Отключить рекламу

Подпишитесь!


27.01.19
4718 0 Печатать

Обзор интернет-изданий (21.01.2019 - 27.01.2019)

З 21.01.2019 р. органи Казначейства не здійснюють операції з розрахунково-касового обслуговування без затверджених кошторисів
Державна казначейська служба України повідомляє, що згідно з пунктом 44 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228, здійснення видатків бюджету та надання кредитів з бюджету без затверджених у встановленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду і планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів припиняється через 30 календарних днів після затвердження розписів відповідних бюджетів. Далі

Компенсація за житло військовим — за КЕКВ 3240
ДКСУ у листі від 27.12.2018 р. № 16-13-11/21738 повідомила, що до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333, внесено зміни, зокрема, щодо деталізації КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти населенню». Далі

Розміри посадових окладів та ставок заробітної плати освітян у 2018 та 2019 роках
Розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників закладів і установ освіти визначаються, виходячи з величини тарифних коефіцієнтів за відповідними тарифними розрядами ЄТС відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298, розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду, який встановлюється на рівні прожиткового мінімуму працездатних осіб на 1 січня кожного року відповідно до постанови КМУ від 28.12.2016 № 1037… Далі

Стипендії, які не підлягають оподаткуванню у новому році
Головне управління ДФС у Тернопільській області повідомляє, що з 2019 року звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором не тільки стипендії, які виплачуються з бюджету. Далі

Якщо у формі № 1ДФ виявлено помилку
Особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (далі – форма № 1 ДФ) у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, до контролюючого органу за місцем свого розташування у разі нарахування (виплат) сум зазначених доходів (платнику податку податковим агентом) протягом звітного періоду (п.п. «б» п.176.2 ПКУ). Далі...

Урядом удосконалено порядок виплати соціальних стипендій
На засіданні Уряду 23 січня 2019 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 і від 28 грудня 2016 р. № 1045 ”, якою… Далі

Оклади в бюджетній сфері з 1 січня 2019 року
У новий рік з новими окладами! Це вже стало традицією. Адже нові соціально-економічні показники впливають на розмір окладів (тарифних ставок). Але чи усіх працівників бюджетної сфери чекає підвищення окладів (тарифних ставок) з 1 січня 2019 року? Якими вони будуть у поточному році? Про найпоширеніші бюджетні категорії, а конкретно про розмір окладів для них, і розповімо. Далі

«Незарплатні» виплати без ПДФО і ВЗ: нове у 2019 році
01.01.2019 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 р. № 2628-VIII, що вплинув на оподаткування деяких доходів фізичних осіб у 2019 році. Далі

Списання кредиторської заборгованості підвідомчих установ з непідконтрольної території
Механізм списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, визначено в розділі IV "Бухгалтерський облік зобов'язань" Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2014 р. № 372. Далі

Щодо правомірності вимог від бюджетної установи попередньої оплати електричної енергії
Положеннями Закону України "Про ринок електричної енергії" (далі - Закон), встановлено засади регулювання взаємовідносин між споживачами електричної енергії (фізичними особами, фізичними особами - підприємцями та юридичними особами, у тому числі тими, що фінансуються за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів) з електропостачальниками, операторами систем розподілу та іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії. Далі

ГФС подтвердила информацию об обновлении профилей риска для таможенного контроля
На официальном портале ГФСУ размещена информация о том, что пересмотр подходов к формированию профилей рисков автоматизированной системы анализа и управления рисками (АСАУР), который сегодня осуществляется в ГФС, применяется, прежде всего, для обеспечения качественного выполнения таможнями форм таможенного контроля и, как результат, увеличение поступлений таможенных платежей в государственный бюджет. Далее

Составляют ли акт о выдаче средств в случае выплаты выигрыша
Регистрация продажи (возврата) товаров, предоставления услуг, получения (возврата) денежных средств через РРО проводится одновременно с расчетной операцией. Расчетный документ на полную сумму проведенной операции выдается лицу, которое получает или возвращает товар, получает услугу или отказывается от нее. Расчетная операция считается проведенной через РРО, если данные о ее объемы введены в режиме регистрации. Далее

Гарантийное обслуживание по поручению нерезидента: что с НДС
Плательщик НДС осуществляет гарантийный ремонт с использованием безвозмездно полученных импортных запчастей. Какие особенности обложения НДС? Далее

Общественно-полезные работы: проблема оформления и оплаты работы нарушителей не решается
Общественно полезные работы заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, оплачиваемых работ, вид которых определяет соответствующий орган местного самоуправления (ст. 311 КУоАП). Далее

Как реорганизованному плательщику узнать величину показателей в СЭА НДС
В случае реорганизации плательщика НДС сумма этого налога указывается плательщиком – правопреемником в заявлении в соответствии с полученной долей имущества согласно распределительному балансу, которая подается в составе налоговой декларации по НДС с указанием налогоплательщиков, которых реорганизовано. Далее

Какие реестры иностранных компаний и данные оффшорного бизнеса открыты для всех
Проверить регистрацию бизнеса в зарубежных странах можно по открытым реестрам, в частности: Реестр компаний Великобритании - https://beta.companieshouse.gov.uk/... Далее

Обнародование информации о налоговом долге не освобождает от необходимости получать справку
Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг, ежемесячно публикуется на официальном веб-портале ГФС Украины (sfs.gov.ua) и на Едином государственном веб-портале открытых данных (data.gov.ua). Однако сумма налогового долга может изменяться ежедневно. Далее

Налоговый долг в начале 2019 года имеют почти 936 тысяч субъектов хозяйствования
ГФС обнародовала по состоянию на 22.01.2019 г. список субъектов хозяйствования, которые имеют налоговый долг. Так, обнародованная информация состоит из… Далее

С какими "схемам" с помощью АСАУР борются налоговики на таможнях
По результатам мониторинга законности перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Украины налоговики осуществляют актуализацию профилей рисков АСАУР. Далее

Неденежный доход налогоплательщика: когда отражаем в 1ДФ натуркоефициент
При заполнении расчета по форме № 1ДФ в графе 3а "Сумма начисленного дохода" указывают (за отчетный квартал) доход, начисленный физическому лицу в соответствии с признаком дохода согласно Справочником признаку доходов. Далее

С 1 января расширены виды доходов, не облагаемых военным сбором
На официальном портале территориального органа ГФС в Запорожской области размещена информация о том, что с 01.01.2019 г. от налогообложения ВЗ освобождаются доходы, полученные за сданные (проданные) вторичное сырье, бытовые отходы, лом черных метал лов… Далее

Когда ГФС начнет начислять транспортный налог физлицам за 2019 год
Объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. Далее

Нужно ли филиалу, который может составлять НН/РК, заключать договор о признании электронных документов
Законодательство устанавливает что для делегирования права подписи налоговой накладной и/или расчета корректировки другому должностному лицу налогоплательщик получает средства ЭЦП в аккредитованных центрах сертификации ключей для такого лица и подает органу ГФС по основному месту учета… Далее

ГФС объяснила с какими документами следует обратиться за налоговой скидкой на уплаченные страховые взносы
В налоговую скидку включаются фактически осуществленные в течение отчетного налогового года налогоплательщиком расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами, в частности, квитанциями, фискальными или товарными чеками, приходными кассовыми ордерами, копиями договоров, которые идентифицируют продавца товаров (работ, услуг) и их покупателя (получателя). Далее

Ціна товару у податковій накладній: скільки знаків після коми зазначати
Лист ДФС від 17.01.2019 р. № 204/6/99-95-42-03-15/ІПК.  Усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюють у гривні з копійками. Виняток — графа 7 у передбачених чинним законодавством випадках і графа 11, показник якої можна округлити до шести знаків після коми включно. Далі

Виплата працівникам одноразової допомоги: чи виникають різниці
Лист ДФС від 17.01.2019 р. № 195/6/99-99-15-02-02-15/ІПК. Фінрезультат до оподаткування збільшують на суму витрат на створення забезпечень для відшкодування майбутніх витрат (крім резерву відпусток, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату ЄСВ на такі виплати) відповідно до НП(С)БО або МСФЗ. Далі

Як підтвердити відсутність податкового боргу для участі в тендері
Лист ДФС від 17.01.2019 р. № 195/6/99-99-15-02-02-15/ІПК. Для участі у тендері претенденти часто-густо мають підтвердити відсутність податкового боргу. На офіційному веб-порталі ДФС і на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних щомісяця оприлюднюють інформацію про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг. Далі

Як враховувати натуркоефіцієнт під час заповнення Форми № 1ДФ
Лист ДФС від 05.12.2018 р. № 39467/6/99-99-13-01-01-15. У графі 3а «Сума нарахованого доходу» податкового розрахунку за Формою № 1ДФ відображають нарахований дохід незалежно від факту його виплати. Далі…  

Співпраця з якими контрагентами із Німеччини буде без податкових різниць
Лист ДФС від 16.01.2019 р. № 168/6/99-99-15-02-02-15/ІПК. Платник податку на прибуток, який застосовує різниці, збільшує фінрезультат до оподаткування на суму 30% вартості товарів, робіт чи послуг, придбаних у «офшорних» нерезидентів. Далі

Використовуємо хмарний сервер нерезидента: що з податком на прибуток
Лист ДФС від 21.01.2019 р. № 228/6/99-99-15-02-02-15/ІПК. Резидент або постійне представництво нерезидента, які виплачують дохід нерезидентові, утримують податок із таких доходів за ставкою 15%. Податок сплачують до бюджету під час виплати доходу. Далі

Україна та Швейцарія внесли зміни до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування
Представники України і Швейцарії підписали Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Швейцарською Конфедерацією про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і капітал. Далі

Военный сбор: доходы лиц — участников АТО не облагаются
Так, з 28.08.2018 р. набрала чинності постанова КМУ від 22.08.2018 р. № 650, якою внесено зміни до Порядку підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, з метою застосування пільги з оподаткування військовим збором, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1161. Далі

«Единый счет» для таможенных платежей: пилотный проект от ГФС
На виконання наказу Мінфіну України від 01.11.2017 р. № 898 «Про затвердження порядку перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення» наказом ДФС від 10.01.2019 р. № 14 запроваджено пілотний проект з переведення підприємств на обслуговування через депозитний рахунок 3734, відкритий в ДКСУ на ім’я ДФС (далі — «єдиний рахунок»), у зв’язку з чим ДФС у Кіровоградській області інформує про зміни в системі зарахування авансових платежів (передоплати). Далее

Справку о доходах можно получить в Электронном кабинете
Щоб правильно заповнити декларацію про майновий стан і доходи,  варто скористатися електронним сервісом «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді», — звертають увагу в ГУ ДФС у Волинській області. Далее

Виробництво національних фільмів: ПДВ-нюанси
Операції платника податку з постачання робіт та послуг із виробництва національних фільмів тимчасово, до 01.01.2023 р., звільняються від оподаткування ПДВ відповідно до п. 12 підрозділу 2 розділу XX ПКУ за умови дотримання вимог, встановлених нормами Законів № 9/98 та № 1977, зокрема за умови, що роботи і послуги постачаються виключно для цілей такого виробництва. При цьому режим звільнення від оподаткування ПДВ поширюється не на осіб, а на операції. Далі

Як юрособі – «єдиннику» третьої групи перейти на четверту групу з наступного календарного року
Платнику єдиного податку третьої групи необхідно подати до контролюючого органу заяву для відмови від спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного року. Крім того, у строки, встановлені для квартальної звітності, такий платник має подати податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) за звітний рік і сплатити податкове зобов’язання з цього податку за IV квартал звітного року. Далі

Як скласти ПН при постачанні товарів у наборах/комплектах?
При складанні податкової накладної код товару згідно з УКТ ЗЕД слід зазначати у графі 3.1 табличної частини податкової накладної. При цьому код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається на всіх етапах постачання товарів від виробника чи імпортера до кінцевого споживача та незалежно від дати придбання чи виготовлення такого товару… Далі

Використання РРО ФОП «єдинником»
Якщо фізична особа — підприємець — платник єдиного податку відповідно до норм законодавства має право вести облік доходів та витрат у відповідних книгах без застосування РРО, то така особа має право використовувати власні РРО без їх переведення у фіскальний режим роботи за умови, що обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 1 000 000 грн. Далі..

Списання «кредиторки» за товарами, розрахунки з постачальником-нерезидентом за які проведено не в повному обсязі: ПДВ-наслідки
Оскільки при списанні кредиторської заборгованості, яка виникла при імпорті товарів, розрахунки з постачальником-нерезидентом за які проведено не в повному обсязі, не відбувається повернення сум ПДВ, сплачених при ввезенні товарів та зазначених в митній декларації, то підстав для коригування податкового кредиту, сформованого на підставі отриманої митної декларації, не виникає. Далі

Як оподатковується грант, отриманий ФОП-«єдинником»
У разі отримання ФОП — платником єдиного податку суми коштів у вигляді суми коштів цільового призначення, що надійшли на безоплатній і безповоротній основі від Українського культурного фонду, така сума коштів не включається до доходу ФОП — платника єдиного податку. Далі

Сроки при досудебном расследовании. Практические вопросы
Со вступлением в силу изменений к УПК Украины (с 15.03.2018) как грибы после дождя стали возникать проблемные вопросы, а их решение в большинстве своем регулируется вновь созданной практикой, а не нормами закона. Далее

PRAVO & TATTOO
Подавляющее большинство людей ассоциирует авторские права c письменными или художественными произведениями, песнями, ряды авторского права также пополняются и компьютерными программами. И если с художественными произведениями, такими как картины, все понятно и просто – это искусство, у каждой картины есть автор, то будет ли такой элемент изобразительного искусства, как татуировка, считаться тем же? И кто будет тем же автором: мастер в салоне или заказчик, который нашел эскиз в Интернете? Далее

Толкование завещания – не исправление ошибок
Двойные формулировки, неточности и ошибки являются частыми "сопровождающими" любых документов правового характера и причинами споров между сторонами. А если речь идет о завещании – кто и каким образом исправит ошибки, допущенные при его составлении? Или достаточно будет осуществить толкование его содержания судом на основании положений ст. 1256 Гражданского кодекса Украины? Далее

Каким образом облагается стоимость наследства (подарка), полученного физическим лицом - нерезидентом от физического лица - резидента?
Согласно п. 174.6 НКУ объекты дарения, указанные в п. 174.1 НКУ, подаренные налогоплательщику другим физическим лицом, облагаются налогом согласно правилам, установленным настоящим разделом для налогообложения наследства. Далее

Имеет ли право лицо, находящееся в трудовых отношениях с работодателем, заключить договор о добровольном участии, которым предусмотрена одноразовая уплата ЕСВ за предыдущие периоды?
Отношения, возникающие при осуществлении деятельности, связанной со сбором и ведением учета ЕСВ, регулируются исключительно Законом Украины от 08.07.2010 г. № 2464-VI "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Далее

На предприятии произошел несчастный случай - как действовать работодателю?
Порядок проведения расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве № 1232 от 30.09.2011 г. определяет процедуру проведения расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий, произошедших с работниками на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности. Далее

Какие документы с целью получения налоговой скидки необходимо представить физическому лицу, переоборудовавшему транспортное средство для использования биотоплива?
Физическое лицо, осуществившее переоборудование транспортного средства и использующее биотопливо (биоэтанол, биодизель, сжатый или сжиженный газ и другие виды биотоплива) с целью получения налоговой скидки должно представить… Далее

В какой момент возникает объект обложения НДФЛ при нотариальном удостоверении наследственного договора?
В соответствии со ст. 1 ГКУ гражданским законодательством регулируются личные неимущественные и имущественные отношения (гражданские отношения), основанные на юридическом равенстве, свободном волеизъявлении, имущественной самостоятельности их участников. Далее

Какие документы должен предоставлять предприниматель на едином налоге по требованию покупателей за проданные товары (предоставленные услуги) и какая предусмотрена ответственность в случае невыдачи соответствующих документов?
В соответствии с п. 6 ст. 9 Закона о РРО, регистраторы расчетных операций и расчетные книжки не применяются при продаже товаров (кроме технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения) (предоставлении услуг) физическими лицами - предпринимателями, которые относятся в соответствии с НКУ к группам плательщиков единого налога, не применяют РРО. Далее

Можно ли ознакомление работника с графиком отпусков считать уведомлением о начале отпуска?
Согласно ч. 9 ст. 10 Закона об отпусках очередность предоставления отпусков определяется графиками. Конкретный период предоставления ежегодного отпуска в пределах, установленных графиком, согласовывается между работником и работодателем, который в соответствии с ч. 10 ст. 10 Закона об отпусках обязан письменно уведомить работника о дате начала отпуска не менее чем за 2 недели до установленного графиком срока. Далее

Имеет ли право субъект хозяйствования рассчитаться с нерезидентом за товар с помощью корпоративной карты через Интернет?
Нет. Действующее законодательство требует осуществлять расчеты с нерезидентом в пределах торгового оборота исключительно через уполномоченные банки в порядке, предусмотренном НБУ (ст. 7 Декрета КМУ от 19.02.93 г. № 15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля"). Далее

По какому налоговому адресу нужно подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах и платить НДФЛ, если прописано физическое лицо в одном месте, а доход получает в другом? Можно декларацию прислать по почте?
Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах, полученных гражданами в 2018 г., подается до 1 мая 2019 г. В соответствии со ст. 67 Конституции Украины каждый гражданин обязан платить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом. Все граждане ежегодно подают в налоговые инспекции по месту жительства декларации о своем имущественном состоянии и доходах за прошлый год в порядке, установленном законом. Далее

Теги
Отключить рекламу
Комментарии
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Календарь бухгалтера
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Приложение
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться