Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


24.11.19
2471 2 Печатать

Обзор интернет-изданий (18.11.2019 - 24.11.2019)

Кабмін постановив: зарплату виплачувати у безготівковій формі
9 листопада 2019 року набрала чинності постанова КМУ «Деякі питання здійснення виплат працівникам бюджетних установ» від 03.11.2019 р. № 918. Відповідно до її положень бюджетні установи мають повністю перейти на безготівкові розрахунки із заробітної плати та авансування витрат на відрядження. Зауважте, щодо відряджень мова йде тільки про авансування, а не про відшкодування. Далі…  

Щодо преміювання працівників органів місцевого самоврядування
Частиною першою статті 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі — Закон) визначено, що органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. Далі…  

Розпочато роботи над першою фазою ЕКонтрактингу
Prozorro разом з Відкриті Публічні Фінанси продовжує розбудовувати тенети суцільного цифрового суспільства і рятувати дерева. Далі

Новые должностные оклады работников госорганов утвердят с 2020 года
С 1 января 2020 года порядок формирования фонда оплаты труда госслужащих в госоргане, а также порядок премирования госслужащих будет утверждать Правительство. Далее

ГНС обнародовала почти миллион налоговых должников
Фискалы разместили на официальном веб-портале по состоянию на 01.11.2019 г. информацию о налоговых должниках. В Украине их около миллиона, а если точнее –- 986049. Далее

Уменьшен процент налогообложения при репатриации дивидендов компании с Кипра
Рада ратифицировала Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы. Далее

Сколько дней отведено для рассмотрения жалоб на отказ в регистрации НН
ГНС разъяснила, в течение какого срока комиссией центрального уровня рассматривается жалоба на решение комиссии регионального уровня об отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в ЕРНН. Далее

Электронный кабинет застройщика заработает до 2020 года
До 01.01.2020 г. правительство должно ввести электронный кабинет заказчика строительства, а до февраля 2020 года – утвердить план мероприятий по созданию и внедрению Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Далее

Рада ратифицировала соглашение об избежании двойного налогообложения с правительством Великобритании
Парламент ратифицировал Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы. Далее

Уполномоченный по правам человека инициирует проверку законности ограничения индексации пенсий госслужащих
Конституционным Судом получено представление Уполномоченного ВРУ по правам человека относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений ст. 90, пп. 1 п. 2 раздела ХІ «Заключительные и переходные положения» Закона о государственной службе, ч. 7 ст. 21 Закона о службе в органах местного самоуправления. Далее

Поверенный платит таможенные платежи при ввозе товара: что с НДС
ГНС рассмотрела ситуацию, когда общество-плательщик НДС (поверенный) предоставляет физлицу (доверителю) услуги таможенного декларирования при ввозе на таможенную территорию Украины легкового автомобиля, грузового транспорта. Далее

Гоструда разъяснила нюансы внеочередной аттестации рабочих мест
Специалисты Гоструда разъяснили, проводить ли аттестацию рабочих мест по результатам реорганизации учреждения. Они напомнили, что Минсоцполитики разъясняет порядок проведения аттестации рабочих мест (ч. 2 п. 4 Порядок № 442). Далее

Сплачуємо нерезиденту суму фрахту: що з оподаткуванням
Фрахт — це винагорода (компенсація), що сплачують за договорами перевезення, найму або піднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для: перевезення вантажів та пасажирів морськими або повітряними суднами; перевезення вантажів залізничним або автомобільним транспортом (п.п. 14.1.260 ПКУ). Далі
 

Звіт про КО: кредит-нота надана нерезидентом у наступному звітному році
Кваліфікація контрольованих операцій за звітний рік має розглядатися з урахуванням договірних умов, обставин та підстав здійснення, а також первинних документів, які супроводжували їх оформлення. Далі

Терміни зберігання документів, пов’язаних зі сплатою податків
Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п. 44.1 ПКУ). Далі

Як знятися з обліку ФОП, зареєстрованій у ВЕЗ «Крим»?
Проведення реєстраційних дій щодо фізичних осіб — підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є, зокрема, територія Автономної Республіки Крим, місто Севастополь, здійснюється незалежно від їх місцезнаходження/місця проживання в межах України. Далі

Постачання послуг ліцензованим торговцем ЦП: що з ПДВ?
Відповідно до п.п. 196.1.6 ПКУ не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з надання комісійних (брокерських, дилерських) послуг із торгівлі та/або управління цінними паперами (корпоративними правами), деривативами та валютними цінностями, включаючи будь-які грошові виплати (у тому числі комісійні) фондовим або валютним біржам чи позабіржовим фондовим системам або їх членам у зв'язку з організацією та торгівлею цінними паперами ліцензованими торговцями цінними паперами, а також деривативами та валютними цінностями. Далі

Податковий борг можна розстрочити
Платник податків має право звернутися до податкового органу із заявою про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу (п. 100.2 ПКУ).Податкові органи приймають рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу, а також про списання безнадійного податкового боргу у порядку, передбаченому законодавством (п.п. 20.1.29 ПКУ). Далі

Об’єкт оподаткування для ФОП — платників єдиного податку четвертої групи
До платників єдиного податку четвертої групи належать фізичні особи — підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України від 19 червня 2003 року № 973-IV «Про фермерське господарство»… Далі

Вивезення обладнання в митному режимі тимчасового вивезення: як відобразити в декларації з ПДВ?
Згідно з п. 206.8 ст. 206 ПКУ до операцій із вивезення товарів за межі митної території України; в митному режимі тимчасового вивезення застосовується умовне повне звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 19 Митного кодексу України. Далі

Тимчасове вивезення обладнання для надання в оренду нерезиденту: що з ПДВ?
Місце постачання послуг з надання в оренду рухомого майна (крім транспортних засобів та банківських сейфів), які надаються нерезиденту України, розташоване за межами митної території України, тому операції з постачання таких послуг не підпадають під об'єкт оподаткування ПДВ. Обсяги таких операцій підлягають відображенню у рядку 5 податкової декларації з ПДВ за відповідний звітний період. Далі

Подаются ли, и каким именно образом, примечания к финансовой отчетности и проставляется ли в декларации по налогу на прибыль отметка о представлении примечаний к финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности?
Для предприятий, составляющих финансовую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности, не установлена отдельная форма примечаний к финансовой отчетности. Если финансовая отчетность составляется по международным стандартам, то примечания к финансовой отчетности могут подаваться в составе финансовых отчетов в дополнение к ним в самостоятельно выбранном виде (письменное пояснение, таблица, график и т.д.). Далее

При каких условиях у плательщика акцизного налога, прекращается обязанность по подаче деклараций?
Ответ на этот вопрос был дан в ходе проведения сеанса телефонной связи "горячая линия" ГУ ГНС во Львовской области. Подпунктом 16.1.3 НКУ установлено, что налогоплательщики обязаны представлять в контролирующие органы в порядке, установленном налоговым и таможенным законодательством, декларации, отчетность и другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов. Далее

В случае недопуска к проверке безотлагательно составляется акт об отказе в таком допуске
Официальное издание ГФС "Вісник" прокомментировало постановление Верховного Суда от 04.09.2019 г. по делу № 823/88/17. Истец воспользовался предоставленным ему правом на отказ в допуске должностных лиц контролирующего органа к проведению проверки по основаниям, предусмотренным НКУ. Далее

Об оплате труда за время командировки
Управление Гоструда в Полтавской области напоминает, что в главе VIII КЗоТ Украины законодателем предусмотрен ряд норм по обеспечению гарантий и компенсаций наемным работникам. К таким гарантиям частности, относятся гарантии и компенсации работникам при служебных командировках. Далее

Какие санитарно-гигиенические требования к выполнению работ на открытом воздухе в холодное время года с оборудованием, которое вибрирует?
Управление Гоструда в Кировоградской области разъясняет, что работы с оборудованием, которое вибрирует, следует проводить в закрытых отапливаемых помещениях при оптимальных параметрах температуры воздуха, относительной влажности, скорости движения воздуха с учетом тяжести работы и периода года. Далее

Приватизация предприятий энергетической отрасли
В развитии экономики любой страны ведущую роль играет уровень развития энергетической отрасли. С ростом уровня эффективности энергетической отрасли и всех ее составляющих происходит пропорциональный рост экономики государства в целом. На данный момент энергетический сектор экономики Украины пребывает в довольно неблагоприятном состоянии. Далее

Проверки Гоструда по-новому: юридический анализ
29.04.2017 постановлением Кабинета Министров Украины № 295 "Некоторые вопросы реализации статьи 259 Кодекса законов о труде Украины и статьи 34 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" были определены новые формы и процедуры осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства по труду юридическими и физическими лицами, использующими наемный труд. Далее

Не было претензий по срокам выполнения строительных работ? Однако штраф возможен!
Как правило, "словесное право" достаточно эффективно срабатывает тогда, когда между контрагентами по контракту все в порядке и все прекрасно, тем не менее, если возникает неудовлетворенность качеством, сроками и объемами, на помощь приходит "формальное право". В данной ситуации на первый план выходят договор и бумажная переписка. Далее

Спонсорство: правовые особенности
Спонсорство давно зарекомендовало себя как эффективный рекламный ход. Формально такие мероприятия не относятся к рекламным, хотя порой разграничить их достаточно сложно. А сделать это необходимо, поскольку законодательство содержит ряд запретов на рекламу тех или иных товаров, в частности алкогольных напитков, которые на спонсорство не распространяются. Причем за рекламные нарушения предусматриваются штрафные санкции, которые иногда применяются и к спонсорским договорам. Далее

Новации Кодекса по процедурам банкротства в части ответственности руководителя за долги компании
Кодекс Украины по процедурам банкротства, вступивший в силу 21.10.2019, привнес немало новаций в процедуру банкротства. К одному из таких нововведений можно отнести и увеличение норм, предусматривающих ответственность руководителя за долги предприятия-банкрота. Данная тема уже давно волнует кредиторов, ведь зачастую они сталкиваются с ситуацией, когда становится ясно, что взыскать долги с предприятия-должника не удастся, а причиной тому могут послужить действия руководства должника. Итак, давайте рассмотрим, что же изменилось в этой части. Далее

Рубрика:
Комментарии
  • Александр
25.11.19 17:44

Дякую!!!

Ответить
  • Лілія
26.11.19 10:49

Не вистачає тільки розяснень Держпраці та ДФС з приводу видачі зарплати готівкою (Як видавати копійки? Чи краще більше видати чи меньше?)

Ответить
фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
105668 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно