Отключить рекламу

Подпишитесь!


26.01.18
7015 5 Печатать

Алгоритм складання декларації платника ЄП 4 групи

Алгоритм складання

Податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

 Назва показника

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Порядковий номер за рік 

1.1.Т

У рядку 1.1.Т зазначається номер декларації послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій

Тип декларації

 

 

Загальна

01

Якщо у платника земельні ділянки розташовані в межах території декількох органів місцевого самоврядування, то до контролюючого органу за місцем розташування таких земельних ділянок подаються окремі декларації з позначкою "х" в рядку "Тип декларації" – "Звітна", а за своїм місцезнаходженням платник податку подає окрему декларацію з позначкою "х" в рядку "Тип декларації" – "Загальна"

Нова загальна 

02

У разі зміни площі земельних ділянок протягом звітного податкового періоду у зв'язку з набуттям або втратою права власності та/або користування на земельні ділянки в межах території одного органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням, до контролюючого органу за місцезнаходженням платника подається декларація з позначкою "х" в рядку "Тип декларації" – "Нова Звітна", яка одночасно є новою звітною та новою загальною декларацією.

У разі зміни площі земельних ділянок протягом звітного податкового періоду у зв'язку з набуттям або втратою права власності та/або користування на земельні ділянки поза межами території органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням платника, позначка "х" проставляється: у рядку "Тип декларації" – "Нова звітна" окремо в кожній декларації, що подається до контролюючого органу за місцем розташування таких земельних ділянок. За своїм місцезнаходженням платник податку подає окрему декларацію з позначкою "х" в рядку "Тип декларації" – "Нова загальна"

Уточнююча загальна 

03

Якщо протягом звітного податкового періоду уточнюється сума єдиного податку, то зазначається позначка "х" в рядку "Тип декларації" – "Уточнююча звітна" та окремо "Уточнююча загальна"

Звітна 

04

Якщо у платника земельні ділянки розташовані в межах території декількох органів місцевого самоврядування, то до органів ДПС за місцем розташування таких земельних ділянок подаються окремі декларації з   позначкою "х" в рядку "Тип декларації" – "Звітна", а за своїм місцезнаходженням платник податку подає окрему декларацію з позначкою "х" в рядку "Тип декларації" – "Загальна".

Нова звітна

05

У разі зміни площі земельних ділянок протягом звітного податкового періоду у зв'язку з набуттям або втратою права власності та/або користування на земельні ділянки в межах території одного органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням платника податку, до контролюючого органу за таким місцезнаходженням подається декларація з позначкою "х" в рядку "Тип декларації" – "Нова звітна", яка одночасно є новою звітною та новою загальною декларацією.

У разі зміни площі земельних ділянок протягом звітного податкового періоду у зв'язку з набуттям або втратою права власності та/або користування на земельні ділянки поза межами території органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням платника, позначка "х" проставляється: у рядку "Тип декларації" – "Нова звітна" окремо в кожній декларації, що подається до контролюючого органу за місцем розташування таких земельних ділянок. За своїм місцезнаходженням платник податку подає окрему декларацію з позначкою "х" в рядку "Тип декларації" – "Нова загальна".

При зміні площ сільськогосподарських угідь разом із новою звітною (новою загальною) декларацією в обов'язковому порядку подаються Відомості про наявність земельних ділянок, у яких:

при набутті права власності чи користування на земельну ділянку протягом звітного року – зазначаються документи, що встановлюють право власності та/або користування на всі земельні ділянки, у т. ч. й на нові;

при втраті права власності чи користування на земельну ділянку протягом звітного року – зазначаються документи, що встановлюють право власності та/або користування на всі земельні ділянки, за виключенням з них документа, на підставі якого платник користувався земельною ділянкою, щодо якої втрачено право власності та/або користування чи право на оренду

Уточнююча звітна 

06

Якщо протягом звітного податкового періоду уточнюється сума, то зазначається позначка "х" в рядку "Тип декларації" – "Уточнююча звітна" та окремо "Уточнююча загальна".

Платник не має права подавати уточнюючу декларацію за період, який перевіряється контролюючим органом. Якщо уточнююча декларація подається за період, що вже перевірявся, то контролюючий орган матиме право на проведення позапланової перевірки (п. 50.2 та п. 50.3 ПКУ)

за 20__ рік 

 

У полі "за 20__ рік" вказується звітний податковий період, на який подається декларація

починаючи з __.__

 

У полі "починаючи з" проставляється дата, з якої набуто право власності та/або користування на нову земельну ділянку. Дата проставляється у форматі "число/місяць". 

У разі набуття права власності або права користування на декілька земельних ділянок у межах одного календарного місяця, платник  у полі "починаючи з" нової звітної декларації зазначає число і місяць першого набуття права власності або права користування на земельну ділянку за звітний місяць

з урахуванням уточнень з __.__

 

У полі "з урахуванням уточнень з" проставляється дата, з якої втрачено право користування земельною ділянкою.  Дата проставляється у форматі "число/місяць"

Платник

 2

У рядку 2 зазначається повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові) згідно з реєстраційними документами (п. 48.3 ПКУ)

Код за ЄДРПОУ 

У рядку 3 зазначається присвоєний юридичній особі код ЄДРПОУ.

Відповідно до пп. 1 п. 2.2 Порядку обліку платників податків і зборів код за ЄДРПОУ є податковим номером платників податків 

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

У рядку 4 зазначається основний код економічної діяльності за КВЕД згідно з реєстраційними документами

Код організаційно-правової форми господарювання

У рядку 5 зазначається код відповідно до класифікатора організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Податкова адреса

У рядку 6 зазначається податкова адреса платника відповідно до вимог ст. 45 ПКУ.

Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Адреса вказується у загальновстановленому порядку: вулиця, № будинку, № офісу, місто (населений пункт), район (якщо населений пункт не є райцентром), область (якщо місто не є обласним центром), поштовий індекс.
Також у рядку 6 вказується телефон та міжміський код.

Електронна адреса та факс зазначаються за бажанням платника

Найменування контролюючого органу за основним місцем обліку платника

 7

У рядку 7 зазначають місце взяття на облік у контролюючих органах, відповідно до п. 63.3 ПКУ, за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів. 

Найменування контролюючого органу за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок), до якого подається декларація

У рядку 8 вказується найменування контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки, до якого подається декларація  

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної(их) ділянки(ок) за КОАТУУ 

У рядку 9 вказується код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, на території якого знаходиться земельна ділянка, щодо якої подається декларація.

Якщо платник земельного податку має у власності або користуванні, у т. ч. оренді, земельні ділянки на території різних сільських (селищних) рад, що належать до одного адміністративного району (коди КОАТУУ різні), то такий платник має подати до відповідного контролюючого органу окремі декларації щодо кожного коду органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки.

Якщо платник податку самостійно виявив помилку, зокрема неправильно вказано код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ, у раніше поданій ним декларації, такий платник повинен подати:
за КОАТУУ, який вказано неправильно, - уточнюючу декларацію, в якій відобразити до зменшення податкове зобов'язання по платі за землю без застосування штрафів, передбачених п. 50.1 ПКУ;
• за правильним КОАТУУ - річну декларацію за типом "Звітна" або уточнюючу.

 


Таблична частина

Грошові показники декларації вказуються у гривнях з двома десятковими знаками.
Показники площі земельної ділянки декларації вказуються у гектарах з чотирма десятковими знаками.

Назва показника

Код графи

Пояснення щодо заповнення

Категорія земель

2

У відповідних рядках графи 2 відображаються дані щодо земель сільськогосподарського призначення (с/г угіддя (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) та землі водного фонду) на підставі відомостей (довідки) про наявність земельних ділянок та земель водного фонду.

Кількість рядків у кожному підрядку (1.1, 1.2 тощо) залежить від нормативної грошової оцінки с/г земель.

Площа земельної ділянки 

У графі 3 зазначається площа земельних ділянок у гектарах із чотирма десятковими знаками після коми.

Показники графи 3 декларації мають дорівнювати показникам рядків 1.1.0, 1.2.0, 1.3.0, 1.4.0, 2.0 графи 11 додатка до декларації "Відомість про наявність земельних ділянок".

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки 

4

У графі 4 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (якщо її проведено) (в гривнях з двома десятковими знаками).

Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на 01 січня поточного року з урахуванням коефіцієнта індексації відповідно до п. 292 1.2 ПКУ.
Коефіцієнт індексації розраховується відповідно до п. 289.2 ПКУ, 289.3 ПКУ.

Ставка податку (% до нормативної грошової оцінки земельної ділянки)

5

У графі 5 зазначаються ставки єдиного податку, з 1 га відповідних сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження), встановлені у % до їх нормативної грошової оцінки та/або для земель водного фонду, у % до нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі (ст. 293.9 ПКУ)

Річна сума податку (к. 3 х к. 4 х к. 5 / 100)

6

У графі 6 зазначається річна сума, яка дорівнює добутку значень відповідних рядків за колонками 3, 4, 5, поділеному на 100

І квартал

7

У графі 7 зазначається суму податку за  I квартал від річної суми податку з колонки 6. 

Показник графи 7 розраховуються за формулою:  

к. 6 х 10 / 100 (к-ть календарних днів у кварталі) х (к-ть календарних днів кор-ня та/або володіння землею)

Якщо протягом року платник змінює об'єкт оподаткування, нормативну грошову оцінку земельної ділянки, ставки податку, у такому випадку показники граф 7 - 10 заповнюються з дня календарного місяця, у якому припиняють діяти вказані зміни (із застосуванням формул за відповідними колонками).

Значення рядка 3 дорівнює сумі значень відповідних рядків 1 та 2 графи 7.

Рядки 4 - 8 заповнюються у разі уточнення податкових зобов'язань.

У рядку 9 вказується сума штрафу, самостійно обчислена платником податку у разі виникнення суми заниження  у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок  відповідно до п. 50.1 ПКУ. Розрахунок проводиться за формулою:

1) якщо помилки виправляються в уточнюючій декларації:

(сума показників за відповідними колонками 7 - 10 рядка 7) х 3 / 100       

2) якщо помилки виправляються у звітній декларації:

(сума показників за відповідними колонками 7 - 10 рядка 7) х 5 / 100

Штраф нараховується на суми недоплати податкових зобов'язань з податку за минулі періоди, строк сплати яких на момент уточнення показників вже минув.

У рядку 10 вказується самостійно обчислена платником податку сума пені, яка нараховується у разі виявлення заниження податкового зобов'язання на суму такого заниження та за весь період заниження (пп. 129.1.2 ПКУ)

Сума пені розраховується за формулою (абз. 2 п. 129.4 ПКУ):

рядок 10 х (к-ть днів заниження / 365) х розмір облікової ставки НБУ х 100 / 100 

II квартал

У графі 8 зазначається суму податку за  II квартал від річної суми податку з колонки 6. 

Показник графи 8 розраховується за формулою:

к. 6 х 10 / 100 (к-ть календарних днів у кварталі) х (к-ть календарних днів користування та/або володіння землею)

Значення рядка 3 дорівнює сумі значень відповідних рядків 1 та 2 графи 8.     

III квартал 

У графі 9 зазначається суму податку за III квартал від річної суми податку з колонки 6. 

Показник графи 9 розраховується за формулою:

к. 6 х 50 / 100 (к-ть календарних днів у кварталі) х (к-ть календарних днів кор-ня та/або володіння землею)

Значення рядка 3 дорівнює сумі значень відповідних рядків 1 та 2 графи 9.   

IV квартал

10 

У графі 10 зазначається суму податку за  ІV квартал від річної суми податку з колонки 6.

Показник графи 10 розраховується за формулою:

к. 6 х 30 / 100 (к-ть календарних днів у кварталі) х (к-ть календарних днів кор-ня та/або володіння землею)

Значення рядка 3 дорівнює сумі значень відповідних рядків 1 та 2 графи 10.   

 

Додатки

До декларації додаються:

 

 

Додаток "Відомості про наявність земельних ділянок"

 

У комірці "Додаток "Відомості про наявність земельних ділянок" проставляється позначка "х". Зауважимо, що позначка "х" буде проставлятися при поданні будь-якого типу декларації (загальна, нова загальна, уточнююча загальна, звітна, нова звітна, уточнююча), оскільки додаток до декларації є її невід'ємною частиною

Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва

 

Проставляється позначка "х". Зауважимо, що позначка "х" буде проставлятися при поданні загальної, нової загальної, звітної, нової звітної та є для таких декларацій їх невід'ємною частиною

 

 

По материалам ГУ ДФС у Чернігівській області
Отключить рекламу
Комментарии
 • voko
26.01.18 05:53

Гарно, нічого сказати. Хоч у Чернігові не даремно хліб з маслом їдять.

Ответить
  Оценить
 • 2
 • 0
 • Тетяна
12.02.18 12:35

У графі 4 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (якщо її проведено). А якщо не проведено??? Незрозуміло, як розрахувати?

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • ТАНЯ
16.02.18 09:26

Подскажите, пожалуйста,

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • ТАНЯ
16.02.18 09:27

Подскажите, пожалуйста,

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • ТАНЯ
16.02.18 09:29

Скажіть будь ласка яку суму ставите в розрахунку частки с/г товаровиробника за 2017 рік. п. 1 ,п.1.1 сума з пдв чи без пдв. дотації не отримуємо.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться