговорки тех кто не хочет работать в 22, я за время работы на работодателя и замуж вышла и двух детей родила, а когда дети болели работала на дому, и лежа в больнице с детьми работала, и на выходные выходила работать когда не успевала из-за болезней

Ответить
 • ^^^
14.12.17 13:22

НН, так потому и работали что работа позволяет работать на дому и в больнице, а если бы не позволяла? Если бы у вас была производственная специальность? Не могут же все женщины работать в офисах. На больших предприятиях на это нормально смотрят, на небольших этого не любят, на маленьких частных вообще могут выгнать взашей (у меня знакомую уволили по собственному желанию).

Ответить
 • НН
14.12.17 13:28

^^^, а кто мешает переквалифицироваться? у меня первая специальность техник-технолог ( обработка материалов на станках и автоматических линиях), и на заводе я работала, второе образование младший специалист бухгалтер, и высшее образование бухгалтерское я получала заочно

Ответить
 • предпенсионер
14.12.17 16:42

НН, у меня такая же история с образованиями и переквалификацией)), но от безработицы, как оказалось, не спасли ни красные дипломы, ни почти 40 лет стажа.. не все так просто

Ответить
 • ^^^
14.12.17 15:59

НН, ну допустим не хватает ума на переквалификацию, не создана женщина для работы в офисе, а работать руками как раз для нее, что тогда? Не имеет права рожать детей?

Ответить
 • НН
14.12.17 17:49

^^^, а с чего вы взяли что я против рождения детей?

Ответить
 • Ася
14.12.17 13:08

НН, та ладно. Лично слышала, когда руководство на мое место искало человека. Хорошая девочка приходила, толковая. Директор не захотела, аргумент: вышла замуж недавно, значит в декрет уйдет.

Ответить
 • НН
14.12.17 13:23

было бы желание работать , а работу найти можно

Ответить
 • предпенсионер
14.12.17 16:44

НН, ага,за 2500 2 через 2 убирать гектар фитнесклуба с 7 до 22 без обеда.Вы бы сами пошли на такую работу или маму свою под 60 отправили бы? :)

Ответить
 • НН
14.12.17 17:52

предпенсионер, если б было нужно пошла бы, и родителей у меня нету

Ответить
 • Ася
14.12.17 13:31

НН, конечно можно. У меня подруга, мать-одиночка с маленьким ребенком, работу нашла. Правда искала пол года, которые еще прожить как-то надо было

Ответить
 • Ася
14.12.17 13:11

и это при том, что искали на маленькую зарплату. Я уходила как раз из-за уровня з/п

Ответить
 • Бух
14.12.17 12:33

люди изначально есть неписанное правило:не брать старше 35.в этом суть проблемы ! есть обьективно-менеджер по продажам-да -это молодой человек нужен полный сил амбиций и без страха!но есть например бухгалтер-который профи в свои 52 и молодость тут в работе только в минус! но директор хочет видеть молодую девушку -картинку!вот суть -давайте сами отойдем от этого подхода! сами в первую очередь!

Ответить
 • Ксюша
14.12.17 15:36

Бух, Думаю мы еще все не выросли до уровня уважать других не зависимо от социального статуса. Ведь у нас у всех как ,только я самый умный. только я должен много получать и так далее. Государство нас пытается отыметь , мы в свою очередь чтоб выжить пытаемся налоги минимизировать зачастую не самым честным образом. А сколько людей жалуется которые работают у предпринимателя что работают без трудовой, у них тоже есть основания обижаться. А ведь каждый со своей стороны прав.Мы сами создали больное общество, теперь в этом дерьме и захлебываемся и дна уже не видно . Да мы можем спорить хоть до посинения толку не будет.

Ответить
 • Лара
14.12.17 12:58

Вопрос не по-теме!!!!Квитанции № 2 "Отчета по ЄСВ" приходят или нет? Жду третий день уже(((

Ответить
 • ТАНЯ
14.12.17 16:43

Лара, Отправь повторно. Я сегодня отправила и быстро пришел ответ

Ответить
 • Людмила
14.12.17 14:45

Лара, у меня тоже нет

Ответить
 • ^^^
14.12.17 13:23

Лара, нет, не приходят, в пенсионном отчетов нет у тех кто сдавал после 11.11.17

Ответить
 • Лара
14.12.17 14:08

^^^, спасибо

Ответить
 • Олена
14.12.17 15:15

Лара, годину тому прийшли

Ответить
 • Людмила
14.12.17 12:58

ну я бы еще вот что сказала, хотя меня закидают собственники, почему Вы пишите , только молодые могут пахать по 12 час в сутки, а может надо два человека взять на эту работу, и молодежь увидит еще что-нибудь кроме работы и предпенсионеры потянут нагрузку, одни падают от нагрузки другие не могут найти работы, вот такие реалии жизни, а вот в "совке" Вами всеми так ненавидящими, существовал принцип всеобщей занятости, поэтому и библиотекарь могла как-то просуществовать, хотя и там были перегибы, ясно. и посудомойщиц возьмите две вместо одной и они справятся, а не с утра до ночи за 3 тыс, я вас понимаю не из чего платить, а почему - потому что цены занижаем, чтобы народ ходил в кафе, ну нам-то собственникам хватит прибыли, а посудомойщица пусть умрет за 3 тыс. Сорри, если кого обидела, сама была по обе стороны баррикад. Если что - предпенсионер, блин работы завались, и согласна уйти - не отпускают

Ответить
 • предпенсионер
14.12.17 16:47

Людмила, вы открыли только верхушку айсберга "работодатель-наемный работник")))

Ответить
 • НН
14.12.17 13:38

переливание из пустого в порожнее, ушла работать, до скорой встречи

Ответить
 • Катюша
14.12.17 15:37

Если предпенсионер работает на пол ставки, то он не засчитается, как льготник? Кто как понял?"При цьому розрахунок здійснюється з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють у роботодавця і належать до вищезазначеної категорії."

Ответить
 • Елена
15.12.17 15:40

Катюша, не считается, надо полная занятость

Ответить
 • Мона
14.12.17 16:21

НН, поймите, вы не сами по себе. Вы живете в обществе. И мы все зависим друг от друга, все в государстве взаимосвязано. Не можете трудоустроить лицо из квотируемой категории- не надо, для этого предусмотрен штраф. Заплатите штраф, на эти деньги гос-во обеспечит безработному пособие и он, может быть, не разобьет окно в вашей машине, не полезет к вам в сумку за кошельком, не отнимет телефон и тд. так как сможет купить себе хлебушка. Живете и работаетие в государстве- осознавайте себя членом этого общества.

Ответить
 • НН
14.12.17 18:01

Мона, за что мне штраф? за то что у меня работает 9 человек и я плачу все налоги?

Ответить
 • НН
14.12.17 18:00

а еще обратите внимание что Фоп это не касется, а почему? я работала с с сетевыми магазинами там почти все фопы, почему такая избирательность?

Ответить
 • )))
14.12.17 16:38

Хорошая схема, скоро примут закон трудоустроить одного бомжа на 8 работающих, одну многодетную мать и мать ее тоже))).

Ответить
 • Україночка
14.12.17 16:56

вставлю и свои 3 копейки.... Мне 43, и сейчас, и ранее не понимала устройство на работу по возрастному принципу, "у нас молодой коллектив - вы нам не подходите". Считала и считаю (мало того, знаю людей глубоко пенсионного возраста, а замену им на эту планету пока не завезли), что специалист не имеет возрастных ограничений. НО, ОБЯЗЫВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУДОУСТРОИТЬ ПРЕДПЕНСИОНЕРА ИЛИ ИНВАЛИДА СЧИТАЮ КАТЕГОРИЧНО НЕ ВЕРНЫМ. У меня сейчас небольшое предприятие, производство, до 20 чел., в штате есть работник, возраст - 54г., получается, что не предпенсионер, у нас есть вакансии, но специалистов в нашей сфере очень и очень немного. Вопрос любимому государству: за что штрафовать предприятие? Вакансии открыты - людей нет, молодые уезжают за границу, пожилые просто не идут. Т.е. нужно придумать "левую" вакансию, чтобы выполнить квоту, при этом не закрыв уже имеющиеся вакансии. Бред!

Ответить
 • Из Харькова
14.12.17 17:11

Україночка, предпенсионный возраст сейчас от 50 до 60 (по стандарту), у женщин (которые "догоняют" пенсию) переходный период скоро закончиться - после марта 2021 года. Так что Ваш сотрудник вполне подходит по возрасту. При этом пенсионеры-инвалиды данного возраста также подходят по квоте, потому что по достижению 60 лет имеют право перейти с инвалидной пенсии на пенсию по возрасту

Ответить
 • Україночка
14.12.17 17:23

Из Харькова, спасибо за уточнение... Да, пенсия пока еще с 60 , а я уже о 65 думала...Тогда мне повезло :) Квота выполнена.

Ответить
 • Україночка
14.12.17 17:06

Да... еще момент, который возмущает. У меня и моих знакомых дети заканчивают или уже закончили ВУЗы, о них государство не думает... Возраст 45+, далеко не предпенсионный, просто в пролете, их тоже не хотят брать на работу, но государство это не волнует, ОНО (государство) будет думать о них через 10 лет, когда они станут предпенсионерами.... ИТОГ: нельзя заботиться о народе как-то так избирательно, при этом выворачивая руки бизнесу, мол предприниматель, значит "должен"... А где делись УТОПы, УТОСы, которые изначально направлены на трудоустройство инвалидов? И вот эти требования по трудоустройству предпенсионеров пусть направляются на бюджетные предприятия, а не на частный бизнес.

Ответить
 • ТАНЯ
14.12.17 17:58

А я помню то время когда вопрос молодых специалистов не стоял и пенсионерам давали доработать под хорошую пенсию. Но настали другие времена другие нравы...

Ответить
 • Ирина
18.12.17 11:18

ТАНЯ, и я помню, как пришла молодым специалистом на 100 рублей, там таких уже целая армия сидела, и предпенсионеров целая армия. А работало при этом от силы 2-3 человека, зато всем зарплату платили.)

Ответить
 • Буржуй
14.12.17 22:02

При СССР меня бесплатно учили, хоть как то лечили, и многие получали от государства жилье и путевки. В этой стране за ВСЕ ПЛАЧУ САМ! Назовите хоть что то, за что не надо платить. И у меня 2 -е детей студентов,их надо поставить на ноги, везде требуют деньги, на шее еще и тещя с тестем, с их суммарной пенсией в 3000 грн с болячками и возрастом 75 лет . И я еще должен трудоустроить чьих то родителей?! С хрена ли?! Грубо, но выбесили.

Ответить
 • Ирина
18.12.17 11:15

Буржуй, назовите страну, где за это все ПЛАТИТЬ НЕ НАДО.) И не забудьте, что вам тоже когда-то будет 75, и если вашим детям зарплату будут платить не в конвертах, то ваша пенсия будет намного больше 3000.

Ответить
 • Елена
15.12.17 15:45

У нас наоборот, почти все предпенсионные, молодые не хотят работать по таким специальностям, просим обучить, в ц.з. говорят, что таким профессиям сейчас не обучают, еще лет 5-7 и на нашем предприятии некому будет работать, только дир. и бух., ну и охрана

Ответить
 • елена
18.12.17 16:41

Согласна с Буржуем. Куда уходят те огромные налоги которые положили на плечи предприятий.Хотя для крупняка это мелочь,они себя любимых не обделяют.Раньше и скорые в течении 15 минут бесплатно приезжали и с лекарствами .А теперь чем дальше идут реформы тем веселее.У многих в 55 лет купа уже болячек давление и в место того чтоб предприятиям дать хот какие-то бонусы, что они создали рабочие места для этих людей так у нас, как всегда предусмотрен только кнут.Мне самой 55 да, опыт большой но с трудоспособностью и здоровьем 35 летних рядом ставить нельзя.Поэтому считаю пенсионную реформу тормозом для развития экономики.У кого здоровье позволяет и он ценный специалист так они и раньше работу имели. А возьмите учителя ,которому надо отчитать лекции ученикам а у него в ушах звенит и речь из за вставной челюсти такая что ученики и студенты не могут разобрать что он читает,и компьютер для такого работника что-то непонятное, ученики больше него знают в этой области.Да он честно заработал свою пенсию и пусть бы помогал дома детям с внуками .В этом было бы больше толку.А теперь с новой медицинской реформой планируют что не скорая приедет а должен прибыть вас с того света вытаскивать семейный врач .Это как ?в 60 лет на метле?И учтите у него кроме Вас есть еще 1000 пациентов.Так кого спасать первым?? Наша страна превращается в страну кошмара.И чем дальше тем хуже.Я уже молчу про молодых людей с высшим образованием работающих курьерами неофициально .Так что неплохо бы создать рабочие места для молодых ,с пожилых не делать Маклаутов.

Ответить
 • Елена
23.12.17 22:58

Люди!!!!! Вы очем вобще говорите. Какие пенсионеры в 45 лет. Мне гораздо больше  Я фору молодежи нашей ноющей дам во всем. И в физическом и профессиональном смысле . Зайдите  в спортзал любого крупного города  ( я живу в Киеве) там людей старше 45 лет больше 50% . Я сто метровку бегаю быстрее своей 27 летней дочери. А в професиональном плане вообще молчу. Если руководителю нужен специалист, а не кукла с ногами от ушей, что бы ходить с ней на корпоративы то это беда руководителя. Куклу можно найти в другом месте. На работе надо работать. И слава богу что наше правительство хоть как то обязывает таких горе руководителей брать людей старше 45 лет на работу. Дорогие руководители  Вам когданибуть тоже будет 45 лет. Подумайте об этом.

Ответить
 • бух
26.01.18 12:07

Думаю, многим начальникам не выгодно брать подчиненного в возрасте толкового и с опытом, зачем на его фоне проигрывать. Неоднократно наблюдала эту картину. Молодые сейчас рьяные и горячие, много занимают руководящих должностей в крупных компаниях, так боятся брать умного старшего сотрудника, им тяжелее помыкать и делать из него дурака.

Ответить
 • Лора
29.01.18 12:33

Новенькое в трудоустройстве инвалидов, точнее, в нынешней еще возможности закрывать квоту не зависимо от того, полный ли баланс времени отработан :(„ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                     постановою Кабінету Міністрів України


                                                                   від 31 січня 2007 р. № 70


                                          (в редакції постанови Кабінету Міністрів України


                                                                від ___ __________ 2017 р. № _____)


 


ПОРЯДОК


зарахування кількості робочих місць для


працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу


таких робочих місць, визнач

Ответить
 • Лора
29.01.18 12:34

3. При визначенні кількості працівників, необхідної для розрахунку середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, особи з інвалідністю, прийняті чи переведені на неповний робочий день або неповний робочий тиждень, в обліковій кількості враховуються пропорційно часу фактичної зайнятості, крім випадків, коли робота на умовах неповного робочого часу рекомендована рішенням медико-соціальної експертизи, що  проведена медико-соціальною експертною комісією Міністерства охорони здоров’я України.

Ответить
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям