Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


15.06.21
17238 50 Печатать

Нульова декларація та амністія капіталів: Рада прийняла Закон

Прийнято Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету".

Законом врегульовано особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, під яким розуміється, що «Одноразове (спеціальне) добровільне декларування - це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, визначеною пунктом 3 цього підрозділу, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року (далі - період одноразового (спеціального) добровільного декларування) та передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування в порядку, строки і розмірах, встановлених цим Кодексом, та виконання інших умов, визначених цим підрозділом.

Подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації не є окремим спеціальним порядком офіційного визнання або підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на активи, щодо яких подається така одноразова (спеціальна) добровільна декларації».

Згідно із Законом, «Збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування - це одноразовий обов'язковий платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом з вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору, визначених цим підрозділом, та відображається ним в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації.

Законом передбачено, що «Скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи - резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об'єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об'єкти декларування, і які відповідно до цього Кодексу є чи були платниками податків».

Законом:

 • внесено зміни до статті 172 Податкового кодексу, якими запроваджується оподаткування доходів від продажу нерухомого майна з врахування витрат пов’язаних з таким придбанням;
 • передбачено, що декларантами не можуть бути особи, які за будь-який період, починаючи з 1 січня 2010 року, які виконують або виконували в Україні визначені публічні функції, передбачені в пункті 37 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» а також особи, по відношенню до яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»;
 • визначено, що об'єктами декларування не можуть бути активи декларанта, які обліковуються (знаходяться) на рахунках фінансових установ та/або розташовані (зареєстровані) на території країни, визнаною державою - агресором згідно із законом чи мають джерело походження з такої країни;
 • конкретизовано, що одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається виключно декларантом в електронному формі;
 • встановлено, що у разі одноразового (спеціального) добровільного декларування коштів у національній та іноземній валюті та/або банківських металах, які на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації розміщені на спеціальних рахунках в банках України, вони мають зберігатись на таких спеціальних рахунках до закінчення періоду проведення заходів щодо встановлення джерел походження цих активів у випадках, передбачених законодавством у сфері фінансового моніторингу;
 • конкретизовано, склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною особою права на подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства, зокрема, в частині визначення вартості нерухомого майна;
 • встановлено, що сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом протягом тридцяти календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації;
 • узгоджено терміни та особливості проведення камеральної перевірки питання одноразової (спеціальної) добровільної декларації та визначені підстави для проведення документальної позапланову невиїзної перевірки;
 • визначено, що Кабінет Міністрів України у 2022 році повинен поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закон.

Відповідні зміни внесено зміни до Податкового кодексу та до законів України «Про нотаріат», «Про банки і банківську діяльність», «Про захист економічної конкуренції», «Про запобігання корупції».

Проект Закону зареєстровано за № 5153.

Інформація по темі:

Податкова амністія: відповіді на запитання

По материалам ВРУ

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
 • Светлана
15.06.21 11:23

уже побежали декларировать. Особенно размещать средства на спецсчетах в Украине

Ответить
 • Ірина
15.06.21 11:27

тушите свет, остановите планету Может и верное решение, мы же типа Европа. Только вот уровень жизни и з/п в Украине совершенно не Европейские

Ответить
 • *
16.06.21 12:51

Ірина, ниче не понял. Знач, чел копил со своей зарплаты всю жизнь под матрац. Платил с нее налоги. А теперь должен еще налоги заплатить, чтоб хату купить на старость? А не обожрутся?

Ответить
 • Ірина
23.06.21 12:44

*,помимо этого, мы из всех своих сбережений-подматрасных из которых уже высчитали налоги и мы их уплатили. Платим налог в виде 20% каждый раз покупая что либо в любом магазине.А теперь еще из этих же подматрасных денег из которых оплачены налоги заплатим 18% налога за покупку квартиры-дома-участка ,,тощо.... А потом это все задекларируем в этой "0" обязательно-добровольной декларации и заплатим еще раз от 5-9% налога. Круговорот налогов в стране.  А вот есть компании которые принадлежат нашим Депутатикам с штатом людей в 18тыс.человек 25 лет на рынке Украины и ни разу не платили Налог на прибыль и другие налоги связанные с деятельностью компаний.... и как вы думаете будут ли они теперь платить? Нет конечно, а это же нужно кому то компенсировать. Ну вот вам и легкая арифметика: заплати налог+заплати налог за заплаченный налог+еще раз налог за оба заплаченных налога= банкротство и нищета людей и компаний.  И как вам расклад? Она зажрались уже давно, а нас называют терпилами ибо сделать мы ничего не можем. Наши слуги народа,которые на з/п из нашего кармана живут об нас же ноги и вытирают.... всю нашу жизнь и наших предков,и наших потомков...

Ответить
 • Светлана
15.06.21 11:31

цитата " «Все годы власть искусственно создавала ситуацию, при которой честно вести бизнес в Украине для предпринимателя было практически невозможно. Поэтому мы введем одноразовую «нулевую декларацию» для бизнеса. Каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы. Полученные средства пойдут на уменьшение тарифной нагрузки для малоимущих. Пройдя «экономическое чистилище», каждый получит шанс в дальнейшем честно вести бизнес в стране»,

Ответить
 • Анна
15.06.21 11:55

Светлана, Я что-то пропустила ?
У нас в стране изменилось налоговое законодательство, бизнес перестали щемить, проверки проходят честно?
".....честно вести бизнес в стране" - звучит как анекдот 

Ответить
 • Антон
15.06.21 11:35

Светлана, они хоть думают, что говорят и пишут?

Ответить
 • Елена
15.06.21 12:17

Антон,, ДА ! Но только о себе

Ответить
 • Юра Г.
15.06.21 11:49

Антон, Они быть может иногда и хотели бы. Но бог их наказал, отобрав то, чем думают, дав взамен денежную компенсацию.

Ответить
 • Сугай
15.06.21 16:44

Юра Г., то Бог їх так нагородив

Ответить
 • Ната
15.06.21 11:49

Такое чувство, что будут ходить по домам и проверять, кто ничего не задекларировал- тот преступник (вор в законе или олигарх... и т.д.)

Ответить
 • Елена
15.06.21 12:12

Ната, ходить не будут, но вот квартиру, машину или т.п. уже не купишь...

Ответить
 • *
16.06.21 12:55

Елена, люди всю жизнь собирают. С зарплат, с которых УЖЕ УПЛАЧЕНЫ налоги. Иди думаете, что с зарплаты семьи за 30 лет невозможно квартиру купить, если в копилку покупали твердую валюту? Посмотрите цены. и посчитайте. Хотят с людей содрать налог еще раз.  

Ответить
 • Надежда
15.06.21 12:11

А сумму сверх. какой декларировать, 100 грн нужно ? Или я пропустила Что-То?

Ответить
 • Елена
15.06.21 12:32

Надежда, 400 тыс

Ответить
 • Анна
15.06.21 12:57

Елена, т.е. 400 тыс. они нам прощают? Или 400 тыс. для них не деньги - машину, квартиру, дом за такие деньги они себе не покупают, слишком дешево для них, а для народа самое оно?

Ответить
 • *
16.06.21 12:58

Анна, за 400 тыс. сейчас можно купить только хибару в селе без ремонта, или смартквартиру в новострое. Нормальное жилье на на вторичном рынке значительно дороже. Но человек, который собирал всю трудовую жизнь, под старость может себе позволить купить из зарплаты. 

Ответить
 • Елена
15.06.21 13:32

Анна, вы читали проект? Если ты получил доходы, с которых не платил налоги - покажи и задекларируй!!!
Это НЕ о тех суммах, что с пенсии бабушка под подушку откладывала... А типа о тех, что например: фоп проводил за нал, а отчитывался только за безнал

Ответить
 • *
16.06.21 12:59

Елена, а как они определят, сколько у бабушки? Или у ФОПа. Купюры что, мечены?

Ответить
 • Анна
15.06.21 14:18

Елена, как раз о том)
Если купить что-то на сумму до 400 тыс., то никто вопросов не задаст, вроде как не должны, а если дороже , то возникнет вопрос: "Откуда бабло?". Удивительно, что "дали" 400 тыс.))

Ответить
 • Люмьер
15.06.21 12:13

Даже не хочется время тратить на прочтение этой мутоты!

Ответить
 • Оксана
15.06.21 12:13

молодці зелень-зробили їх разом

Ответить
 • Юра Г.
15.06.21 12:39

Оксана,жаль что зелень одновременно отвечает двум критериам: 1- молодо зелено 2- застилает глаза.

Ответить
 • ***
15.06.21 13:17

Юра Г.,  Зелёная тоска. Перед выборами нас развели как щенят.

Ответить
 • Юра Г.
15.06.21 14:22

***,век живи век учись. Но я рад, что нас РАЗВЕЛИ. Лучше зелёный МОХ , хотя возможно в первой букве сокральный страх в виде стремянки. Любая наука в пользу. Если Вы получили знаниы то то уже пою

Ответить
 • Наталія
16.06.21 08:54

Юра Г., :) какая наука? никакой пользы не будет, развод был очевиден на старте, но 73% взрослых людей вдруг поверили в деда мороза

Ответить
 • Юра Г
16.06.21 15:31

Наталія, я бы сказал, что 73 это те, кто был против кровопускание и заработке на войне. Лично я считаю, что мы поступили верно, жаль только, что анализы оказались липой. За то тепер видео зависимости невооружённым глазом 

Ответить
 • Наталія
16.06.21 15:46

Юра Г, ну да, кровопускание и заработак на войне типа прекратились ... теперь к этому еще добавились смерти из-за отсутствия кислородных концентраторов. И еще + такой наглый и циничный распил бюджета, что все предыдущие удивляются "что так можно было ".  Самое интересное на какие факты народ опирался когда делал выводы, что хоть где-то Зе сделает лучше? К этому не было вообще ни одной предпосылки - только вера в деда мороза

Ответить
 • Елена
15.06.21 12:14

Депутаті до сих пор не сдают верными свои декларации, так они люд простой заствить хотят! Пусть себя начнут!

Ответить
 • Ірина
15.06.21 12:26

однако : ⚡️Зеленский наложил вето на принятый депутатами законопроект про е-декларации
Президент Украины ветировал закон о декларировании, который депутаты ВР приняли с поправками, смягчающие наказание за ложные данные в декларациях. Также Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду проект закона без внесенных в него правок.

Ответить
 • Олена
15.06.21 12:28

хтось зрозумів оце:"конкретизовано, склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною особою права на подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, ВВАЖАЮТЬСЯ  ТАКИМИ, з ЯКИХ ПОВНІСТЮ СПЛАЧЕНО ПОДАТКИ  і збори відповідно до податкового законодавства, зокрема, в частині визначення вартості нерухомого майна "     Так а навіщо тоді все це? хто і що знайде та докаже  крадіжки 90-х ?

Ответить
 • Елена
15.06.21 13:44

Олена, https://biz.nv.ua/ukr/economics/v-ukrajini-provedut-podatkovu-amnistiyu-rada-priynyala-zakon-50165804.html

Ответить
 • Галина
15.06.21 13:26

Олена,там в конце п.1 очень интересно: "...... с дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації"Т.е Если не сдал декларацию то... с датьі сдачи декларации.  Кто писал? Или специально такой абсурд?

Ответить
 • Ната
15.06.21 12:53

Каждый новый закон все бредовее. А эти пафосные фразы о том, как нам легко и хорошо станет после принятия закона вызывают уже рвотный рефлекс. И пишут же вроде молодые, современные люди, а не закаленные советской пропагандой старые партийные кадры

Ответить
 • Галина
15.06.21 13:43

Ната,вся беда в том,что эти молодые и современные,совсем не имеют опыта. Поэтому - это теоретики. А как оно будет работать на практике, они даже не представляют. Вот и мучаемся мы потом после их нововведений,которые только ухудшают и осложняют нашу жизнь.

Ответить
 • *
16.06.21 13:07

Галина, зато весь мир наблюдает и набирается опыта, как не надо делать.

Ответить
 • Наталія
16.06.21 08:51

Галина, господи, теоретики чего???? дебил на дебиле 

Ответить
 • Светлана
16.06.21 07:28

Галина,Да не пишут эти молодые зеленые ничего,они даже не теоретики. Пишут те,кто сидит на грантах( как Третьякова,к примеру).И эти пишущие делают то,что им говорят. Стабильность,экономическое развитие страны их абсолютно не интересует. Как в анекдоте:кто платит,тот девушку и танцует.

Ответить
 • Наталія
16.06.21 09:10

Светлана, Третьяковой еще кто-то гранты дает? Огласите кто плз

Ответить
 • Светлана
16.06.21 11:47

Наталія,в том -то и дело. Если посмотреть в каких организациях,фондах и пр. такие господа работали ,то можно увидеть кто финансировал и продвигал "идеи" и кому это выгодно.

Ответить
 • Наталія
16.06.21 11:59

Светлана, ни о чем не говорит ... сама создала какую-то организации (их море)  и красивая строчечка в резюме "Институт гражданских свобод". Тетя просто денюжку фармила у всех по- немногу, ну и типа ж  "специалист". У нас пиар это все, реальность - ничто.

Ответить
 • !**
15.06.21 13:56

А те, кто не задекларирует! У тех -что, отберут? Или как? С какого перепуга платить еще налог за то, что уже имеешь! Закон ведь не имеет обратной силы!

Ответить
 • Валентина
15.06.21 16:35

я фоп и наемный сотрудник. за себя плачу 5% , с зп на работе оплачиваю 19,5. причем все официально. обналичила эти деньги, конвертировала в доляры, а теперь что получается мне их нудно отнести на спец счет и уплатить еще 5% ? з якого х*я? простите за французский? 

Ответить
 • Mariya A.
16.06.21 14:35

Валентина,  Вы и так уже все задекларировали (как ФОП и как наемный) и уплатили налоги... В чем проблема? Речь идет о доходах, полученных "вчёрную" и с которых не уплачены налоги... Например голый-босый чувак, получающий субсидии приходит в салон покупать авто за два лимона... не продадут, если нет официального подтверждения такого дохода... при чем "накопил, нашел, подарили" - не катит. Декларируй, плати налог, покупай дорогие вещи - пожалуйста... В автосалонах и  так сейчас из-за ограничений наличных расчетов ходят и носят по 10тыс. ежедневно за свои тачки... потому как положить (накопить) на счет и оплатить авто - как-то не комильфо выходит... 

Ответить
 • очень злой бух
16.06.21 08:43

Я что-то не помню, чтобы наши депутаты подавая декларации и, таким образом, легализовав свои доходы, платили налоги. А простые люди должны платить налоги с заначки, которую всю жизнь собирали?!

Ответить
 • Софья
16.06.21 10:00

Мы - все президенты, теперь мы - олигархи - плати 5%. (бюджет пустой?)

Ответить
 • Анна
16.06.21 10:08

Почему обычные люди с зарплаты платят 18% налога, а те кто наворовал отдаст только 5%? Пусть доходы сверх той суммы, что может заработать обычный человек, облагают хотя бы  40% . Посмотрите на налоги развитых стран, где миллионщики платят 40%( заработанных, а не украденных денег)

Ответить
 • Надія
16.06.21 10:20

Я не понимаю, зачем мне  засвечивать украденное  в 90-2000х если у меня и так все в шоколаде. Все схемы отработаны, откатаны, отшлифованы долгими годами и усилиями. Что изменится если я сдамся ? Я полиняю на N-ю сумму? Оно мне надо ? У меня и так все в порядке : все растыкано и пристроено давно по уму. Ха ха ха  с .....

Ответить
 • Нина
16.06.21 11:05

ФОП работал 15 лет, платил налоги, обеспечивал работой, платил зарплату и налоги на зарплату, смог за это время купить производственное помещение и вот теперь - приехали. Заплати за это помещение? 

Ответить
 • злой
16.06.21 11:56

могу задекларировать долги - возврат средств будет?

Ответить
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям