Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


04.08.19
3297 1 Печатать

Обзор интернет-изданий (29.07.2019 - 04.08.2019)

Щодо застосування КЕКВ для оплати послуг з реєстрації транспортного засобу
Відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333, економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування. Далі

Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування
Оплата праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснюється відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", та розроблених на її виконання Умов оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затверджених наказом Мінсоцполітики від 18.05.2015 р. № 526. Далі

ДКСУ оновило методичні рекомендації щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів
Методичні рекомендації визначають перелік підтвердних документів, передбачених законодавством, залежно від сутності платежу, які надаються розпорядниками  бюджетних коштів до органів Державної казначейської служби України на стадіях реєстрації бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань та проведення платежів. Далі

Придбання та виготовлення незалежно від вартості, спецодягу, усіх видів обмундирування, захисного одягу, захисного та спеціального взуття тощо здійснюється за КЕКВ 2210
 Відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. N 333, економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування. Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує єдиний підхід до всіх учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету (п. 1.1 Інструкції). Далі

МОЗ внесло зміни до методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я
З метою приведення нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України у відповідність до вимог законодавства та запровадження єдиних підходів щодо обліку надходження, переміщення, списання використаних і непридатних лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я, посилення матеріальної відповідальності за їх збереження та використання.  Далі

Щодо заокруглення посадових окладів працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу
Відповідно до статті 8 Закону України "Про оплату праці" умови оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України. Далі

"Дочка" содержит аппарат материнской компании: налоговые последствия
В ГФС убеждены, что регулярные платежи на содержание материнской компании является платой за предоставление компанией управленческих услуг, а потому являются объектом обложения НДС в соответствии с п.п. "б" п. 185.1 НКУ. Далее

Какие последствия несвоевременной уплаты пени за нарушение сроков расчетов в сфере ВЭД
Фискалы отметили: за нарушение срока уплаты пени, начисленной контроллерами в связи с  несвоевременными расчетами по ВЭД-операциям, резидентам грозит финансовая ответственность согласно НКУ.  Далее

Как облагать прибыль институтов совместного инвестирования
Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики объяснил, как применять корректировки по пп. 140.4.1 НКУ. Далее..

Кто подписывает обращение для получения справки об оплаченном нерезидентом в Украине налоге
Фискалы обратили внимание, что для получения справки об уплате нерезидентом налог в Украине необходимо подать обращение, содержащее соответствующую подпись. Далее

Яка відповідальність передбачена за неведення книги обліку доходів та витрат?
До фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку, які не ведуть або ведуть з порушенням книги обліку доходів та книги обліку доходів та витрат, застосовується відповідальність у вигляді адміністративного штрафу. Далі

Реорганізація «єдинника» четвертої групи шляхом приєднання кількох юросіб: які податкові наслідки?
Підприємство — платник єдиного податку четвертої групи, яке планує здійснити процедуру реорганізації шляхом приєднання кількох юридичних осіб платників єдиного податку четвертої групи (об’єктом оподаткування їх є земельні ділянки, набуті в користування шляхом укладання договорів оренди), запитало у ДФС України, чи виникнуть у нього податкові зобов’язання з єдиного податку в частині земельних ділянок, набутих при реорганізації? Далі

Як отримати податкову знижку: п’ять актуальних запитань-відповідей
У липні торік я продав квартиру, яку купив в іпотеці. Чи маю я право на податкову знижку?Відповідно норм ПКУ платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Далі

Физическое лицо имеет депозитный счет в банке. Как облагаются проценты?
К пассивным доходам, облагаемым налогом на доходы физических лиц, относятся проценты на текущий или депозитный (вкладной) банковский счет. Налоговым агентом плательщика налога при начислении в его пользу доходов в виде процентов является лицо, осуществляющее такое начисление. Далее

Может ли налогоплательщик подать последнюю (ликвидационную) декларацию по прибыли до окончания отчетного периода, если дата ликвидации приходится на начало или середину такого отчетного периода, и какая финансовая отчетность при этом подается?
Если дата ликвидации приходится на начало или середину такого отчетного (налогового) квартала (года), плательщик налога на прибыль предприятий может подать последнюю (ликвидационную) декларацию до окончания отчетного (налогового) квартала (года), но не позднее сроков установленных п. 49.18 НКУ. (40 календарных дней после окончания квартала, 60 - после окончания года). Далее

С какого периода прекращается подача налоговой декларации экологического налога, в случае передачи в аренду или отчуждения недвижимого имущества вместе со стационарным источником загрязнения в середине отчетного периода (года)?
В случае передачи в аренду или отчуждения недвижимого имущества вместе со стационарным источником загрязнения в середине отчетного периода текущего года, плательщик составляет и подает уведомление об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением или через которые осуществляется деятельность по форме № 20-ОПП… Далее

В срок и за какой отчетный период физические лица по которым в ЕГР внесена запись о прекращении предпринимательской деятельности подают ликвидационную отчетность (кроме единого взноса) и в каком виде (электронном или на бумажных носителях)?
Физические лица (находившиеся на общей системе налогообложения), по которым в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований внесена запись о прекращении предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя, подают ликвидационные налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах по полученным доходам на общей системе налогообложения последний раз за отчетный период… Далее

Должен ли платить предприниматель, занимающийся выращиванием зерновых, налог на недвижимость за ангар для хранения своей продукции, если он частично сдается в аренду?
С 1 января 2019 не является объектом налогообложения налогом на недвижимость здания и сооружения сельскохозяйственных товаропроизводителей (юридических и физических лиц) при соблюдении следующих условий… Далее

Какой отчетный период нужно выбрать при создании уточняющей налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий в Электронном кабинете?
Налоговая декларация по налогу на прибыль предприятий с типом документа "Уточнююча" подается за отчетный (налоговый) период, показатели которого уточняются. Соответственно при создании уточняющей декларации в режиме "Введення звітності" приватной части (личного кабинета) Электронного кабинета пользователем выбирается отчетный (налоговый) период, показатели которого уточняются… Далее

Вода в составе напитков: как определяется объем воды при расчете рентной платы за специальное использование воды?
Согласно п.п. 255.11.10 НКУ объем фактически использованной воды вычисляется водопользователями самостоятельно на основании данных первичного учета согласно показаниям измерительных приборов. Далее

Госпошлину частные нотариусы не взимают
Пунктом 3 ст. 2 декрета КМУ от 21.01.93 г. № 7-93 "О государственной пошлине" установлено, что государственная пошлина взимается за совершение нотариальных действий государственными нотариальными конторами и исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских Советов народных депутатов, а также за выдачу дубликатов нотариально удостоверенных документов. Далее

Защита стартапов: важность и особенности
Слово "стартап" уже не звучит странно или непривычно для украинских реалий. Стартапом является молодой бизнес, созданный в основном небольшим количеством людей, строящих свой бизнес на основе инноваций и современных технологий. Довольно часто стартапы называют "гаражными" компаниями, поскольку учредители практики стартапов – американские предприниматели, которые открывали свои первые офисы в гаражах собственных домов и по ночам пытались там создать свой бизнес. Далее

Налоговые споры в сфере IT
В течение последних лет уровень внимания государства к IT-сектору заметно возрос (в частности, со стороны налоговых органов). И для этого есть причина: по данным исследований экспертов Ассоциации "IT Ukraine"1 и Офиса эффективного регулирования (BRDO)2 более 20 % всех услуг, экспортированных из Украины, связаны со сферой информационных технологий, а объем доходов бюджета быстрыми темпами увеличивается за счет средств, поступающих от IT-компаний. Далее

Обжалование решений общего собрания ОСМД – гражданская или хозяйственная юрисдикция?
В последнее время мы весьма часто сталкиваемся с тем, что Верховный Суд отходит от позиций, высказанных недавно им же или его предшественником – Верховным Судом Украины. Мы лично можем соглашаться или не соглашаться с позицией Верховного Суда, но в соответствии с нормами ч. 4 ст. 263 ГПКУ при выборе и применении нормы права к спорному правоотношению судом учитываются выводы относительно применения норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда. Далее...

"Я не боюсь перемен, скорее, наоборот – люблю их и даже сама стимулирую", – Наталья Еремеева
Сегодняшняя гостья нашей студии – Наталья Еремеева, сооснователь и генеральный директор компании Stekloplast в г. Днепр. Наталья, у меня впервые в гостях не просто бизнес-вумен, а женщина, которая занимается, я бы сказала, мужским направлением в бизнесе (большинство женщин открывают салоны красоты, бутики одежды, косметики и т. п.). Расскажите о своей компании, как возникла идея открыть такой бизнес, с чего все началось? Далее

Внутриукраинские агентские договоры на продажу товаров: налог на прибыль и НДС
Учет агентских договоров на продажу товаров ведется по общим правилам посреднических договоров, но есть ряд и специфических моментов, вызывающих затруднения. Давайте рассмотрим их в статье. Далее

Прощаемся с кредиторкой: учет списания долга бюджетного учреждения
Продолжая "долговую" тематику, начатую в статье "Прощаемся с дебиторкой: учетная судьба списания долга в бюджетном учреждении", рассмотрим порядок списания кредиторской задолженности. Далее

Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • Александр
05.08.19 19:31

Дякую!!!

Ответить
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям