Отключить рекламу

Подпишитесь!


17.03.19
1755 0 Печатать

Обзор интернет-изданий (11.03.2019 - 17.03.2019)

Скільки днів відпочинку надається працівникам-донорам у разі здавання крові у період щорічної відпустки?
Відповідно до статті 6 Закону України “Про донорство крові та її компонентів” керівники підприємств, установ, організацій зобов’язані безперешкодно відпускати з місця роботи за їх заявами осіб, які є або виявили бажання стати донорами, у дні відповідного медичного обстеження і здавання крові та (або) її компонентів. Далі

До кінця етапу декларування 2019 залишилось 3 тижні
1 квітня 2019 року завершиться черговий етап подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Далі

Шахраї під виглядом уповноважених осіб НАЗК випитують по телефону вашу особисту інформацію для перевірки декларації
Про хід декларування доходів держслужбовців Управління Дежпраці у Рівненській області йшлося на загальних зборах службовців. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Управління Валентина Терещук-Марчук також поінформувала про актуальні питання, до яких привертає увагу декларантів Національне агентство з питань запобігання корупції. Далі…  

За своєчасно не нарахований ЄСВ до платників застосовуються штрафи
За донарахування контролюючим органом або платником своєчасно не нарахованого ЄСВ до 1 січня 2015 року накладається штраф у розмірі 5 % зазначеної суми, а після 1 січня 2015 року – 10 % зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50 % суми донарахованого ЄСВ … Далі

Як проводиться атестація робочих місць за умовами праці
Головний державний інспектор відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці в області Наталія Пащенко провела семінар у Комунальному підприємстві Знам’янської районної ради по господарському забезпеченню на тему:«Атестація робочих місць за умовами праці». Далі

Щодо прийняття ОМС рішень про встановлення туристичного збору та інших місцевих податків та зборів
Департамент державної регуляторної політики ДРС оприлюднив роз’яснення щодо прийняття ОМС рішень про встановлення туристичного збору та інших місцевих податків та зборів або змін до цих рішень, прийнятих на реалізацію положень Закону України від 23.11.2018 р. № 2628 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів”. Далі

Может ли адвокатское объединение платить ежегодные взносы вместо адвоката
Уплата взносов адвокатским объединением вместо адвоката является дополнительным благом такого адвоката и подлежит обложению НДФЛ по ставке 18% и военным сбором (1,5%). Далее

Право требования кредиторской задолженности как вклад в уставный капитал: налоговые последствия
Нерезидент-участник вносит в уставный капитал резидента дополнительный взнос в размере кредиторской задолженности резидента перед таким нерезидентом за поставленные товары. Какие будут последствия по НДС и налогу на прибыль? Далее

Налог на репатриацию: надо ли округлять сумму к оплате
Сумма налогов с доходов нерезидентов удерживается при выплате доходов (прибылей) нерезидентам за отчетный (налоговый) период и отражается плательщиками в приложении ПН к строке 23 ПН декларации по налогу на прибыль. Далее

Профсоюзные взносы работников вне налоговых корректировок
Взносы работников-членов профсоюза являются исключительно их расходами, которые предприятие, по поручению таких работников, автоматически перечисляет в профсоюз. Далее

Проценты нерезидента по кредитному договору: когда корректировать финрезультат?
Налоговики уверяют, что положениями НКУ не предусмотрена корректировка финрезультата до налогообложения на разницы по операциям по дополнительному внесению имущественных прав нерезидентом-заимодавцем в уставный капитал резидента-заемщика и вследствие этого, прекращения кредиторской задолженности. Далее

Увеличили цену на непоставленную сельхозпродукцию, оплаченную еще в 2013 году: составляем НН
Плательщик НДС в 2013 году заключил соглашение и перечислил предоплату за молоко сельскохозяйственному товаропроизводителю — субъекту специального режима налогообложения. Далее

Как определяется объект налогообложения НДФЛ при продаже инвестиционного актива
Специалисты ГФСУ предоставили некоторые разъяснения относительно налогообложения дохода в виде дивидендов и инвестиционной прибыли (ИНК от 06.03.2019 г. № 905/Г/99-99-13-02-03-14/ІПК). Далее

НКЦБФР не удовлетворена качеством отчетности участников фондового рынка
По словам НКЦБФР финансовая отчетность профессиональных участников фондового рынка имеет масштабные ошибки и недостатки. Далее

Как правильно заполнить ведомость на выдачу наличных
В ГФС был направлен запрос, в котором налогоплательщик интересовался какой порядок заполнения ведомости на выплату наличных, в частности графы 4 "Сума"? На это налоговики ГУ ГФС в Полтавской области ответили в ИНК от 05.03.2019 г. № 890/ІПК/16-31-14-04-29. Далее

Как налогоплательщик может обжаловать налоговое требование
Специалисты ГФСУ разъяснили порядок обжалования налогоплательщиками налоговых требований, направленных контролерами (категория 133.01 раздела «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua)). Далее

Как платить ЕСВ предпринимателю, который одновременно проводит независимую профдеятельность
За разъяснениями специалистов ГФСУ, изложенными в ИНК от 10.05.2018 г. № 2069/Ф/99-99-13-02-03-14/ІПК, лицо, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность (в частности, адвокатскую), обязано платить ЕСВ несмотря на то, что одновременно зарегистрировано предпринимателем и платит ЕСВ как ФЛП. Далее

«Единый счет» на таможнях касается только ВЭД-предприятий, а не граждан
ГФС обращает внимание, что в настоящее время в каждой таможне открыты и действуют по два счета 3734: отдельно для зачисления средств предприятий и граждан. Далее

Анонсированы изменения в порядок проведения проверок в сфере ТЦО
Налоговики опубликовали проект приказа «Об утверждении изменений в Порядок проведения проверки по вопросам соблюдения налогоплательщиком принципа «вытянутой руки»», который был подготовлен в целях реализации положений Закона № 2628-VIII. Далее

Является ли договор уступки права требования основанием для снятия экспортной операции с контроля
Предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров установлены п. 21 р. ІІ Положения о мерах защиты и определении порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, утвержденного постановлением Правления НБУ от 02.01.2019 г. № 5 и составляют 365 календарных дней. Далее

Сформували забезпечення для відшкодування виплати пенсій на пільгових умовах — фінрезультат не коригуйте
Фінрезультат до оподаткування під час визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток не коригуйте на суми витрат на формування забезпечень для відшкодування Пенсійному фонду витрат на виплати та доставку пільгових пенсій та суми фактичних виплат за рахунок раніше створених забезпечень під такі виплати. Далі

Будівельно-монтажні роботи з будівництва житла за державні кошти: хто має право на звільнення від ПДВ
Згідно з п. 197.15 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти. Далі

Членські внески «неприбутківців» на користь міжнародної організації: як оподатковуються
Як резидент, що здійснює на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, неприбуткова організація не звільняється від обов'язку утримувати податок з такого доходу на умовах і в порядку, визначеному пп. 141.4.2 ПКУ, у разі виплати членських внесків міжнародній організації. Далі

Виплати резиденту Молдови або Азербайджану за виробництво/розповсюдження реклами: хто сплачує податок
Пункт 4 ст. 24 Конвенцій з Урядом Республіки Молдова та Урядом Азербайджанської Республіки містить вимогу щодо дотримання (за винятком окремих випадків) єдиних для резидентів і нерезидентів правил, встановлених податковим законодавством відповідної Договірної Держави, для врахування витрат при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток. Далі

Відтепер ЗІР — у мобільному додатку!
ДФС постійно вдосконалює сервіси, орієнтуючись на сучасні технології, за допомогою яких надаються інформаційно-довідкові послуги фізичним та юридичним особам. Далі

Плата за землю: хто вирішує спірні питання
Оскільки здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства, затвердження ставок земельного податку відповідно до ПКУ належить до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад,  то з метою попередження спірних питань щодо податкових зобов’язань з земельного податку ДФСУ рекомендує звернутися до рад за місцезнаходженням земельних ділянок… Далі

За яких умов доходи нерезидента у вигляді процентів за позиками оподатковуються за ставкою 5 %
Однією з умов оподаткування доходів нерезидента у вигляді процентів за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам, за ставкою 5 % у джерела виплати таких доходів та за рахунок таких доходів є отримання нерезидентом коштів, що надаються ним у кредит або позику, шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, що входить до переліку, затвердженого Кабміном. Далі

Відокремлений підрозділ: як правильно оприбуткувати готівку
У разі використання РРО суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звiтiв) в електронній формі протягом строку, визначеного п. 44.3 ПКУ… Далі

Соответствие требованиям GDPR: что делать украинским компаниям
General Data Protection Regulation  вступили в силу 25 мая 2018 г. Правила являются обязательными для тех, кто собирает персональные данные физических лиц – резидентов Европейского Союза. Далее

Корпоративный договор: о чем договариваться "на берегу"
Появление в украинском правовом поле понятия "корпоративный договор" вызвало немалую волну оптимизма и одобрительных реакций. И не удивительно: на первый взгляд это должно было стать отечественной альтернативой популярным SHA (shareholders' agreement) по праву Англии и Уэльса, которые заключаются, как правило, между бизнес-партнерами относительно управления украинским активом (обычно опосредствованного). Далее

ВС о повторной подаче апелляции
Существующие на сегодняшний день ставки судебного сбора зачастую заставляют заявителей задуматься о возможности отсрочки оплаты сбора, а в случае отказа в такой отсрочке – о целесообразности обращения в суд. Ведь на самом деле добиться отсрочки не так-то просто. Далее

Может ли юридическое лицо, образованное путем слияния или присоединения, выбрать 4 группу единого налога в год образования?
ГУ ГФС в Житомирской области в индивидуальной налоговой консультации от 20.02.2019 г. № 624/ІПК/06-30-12-03-19 рассматривает ситуацию, когда когда плательщик единого налога четвертой группы, планирует слияние (присоединение) с налогоплательщиком, находится на общей системе.  Далее

Имеет ли право налогоплательщик включить в налоговую скидку расходы за обучение в случае отсутствия договора об обучении?
Право налогоплательщика на налоговую скидку, основания для ее начисления, перечень расходов, разрешенных к включению в налоговую скидку и ограничения права на ее начисления определены ст. 166 НКУ. Далее

На основании каких документов определяется принадлежность здания к классу 1271 "Здания сельскохозяйственного назначения, лесоводства и рыбного хозяйства"?

Отвечая на этот вопрос ГУ ГФС в Волынской области, ссылаясь на Базу знаний "ЗIР", подкатегория 106.07 разъясняют, что фактическое главное назначение каждого конкретного объекта недвижимости исчисляется на основании документов, подтверждающих право собственности, в порядке, определенном Государственным классификатором зданий и сооружений ДК 018-2000, с использованием Методики идентификации по главной классификационным признаком зданий многофункционального назначения, поэтому плательщикам налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Далее

Каков порядок уплаты земельного налога физическим лицом в год приобретения земельного участка?
Согласно п. 286.1 НКУ основанием для начисления земельного налога являются данные государственного земельного кадастра. Центральные органы исполнительной власти, реализующих государственную политику в сфере земельных отношений и в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в сфере строительства, ежемесячно, но не позднее 10 числа следующего месяца… Далее

Есть ли право на налоговую скидку в случае пожертвований физическим лицом средств или имущества некоммерческим организациям?
В соответствии с п.п. 166.3.2 НКУ налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода плательщика налога по результатам отчетного налогового года, определенного с учетом положений п. 164.6 НКУ, сумму средств или стоимость имущества, перечисленных (переданных) налогоплательщиком в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям, которые на дату перечисления (передачи) таких средств и имущества отвечали условиям, определенным п. 133.4 НКУ, в размере, не превышающем 4 % суммы его общего налогооблагаемого дохода такого отчетного года. Далее

Теги
Отключить рекламу
Комментарии
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться