Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


24.06.21
60349 133 Печатать

Комітет ВРУ схвалив законопроект № 5600, який підвищує податки та збори

 

Данило Гетманцев, Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомив, що на засіданні Комітету рекомендували Верховній раді прийняти за основу урядовий Законопроект № 5600, який забезпечить збалансованість бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства.

Законопроект № 5600, розроблений Міністерством фінансів, пропонує внести зміни до ПКУ та деяких законодавчих актів України, зокрема:

в частині адміністрування податків і зборів:

- надати право контролюючим органам стягувати податковий борг, який виник у результаті несплати самостійно визначеного платником грошового зобов'язання у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, за рахунок готівки та/або коштів з рахунків у банках такого боржника за рішенням контролюючого органу без звернення до суду;

- встановити забезпечення податковою заставою донарахованих за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових зобов’язань, на час адміністративного або судового оскарження;

- встановити тимчасове обмеження (за рішенням суду) у праві виїзду керівника юридичної особи – боржника за кордон до повного погашення податкового боргу;

- надати право податковим органам отримувати на запит інформацію (пояснення) від платника не лише по факту виявленого правопорушення, а й з інших питань, пов’язаних з оподаткуванням, можливих порушеннях у господарській діяльності платника, здійснених операціях;

в частині податку на доходи фізичних осіб:

- запровадити оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості;

- звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходи, отримані платником податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» та державної програми впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, а також суми коштів, отриманих платником податку на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій;

- зменьшення розміру земельної ділянки з 2 до 0,5 гектара з метою звільнення від оподаткування продажу власної сільськогосподарської продукції;

в частині податку на прибуток підприємств

- встановити обмеження для великих платників податків на перенесення від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних (податкових) років у сумі п’ятдесяти відсотків такого непогашеного від’ємного значення об’єкта оподаткування;

-   запровадити заборону для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, зменшувати фінансовий результат до оподаткування відповідно до положень підпункту 139.2.2. пункту 139.2 статті 139 Кодексу у разі, якщо визначення методів обчислення  величини резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних кредитних збитків) та способу визначення коефіцієнта сумнівності не погоджена з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до законодавства;

-встановити коригування фінансового результату до оподаткування на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги платникам податку, які є пов’язаними особами (у разі якщо отримувачем фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) задеклароване від’ємне значення об’єкта оподаткування за період, в якому отримано таку фінансову допомогу (безоплатно надані товари, робіти, послуги);

в частині податку на додану вартість:

-  встановлення обмеження бюджетного відшкодування ПДВ для платників-посередників, у разі придбання та/або імпорту товарів, що у подальшому постачаються на митній території України;

-  розширення бази оподаткування за рахунок оподаткування операцій з постачання всього ринку житла (об’єктів житлового фонду), крім житла, що будується за бюджетні кошти (рівні умови ведення бізнесу для всіх учасників ринку житла враховуючи, що в умовах ринкової економіки ціни на житло формуються з урахуванням попиту та пропозиції);

-  запровадження оподаткування ПДВ операцій з реалізації Національним банком України дорогоцінних металів (крім інвестиційного золота) фізичним та юридичним особам;

обмеження можливості включення платниками податку до складу податкового кредиту податкових накладних, складених більше ніж 6 місяців з моменту здійснення операції. У разі блокування ПН/РК цей строк переривається на період блокування. 

- застосування штрафу у розмірі 40% суми ПДВ за порушення строків реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 61 до 180 календарних днів. У разі порушення строку реєстрації на 181 і більше календарних днів застосовується штраф у розмірі 50%

в частині акцизного податку:

- скасувати пільгу з акцизного податку для платників, які здійснюють постачання електричної енергії (когенераційної та/або з відновлювальних джерел);

- скасувати процедури призупинення ліцензій на виробництво та обіг підакцизних товарів, одночасно уніфікувавши та доповнивши підстави для анулювання ліцензій;

- обмежити накопичення запасів тютюнових виробів перед підвищенням ставок акцизного податку, а саме встановити сплату акцизного податку із застосуванням коефіцієнта 1,5 за реалізацію на внутрішній ринок та/або ввезення на митну територію України тютюнових виробів у розмірі, що перевищує 115 відсотків середньомісячного обсягу реалізації на внутрішньому ринку такої продукції або її ввезення таким підприємством-виробником та/або імпортером за попередні дев’ять місяців;

- запровадити звітування тютюново-ферментаційними заводами про обсяги імпорту, виробництва та обігу тютюнової сировини та прирівнятитаке звітування до податкової декларації;

- перенести на виробників та імпортерів обов’язок сплати 5-відсоткового акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, який на сьогодні сплачують суб’єкти роздрібної торгівлі;

в частині екологічного податку

- ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти збільшити в 1,6 рази та передбачити їх підвищення у 8 разів у 2029 році (поступово);

- підвищити ставки екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) з 10 грн/т до 30 грн/тонну;

- підвищити ставки екологічного податку за відходи для підприємств гірничої промисловості з 0,49 грн до 1,5 грн/тонну;

в частині рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

- розширити базу оподаткування за рахунок забезпечення єдиного підходу до визначення об’єкта оподаткування шляхом класифікації видобутої мінеральної сировини згідно з галузевими вимогами з метою усунення можливості платника суб’єктивно визначати вартість корисної копалини;

- запровадити диференціацію ставок оподаткування руд заліза в залежності від розміру середньої фактичної ціни реалізації визначеної, як середня вартість залізної руди за індексом IODEX 62% FE CFR China, за інформацією, що офіційно зазначена світовим інформаційним агентством Platts, та опублікованої на офіційному вебсайті Мінекономіки;

- встановити коригування бази оподаткування руд заліза на коефіцієнт сухої ваги товарної продукції (0,9);

в частині рентної плати за спеціальне використання води

-   встановити диференціацію ставок рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод в залежності від 9 районів річкових басейнів замість 14 басейнів річок;

в частині плати за землю:

- розширити базу оподаткування за рахунок запровадження оподаткування земельним податком земельних ділянок, право власності на які не оформлено, але вони фактичного використовуються;

- скасувати пільги з плати за землю за земельні ділянки, надані закладам науки, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (у разі нецільового використання земельних ділянок);

- скасувати мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки для всіх земель, крім  сільськогосподарських угідь, яка використовується для цілей оподаткування платою за землю (земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення);

в частині єдиного податку:

- виключити з платників єдиного податку 4 групи платників, основним видом діяльності яких є розведення свійської птиці, страусів та перепелів;

- не включати до складу доходу платників єдиного податку першої – третьої групи доходи, отримані у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» та державної програми впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, а також суми коштів, отриманих платником податку на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій;

в частині військового збору:

- звільнити від оподаткування військовим збором доходи, отримані платником податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва».

Крім того, пропонується запровадити для власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення мінімального податкового зобов’язання з 1 гектара такої землі.

Ключові нововведення читайте за посиланням.

Нагадаємо, бізнес вважає, що положення проєкту податкової реформи не враховує його інтереси (докладніше за посиланням).

Крім того, у ВРУ також зареєстрували альтернативний проект цього Закону № 5600-1 (про його основні положення читайте за посиланням).

Інформація по темі:

Податкова реформа 2021 - 10 вбивчих новацій

Комментарии
 • Грустьтоскапечаль
24.06.21 15:45

Твари они, шо б уже повиздихали((((В свои карманы сволочи посмотрите и в оыышорах поищите неуплаченные налоги. 

Ответить
 • Ольга
29.06.21 15:30

Грустьтоскапечаль, эти не подавятся и не подохнут от того, что лезут в карман налогоплательщиков. Права на законность у нас с вами отняли ещё в 2014 году, беззаконие и произвол правят в государстве уже не один год. Все возмущены, это понятно. Как остановить это безумие, кто-нибудь может ответить???

Ответить
 • Цинік
05.07.21 10:17

Ольга, аххаха. Срочно вернуть яныка. Крепкого хозяйственника.
А то мало натырил.
Безумие - выбирать клоуна и наркомана вместо профессионала.
Теперь не жалуйтесь, ви зробили це разом...

Ответить
 • Оптиміст
24.06.21 15:50

Позашивати кармани чиновникам і все буде добре

Ответить
 • СержК
25.06.21 10:05

Оптиміст, сделать (пусть и за счет государства) пластическую операцию по зашивке пищеприемника... ну, или другого отверстия... и можно карманы не трогать...

Ответить
 • Яй
30.06.21 15:57

СержК, и обязательно стерилизовать, чтоб не плодились

Ответить
 • Стран
24.06.21 15:52

Как налоговик, скажу - дяди совсем с катушек съехали...

Ответить
 • Татьяна
24.06.21 15:55

Нет слов, что же єто делается?

Ответить
 • Яй
30.06.21 15:58

Татьяна, це скінчилася епоха бідності , вітаю всіх

Ответить
 • Ирина
24.06.21 16:18

По взрослому....

Ответить
 • Оксана
24.06.21 16:24

молодці зелені -душать своїх виборців-лох не мамонт

Ответить
 • Яй
30.06.21 15:59

Оксана,их до выборов надо было передушить

Ответить
 • антифашист
24.06.21 17:13

Оксана,это выборов ничего не зависит, это факт. не надо вешать взрослым людям лапшу на уши.

Ответить
 • Оксана
25.06.21 15:07

антифашист,не хочется быть дохом -что зеля вам лапшу навесил 

Ответить
 • Вадим
24.06.21 18:58

антифашист, каждый зедебил 2 года назад бежал на избирательный участок проголосовать за "новоє ліцо", за "прастого парня", за "последний шанс для Украины".  Они никого не слышали и не слушали, они только говорили "если что, мы его снесем". Теперь вся эта шушера вещает "мы ничего не решаем".

Ответить
 • Людмила
05.07.21 11:01

Вадим, Я також "зедебілка" та "шушера". Дякую. Ми, зедебіли і шушера просто хотіли змінити на краще хоч щось, сподівались, що є ще люди які хотять для країни кращого. Не зедебіли голосували 20 років за уродів, які обкрадали країну десятиліттями і роблять це досі бо за них не шушера голосувала! Нажаль, вибори показали гнилу натуру українських політиків, не залежно від партійної належності. Ось і все!  

Ответить
 • данет
25.06.21 12:00

Вадим,вы наверное за путина и за лукашенко.

Ответить
 • Олена
25.06.21 16:49

данет,тебе стыдно признаться ,шо выбрал это чучело?сиди молча хотя бы..не мути воду и не беси народ..

Ответить
 • інша Світлана
25.06.21 11:10

Вадим, три чверті нашої контори  такі. Але мовчать про свій вибір вже рік. Довбні. 

Ответить
 • данет
25.06.21 11:56

інша Світлана,а какой ваш выбор позвольте узнать.

Ответить
 • Валентина
25.06.21 11:09

Вадим, как же Вы правы. Я. уже  два года  в шоке и   не проходит желание подержать  эти 73% за горло. 

Ответить
 • Наталья
25.06.21 13:21

Валентина, Вот Вы странные люди. Все кого-то винят в своей неуверенности, лени, желании быть безвольными рабами(это национальное). Да не важно кто у власти -мы молчим-нас имеют. Да и Зелень ничего не решает-у них нет выбора: бери или вали отсюда. Выбор очевиден. Больше плаксы поражают в чате. Ну, плевать им на вас, ну, как же это не понимаете??? А они будут делать все, что мы им позволяем и столько- сколько позволяем. Хорошо, объясните мне, может я не понимаю:что изменилось с уходом Порошенко? что? Допустим выбрали 73% Порошенко-почему решили что было бы лучше? Почему Вы решили, что они вообще управляют страной?  Почему Вы решили, что Зеленскому дали что-то изменить: у него семья.

Ответить
 • Олена
01.07.21 10:03

Наталья, прежде всего - у Зеленского большинство в Верховной раде и всех министров назначал тоже он. Так с чего вы взяли, что он ничего не решает?! Его выбрали потому, что у него была "Команда специалистов", а не потому, что он спец! Он афишировал, что "мы сделаем", "мы изменим". Так где радость на глазах? Почему вдруг решили, что он ничего не решает? И вообще, за Порошенка хоть на интервью СМИ не было стыдно, он хоть знал о чём говорил, а этот... А насчёт того, что молчим - так надо, чтобы эти 73% проголосовавших поняли хоть что-то, а то живут с мнением "всё как всегда, ну и фиг с ним".

Ответить
 • Віра
29.06.21 09:24

Наталья, следуя вашей логике, посади в президенты хоть обезьяну, никто ничего не решает. Это же смешно. То, что отстаивать свои права нужно - в этом согласна.

Ответить
 • Наталія
25.06.21 17:04

Наталья, просто для справки: ни один НИ ОДИН предыдущий президент не творил такого правового беспредела. При этом безусловно всех их есть что ругать, но все они сейчас задаются вопросом "а что так можно было?"

Ответить
 • Наталья
25.06.21 19:53

Наталія, Да, но все к этому уверенно шло, бесконечно проверяя нас на прочность. Проверили, мы выстояли и твёрдо не хотим отстаивать свои права. Пройдёт время и вы поймёте, что все это цветочки.  Поэтому я и говорю о том, что Вы не знаете что было бы при любом правителе. Мы сами во всем виноваты. 

Ответить
 • Наталія
25.06.21 21:06

Наталья, мне не надо понимать, я знаю что впереди лютий треш

Ответить
 • данет
25.06.21 11:58

Валентина,а что вы не общаетесь со своими родными и знакомыми.

Ответить
 • Валерий
25.06.21 10:48

Вадим,если вы не понимаете, кто реально править этим гондурасом, то очень печльно

Ответить
 • Наталія
25.06.21 17:05

Валерий, да, мы в курсе - рептилоиды

Ответить
 • Анна_Ева
25.06.21 09:38

Вадим, дело говорите. 2 года назад народ находился  в состоянии безумия, а теперь пришло время расплаты. А я знала, что так будет.! 

Ответить
 • данет
25.06.21 11:57

Анна_Ева,бред

Ответить
 • антифашист
24.06.21 23:41

Вадим,вы  можете себе представить чтобы победил хотя бы Бойко или Тимошенко? выборы в США видели? да. ничего вы не решаете

Ответить
 • ЛБ
24.06.21 16:45

Ахринели! Если это утвердят,то это последняя капля терпения в этой професии. Диплом на гвоздик в туалете,и уход в другую деятельность.

Ответить
 • Мария
25.06.21 10:47

ЛБ, подскажите в какую?

Ответить
 • Елена
25.06.21 11:24

Мария, в депутаты

Ответить
 • ЛБ
25.06.21 13:43

Елена,да с удовольствием. 

Ответить
 • ЛБ
24.06.21 16:49

Ну да надо же на что-то себе цацки покупать, и охфисы ляпать. Вот например недавно открыли ахриненный офис в центре города Запорожье (напротив Белого дома) партия "Слуга народу". Вот туда нужны денежки. А вы думаете зачем этим "мальчикам" они нужны, да на новые цацки......Бедный Витенька,не понмал сколько можно было уворовать....

Ответить
 • антифашист
24.06.21 17:07

"Слава!" когда и кому кричать? это Путин их надоумил, имхо

Ответить
 • ЛБ
25.06.21 13:45

антифашист, а Вам только и надо кричать? Не важно за кого, но орать!!!  Все кто больше всех орал,всё и просрал.

Ответить
 • Ірина
25.06.21 10:35

антифашист, вата все-таки вылезла.... Можете кричать "Слава Зеленскому!". Это же ВАШ президент))

Ответить
 • Наталья
24.06.21 17:12

Как это прокомментировать без мата?

Ответить
 • Александр
24.06.21 18:20

Это вместо упрощения налогов, их уменьшения и сокращения штата налоговиков и чиновников....! Кто же в этой стране будет работать?

Ответить
 • Лана
24.06.21 18:26

Я все больше ненавижу свою работу !!!

Ответить
 • Елена
25.06.21 11:25

Лана, работа у нас хорошая, законы дебильные! Как и правительство

Ответить
 • Цинік
05.07.21 09:37

Елена, бачили очі, що купували.
Вибрали  дебілів, дали їм абсолютну владу, отримали й дебільний уряд.
А смєтунам, які за це лайно голосували, бажаю до кінця їх життя передивлятися серіальчик "слуга народу".

Ответить
 • *
24.06.21 19:42

"Берут от недостатка, делятся - от избытка".
"Богат не тот, у кого много, а тот, кому хватает".
Обдирать население, не давая ему зарабатывать - однозначно тупиковый путь...

Ответить
 • Наталія
25.06.21 02:07

До влади прийшла команда гепатит С - лагідні вбивці 

Ответить
 • данет
25.06.21 12:03

Наталія,а были когда то другие

Ответить
 • Цинік
05.07.21 09:41

данет, от я не розумію. у зевиборців різко склероз настав?
2016-2019 рр. нормально жили, доходи росли, по Туреччинам каталися ті, хто ніколи собі це дозволити не могли.
Але журналюги 24/7 заливали в пусті голови хейт та зраду, а тупенький серіальчик подарував надію зубожілим.
І ось він мессія - наркоман, злодій та зрадник.
Зато не Порошенко. Ви зробили це разом! Ідіоти...

Ответить
 • Илья
25.06.21 06:32

https://petition.president.gov.ua/petition/118220

Ответить
 • Віра
29.06.21 09:26

Илья,Зеленому даже законы нипочем, не то, что петиции.

Ответить
 • Інна
25.06.21 10:53

Илья,подписываем петицию, не отлыниваем!!!

Ответить
 • Светлана
25.06.21 07:22

КОЛЛЕГИ,объясните-ЭТО как понимать?----встановити забезпечення податковою заставою донарахованих за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових зобов’язань, на час адміністративного або судового оскарження;------Это что арест счетов или имущества?или уплата этого обязательства,а потом суды-суды,тянущиеся годами,а деньги висят в залоге у налоговиков,не имея возможности оборота?

Ответить
 • Наталія
25.06.21 09:24

Светлана, это самое страшное в законопроекте. Они пришли на проверку, как обычно, нарисовали с потолка 100 млн. и наложили заставу .... К тому време когда вы докажите что не слон, от бизнеса уже ничего не останется, ну или чемоданы несите ..... С такими новшествами остальные 129 страниц законопроекта можно было вообще не писать

Ответить
 • Наталья
25.06.21 10:48

Наталія, интересно получается, значит у предприятия заберут 100% залог от придуманных при проверках сумм.  А когда берут коррупционера на взятке в 5 лямов, а под залог в 1 лям отпускают. Прекрасная страна, а самое главное, что справедливая.

Ответить
 • Наталія
25.06.21 11:02

Наталья, маємо шо маємо. Когда выбирали свадебных фотографов и комиков, никто не подумал о том, что они даже близко не понимають причинно-следственных связей в экономике и вообще в законотворчестве?

Ответить
 • очень злой бух
25.06.21 08:12

Светлана, именно последнее. Предприятие платит, судится до умопомрачения, выигрывает, потом опять судится, чтобы вернуть деньги или перебросить их куда надо

Ответить
 • Елена
25.06.21 11:32

очень злой бух,
Скажу свой вывод - если раньше был шанс опротестовать штрафные санкции при проверке, и бухгалтера уверенные в своем учете неохотно, но шли под проверку: пускали ее, боролись за каждое число, потом писали оскарження, судились и выигрывали суд, и потом опять жили 5 лет спокойно, то сейчас не вижу смысла даже допускать проверку. Т.к. даже пройдя все этапы судов выиграешь, то второй этап судов будет вернуть залоговые суммы после проверки...
 И зачем этот геморрой? Легче сразу получив уведомление о проверке - продать фирму, открыть фирму.
Дешевле, спокойнее, выгоднее...

Ответить
 • Светлана
25.06.21 08:33

очень злой бух,спасибо.Вы подтвердили мои мысли.Это очень плохо.Когда-то нам насчитали около 2х млн.За полтора года судов,дойдя до ВС- отбили все в ноль,при этом работали и платили налоги. А сейчас можно нарисовать любую сумму(что они и делают) и взять залог на бесконечное время судов.Хана,можно закрывать лавочку.

Ответить
 • Одесситка
25.06.21 12:27

Ввести ответственность личную проверяющих за подобные опусы, глядишь и как в прошлом веке при проверке просили бы убрать несколько чеков из авансового, чтоб не пустой акт был, а то безнаказанность зашкаливает при рисовании млн. в актах.

Ответить
 • Ірина
25.06.21 10:38

Светлана, нам проверялки всегда говорили: ну подпишите акт и идите в суд. Конечно правда на вашей стороне. Вам-то какая разница? А нам - показатель!

Ответить
 • 125
25.06.21 12:58

Ірина, А суд в свою очередь работает под шаблон (налоговая права ) и все они в шоколаде. А ты с своей правдой ... и думаешь ....
у нас так 1.5 года назад было. И да судились 1,5 года ,и пеню  насчитали на 1,5 года судов.

Ответить
 • Ірина
25.06.21 08:27

Светлана, это перенято у России. Сначала уплати "доначисленное" контролирующими органами, а только потом - в суд бесконечный доказывать, что ты не верблюд. И не вариант, что успех вас будет ждать в конце (жизненного) пути, к сожалению, увы....

Ответить
 • Мимо проходила
25.06.21 16:32

Ірина,в России при обращение в суд либо вышестоящий орган
о несогласии с решением налоговой,действие решения приостанавливается.Что-то я не увидела такого в законопроекте.У нас все значительно жестче.

Ответить
 • данет
25.06.21 12:06

Ірина,100% большинство законов наши депутаты 30 лет копируют из раши.

Ответить
 • Мария
25.06.21 10:51

Ірина, да нет, Россия тут не при чем. Такое было раньше в 2000-ных, платили по акту, а потом судились. Все новое - это хорошо забытое старое.

Ответить
 • Наталія
25.06.21 09:30

Ірина, как и понятие вины в налоговом кодексе - переписано с кодекса рашки .....

Ответить
 • Светлана
25.06.21 08:41

Ірина, у большинства и денег-то нет на счетах.Все в обороте,это видно по регистр.лимиту (иногда нечем пополнить) Не знаю,что и сказать,что ждет нашу экономику с такой законодательной властью.

Ответить
 • Александр
25.06.21 14:07

Светлана,
Вообще-то псевдо-власть всегда так себя вела, и подобную дурню регулярно выписывает,

Ответить
 • алена
25.06.21 08:31

думали что мы на дне и тут с низу постучали(

Ответить
 • СержК
25.06.21 09:18

поцоны! А вы не хотите установить полную материальную ответственность конкретных доначисляторов, включая движимое и недвижимое имущество всех родственников до пятого поколения и степени родства на случай, если предприятие выиграет в суде?

Ответить
 • Екатерина Мрия
25.06.21 10:19

СержК, смиишно, кто будет наказывать верного пса выполняющего команды???? Утопия...

Ответить
 • Наталія
25.06.21 09:41

СержК, учитывая наши реалии, тогда Вы вообще не будете выигрывать в суде :)

Ответить
 • СержК
25.06.21 10:07

Наталія, там просто повысят ставки... что-то мне ка-а-тся, эту правку пролоббировали именно они и адвокаты)...

Ответить
 • Наталія
25.06.21 11:05

СержК, если ее примут Вам адвокаты не помогут, поскольку залог будет накладываться по закону без решения суда. И для того что бы его снять есть только 2 варианта:
1. Заплатить все что захотят налоговики
2. Судится как и раньше (с адвокатами), но пребывать в залоге и, соответственно, вредить своему бизнесу. 
А правку абсолютно точно писали налоговики - безкрайнее поле для коррупции

Ответить
 • АлексСС
25.06.21 09:20

Хотел написать, но уже все сказано:-)

Ответить
 • Світлана
25.06.21 09:30

Что толку в этом чате ? Просто поругали и все :) те кто это принимает его не читает ;) 

Ответить
 • Елена
29.06.21 13:15

Світлана, вы думаете написать Гетманцеву будет полезнее??? :)

Ответить
 • Алексей
25.06.21 10:04

Світлана, насчёт "что толку" не скажу, но:
- поисковики индексируют комментарии;
- комментарии остаются в интернете надолго;
- мысли вслух лучше молчаливого согласия...

Ответить
 • Наталія
25.06.21 09:42

Світлана, логично, поэтому предлагаю кричать урааа и восхволять величайшего лидера современности

Ответить
 • Цинік
05.07.21 09:50

Наталія, не лидера, а лидОра

Ответить
 • Світлана
25.06.21 10:43

Наталія, просто надо искать что то более действенное , например писать у него на странице или еще что то ...

Ответить
 • Александр
29.06.21 17:44

Світлана,его фирма уклоняется  от налогов, кому вы хотите жаловаться - волку на мясоедство? Друзьям - все, а остальным -закон, это их девиз!

Ответить
 • Наталія
25.06.21 11:08

Світлана, если Вы не интересуетесь этими вопросами, это не значит что никто ничего не делает. Огромное количество общественных организаций сейчас проводят встречи с депутатами и на пальцах объясняют почему его нельзя принимать. А свою страницу он не читает - там администратор есть

Ответить
 • Юрий
25.06.21 10:06

 На смену мародёрам, клептоманам и брехунам пришли Враги народа.
Наверное Бог проклял Украину.

Ответить
 • Цинік
05.07.21 10:14

Юрий, мародерство и клептоманию прошлой власти доказали?
Нет? Ну так к чему это балабольство?
Так воровали страшно, что и армию восстановили и экономику подняли после 2014 г. и крох, которые оставил янык в ЗВР и на казначейском счету.
Может мозг уже включишь и проследишь причинно-следственные связи?

Ответить
 • Наталія
25.06.21 11:09

Юрий, и они же мародеры, клептоманы и брехуны. Нам было мало этого мы решили добавить еще одно ценное качество

Ответить
 • Анна
25.06.21 10:10

Как-то это все диктатурой попахивает...... 

Ответить
 • Облікове Діло
25.06.21 10:15

Нушо, погналі уточнюватися з ПДВ - включати старі ПН.
Чекати, поки цю прутню приймуть (або ні), вважаю, не варто.

Ответить
 • Павло
25.06.21 10:22

Лицемірство влади полягає в тому .що під виглядом боротьби з олігархатом іде знищення дрібного селянства. Так агрохолдинги з мільярдними доходами продовжують працювати на спрощеній системі оподаткування .тоді як для інших спрощенців -межа біля 7млн грн доходу. В той же час простих селян пропонують довантажити податками в кілька разів. Для цього придумали байку про те що підвищенням податків можна боротися з тіньовим використанням землі.

Ответить
 • Олена
01.07.21 11:33

Павло, спрощенці 3-ї групи можуть просто відкрити ще 2-3 фірми і буде межа доходу 7млн*3рази.  Це я про юросіб (вони так і роблять). А от ФОПам тяжко платити і ЄСВ і ЄП, якщо це якийсь дрібний магазин з невеликими доходами. Тут повно непродуманих моментів.

Ответить
 • Анна
25.06.21 13:20

Павло, уже давно уничтожают мелкий бизнес, а селян загоняют в города, чтобы все работали на корпорациЮ и жили все в одном месте, чтоб легче пасти

Ответить
 • Икс
25.06.21 11:11

Павло,
Это же очевидно : простой человек брал 2 га не облагаемой земли - а получил 1,5 га облагаемой. Теперь, даже если там растет трава - плати налог на землю - иначе арест и конфискация, без права выехать в другое село.
С такими темпами приймут закон про крепостных и срочную 25 лет ....
А на следующих выборах победит партия "Цари народа"

Ответить
 • Александр
25.06.21 14:12

Икс,
Для этого и аусвавайсы электронные всех обяжут на лоб приклеить.

Ответить
 • *
25.06.21 10:31

Уберите откаты, твари. И всем хватит. И сырьевых экспортеров с возмещения НДС. Какое возмещение? Одни в Украине произвели, заработали, заплатитли НДС. А другие это купили, толкнули заграницу, а НДС положили себе в карман. Возмещение должно быть производителю, а не экспортеру.

Ответить
 • Мария
25.06.21 11:06

Пора брать в руки оружие, другого выхода я не вижу(((

Ответить
 • Олена
27.06.21 21:37

Мария, могу подносить патроны... стрелять метко не смогу, т.к. зрение за 39 лет работы бухом уже не то...

Ответить
 • Галина
25.06.21 11:24

Мария, Чур я первая бросаю гранату

Ответить
 • данет
25.06.21 12:10

военный налог надо ликвидировать давным давно .  а все делается что бы богатые богатели а бедные тянули лямку впроголодь.и эта власть не принесла украинцам надежды на улучшение слишком много кумовства  все по блату все по знакомству вобщем как была украина советской так и осталась. к сожалению.

Ответить
 • Олена
27.06.21 21:40

можно подумать, что сильно обеднеем от ВЗ, а так хоть что-то нашим защитникам перепадает...

Ответить
 • Наталія
25.06.21 12:25

данет, боже, как это сейчас в тему про военный налог ....

Ответить
 • Ирина Харьков
25.06.21 12:19

Ну что тут скажешь... Очередной путь в никуда... Пришла на ум цитата известного гос. деятеля и экономиста: «Если не воровать, денег удивительным образом хватает на все». 

Ответить
 • Наталія
25.06.21 12:26

Ирина Харьков, к сожалению  это путь в "куда", направление задано - но нам там всем не понравится

Ответить
 • Олена
25.06.21 12:37

Тобто,  якщо ми оскаржуємо акт камеральної перевірки, і справа вже рік як не призначена до розгляду, автоматом буде накладено арешт на суму акту? навіть якщо це  періоди до внесення змін?

Ответить
 • Олена
25.06.21 12:40

Ст. 93 Припинення податкової застави

Ответить
 • ЛБ
25.06.21 13:52

В свете последних событий, и принятия этого законопроееееекта  выгоднее уйти из бухгалтеров в проверяющие. И будешь лидирующим фахівцем в ДПІ

Ответить
 • Елена
29.06.21 13:17

ЛБ, простым инспекторам ничего кроме ЗП и максимум минимальной премии не достается...
Если и уходить из бухов, то ползите сразу в их основное логово...

Ответить
 • Вадим
29.06.21 10:45

думаете, у проверяльщиков теплые места и жирные куски не расписаны по наследству на 3-4 поколения? 

Ответить
 • Наталія
25.06.21 14:14

ЛБ, через короткий промежуток времени уже нечего будет проверять. И проверяющих начнут сокращать 

Ответить
 • ЛБ
25.06.21 14:29

Наталія, Вы правы. такими законопроеееектами угробят то что осталось.

Ответить
 • ЛБ
25.06.21 13:56

А в особенности  "нравится" вот ЭТО:  застосування штрафу у розмірі 40% суми ПДВ за порушення строків реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 61 до 180 календарних днів. У разі порушення строку реєстрації на 181 і більше календарних днів застосовується штраф у розмірі 50%. . Тем более прикол в том,что у них вечные проблемы с регистрацией. Ну грабеж на ровном месте, как в 90-е. Хотя на фоне СЕГОДНЯ 90-е отдыхают.

Ответить
 • Денис
29.06.21 09:14

Так, а можно свой голос на Зе отозвать.....

Ответить
 • O
29.06.21 09:50

Тобто - надали дозвіл "баригам із ДПС"  творити САМОСУД ?! 

Ответить
 • Просто бух
29.06.21 10:05

Вообще то мне все равно. Пусть бизнес платит. Укрывательство от налогов - в огромнейших масштабах.  Я не видела ни одной компании  которые честно платят налоги . Все сидят на мини малке (заплатанных налогов нет), НДС - покупается, прибыль - расходы не соответствуют действительности( налог минимальный).  

Ответить
 • Елена
29.06.21 13:22

Просто бух, это не разрывный круг. Чем хуже их законы - тем более бизнес уходит в тень. 
Есть всего один вариант прекратить это: упростить до прозрачности и уменьшить до вменяемого минимума налогообложение. Чтоб проверять особо было нечего: зашло -обложили, ушло - начислили. Тогда будет порядок. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - в БАРДАКЕ ЛЕГЧЕ ВОРОВАТЬ, ваш порядок им не нужен!!!

Ответить
 • Вадим
29.06.21 15:14

Елена, круг (круговую поруку) так просто не разорвешь,  термины "прозрачность и вменяемый минимум" относительны - у государства они свои, у бизнеса свои. "Порядок" - вообще абстрактное понятие.
Предлагаю другое решение (составное):
1) расставить дедлайны и автоматизировать процессы.
2) должны родиться и учавствовать (как противовес государственным органам)  настоящие, реальные  профсоюзы (уже готов ловить тапки :))
3) делать постоянную коррекцию п.1 с помощью п.2
4) начинать нужно позавчера 

Ответить
 • Елена
30.06.21 12:25

Вадим, насмешили
1. - уже автоматизируют! Только бухгалтера вешаются от их автоматизации...
2. Не в нашей стране! Ваше предложение создаст еще больше налогов и меньше доверия... Пока не будет прозрачности в учете и налогооблажении это предложение только усугубит ситуацию
3. Да уже задолбались от ких коррекций. Особено при Зе. Нового нормально не делают, а старое нормальное превращают в ненормальное... Привер - ЕСВ и ДФ...
4. Лучше позже, чем никогда

Ответить
 • Вадим-1999
30.06.21 12:49

Елена, эта тема обсуждается всегда и везде, от романа "что делать" и более ранние версии.
мне понравилась версия современная, мы как-то (в карантин) с одним программером в штатах трепались по этому поводу (мы же не идиоты, работаем на весь мир, а живем как в гондурасе, почему?) его объяснение было:
- в Украине куча крутых спецов в разных отраслях, но собрать вместе команду для проекта, проконтролировать выполнение и организовать сопровождение НЕВОЗМОЖНО
я с ним не совсем согласился, есть яркие примеры, когда он попросил назвать их, получил очевидное - партизанский отряд.
про особенности этой структуры, правда  сразу напомнил (а то вдруг он подзабыл на чужбине) - украинский партизанский отряд ВСЕГДа с предателем :), поэтому - согласен с вами по профсоюзам, это фантастическая часть моего плана :))

Ответить
 • Елена
30.06.21 15:24

Вадим-1999, любой "партизанский отряд" рано или поздно становиться врагом того же народа. Вопрос времени и очень абстрактный. 
По поводу фантастической идеи - Вы что вербуете?
В полне возможно потанцевал у вас есть, только вот у бухгалтеров попы тяжелые. Этот вывод делаю исходя из того, что в последние года бух-кое законодательство и все что его касается, только усугубляется, но на моей памяти ни разу не вышли бухгалтера бастовать.
Протестовали ФОПы, шахтеры, врачи, а мы сидим себе и возмущаемся на сайтах... Наверное все потому, что бухгалтера как шаманы, нас никто никогда не поймет и не пожалеет...
Вот посмотрите истине в глаза: https://www.youtube.com/watch?v=SN53FZaBHIk

Ответить
 • Вадим-1999
30.06.21 13:05

Елена - по 1ДФ и ЕСВ вы хорошо приложили, крыть даже нечем, только матом, простите за мой французкий.
все еще веселее:  по запросу в ЭлКаб на электронный вытяг по ед налогу приходят (по моей статистике):
30% = вытяги без КВЭДов
30%= правильные
40%= вообще не приходят (лечится звонком в налоговую, но не всегда)

Ответить
 • Вадим-1999
29.06.21 16:19

Вадим, это затасканная и скомпроментированная схема решения.
лично мое мнение: государство - это всего лишь финансовая пирамида, правда наше - латанный/перелатанный филиал компании МММ, а в прорехах -  анархия мать порядка.

Ответить
 • Вадим
29.06.21 10:39

Один владелец компании сказал по поводу работы по черному:
 "таковы правила рынка, если мы не будем играть по ним - мы неконкурентноспособны"

Ответить
 • Вадим
29.06.21 10:31

// Цитата из одного неинтересного фэнтези:
И начнут  качать на Землю нефть и тащить алмазы, а взамен туземцам поставлять комиксы и стеклянные бусы. И приезжать на охоту: «Эй, Билл, а не съездить ли нам на остров, где тот растяпа-русский (украинец) пытался с помощью костяного бумеранга из вулканического стекла резонатор выточить? Постреляем в него немного? Он ведь совсем обнаглел — отказывается за наши деньги продавать свои экологически чистые кокосы. Как он будет без валюты расплачиваться с нашим национальным героем-добровольцем, с Фредди-нож-бритва, когда тот в очередной раз захочет его поиметь? Или да ну его — вечно прячется по кустам и стрелы оттуда деревянные выпускает, одежду портит. Неспортивно себя ведет, как и вся их нация. Давай лучше на стриптиз махнем, а к нему на остров пошлем пару „стелсов“ с крылатыми ракетами… чтобы знал».

Ответить
 • Oksana
29.06.21 10:51

Я помню слова "Мы знаем, методы и способы как пополнять бюджет"  Все меры направлены на уничтожение бизнеса, украинского народа. Обеспечивают определенной прослойке(для себя ) платформу для существования. Все, что они наметили принимается и вводится в действия. На наши коменты им наплевать. У них задача, забрать у людей последнее. 

Ответить
 • Вадим-1999
29.06.21 15:31

Oksana, как-то случилось (в году 2015) быть на митинге одного из действующих нардепов (невиноватый я - пришел на совещание, а тут понаехало...).
Через 0,5 часа пламенной речи слуги народа (тема - и полиция и налоговая - наши друзья и помощники), расслабился и не подумав о последствиях ляпнул вопрос: " а план на штрафы по проверкам отменили?" Мне (тоже неподумав) быстро ответили "нет". Я не смог заржать - но громко фыркнул...
Конечно - в той фирме я больше не работаю.
 

Ответить
 • Вадим-1999
29.06.21 16:34

Но не все так и плохо, есть прогресс (по состоянию на 2021г):
пока умничал здесь в чатике, по 3м ФОПам ключи АЦСК продлил на след 2 года :))
представьте себе необходимые ресурсы для этой работы в 2015г!

Ответить
 • Вадим
29.06.21 11:20

Так у власти "пионеры юные, головы чугунные" - внуки и правнуки, продолжающие танцевать мазурку под мелодию:
"весь мир насилья мы разрушим, а затем..."
Их ноу-хау - слова в "вольном" украинском переводе :))

Ответить
 • Таиса
29.06.21 11:06

Коли нарешті піднімуть питання про збільшення межі  для обов"язкової реєстрації платником ПДВ?

Ответить
 • Виктория
29.06.21 13:55

"скасувати мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки" бомба.  Можно начинать банкротиться

Ответить
 • ЛЮДМИЛА
30.06.21 18:03

А я для себя нечто хорошее увидела - может, не так поняла? В части уплаты земельного налога - неужели можно будет заставить платить за участок в садовом товариществе каждого члена, а не только тех, кто приватизировал свой участок? Как надоело уже мне, председателю, платить за всех, а потом выпрашивать свои же деньги!

Ответить
 • NIK
01.07.21 12:19

Интересно,кто автор этого законопроекта? откуда ноги растут?

Ответить
 • Цинік
05.07.21 10:10

NIK, скорее всего Гетьманцев.

Ответить
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
54095 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти