Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


03.11.19
2322 0 Печатать

Обзор интернет-изданий (28.10.2019 - 03.11.2019)

Чи можуть водії «швидких допомог» працювати у цілодобовому режимі?
До Управління Держпраці у Черкаській області через форму «Зворотній зв’язок» звернувся керівник комунальної установи області з питанням щодо вимог трудового законодавства до режиму роботи водіїв автомобілів «швидких допомог» та чи можуть водії «швидких допомог» працювати у цілодобовому режимі. Далі

Виключити не можна залишити: розраховуємо лікарняні, якщо місяць відпрацьовано не повністю
У листі від 08.10.2019 р. № 1993-11-1, що коментується, ФСС роз’яснив, як визначити кількість календарних днів у розрахунковому періоді для розрахунку лікарняних/декретних… Далі

Повноваження органів місцевого самоврядування щодо податків та зборів
Згідно з нормами ПКУ, до повноважень сільських, селищних, міських рад та рад об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, щодо податків та зборів належать… Далі

Маєш право на податкову соціальну пільгу - подай роботодавцеві заяву про її застосування
Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п.п.169.2.1 ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати). Далі

Щодо безкоштовного харчування учнів і студентів, які є прийомними дітьми
Відповідно до підпункту 5 пункту 13 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), на період навчання у закладах вищої та професійної (професійно-технічної) освіти забезпечуються, зокрема обідами. Далі

Щодо визначення управління соцзахисту населення головним розпорядником коштів з передачі субвенцій
Згідно із статтею 97 Бюджетного кодексу України порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам визначаються Кабміном. Далі

При розрахунку відпускних донараховані суми мають включатися до тих місяців, в яких вони мали бути нараховані
Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток провадиться згідно з положеннями Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100, виходячи з виплат за 12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки. Далі

Дубілет: Ми скорочуємо штат районних державних адміністрацій (РДА) на 18449 позицій
Поки в наших державних органах нормально не працюють канали внутрішньої комунікації, я хотів би в цьому пості звернутися до тих державних службовців, яких торкнеться така оптимізація. Далі

Топливо отпускают через собственную колонку на нужды предприятия: нужна ли лицензия
Если горючее отпускают на собственные нужды через топливораздаточные колонки, тогда такие колонки —  средства измерения горючего. В таком случае получать лицензию на право розничной торговли горючими не нужно. Далее

Средняя зарплата в сентябре 2019 года
Средняя зарплата в Украине в сентябре 2019 года, по сравнению с августом 2019 года, выросла на 150 грн - до 10637 грн. Далее

Когда подавать уточненку при изменении базы налогообложения по налогу на недвижимость
Налоговики разъяснили, в какой срок необходимо подать уточняющую декларацию по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в случае изменения базы налогообложения. Далее

Как учесть материалы заказчика в инвесторской документации
Минрегионстрой разъяснил порядок исчисления стоимости строительных материалов, которые будут приобретаться заказчиком и подрядной организацией, при составлении инвесторской сметной документации. Далее

Управитель-единщик получает средства от совладельцев многоквартирного дома: будет ли доход
ГНС разъяснила, нужно ли облагать единым налогом полученные управляющим многоквартирного дома денежные средства от совладельцев этого дома. Далее

Какие документы таможенники могут потребовать от декларанта - Верховный Суд
11 сентября 2019 года Первый апелляционный административный суд рассмотрел дело по иску физлица к таможне о признании противоправными и отмене решения о корректировке таможенной стоимости товаров и карточки отказа в принятии таможенной декларации, таможенном оформлении выпуска или пропуска товаров, транспортных средств коммерческого назначения. Далее

Предприятие имеет лицензию на хранение топлива, но его не реализует: отчитываться ли по акцизу
Субъекты хозяйствования, которые не подпадают под определение плательщика акцизного налога согласно пп. 212.1.15 НКУ (то есть не являются лицами, которые реализуют грючее или спирт этиловый), но имеют лицензии на право хранения горючего, НЕ обязаны подавать декларацию акцизного налога. Далее

Ратификация FATCA повлечет за собой внесение изменений в НКУ
Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требования к иностранным счетов" (FATCA), совершенное 7 февраля 2017 в г. Киеве. Далее

Можно ли исправить ошибку в дате составления аннулирующего расчета корректировки
ГНС рассмотрела ситуацию, когда в расчете корректировки, составленном и зарегистрированном в ЕРНН в связи с возвращением аванса покупателю, неправильно указали дату его составления. К тому же таким расчетом корректировки выведено в ноль показатели налоговой накладной, к которой его составляли. Далее

Поставщик вернул предоплату по решению суда: корректируем НО и НК по НДС
ГНС разъяснила, как корректировать налоговый кредит в случае возврата поставщиком предоплаты, которая признана безосновательно полученной по решению суда. Далее

Обмен дешевого жилья на более дорогое с компенсацией: сколько налогов уплатить
В ГНС попытались разобраться облагать ли НДФЛ доход в виде стоимости объекта недвижимости и денежную компенсацию при обмене неравноценных объектов недвижимости между физическими лицами - резидентами. Далее

Скасовано порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів
Кабмін скасував застарілу постанову «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві»" від 15.07.1997 № 786. Даною постановою держава визначала нормативи для підприємств та здійснювала контроль. Далі…  

Отримує товар один нерезидент, а оплачує інший нерезидент: на кого скласти ПН
За умовами контракту отримувачем товару є третя особа-нерезидент, а оплачує товар інша особа-нерезидент. На кого потрібно виписати податкову накладну? Далі

Передаємо електрокар в оренду: чи буде ПДВ
Тимчасово, до 31.12.2022 р. звільнені від оподаткування ПДВ: операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні)… Далі…  

Контрактнику не зберегли середній заробіток — чи вийде уникнути штрафу від Держпраці
Після укладання працівником контракту на проходження військової служби, роботодавець припинив виплати середнього заробітку. Тобто, порушив норми закону: працівникам, прийнятими на військову службу за контрактом, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігають місце роботи, посаду і середній заробіток... Далі

Філія нерезидента — неплатник податку на прибуток починає госпдіяльність: як повідомити податкову
Філії юридичних осіб — нерезидентів, які відповідають визначенню постійних представництв, до початку своєї господарської діяльності стають на облік як платники податку на прибуток у контролюючих органах за своїм місцезнаходженням (пп. 1 п. 3.4 розділу III Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588). Далі

Підприємство — емітент цінних паперів, придбало ОЗ для кухні: як показати їх вартість у річному звіті
Якщо підприємство придбало ОЗ (основні засоби), наприклад, щоб забезпечити харчування працівників офісу, такі ОЗ не використовують в господарській діяльності підприємства. Далі…  

Якщо постачальник електроенергії не є постачальником універсальної послуги: що з ПДВ?
При здійсненні електропостачальником операції з постачання електричної енергії споживачу, у тому числі якщо до складу вартості такої електричної енергії включається також вартість послуг із її розподілу (передачі), електропостачальник зобов’язаний… Далі

Чи може сплатити екоподаток філія підприємства, що здійснює викиди стаціонарними джерелами забруднення?
До платників екологічного податку не належать філії, відділення та інші відокремлені підрозділи у зв’язку з тим, що вони не мають статусу юридичної особи. Платниками екологічного податку за здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами є підприємства (установи, організації), до складу яких входять такі філії, відділення та інші відокремлені підрозділи. Далі

Оренда житла з подальшим викупом: що з ПДВ?
Відповідно до абзацу «ґ» пп. 14.1.97 ПКУ оренда житла з викупом — господарська операція юридичної особи, що передбачає відповідно до договору оренди житла з викупом передання другій стороні — фізичній особі (особі-орендарю) майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено та/або житло за плату на довготривалий (до 30 років) строк, після закінчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних платежів та відсутності інших обтяжень та обмежень на таке житло, житло переходить у власність орендаря. Далі

Сума арештованих коштів не має перевищувати суму податкового боргу
ПКУ передбачено додаткові випадки накладення арешту на кошти платника податків, крім тих, що визначено ст. 94 Кодексу. Зокрема, контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться в банку, платника податків, який має податковий борг, у разі якщо у такого платника податків відсутнє майно та/або його балансова вартість менша за суму податкового боргу та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу (пп. 20.1.33 ст. 20 ПКУ). Далі

Роз’яснення ДПС для платників податків, які здійснюють реалізацію пального у споживчій тарі ємністю до 5 літрів включно
Суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) на митній території України пального у споживчій тарі ємністю до 5 літрів включно (крім операцій з реалізації такого пального його виробниками) не є платниками акцизного податку з реалізації пального та можуть здійснювати зазначені операції без отримання ліцензій. Далі

Використання води з підземного простору із свердловини не для госпдіяльності: чи сплачувати рентну плату?
Товариство, що використовує обсяги води вилучені з підземного простору із свердловини для цілей, що не пов’язані з провадженням господарської діяльності в обсязі, що не перевищує 5 м3 на добу, є платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин із об’єктом оподаткування — обсяг вилученої (добутої) з надр підземної води, яка не потребує первинної переробки (п. 252.3 ПКУ). Далі

"Белые пятна" в законодательном урегулировании права собственности на долю в уставном капитале
Вопрос относительно правового статуса доли участника хозяйственного общества в уставном капитале остается для юристов дискуссионным. Некоторые считают, что доля в уставном/складочном капитале не может рассматриваться как объект права собственности. Далее

Как защитить свою собственность от неправомерных посягательств?
Еще со студенческой скамьи всем выпускникам юридических ЗВО известно, что согласно Конституции Украины право собственности является нерушимым. Известны им и теоретические способы защиты данного права. Далее

Заплатят все. Чего ждать бизнесу и гражданам от законопроекта о налоговой амнистии для физлиц
В сентябре на рассмотрение в Верховную Раду представили проект Закона № 1232 об амнистии для физических лиц. Несмотря на название, документ напрямую затрагивает также и интересы бизнеса. Как следствие, ознакомиться с его ключевыми идеями стоит всем, кто осуществляет предпринимательскую деятельность, вне зависимости от ее масштабов. Далее

Об администрировании акцизного налога и применении штрафных санкций
На сайте Государственной налоговой службы Украины опубликовано следующее сообщение. С 20 октября 2019 вступили в силу изменения в НКУ, внесенные Законом Украины от 20.09.2019 г. № 129-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг",  Далее...

Опубликован проект критериев оценки риска и периодичности проверок в сфере посредничества в трудоустройстве за рубежом
На сайте Минсоцполитики опубликован проект постановления Кабмина "Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере посредничества в трудоустройстве за рубежом и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля)  Далее...

Сумма арестованных средств не должна превышать сумму налогового долга
Официальное издание ГФС "Вісник" прокомментировало постановление Верховного Суда от 19.09.2019 г. по делу № 804/17275/14. НКУ предусмотрены дополнительные случаи наложения ареста на денежные средства налогоплательщика, кроме определен ст. 94 НКУ. В частности, контролирующие органы имеют право обращаться в суд о наложении Далее...

Является ли объектом налогообложения военным сбором разовая нецелевая материальная помощь, оказываемая работодателем работникам?
ГУ ГНС в Луганской области сообщает, что в соответствии с п.п. 1.2 п. 161 подр. 10 разд. ХХ НКУ объектом налогообложения военным сбором являются доходы, определенные ст. 163 НКУ, в частности, общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.  Далее...

Облагается ли НДФЛ доход в виде стоимости объекта недвижимости и денежная компенсация при обмене неравноценных объектов недвижимости между физическими лицами - резидентами?
Согласно п. 172.1 НКУ доход, полученный плательщиком налога от продажи (обмена) не чаще одного раза в течение отчетного налогового года жилого дома, квартиры или их части, комнаты,  Далее...

Начисляется ли авансовый взнос по налогу на прибыль и удерживается налог на доходы нерезидента, являющегося учредителем юридического лица - резидента, в случае увеличения уставного капитала за счет нераспределенной прибыли?
В случае увеличения уставного капитала за счет нераспределенной прибыли, в частности, путем реинвестиции дивидендов нерезидентом - юридическим лицом, плательщик налога Далее...

Может ли предприниматель подать через Электронный кабинет заявление о применении упрощенной системы налогообложения и какая дата будет считаться датой подачи заявления?
С помощью меню "Листування з ДПС" приватной части Электронного кабинета физическое лицо - предприниматель имеет возможность направить в орган ГНС вместе с сопроводительным письмом заявление о применении упрощенной  Далее...

Каким требованиям должны отвечать расходомеры-счетчики и уровнемеры-счетчики и в какие органы необходимо обращаться субъектам хозяйствования по вопросу соответствия процедурам оценки указанных средств измерения?
Требования, которым должны отвечать средства измерительной техники, которые предназначены для применения в сфере законодательно регулируемой метрологии установлено Техническим регламентом законодательно регулируемых средств измерительной техники. Расходомеры-счетчики должны  Далее...

Какая ответственность предусмотрена за осуществление расчетов между резидентами и нерезидентами в пределах торговых операций без участия банка?
За осуществление расчетов между резидентами и нерезидентами в пределах торговых операций без участия банка к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений) применяется мера воздействия в виде штрафных санкций в размере до 100% суммы...  Далее...

Что сельскохозяйственный товаропроизводитель включает в доход?
Доход сельскохозяйственного товаропроизводителя, полученный от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки (кроме подакцизных товаров, за исключением виноматериалов виноградных (коды согласно УКТ ВЭД 2204 29 - 2204 30), произведенных на предприятиях первичного... Далее...

Начисляется ли ЕСВ при выплате дивидендов работникам?
Базой начисления ЕСВ является сумма начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, которые включают основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, и сумму вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (предоставление услуг)... Далее...

Работник за счет собственных средств приобрел товары для работодателя: как быть с налогообложением?
В Главном управлении ГНС в Луганской области разъяснили, что согласно ст. 29 КЗоТ до начала работы по заключенному трудовому договору собственник или уполномоченный им орган обязан, в частности разъяснить работнику его права и обязанности и проинформировать  Далее...

Как рассчитываются авансовые взносы по налогу на прибыль, если плательщик налога на прибыль выплачивает дивиденды за период пребывания на упрощенной системе налогообложения, и уменьшается ли при этом налоговое обязательство в декларации по прибыли за такой налоговый (отчетный) период?
В случае выплаты дивидендов за период пребывания на упрощенной системе налогообложения плательщик налога на прибыль платит авансовый взнос по налогу на прибыль, рассчитанный со всей суммы дивидендов, подлежащих выплате. При этом сумма дивидендов, подлежащая выплате, не уменьшается на сумму авансового взноса. Далее

На какую дату определяется сумма налогового долга для зачисления отрицательного значения в его уменьшение в налоговой отчетности по НДС (начало отчетного периода, за который подается налоговая декларация или в котором подается декларация)?
В случае наличия у налогоплательщика на дату подачи им налоговой отчетности по НДС налогового долга по этому налогу, такой плательщик имеет право зачесть сумму отрицательного значения НДС, сложившуюся по результатам такой налоговой отчетности, в уменьшение суммы налогового долга по налогу, который возник за предыдущие отчетные (налоговые) периоды и учитывался в интегрированной карточке плательщика … Далее

Какие реквизиты должны быть указаны в полях платежного поручения при перечислении средств с собственного текущего счета на электронный счет в системе электронного администрирования НДС, в связи с введением в Украине международного номера банковского счета (IBAN)?
При заполнении реквизитов получателя в платежных поручениях при перечислении средств с собственного текущего счета на электронный счет в системе электронного администрирования НДС по стандарту IBAN: в поле "Отримувач" необходимо заполнять название плательщика; в поле "Код" необходимо заполнять налоговый номер налогоплательщика, по которому ведется учет в контролирующих органах…Далее...

Минфин анонсировал новый перевод Таксономии финотчетности по МСФО
Для предприятий, применяющих МСФО, Минфин представил проект нового перевода Таксономии финотчетности по МСФО, выпущенной Фондом международных стандартов финансовой отчетности (г. Лондон, Великобритания). Ожидается, что он заработает с 01.01.2020. Далее

Doing Business – семь ступеней вверх
Украина заняла 64 место в ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Business 2020. Результат страны за прошедший год – плюс семь позиций и улучшение по шести ключевым показателям рейтинга из десяти. Далее

Амортизация ОС: 3 главных вывода для предприятий, ведущих учет по МСФО
Часто имеющиеся на предприятии основные средства временно не используются в силу разных обстоятельств, такие как капитальный ремонт, их улучшение и т. п. Как быть с их амортизацией во время простоя предприятиям, ведущим учет по международным стандартам? Далее

Препятствия, возникающие при торговле услугами в условиях диджитализации в странах G20
Сама по себе диджитализация не является новым явлением и развивается с 70-х годов. Однако в последнее время этот процесс быстро ускорился, тем самым значительно улучшил сетевую инфраструктуру и связь, аппаратное и программное обеспечение, которые все больше позволяют поставлять услуги по всему миру. Кроме того, с ростом оцифровки информации, увеличением мощности вычислительной техники и более широким проникновением скоростных интернет-соединений способность фирм собирать, передавать и обрабатывать информацию значительно усилилась. Далее

Новые возможности и старые проблемы в работе с клиентами в свете изменений валютного регулирования и внедрения Украиной мер BEPS
В феврале этого года вступил в силу Закон о валюте взамен старого декрета (1993 года), которым введены послабления в валютное регулирование и изменен подход к валютному контролю:  можно все, что прямо не запрещено НБУ (на практике – можно, но осторожно, если удастся успешно пройти финмониторинг обслуживающего банка)… Далее

Валютная либерализация в действии и бездействии
Национальный банк Украины продолжает либерализацию валютного рынка, начало которой положил Закон "О валюте и валютных операциях", принцип которого – "разрешено все, что не запрещено". Он действует с 7 февраля этого года. Согласно дорожной карте, всего регулятор должен сделать 17 шагов для того, чтобы бизнес и население, оперирующие валютой, ощутили полную свободу. Далее

Невидимые рычаги влияния: корпоративные ценности – эффективный инструмент управления аудиторской компанией
Сильная организация характеризуется не только надежной структурой, которая может обеспечить выполнение поставленных целей, но и четкой мотивирующей идеологией, где заложены основоположные принципы бизнеса. Они являются основой организационного характера, а следовательно фундаментом построения бренда и стратегии коммуникации с клиентами. Ценности, вокруг которых выстраиваются векторы деятельности компании и ее взаимодействия со стейкхолдерами, – признак ее зрелости и силы. Далее

7 ключевых вопросов, которые должен учитывать финансовый директор
Финансовому директору в нынешнем торопливом и непредсказуемом бизнес-климате следует выходить за рамки своих классических обязанностей. Сегодня для любой компании, стремящейся к успеху на рынке, важно стратегическое планирование – задача не из легких, но именно она наилучшим образом поможет финансовому директору справиться с финансовыми отчетами, расширив круг своих возможностей, а компании подарит возможность преодолеть ограничения, сдерживающие рост и прибыль. Далее

Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям