Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


14.05.24
836 0 Печатать

Мінфін визначив, як перевірятиме надання роботодавцю компенсації за працевлаштування ВПО

Мінфін наказом від 01.04.2024 р. № 159 затверджено Методику верифікації надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Верифікація компенсації витрат здійснюється Мінфіном шляхом порівняння даних про роботодавця та кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб (далі – працевлаштована особа), наданих роботодавцем під час звернення за компенсацією витрат, та інформації суб’єктів надання інформації.

Регіональні центри зайнятості у разі звернення роботодавця за призначенням компенсації витрат формують запит в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу (далі - інформаційно-аналітична платформа) на відповідність повідомленої роботодавцем інформації даним, що обробляються стосовно нього та працевлаштованої особи в інформаційно-аналітичній платформі, та в режимі реального часу отримують підтвердження відповідності наданої роботодавцем інформації вимогам законодавства, що впливають на визначення його права на отримання та розмір компенсації витрат, або рекомендацію щодо проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності, за наявності в інформаційно-аналітичній платформі інформації, передбаченої статтею 13  Закону.

У разі відсутності в інформаційно-аналітичній платформі інформації про роботодавця та/або інформації про працевлаштовану особу, передбаченої статтею 13 Закону, регіональний центр зайнятості розглядає звернення роботодавця і призначає компенсацію витрат відповідно до законодавства.

Доступ до інформації в інформаційно-аналітичній платформі з використанням вебінтерфейсу надається Мінфіном регіональним центрам зайнятості на безоплатній основі.

Верифікація компенсації витрат відбувається за такими етапами:

1) перевірка достовірності персональних даних працевлаштованої особи та реєстраційних даних роботодавця.

Об’єктом перевірки даних про працевлаштовану особу є:

♦ серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства – реквізити паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні;

♦ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

♦ унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

2) перевірка правомірності надання компенсації витрат.

Перевірка здійснюється щодо:

♦ дотримання умов виплати коштів для надання роботодавцю компенсації витрат, під час якої порівнюється інформація щодо:

♦ подання роботодавцем в установленому законодавством порядку податкової квартальної звітності або податкової річної звітності за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації витрат згідно з даними інформаційних систем Державної податкової служби України;

♦ належності роботодавця до бюджетної установи або фондів загальнообов’язкового державного страхування згідно з даними бази даних мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

♦ смерті згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

♦ взяття на облік як згідно з даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям