Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
  • Международные стандарты Финансовой отчетности

Международные стандарты Финансовой отчетности

Концептуальна основа фінансової звітності
МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності"
МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій"
МСФЗ 3 "Об’єднання бізнесу"
МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"
МСФЗ 6 "Розвідка та оцінка запасів корисних копалин"
МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації"
МСФЗ 8 "Операційні cегменти"
МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" ; Додаток В
МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність"
МСФЗ 11 "Спільна діяльність"
МСФЗ 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання"
МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості"
МСФЗ 14 "Відстрочені рахунки тарифного регулювання"
МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами"
МСФЗ 16 "Оренда"
МСФЗ 17 "Страхові контракти"
Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств
Стандарты МСФО (рус.версия)
Стандарты МСФО (англ. версия)

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться