Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Налогообложение НДС операций по поставке единиц сокращения выбросов в соответствии с процедурами, предусмотренными Киотским протоколом

Налогообложение НДС операций по поставке единиц сокращения выбросов в соответствии с процедурами, предусмотренными Киотским протоколом

Печатная Форма: Налогообложение НДС операций по поставке единиц сокращения выбросов в соответствии с процедурами, предусмотренными Киотским протоколом

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 09.06.2009 р. N 5350/6/16-1515-12
   
   Про розгляд листа


   
   Державна податкова адміністрація України розглянула лист <...> щодо надання роз'яснення з питання оподаткування податком на додану вартість операцій з поставки одиниць скорочення викидів відповідно до процедур, передбачених Кіотським протоколом, і повідомляє.
   
   Продаж одиниць скорочення викидів на оплатній основі за зовнішньоекономічним контрактом між власником об'єкта, який є джерелом викидів, з покупцем-нерезидентом, передбачено Порядком підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. N 206 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 718).
   
   Чинним законодавством термін "одиниці скорочення антропогенних викидів" та юридичний статус операцій з продажу таких одиниць не визначено, але, на думку Державної податкової адміністрації України, зазначена діяльність може бути класифікована як "надання обов'язку утримуватися від проведення окремих видів діяльності частково чи повністю" (абзац 5 підпункту "д" пункту 6.5 статті 6 Закону України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон)).
   
   Згідно з пунктом 3.1 статті 3 об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції з поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України (незалежно від того, ким (резидентом чи нерезидентом) такі послуги поставляються), та операції з ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту.
   
   Відповідно до загального правила для визначення місця поставки послуг, встановленого пунктом 6.5 статті 6 Закону, місцем поставки вважається місце, де особа, яка надає послугу, зареєстрована платником цього податку.
   
   Виключення з загального правила складають операції з надання послуг особливого виду, для визначення місця поставки яких встановлено окремі правила. Зокрема, підпунктом "д" пункту 6.5 статті 6 Закону місцем поставки перерахованих у цьому підпункті послуг визначено місце реєстрації покупця або його постійного представництва, а за відсутності такого місця реєстрації - місце постійної адреси або постійного проживання, в разі якщо покупці, яким надаються нижченаведені послуги, проживають за межами митої території України.
   
   З урахуванням викладеного, якщо продаж одиниць скорочення викидів здійснюється нерезиденту, який не має постійного представництва на митній території України, місцем поставки буде місце перебування такого нерезидента за межами митної території України і відповідно до підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 та пункту 6.5 статті 6 Закону про ПДВ така операція не вважатиметься об'єктом оподаткування.
   
   Перший заступник Голови
   В. Кайзерман
   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям