Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


16.05.24
1345 0 Печатать

Платники зможуть брати участь у розгляді скарг при блокуванні ПН/РК

На сайте ДПСУ оприлюднено проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165» (далі – проєкт постанови).

Проєкт постанови розроблено з метою приведення у відповідність положень порядків, затверджених постановою КМУ від 11.12.2019 р. № 1165, до вимог Закону № 3603-ІХ, зокрема

♦ Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Порядок зупинення) та

♦ Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку (далі – Порядок розгляду скарг)

у частині удосконалення механізму розгляду скарг із застосуванням засобів дистанційної комунікації для реалізації можливості заслуховування позиції платника податків або його представника.

Проєктом постанови, зокрема, передбачено, що у разі  виявлення платником податку бажання брати участь у розгляді скарги особисто або через свого представника в режимі відеоконференції секретар комісії центрального рівня забезпечує:

  • збір та надсилання матеріалів скарги членам комісії центрального рівня на визначену офіційну електронну поштову адресу для забезпечення телекомунікаційного зв’язку, що підлягають розгляду на засіданнях комісії в режимі відеоконференції, з метою прийняття рішення;
  • формування повідомлення платнику податку щодо  розгляду комісією центрального рівня матеріалів скарги у режимі відеоконференції;
  • оформлення протоколу засідання комісії центрального рівня за результатами розгляду матеріалів скарги у режимі відеоконференції.

Платнику податку не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати розгляду матеріалів скарги  надсилається повідомлення щодо участі платника податку у розгляді матеріалів скарги в режимі відеоконференції (далі – повідомлення) із зазначенням дати, часу розгляду матеріалів скарги та відповідного посилання для підключення до відеоконференції (додаток 8) в електронній формі в електронний кабінет засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог Кодексу, законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Під час підключення до режиму відеоконференції платник податку обов’язково зазначає в імені користувача податковий номер (для юридичної особи / фізичної особи – підприємця) або серію (за наявності) та номер паспорта платника податку (для фізичної особи – підприємця), які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта, найменування платника податку.

У разі якщо платник податку (його представник), якому надіслано повідомлення, не забезпечив підключення до режиму відеоконференції у визначені в повідомленні дату та час або такого платника податку неможливо ідентифікувати відповідно до способу ідентифікації, визначеного абзацом третім цього пункту, скарга такого платника податків підлягає розгляду без його участі.

Крім того, у проекті розроблені відповідні додатки 1,2,3 та 8 до Порядок розгляду скарг.

Розробником проєкту постанови є Державна податкова служба України. 

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови можуть надсилатися протягом 15 календарних днів з дня його оприлюднення на адресу: Державна податкова служба України, Департамент управління ризиками, Львівська площа, 8, м. Київ, 04053, електронну – monitoringcenter@tax.gov.ua.

По материалам ДПСУ

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям