Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо обліку особового складу (лист Держпраці від 16.09.2021 р. № 6093/4/4.1-ЗВ-21)

Щодо обліку особового складу (лист Держпраці від 16.09.2021 р. № 6093/4/4.1-ЗВ-21)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ЛИСТ

від 16.09.2021 р. № 6093/4/4.1-ЗВ-21

Про розгляд звернення

Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці розглянув Ваше звернення від 29.08.2021 про надання роз'яснення.

Статтею 4 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України) передбачено, що законодавство про працю складається з Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього.

Згідно із наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25.12.2009 N 495/656 "Про затвердження типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка працівника" (далі - Наказ), відповідно до вимог статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та статей 33, 34 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України та пунктів 5, 10 Положення про військовий облік військовозобов'язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.94 N 377, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу затверджено та введено в дію з 1 січня 2010 року типову форму первинної облікової документації N П-2 "Особова картка працівника".

Зазначеним наказом не передбачено ведення типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка працівника" для самозайнятих осіб та фізичних осіб - підприємців.

Відповідно до пункту 2.5 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 N 58 (далі - Інструкція) з кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення власник або уповноважений ним орган зобов'язаний ознайомити працівника під розписку в особистій картці (типова відомча форма N П-2, затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня 1995 року N 277, в якій має повторюватися відповідний запис з трудової книжки (вкладиша).

Згідно із статтею 1 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" у цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: адресат - фізична або юридична особа, якій адресується електронний документ.

Статтею 2 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у процесі створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення електронних документів.

Згідно із пунктом 1 Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 459 (далі - Положення), Міністерство економіки України (далі - Мінекономіки) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу.

Підпунктом 276 пункту 4 Положення передбачено, що основними завданнями Мінекономіки є здійснення розгляду звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

Відповідно до підпункту 288 пункту 4 Положення Мінекономіки відповідно до покладених на нього завдань розробляє і затверджує міжгалузеві кваліфікаційні характеристики посад керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та професій робітників, включених до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, погоджує галузеві кваліфікаційні характеристики; розробляє в установленому порядку Класифікатор професій та готує пропозиції щодо внесення до нього змін; готує пропозиції щодо організації та нормування праці; розробляє і затверджує міжгалузеві норми праці.

У разі виникнення додаткових питань Ви можете звернутись до Мінекономіки.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, мають лише інформаційний характер та не встановлюють правових норм.

 

Директор

Володимир ГОНЧАРУК

 

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям